รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ราชบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5469311241ทำแล้ว 30/06/2554204346267233230
2. เทศบาลเมืองจอมพล (จอมบึง)ทำแล้ว5176132123ทำแล้ว 10/06/2554575575731
3. เทศบาลเมืองท่าผา (บ้านโป่ง)ทำแล้ว613418403ทำแล้ว 29/06/25552097806978
4. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว8264271271ทำแล้ว 31/10/255487132884644
5. เทศบาลเมืองโพธาราม (โพธาราม)ทำแล้ว6213176176ทำแล้ว 18/10/2555127838382
6. เทศบาลเมืองราชบุรี (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6213156142ทำแล้ว 08/08/2554128404040
7. เทศบาลตำบลกระจับ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว5170129119ทำแล้ว 31/08/2554582303030
8. เทศบาลตำบลกรับใหญ่ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7273220262ทำแล้ว 28/06/2554128878786
9. เทศบาลตำบลเขาขวาง (โพธาราม)ทำแล้ว510324ทำแล้ว 30/06/25546000
10. เทศบาลตำบลเขางู (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8146142100ทำแล้ว 24/06/255477473232
11. เทศบาลตำบลคลองตาคต (โพธาราม)ทำแล้ว7218218218ทำแล้ว 30/06/255443149878787
12. เทศบาลตำบลจอมบึง (จอมบึง)ทำแล้ว5157142116ทำแล้ว 27/05/2554502400
13. เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน (โพธาราม)ทำแล้ว5149105112ทำแล้ว 28/06/2554
14. เทศบาลตำบลดอนทราย (โพธาราม)ทำแล้ว6162181120ทำแล้ว 22/06/2554679646462
15. เทศบาลตำบลด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว4135124124ทำแล้ว 29/06/2554681500
16. เทศบาลตำบลดำเนินสะดวก (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5146148148ทำแล้ว 28/07/255484222222
17. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (ปากท่อ)ทำแล้ว8287225204ทำแล้ว 23/06/2554287131313
18. เทศบาลตำบลบัวงาม (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6186176197ทำแล้ว 30/06/2554198595959
19. เทศบาลตำบลบางแพ (บางแพ)ทำแล้ว6189164220ทำแล้ว 23/06/25541049888
20. เทศบาลตำบลบ้านฆ้อง (โพธาราม)ทำแล้ว6175145138ทำแล้ว 29/06/2554102575755
21. เทศบาลตำบลบ้านชัฎป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว7193174163ทำแล้ว 25/08/255455000
22. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6284284284ทำแล้ว 29/06/25541083281515
23. เทศบาลตำบลบ้านเลือก (โพธาราม)ทำแล้ว5351164148ทำแล้ว 07/06/2554151241312
24. เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ (โพธาราม)ทำแล้ว7261261261ทำแล้ว 24/06/2554182000
25. เทศบาลตำบลเบิกไพร (บ้านโป่ง)ทำแล้ว77211774ทำแล้ว 29/06/255449424242
26. เทศบาลตำบลประสาทสิทธิ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6161162161ทำแล้ว 30/06/2554462100
27. เทศบาลตำบลปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว51009995ทำแล้ว 27/06/255469434343
28. เทศบาลตำบลโพหัก (บางแพ)ทำแล้ว5969573ทำแล้ว 01/10/2554161444242
29. เทศบาลตำบลวัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 20/06/2554
30. เทศบาลตำบลศรีดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6189189189ทำแล้ว 28/06/255464474138
31. เทศบาลตำบลสวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว51489673ทำแล้ว 25/05/255447000
32. เทศบาลตำบลหนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว61429996ทำแล้ว 27/06/255418867233
33. เทศบาลตำบลหลักเมือง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5213213212ทำแล้ว 30/06/2554103262626
34. เทศบาลตำบลหลุมดิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6204199174ทำแล้ว 09/08/255410113444141
