รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุพรรณบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6443448384ทำแล้ว 29/07/255412128737371
2. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว612611780ทำแล้ว 30/06/25542381452
3. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว31408075ทำแล้ว 15/06/2554488545353
4. เทศบาลตำบลกระจัน (อู่ทอง)ทำแล้ว612712887ทำแล้ว 07/06/255441222222
5. เทศบาลตำบลขุนพัดเพ็ง (อู่ทอง)ทำแล้ว8118115123ทำแล้ว 02/06/2554664353532
6. เทศบาลตำบลเขาดิน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5525252ทำแล้ว 1360373636
7. เทศบาลตำบลเขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว51405020ทำแล้ว 30/06/2554468631
8. เทศบาลตำบลโคกคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว5130ทำแล้ว 30/06/2554130111
9. เทศบาลตำบลจรเข้สามพัน (อู่ทอง)ทำแล้ว674180178ทำแล้ว 20/06/2554471717071
10. เทศบาลตำบลเจดีย์ (อู่ทอง)ทำแล้ว5152153152ทำแล้ว 25/05/2554348313131
11. เทศบาลตำบลดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7824242ทำแล้ว 10/06/2554266666666
12. เทศบาลตำบลด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว84984105ทำแล้ว 12/01/2555133252524
13. เทศบาลตำบลเดิมบาง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 30/06/25542381563
14. เทศบาลตำบลต้นคราม (บางปลาม้า)ทำแล้ว7626262ทำแล้ว 07/06/255446944
15. เทศบาลตำบลตะค่า (บางปลาม้า)ทำแล้ว61388596ทำแล้ว 12/07/25544380323130
16. เทศบาลตำบลท่าระหัด (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6134121110ทำแล้ว 03/06/255464413838
17. เทศบาลตำบลท้าวอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว6603311ทำแล้ว 17/05/25553633285
18. เทศบาลตำบลท่าเสด็จ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6266157114ทำแล้ว 03/06/255488848482
19. เทศบาลตำบลทุ่งคลี (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว61796640ทำแล้ว 08/06/255447292929
20. เทศบาลตำบลทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7199181181ทำแล้ว 23/06/255412165107107101
21. เทศบาลตำบลนางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6184173152ทำแล้ว 15/12/2554184433427
22. เทศบาลตำบลบ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว10255197174ทำแล้ว 29/06/2554718999
23. เทศบาลตำบลบางกุ้ง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว2793137ทำแล้ว 25/03/255452171715
24. เทศบาลตำบลบางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว51317856ทำแล้ว 22/06/2554165525252
25. เทศบาลตำบลบ้านกร่าง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5108108108ทำแล้ว 17/06/25542051313130
26. เทศบาลตำบลบ้านโข้ง (อู่ทอง)ทำแล้ว4969696ทำแล้ว 20/06/255434201717
27. เทศบาลตำบลบ้านดอน (อู่ทอง)ทำแล้ว6515151ทำแล้ว 16/06/255451121212
28. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6114131158ทำแล้ว 27/06/255462525248
29. เทศบาลตำบลบ้านแหลม (บางปลาม้า)ทำแล้ว51338282ทำแล้ว 24/06/255411665
30. เทศบาลตำบลบ้านแหลมพัฒนา (บางปลาม้า)ทำแล้ว6191191189ทำแล้ว 13/06/2554164262524
31. เทศบาลตำบลปลายนา (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5127128128ทำแล้ว 15/06/255441222
32. เทศบาลตำบลปากน้ำ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6118122122ทำแล้ว 22/06/255437272727
33. เทศบาลตำบลไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 27/05/255445232221
34. เทศบาลตำบลโพธิ์พระยา (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3165165165ทำแล้ว 29/06/2554860383835
35. เทศบาลตำบลวังน้ำซับ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6164133115ทำแล้ว 30/06/25541732121212
36. เทศบาลตำบลวังยาง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว6229180189ทำแล้ว 20/09/25541091646464
37. เทศบาลตำบลวังหว้า (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5898989ทำแล้ว 01/06/255437777
38. เทศบาลตำบลศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว4872424ทำแล้ว 03/06/255418810107
39. เทศบาลตำบลสระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว7219219219ทำแล้ว 14/06/2554183767676
