รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิจิตร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51868592ทำแล้ว 29/06/2554184118117114
2. เทศบาลเมืองตะพานหิน (ตะพานหิน)ทำแล้ว7502252183ทำแล้ว 30/06/25541971816971
3. เทศบาลเมืองบางมูลนาก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4282150150ทำแล้ว 16/06/255488504040
4. เทศบาลเมืองพิจิตร (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว9245343375ทำแล้ว 30/06/25541170424038
5. เทศบาลตำบลกำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4312314314ทำแล้ว 27/06/255421131312
6. เทศบาลตำบลเขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว4159167162ทำแล้ว 28/06/255481515151
7. เทศบาลตำบลดงป่าคำ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5147146258ทำแล้ว 10/06/25542494706966
8. เทศบาลตำบลทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว41187317ทำแล้ว 30/06/255436154919191
9. เทศบาลตำบลท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว4215258246ทำแล้ว 10/06/25549106545453
10. เทศบาลตำบลท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4158168164ทำแล้ว 28/06/255467202020
11. เทศบาลตำบลทุ่งน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว42895757ทำแล้ว 30/06/255483585855
12. เทศบาลตำบลเนินปอ (สามง่าม)ทำแล้ว4562560560ทำแล้ว 10/04/25555106706964
13. เทศบาลตำบลเนินมะกอก (บางมูลนาก)ทำแล้ว4888584ทำแล้ว 30/03/255510429242423
14. เทศบาลตำบลบางคลาน (โพทะเล)ทำแล้ว486223223ทำแล้ว 31/05/255432171714
15. เทศบาลตำบลบางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว4214214214ทำแล้ว 29/06/255453252525
16. เทศบาลตำบลไผ่รอบ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4253251247ทำแล้ว 24/06/255471141414
17. เทศบาลตำบลโพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว4128104103ทำแล้ว 29/06/2554368444444
18. เทศบาลตำบลโพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6513518518ทำแล้ว 30/06/25542204484848
19. เทศบาลตำบลวังกรด (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6224224224ทำแล้ว 24/06/2554224292624
20. เทศบาลตำบลวังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว5149152151ทำแล้ว 30/06/2554694737270
21. เทศบาลตำบลวังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว5162165165ทำแล้ว 20/06/255444232323
22. เทศบาลตำบลวังบงค์ (ดงเจริญ)ทำแล้ว41798984ทำแล้ว 30/06/2554348282828
23. เทศบาลตำบลสากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว4147148145ทำแล้ว 24/06/2554121222
24. เทศบาลตำบลสามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว5207165157ทำแล้ว 29/06/255447119109109105
25. เทศบาลตำบลสำนักขุนเณร (ดงเจริญ)ทำแล้ว7835959ทำแล้ว 03/06/255483382822
26. เทศบาลตำบลหนองปล้อง (วังทรายพูน)ทำแล้ว9106107107ทำแล้ว 06/03/255580727070
27. เทศบาลตำบลหนองพยอม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4500538526ทำแล้ว 24/06/255447955
