รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เพชรบูรณ์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.เพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5173347341ทำแล้ว 30/08/25541517054
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว12253254254ทำแล้ว 13/06/25544132373737
3. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5279232233ทำแล้ว 18/05/25544114868686
4. เทศบาลเมืองหล่มสัก (หล่มสัก)ทำแล้ว914910390ทำแล้ว 24/06/25545118555555
5. เทศบาลตำบลแคมป์สน (เขาค้อ)ทำแล้ว5303305298ทำแล้ว 20/06/255464292929
6. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (ศรีเทพ)ทำแล้ว5270247247ทำแล้ว 28/06/25544000
7. เทศบาลตำบลเฉลียงทอง (หนองไผ่)ทำแล้ว5210251133ทำแล้ว 27/06/2554123000
8. เทศบาลตำบลชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว6429110117ทำแล้ว 29/06/255467373737
9. เทศบาลตำบลซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว5212212211ทำแล้ว 10/06/255344151515
10. เทศบาลตำบลดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว6878876ทำแล้ว 15/06/255480525245
11. เทศบาลตำบลตาลเดี่ยว (หล่มสัก)ทำแล้ว5227180ทำแล้ว 30/06/25548888
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6978178ทำแล้ว 10/06/255441700
13. เทศบาลตำบลท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7381381381ทำแล้ว 30/06/2554381261919
14. เทศบาลตำบลท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว61297681ทำแล้ว 30/06/25541679535353
15. เทศบาลตำบลนางั่ว (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว881136139ทำแล้ว 28/06/255475424238
16. เทศบาลตำบลนาเฉลียง (หนองไผ่)ทำแล้ว8144155138ทำแล้ว 31/10/2554322161514
17. เทศบาลตำบลบ่อไทย (หนองไผ่)ทำแล้ว8204174106ทำแล้ว 30/06/2554426444
18. เทศบาลตำบลบัววัฒนา (หนองไผ่)ทำแล้ว626714672 ยังไม่อนุมัติ
19. เทศบาลตำบลบ้านโภชน์ (หนองไผ่)ทำแล้ว5187339284ทำแล้ว 01/06/255466655
20. เทศบาลตำบลพุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6157175168ทำแล้ว 27/06/25544107333033
21. เทศบาลตำบลวังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว693120125ทำแล้ว 27/06/255470000
22. เทศบาลตำบลวังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว5936269ทำแล้ว 15/11/255493800
23. เทศบาลตำบลศาลาลาย (ชนแดน)ทำแล้ว71145656ทำแล้ว 15/06/2554391655
24. เทศบาลตำบลสว่างวัฒนา (ศรีเทพ)ทำแล้ว7132125121ทำแล้ว 27/06/25543281565046
25. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว811694110ทำแล้ว 30/06/2554166464646
26. เทศบาลตำบลหล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6372300299ทำแล้ว 30/06/25541775000
27. อบต.กองทูล (หนองไผ่)ทำแล้ว7977676ทำแล้ว 25/06/255596000
28. อบต.กันจุ (บึงสามพัน)ทำแล้ว691102102ทำแล้ว 23/05/2554153500
29. อบต.เข็กน้อย (เขาค้อ)ทำแล้ว91485046ทำแล้ว 15/06/25549000
30. อบต.เขาค้อ (เขาค้อ)ทำแล้ว9136310289ทำแล้ว 28/06/255487000
31. อบต.คลองกระจัง (ศรีเทพ)ทำแล้ว771360274ทำแล้ว 14/06/2554241404037
32. อบต.โคกปรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว8165169169ทำแล้ว 29/06/255476674842
33. อบต.โคกมน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6105122203ทำแล้ว 27/06/25542678686868
34. อบต.ชนแดน (ชนแดน)ทำแล้ว8748683ทำแล้ว 14/06/2554518000
35. อบต.ชอนไพร (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว587139281ทำแล้ว 13/06/255434633
36. อบต.ช้างตะลูด (หล่มสัก)ทำแล้ว611587103ทำแล้ว 18/11/25542180606060
37. อบต.ซับน้อย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5925152ทำแล้ว 08/06/255454464646
38. อบต.ซับเปิบ (วังโป่ง)ทำแล้ว5844535ทำแล้ว 29/06/255458545252
39. อบต.ซับพุทรา (ชนแดน)ทำแล้ว71394622ทำแล้ว 15/06/25541000
40. อบต.ซับไม้แดง (บึงสามพัน)ทำแล้ว9286286286ทำแล้ว 16/06/2554542455