35. เทศบาลตำบลห้วยกระบอก (บ้านโป่ง)ทำแล้ว683113125ทำแล้ว 24/06/2554135151515
36. เทศบาลตำบลห้วยชินสีห์ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว8898328ทำแล้ว 21/09/2554158444
37. เทศบาลตำบลหินกอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว511916972ทำแล้ว 27/06/2554241323131
38. อบต.เกาะพลับพลา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7160165107ทำแล้ว 23/02/255458323030
39. อบต.เกาะศาลพระ (วัดเพลง)ทำแล้ว51233ทำแล้ว 27/05/2554213000
40. อบต.แก้มอ้น (จอมบึง)ทำแล้ว6939984ทำแล้ว 30/06/255453343333
41. อบต.ขุนพิทักษ์ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7106123ทำแล้ว 201800
42. อบต.เขาขลุง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว615510677ทำแล้ว 23/08/255472444444
43. อบต.เขาชะงุ้ม (โพธาราม)ทำแล้ว6135223189ทำแล้ว 29/06/25541
44. อบต.เขาแร้ง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5138138138ทำแล้ว 15/06/255473342926
45. อบต.คลองข่อย (โพธาราม)ทำแล้ว61487046ทำแล้ว 15/06/255469151515
46. อบต.คุ้งกระถิน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว5148174143ทำแล้ว 23/06/255438383838
47. อบต.คุ้งน้ำวน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6925763ทำแล้ว 16/06/255452414141
48. อบต.คุ้งพยอม (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7224239236 ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.คูบัว (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว51279690ทำแล้ว 20/10/2554590747472
50. อบต.จอมประทัด (วัดเพลง)ทำแล้ว5665657ทำแล้ว 20/06/25541163535349
51. อบต.เจดีย์หัก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7283239243ทำแล้ว 27/06/255426101010
52. อบต.ชำแระ (โพธาราม)ทำแล้ว6596961ทำแล้ว 15/06/25542138383837
53. อบต.ดอนกรวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว616511078ทำแล้ว 26/05/25551560000
54. อบต.ดอนกระเบื้อง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7724628ทำแล้ว 20/06/255439383838
55. อบต.ดอนกระเบื้อง (โพธาราม)ทำแล้ว51217986ทำแล้ว 31/05/2554106838383
56. อบต.ดอนคลัง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว6767071ทำแล้ว 28/06/25548000
57. อบต.ดอนคา (บางแพ)ทำแล้ว5382ทำแล้ว 13/06/2554
58. อบต.ดอนตะโก (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว710910195ทำแล้ว 30/06/2554144181515
59. อบต.ดอนทราย (ปากท่อ)ทำแล้ว627ทำแล้ว 29/09/25542711110
60. อบต.ดอนไผ่ (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
61. อบต.ดอนแร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6106125129ทำแล้ว 01/06/25541648373737
62. อบต.ดอนใหญ่ (บางแพ)ทำแล้ว6180179178ทำแล้ว 06/05/255414141414
63. อบต.ด่านทับตะโก (จอมบึง)ทำแล้ว6499259ทำแล้ว
64. อบต.ตะนาวศรี (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5144265150ทำแล้ว 15/06/2554190696969
65. อบต.ตาหลวง (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว5110111109ทำแล้ว 23/06/255495929292
66. อบต.เตาปูน (โพธาราม)ทำแล้ว5116117117ทำแล้ว 16/08/255472173132114113
67. อบต.ท่าเคย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6110119128ทำแล้ว 14/06/255464000
68. อบต.ท่าชุมพล (โพธาราม)ทำแล้ว61078676ทำแล้ว 27/06/2554176717171
69. อบต.ท่านัด (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7196198198ทำแล้ว 21/06/2554254272727
70. อบต.ท่าราบ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว7238180171ทำแล้ว 30/06/255412666
71. อบต.ธรรมเสน (โพธาราม)ทำแล้ว6186127133ทำแล้ว 16/06/25541129828282