28. เทศบาลตำบลหอไกร (บางมูลนาก)ทำแล้ว4676439ทำแล้ว 29/06/2554946262623
29. เทศบาลตำบลหัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว51222321ทำแล้ว 10/06/2554570252524
30. อบต.กำแพงดิน (สามง่าม)ทำแล้ว4238237241ทำแล้ว 28/06/2554253333332
31. อบต.เขาเจ็ดลูก (ทับคล้อ)ทำแล้ว10685275259ทำแล้ว 29/06/2555250113113112
32. อบต.เขาทราย (ทับคล้อ)ทำแล้ว7791414ทำแล้ว 08/06/255438262626
33. อบต.คลองคะเชนทร์ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8129360357ทำแล้ว 10/06/25543672484846
34. อบต.คลองคูณ (ตะพานหิน)ทำแล้ว411485ทำแล้ว 13/06/255427161616
35. อบต.คลองทราย (สากเหล็ก)ทำแล้ว4182209173ทำแล้ว 13/06/255428181303030
36. อบต.ฆะมัง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว4112102140ทำแล้ว 30/06/255430303030
37. อบต.งิ้วราย (ตะพานหิน)ทำแล้ว41014333ทำแล้ว 14/06/2554453535353
38. อบต.ดงกลาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5355130ทำแล้ว 21/06/255414333
39. อบต.ดงตะขบ (ตะพานหิน)ทำแล้ว43896767ทำแล้ว 09/06/2554261088
40. อบต.ดงเสือเหลือง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6118189137ทำแล้ว 22/06/255426100757573
41. อบต.ทะนง (โพทะเล)ทำแล้ว6221284271ทำแล้ว 06/05/25548222
42. อบต.ทับคล้อ (ทับคล้อ)ทำแล้ว4306381366ทำแล้ว 10/05/25544484696767
43. อบต.ทับหมัน (ตะพานหิน)ทำแล้ว61303028ทำแล้ว 16/05/2554685848483
44. อบต.ท่าขมิ้น (โพทะเล)ทำแล้ว4368368368ทำแล้ว 30/06/2554114141212
45. อบต.ท่านั่ง (โพทะเล)ทำแล้ว4979797ทำแล้ว 30/06/255467292928
46. อบต.ท่าบัว (โพทะเล)ทำแล้ว4624034ทำแล้ว 28/06/255551410109
47. อบต.ท้ายทุ่ง (ทับคล้อ)ทำแล้ว4278174159ทำแล้ว 13/06/255460262222
48. อบต.ท้ายน้ำ (โพทะเล)ทำแล้ว4768779773ทำแล้ว 31/05/255441131312
49. อบต.ท่าเยี่ยม (สากเหล็ก)ทำแล้ว5235121120ทำแล้ว 27/06/2554234969693
50. อบต.ท่าเสา (โพทะเล)ทำแล้ว4742026ทำแล้ว 29/08/255416121212
51. อบต.ท่าหลวง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8200173157ทำแล้ว 30/06/255466292929
52. อบต.ท่าฬ่อ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8585858ทำแล้ว 28/06/2554618111
53. อบต.ทุ่งโพธิ์ (ตะพานหิน)ทำแล้ว49511854ทำแล้ว 30/06/25542065424241
54. อบต.ทุ่งใหญ่ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว719597100ทำแล้ว 27/06/2554120666
55. อบต.เนินสว่าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว6128118119ทำแล้ว 28/06/25546106707070
56. อบต.บางไผ่ (บางมูลนาก)ทำแล้ว415510099ทำแล้ว 06/06/2554174424241
57. อบต.บางลาย (บึงนาราง)ทำแล้ว5204208208ทำแล้ว 09/06/255445888
58. อบต.บ้านน้อย (โพทะเล)ทำแล้ว422419425ทำแล้ว 29/06/255487311333
59. อบต.บ้านนา (วชิรบารมี)ทำแล้ว418796ทำแล้ว 30/06/2554485131010
60. อบต.บ้านบุ่ง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว8105176222ทำแล้ว 24/06/255452211
61. อบต.บึงนาราง (บึงนาราง)ทำแล้ว4137111111ทำแล้ว 14/06/2555134534341
62. อบต.บึงบัว (วชิรบารมี)ทำแล้ว5290293293ทำแล้ว 16/06/255410152939392