40. เทศบาลตำบลสระยายโสม (อู่ทอง)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 29/06/2554132544
41. เทศบาลตำบลสวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว61383112ทำแล้ว 21/06/25543333
42. เทศบาลตำบลสามชุก (สามชุก)ทำแล้ว2223152181ทำแล้ว 30/06/25545128122122121
43. เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6129115125ทำแล้ว 23/06/255456171716
44. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5787878ทำแล้ว 29/06/2554160414141
45. เทศบาลตำบลห้วยวังทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5175173172ทำแล้ว 05/10/2554175131210
46. เทศบาลตำบลอู่ทอง (อู่ทอง)ทำแล้ว5118118118ทำแล้ว 30/06/255444373736
47. อบต.กระเสียว (สามชุก)ทำแล้ว7276276275ทำแล้ว 5332
48. อบต.กฤษณา (บางปลาม้า)ทำแล้ว5103141132ทำแล้ว 30/06/255451242422
49. อบต.เขาพระ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5714646ทำแล้ว 17/06/25548111
50. อบต.โคกโคเฒ่า (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว69511393ทำแล้ว 15/06/2554392274
51. อบต.โคกช้าง (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5166123110ทำแล้ว 21/06/255471636363
52. อบต.จรเข้ใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6200200200ทำแล้ว 15/11/2554241043
53. อบต.แจงงาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว515512193ทำแล้ว 30/03/255531887
54. อบต.ดอนกำยาน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5135131141ทำแล้ว 02/06/25541937292929
55. อบต.ดอนคา (อู่ทอง)ทำแล้ว8158497ทำแล้ว 27/06/255443977
56. อบต.ดอนเจดีย์ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6655353ทำแล้ว 20/05/25544195787175
57. อบต.ดอนตาล (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5954941ทำแล้ว 10/05/25541571011
58. อบต.ดอนปรู (ศรีประจันต์)ทำแล้ว57810174ทำแล้ว 27/06/255441343434
59. อบต.ดอนโพธิ์ทอง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว3727271ทำแล้ว 20/06/255445161616
60. อบต.ดอนมะเกลือ (อู่ทอง)ทำแล้ว5146149149ทำแล้ว 14/06/2554401498
61. อบต.ดอนมะนาว (สองพี่น้อง)ทำแล้ว62009990ทำแล้ว 21/06/255318131313
62. อบต.ดอนมะสังข์ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5846871ทำแล้ว 11/05/2554947474641
63. อบต.ด่านช้าง (ด่านช้าง)ทำแล้ว55993423ทำแล้ว 14/06/25547222
64. อบต.ต้นตาล (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6778080ทำแล้ว 54191917
65. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว712077ทำแล้ว 24/06/2554100858583
66. อบต.ทะเลบก (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6555232ทำแล้ว 10/06/255443393938
67. อบต.ทับตีเหล็ก (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6101102102ทำแล้ว 14/06/2554359282422
68. อบต.ทัพหลวง (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว6157178164ทำแล้ว 19/05/255434101010
69. อบต.ทุ่งคอก (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5207243186ทำแล้ว 29/06/255443185118118118
70. อบต.นางบวช (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6727062ทำแล้ว 10/06/255444443
71. อบต.นิคมกระเสียว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6358372372ทำแล้ว 30/08/25546111
72. อบต.เนินพระปรางค์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5108104106ทำแล้ว 05/10/201146272522
73. อบต.บ่อกรุ (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 15/06/25543211
74. อบต.บ่อสุพรรณ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว4949696ทำแล้ว 01/08/25541390707066
75. อบต.บางงาม (ศรีประจันต์)ทำแล้ว61048759ทำแล้ว 14/06/2554263997
76. อบต.บางตะเคียน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5148146133ทำแล้ว 18/05/255422443
77. อบต.บางตาเถร (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6312275208ทำแล้ว 24/06/2554662464646
78. อบต.บางปลาม้า (บางปลาม้า)ทำแล้ว7626323ทำแล้ว 21/06/25543210108
79. อบต.บางพลับ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7124124124ทำแล้ว 15/06/2554447302523
80. อบต.บางเลน (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5286324324ทำแล้ว 28/06/255433555
81. อบต.บางใหญ่ (บางปลาม้า)ทำแล้ว5164162162ทำแล้ว 29/06/255415111
82. อบต.บ้านกุ่ม (สองพี่น้อง)ทำแล้ว7163164163ทำแล้ว 17/06/2554369474735