41. อบต.ซับสมบูรณ์ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6148135135ทำแล้ว 23/04/2556
42. อบต.ซับสมอทอด (บึงสามพัน)ทำแล้ว6117115116ทำแล้ว 20/07/25541474494947
43. อบต.ดงขุย (ชนแดน)ทำแล้ว77621157 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.ดงมูลเหล็ก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61746645ทำแล้ว 22/06/2555118898987
45. อบต.ตะกุดไร (ชนแดน)ทำแล้ว68094113ทำแล้ว 13/05/255426000
46. อบต.ตะเบาะ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว51123726ทำแล้ว 28/06/25541053353535
47. อบต.ตาดกลอย (หล่มเก่า)ทำแล้ว61322 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ท่าข้าม (ชนแดน)ทำแล้ว6166155145ทำแล้ว 08/06/25541193626261
49. อบต.ท่าด้วง (หนองไผ่)ทำแล้ว8166164165ทำแล้ว 29/04/255455424242
50. อบต.ท่าแดง (หนองไผ่)ทำแล้ว5230231231ทำแล้ว 27/06/25545286535352
51. อบต.ท่าพล (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว8348383124ทำแล้ว 27/06/25545555
52. อบต.ท้ายดง (วังโป่ง)ทำแล้ว7227166129ทำแล้ว 15/06/2554154303030
53. อบต.ท่าโรง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว6323330328ทำแล้ว 30/06/255461301400
54. อบต.ท่าอิบุญ (หล่มสัก)ทำแล้ว6746662ทำแล้ว 13/06/255443000
55. อบต.ทุ่งสมอ (เขาค้อ)ทำแล้ว6234270221ทำแล้ว 29/06/25541106000
56. อบต.นาเกาะ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6219120110ทำแล้ว 30/06/255425212121
57. อบต.นาซำ (หล่มเก่า)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 17/06/2554134000
58. อบต.นาแซง (หล่มเก่า)ทำแล้ว8735149ทำแล้ว 30/06/2554174252117
59. อบต.นาป่า (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61666868ทำแล้ว 08/06/2554143292927
60. อบต.นายม (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6167196134ทำแล้ว 10/06/255444303029
61. อบต.นาสนุ่น (ศรีเทพ)ทำแล้ว9211927 ยังไม่อนุมัติ
62. อบต.น้ำก้อ (หล่มสัก)ทำแล้ว6191218191ทำแล้ว 29/06/25541068900
63. อบต.น้ำชุน (หล่มสัก)ทำแล้ว7339341341 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.น้ำร้อน (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว91206042ทำแล้ว 20/06/255461393838
65. อบต.น้ำร้อน (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7868382ทำแล้ว 27/06/255486111111
66. อบต.น้ำหนาว (น้ำหนาว)ทำแล้ว7196199199ทำแล้ว 30/06/255432775
67. อบต.บ่อรัง (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5919090ทำแล้ว 23/06/255441252525
68. อบต.บ้านกล้วย (ชนแดน)ทำแล้ว7482221ทำแล้ว 30/06/255447464545
69. อบต.บ้านกลาง (หล่มสัก)ทำแล้ว5157198156ทำแล้ว 16/06/25546533272727
70. อบต.บ้านโคก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7188167124ทำแล้ว 30/06/255443000
71. อบต.บ้านติ้ว (หล่มสัก)ทำแล้ว10128144144ทำแล้ว 13/07/2554265900
72. อบต.บ้านโตก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว5717171 ยังไม่อนุมัติ
73. อบต.บ้านเนิน (หล่มเก่า)ทำแล้ว6171226163ทำแล้ว 20/06/255465300
74. อบต.บ้านไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว6112103146ทำแล้ว 10/06/25542255545454
75. อบต.บ้านโสก (หล่มสัก)ทำแล้ว66669109ทำแล้ว 27/06/255411000
76. อบต.บ้านหวาย (หล่มสัก)ทำแล้ว8147170166ทำแล้ว 28/06/2554170474746
77. อบต.บึงกระจับ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว10106106106ทำแล้ว 22/06/255457525252
78. อบต.บึงสามพัน (บึงสามพัน)ทำแล้ว8168165165ทำแล้ว 07/06/25543883201919
79. อบต.บุ่งคล้า (หล่มสัก)ทำแล้ว610313877ทำแล้ว 29/06/255438313130
80. อบต.บุ่งน้ำเต้า (หล่มสัก)ทำแล้ว6877881ทำแล้ว 30/06/255450101010
81. อบต.ประดู่งาม (ศรีเทพ)ทำแล้ว6325271234ทำแล้ว 28/09/2555
82. อบต.ปากช่อง (หล่มสัก)ทำแล้ว586260159ทำแล้ว 24/05/255485747471
83. อบต.ปากดุก (หล่มสัก)ทำแล้ว878156ทำแล้ว 20/06/255439333333