72. อบต.นครชุมน์ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว594113113ทำแล้ว 27/06/2554152353535
73. อบต.น้ำพุ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว68511999ทำแล้ว 30/09/2554650211919
74. อบต.บ่อกระดาน (ปากท่อ)ทำแล้ว233815ทำแล้ว 03/05/25552626000
75. อบต.บางโตนด (โพธาราม)ทำแล้ว697491483ทำแล้ว 06/06/255482383838
76. อบต.บางป่า (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6112156148ทำแล้ว 13/06/2554243323231
77. อบต.บ้านคา (บ้านคา)ทำแล้ว5209210210ทำแล้ว 22/12/2554289454545
78. อบต.บ้านบึง (บ้านคา)ทำแล้ว6204104104ทำแล้ว 01/06/25542115706967
79. อบต.บ้านม่วง (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6115121120ทำแล้ว 23/05/25542366504949
80. อบต.บ้านไร่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว612511289ทำแล้ว 21/09/2554565595755
81. อบต.เบิกไพร (จอมบึง)ทำแล้ว711899102ทำแล้ว 10/06/255456363636
82. อบต.ปากช่อง (จอมบึง)ทำแล้ว5163121105ทำแล้ว 27/06/2554151383733
83. อบต.ปากท่อ (ปากท่อ)ทำแล้ว61097681ทำแล้ว 07/02/2554154515151
84. อบต.ปากแรต (บ้านโป่ง)ทำแล้ว513211799ทำแล้ว 13/06/2554135214107107105
85. อบต.ป่าไก่ (ปากท่อ)ทำแล้ว6139209215ทำแล้ว 23/05/255466656564
86. อบต.ป่าหวาย (สวนผึ้ง)ทำแล้ว5160132117ทำแล้ว 17/06/2554567444444
87. อบต.พิกุลทอง (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6278189182ทำแล้ว 27/06/25548112291818
88. อบต.แพงพวย (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว7212149140ทำแล้ว 28/06/255411367300
89. อบต.ยางหัก (ปากท่อ)ทำแล้ว7693636ทำแล้ว 16/06/255468404040
90. อบต.รางบัว (จอมบึง)ทำแล้ว5123157110ทำแล้ว 10/06/2554164393939
91. อบต.ลาดบัวขาว (บ้านโป่ง)ทำแล้ว71128585ทำแล้ว 18/05/2554444000
92. อบต.วังมะนาว (ปากท่อ)ทำแล้ว5246248248ทำแล้ว 30/05/25541066626262
93. อบต.วัดแก้ว (บางแพ)ทำแล้ว7528596ทำแล้ว 20/06/255444242424
94. อบต.วัดเพลง (วัดเพลง)ทำแล้ว6693423ทำแล้ว 14/06/2554257464443
95. อบต.วัดยางงาม (ปากท่อ)ทำแล้ว7158177176ทำแล้ว 24/06/2554171555555
96. อบต.สร้อยฟ้า (โพธาราม)ทำแล้ว9147151119ทำแล้ว 15/06/2554379666663
97. อบต.สวนกล้วย (บ้านโป่ง)ทำแล้ว7149166116ทำแล้ว 22/09/25542000
98. อบต.สวนผึ้ง (สวนผึ้ง)ทำแล้ว6252222223ทำแล้ว 24/06/25542165646464
99. อบต.สามเรือน (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6887168ทำแล้ว 16/12/25542282494949
100. อบต.สี่หมื่น (ดำเนินสะดวก)ทำแล้ว61061010ทำแล้ว 14/05/2554431377
101. อบต.หนองกบ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว616011093ทำแล้ว 29/06/255457555
102. อบต.หนองกระทุ่ม (ปากท่อ)ทำแล้ว710810582ทำแล้ว 01/06/255468595959
103. อบต.หนองกลางนา (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว6898989ทำแล้ว 12/05/2554343212020
104. อบต.หนองกวาง (โพธาราม)ทำแล้ว564128105ทำแล้ว 09/06/2554872393939
105. อบต.หนองปลาหมอ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว51556461ทำแล้ว 30/06/255474000
106. อบต.หนองพันจันทร์ (บ้านคา)ทำแล้ว6119118118ทำแล้ว 28/06/25552
107. อบต.หนองโพ (โพธาราม)ทำแล้ว558108112ทำแล้ว 48313129
108. อบต.หนองอ้อ (บ้านโป่ง)ทำแล้ว6101 ยังไม่อนุมัติ
109. อบต.ห้วยไผ่ (เมืองราชบุรี)ทำแล้ว61048980ทำแล้ว 17/06/255427222019
110. อบต.ห้วยยางโทน (ปากท่อ)ทำแล้ว611611696ทำแล้ว 17/06/255442363533
111. อบต.หัวโพ (บางแพ)ทำแล้ว8631620 ยังไม่อนุมัติ
112. อบต.อ่างหิน (ปากท่อ)ทำแล้ว6238216220ทำแล้ว 30/06/255440161616
รวม 112 อปท.11268816,50414,64513,8631088877,3314,1613,7443,669
ข้อมูล ณ 13/09/2563