83. อบต.บ้านช้าง (สองพี่น้อง)ทำแล้ว5451818ทำแล้ว 30/06/255418999
84. อบต.บ้านสระ (สามชุก)ทำแล้ว6192164136ทำแล้ว 13/06/255484474745
85. อบต.ป่าสะแก (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว69411191ทำแล้ว 24/06/2554240404040
86. อบต.ไผ่กองดิน (บางปลาม้า)ทำแล้ว5658671ทำแล้ว 14/06/255448222215
87. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว51051414ทำแล้ว 30/08/255418222
88. อบต.พลับพลาไชย (อู่ทอง)ทำแล้ว5757167ทำแล้ว 28/06/255464525252
89. อบต.พิหารแดง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6459752ทำแล้ว 13/06/25541446373737
90. อบต.มดแดง (ศรีประจันต์)ทำแล้ว5454545ทำแล้ว 13/06/255445363636
91. อบต.มะขามล้ม (บางปลาม้า)ทำแล้ว3356171ทำแล้ว 06/06/2554130202017
92. อบต.ยางนอน (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว6727272ทำแล้ว 01/06/255431643
93. อบต.ย่านยาว (สามชุก)ทำแล้ว6908787ทำแล้ว 23/06/25543367505046
94. อบต.ยุ้งทะลาย (อู่ทอง)ทำแล้ว5678592ทำแล้ว 14/06/25541362595958
95. อบต.รั้วใหญ่ (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว6185221187ทำแล้ว 10/06/2554324171616
96. อบต.ไร่รถ (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว51183831ทำแล้ว 29/05/255564343333
97. อบต.วังคัน (ด่านช้าง)ทำแล้ว6129142129ทำแล้ว 14/06/255439232322
98. อบต.วังน้ำเย็น (บางปลาม้า)ทำแล้ว5130123101ทำแล้ว 42422
99. อบต.วังยาว (ด่านช้าง)ทำแล้ว6128120120ทำแล้ว 24/06/25541211108
100. อบต.วังลึก (สามชุก)ทำแล้ว51482929ทำแล้ว 02/06/255475383028
101. อบต.วัดดาว (บางปลาม้า)ทำแล้ว6148160124ทำแล้ว 23/05/25541158222
102. อบต.วัดโบสถ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6732626ทำแล้ว 13/06/255471363636
103. อบต.ศรีประจันต์ (ศรีประจันต์)ทำแล้ว711495101ทำแล้ว 27/06/2554158393939
104. อบต.ศรีสำราญ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว6696969ทำแล้ว 20/06/255462373736
105. อบต.ศาลาขาว (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5110151123ทำแล้ว 18/05/255472242424
106. อบต.สนามคลี (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5523525525ทำแล้ว 09/06/25542108107104103
107. อบต.สนามชัย (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว585152121ทำแล้ว 15/06/255498152757571
108. อบต.สระกระโจม (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว57714285ทำแล้ว 09/06/255443232221
109. อบต.สระพังลาน (อู่ทอง)ทำแล้ว8100106106ทำแล้ว 20/06/255459222219
110. อบต.สวนแตง (เมืองสุพรรณบุรี)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 29/08/255467444441
111. อบต.สาลี (บางปลาม้า)ทำแล้ว6273188147ทำแล้ว 16/12/255447444
112. อบต.หนองขาม (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว52810269ทำแล้ว 31/05/25542302933
113. อบต.หนองบ่อ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว8463469469ทำแล้ว 15/06/2554784606060
114. อบต.หนองผักนาก (สามชุก)ทำแล้ว7163145144ทำแล้ว 06/06/2554432262625
115. อบต.หนองโพธิ์ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว5601601599ทำแล้ว 30/06/25543310108
116. อบต.หนองมะค่าโมง (ด่านช้าง)ทำแล้ว5173110114ทำแล้ว 19/05/255433137232322
117. อบต.หนองราชวัตร (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว61197427ทำแล้ว 24/06/25546322
118. อบต.หนองสะเดา (สามชุก)ทำแล้ว5262323ทำแล้ว 01/10/25541916161414
119. อบต.หนองสาหร่าย (ดอนเจดีย์)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 01/06/255457222
120. อบต.หนองหญ้าไซ (หนองหญ้าไซ)ทำแล้ว681171215ทำแล้ว 29/06/255455161413
121. อบต.หนองโอ่ง (อู่ทอง)ทำแล้ว64911ทำแล้ว 04/05/255445444443
122. อบต.ห้วยขมิ้น (ด่านช้าง)ทำแล้ว6169167166ทำแล้ว 21/02/255511511
123. อบต.หัวเขา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5414141ทำแล้ว 9444
124. อบต.หัวนา (เดิมบางนางบวช)ทำแล้ว5938890ทำแล้ว 21/06/2554875636261
125. อบต.หัวโพธิ์ (สองพี่น้อง)ทำแล้ว61419067ทำแล้ว 28/06/25542273626261
126. อบต.องค์พระ (ด่านช้าง)ทำแล้ว51292222ทำแล้ว 16/03/2555947383535
127. อบต.องครักษ์ (บางปลาม้า)ทำแล้ว6505050ทำแล้ว 21/06/255422777
รวม 127 อปท.12771317,93215,62914,5451276107,0343,8153,6273,486
ข้อมูล ณ 13/09/2563