84. อบต.ป่าเลา (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6134210210ทำแล้ว 27/06/2554174626060
85. อบต.ฝายนาแซง (หล่มสัก)ทำแล้ว5116103114ทำแล้ว 28/06/2554413100
86. อบต.พญาวัง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8207207207ทำแล้ว 30/06/25545000
87. อบต.พุขาม (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว531111388ทำแล้ว 29/06/2554311605229
88. อบต.พุเตย (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว513110066ทำแล้ว 21/09/255478606060
89. อบต.พุทธบาท (ชนแดน)ทำแล้ว81688280ทำแล้ว 29/09/2554121191919
90. อบต.เพชรละคร (หนองไผ่)ทำแล้ว7165142141ทำแล้ว 20/06/255451282828
91. อบต.ภูน้ำหยด (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7185ทำแล้ว 30/06/255450202019
92. อบต.ยางงาม (หนองไผ่)ทำแล้ว7273214166ทำแล้ว 27/06/2554211443
93. อบต.ยางสาว (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว7125126126ทำแล้ว 30/06/25542462600
94. อบต.ระวิง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว616111687ทำแล้ว 20/06/25544858404040
95. อบต.ลาดแค (ชนแดน)ทำแล้ว5130146213ทำแล้ว 14/06/25543674744
96. อบต.ลานป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว6106199213ทำแล้ว 22/06/255456424239
97. อบต.วังกวาง (น้ำหนาว)ทำแล้ว756454 ยังไม่อนุมัติ
98. อบต.วังชมภู (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6146109112ทำแล้ว 30/06/255428120919191
99. อบต.วังท่าดี (หนองไผ่)ทำแล้ว7333333 ยังไม่อนุมัติ
100. อบต.วังบาล (หล่มเก่า)ทำแล้ว6375305268ทำแล้ว 14/06/255461595958
101. อบต.วังโบสถ์ (หนองไผ่)ทำแล้ว6574845ทำแล้ว 06/06/2554946313029
102. อบต.วังโป่ง (วังโป่ง)ทำแล้ว71268364ทำแล้ว 30/03/255528282828
103. อบต.วังพิกุล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8934641 ยังไม่อนุมัติ
104. อบต.วังศาล (วังโป่ง)ทำแล้ว8664669ทำแล้ว 15/06/255413532484
105. อบต.วังหิน (วังโป่ง)ทำแล้ว6905955ทำแล้ว 29/08/255487777777
106. อบต.วังใหญ่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 15/06/255444600
107. อบต.วัดป่า (หล่มสัก)ทำแล้ว5444444ทำแล้ว 29/05/25553000
108. อบต.ศรีเทพ (ศรีเทพ)ทำแล้ว8582581581ทำแล้ว 30/06/255413000
109. อบต.ศรีมงคล (บึงสามพัน)ทำแล้ว8285135ทำแล้ว 10/06/25542020181616
110. อบต.ศิลา (หล่มเก่า)ทำแล้ว71207070ทำแล้ว 04/07/2554127179169169167
111. อบต.สระกรวด (ศรีเทพ)ทำแล้ว6403939 ยังไม่อนุมัติ
112. อบต.สระแก้ว (บึงสามพัน)ทำแล้ว8119126127ทำแล้ว 02/05/255456000
113. อบต.สระประดู่ (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว51206159ทำแล้ว 13/06/255498262626
114. อบต.สะเดียง (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว6153ทำแล้ว 15/06/255482666664
115. อบต.สักหลง (หล่มสัก)ทำแล้ว6123295105ทำแล้ว 17/06/255431282726
116. อบต.สามแยก (วิเชียรบุรี)ทำแล้ว5132131130ทำแล้ว 30/06/255442302927
117. อบต.หนองไขว่ (หล่มสัก)ทำแล้ว5159120131ทำแล้ว 07/06/201269626261
118. อบต.หนองแจง (บึงสามพัน)ทำแล้ว8265234204ทำแล้ว 27/06/255473117333333
119. อบต.หนองไผ่ (หนองไผ่)ทำแล้ว6831710ทำแล้ว 10/10/25552852525252
120. อบต.หนองแม่นา (เขาค้อ)ทำแล้ว8199169157ทำแล้ว 14/06/255422999
121. อบต.หนองย่างทอย (ศรีเทพ)ทำแล้ว81039898ทำแล้ว 14/06/255461000
122. อบต.หล่มเก่า (หล่มเก่า)ทำแล้ว6187159144ทำแล้ว 24/06/2554273595959
123. อบต.หลักด่าน (น้ำหนาว)ทำแล้ว6716868ทำแล้ว 28/06/25551100
124. อบต.ห้วยโป่ง (หนองไผ่)ทำแล้ว7469328323ทำแล้ว 27/06/255422211816
125. อบต.ห้วยไร่ (หล่มสัก)ทำแล้ว10140140140ทำแล้ว 15/06/2554118181818
126. อบต.ห้วยสะแก (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว7852112 ยังไม่อนุมัติ
127. อบต.ห้วยใหญ่ (เมืองเพชรบูรณ์)ทำแล้ว61099895ทำแล้ว 18/06/25555000
128. อบต.หินฮาว (หล่มเก่า)ทำแล้ว6289227218ทำแล้ว 21/06/255445302222
รวม 128 อปท.12884419,88418,48916,9491177277,5023,5203,0822,995
ข้อมูล ณ 13/09/2563