63. อบต.ปากทาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว490134109ทำแล้ว 20/05/2554140242423
64. อบต.ป่ามะคาบ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6107108108ทำแล้ว 15/06/2554251221029999
65. อบต.ไผ่ขวาง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว6884835ทำแล้ว 29/08/2554558565149
66. อบต.ไผ่ท่าโพ (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว5168114187ทำแล้ว 03/06/2554101656564
67. อบต.ไผ่หลวง (ตะพานหิน)ทำแล้ว4177115112ทำแล้ว 22/06/255413665
68. อบต.โพทะเล (โพทะเล)ทำแล้ว4401400400ทำแล้ว 10/05/255431112909089
69. อบต.โพธิ์ไทรงาม (บึงนาราง)ทำแล้ว4115116116ทำแล้ว 09/06/2554421075
70. อบต.โพธิ์ประทับช้าง (โพธิ์ประทับช้าง)ทำแล้ว4257257257ทำแล้ว 23/05/2555758222
71. อบต.ภูมิ (บางมูลนาก)ทำแล้ว4285178178ทำแล้ว 15/06/25543797747170
72. อบต.เมืองเก่า (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5187159163ทำแล้ว 06/06/2554135414141
73. อบต.ย่านยาว (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว411022781ทำแล้ว 30/03/255440252525
74. อบต.รังนก (สามง่าม)ทำแล้ว412614146ทำแล้ว 30/06/2554775565655
75. อบต.โรงช้าง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว5298384ทำแล้ว 30/06/25542490747474
76. อบต.ลำประดา (บางมูลนาก)ทำแล้ว43086498ทำแล้ว 10/06/255415666
77. อบต.วังกรด (บางมูลนาก)ทำแล้ว4194147156ทำแล้ว 22/06/255424444
78. อบต.วังงิ้ว (ดงเจริญ)ทำแล้ว4147244208ทำแล้ว 30/07/1033696737356
79. อบต.วังงิ้วใต้ (ดงเจริญ)ทำแล้ว4109111111ทำแล้ว 30/06/2554261222
80. อบต.วังตะกู (บางมูลนาก)ทำแล้ว4845423ทำแล้ว 01/07/25547777
81. อบต.วังทรายพูน (วังทรายพูน)ทำแล้ว4236307166ทำแล้ว 10/06/255451171713
82. อบต.วังทับไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว4242208201ทำแล้ว 27/11/255435216149148145
83. อบต.วังโมกข์ (วชิรบารมี)ทำแล้ว5251250250ทำแล้ว 29/06/2554374565655
84. อบต.วังสำโรง (บางมูลนาก)ทำแล้ว7176177179ทำแล้ว 23/12/2554385636361
85. อบต.วังสำโรง (ตะพานหิน)ทำแล้ว41763430ทำแล้ว 28/09/25542109505050
86. อบต.วังหลุม (ตะพานหิน)ทำแล้ว4215231245ทำแล้ว 13/06/255459921218
87. อบต.วังหว้า (ตะพานหิน)ทำแล้ว41352333ทำแล้ว 13/06/255559171111
88. อบต.วัดขวาง (โพทะเล)ทำแล้ว415111565ทำแล้ว 27/05/255424129979797
89. อบต.สากเหล็ก (สากเหล็ก)ทำแล้ว58149245ทำแล้ว 27/06/255581454337
90. อบต.สามง่าม (สามง่าม)ทำแล้ว4151414ทำแล้ว 24/02/255533232111111
91. อบต.สายคำโห้ (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว576101113ทำแล้ว 27/06/255476191919
92. อบต.หนองปลาไหล (วังทรายพูน)ทำแล้ว4197204212ทำแล้ว 24/06/2554161044
93. อบต.หนองพระ (วังทรายพูน)ทำแล้ว4762828ทำแล้ว 30/06/25543383717171
94. อบต.หนองโสน (สามง่าม)ทำแล้ว4197197299ทำแล้ว 30/06/2554484373735
95. อบต.หนองหญ้าไทร (สากเหล็ก)ทำแล้ว4265265265ทำแล้ว 30/06/2554127331
96. อบต.หนองหลุม (วชิรบารมี)ทำแล้ว4269272272ทำแล้ว 14/06/255483222
97. อบต.ห้วยเกตุ (ตะพานหิน)ทำแล้ว81302560ทำแล้ว 20/06/2554194554241
98. อบต.ห้วยแก้ว (บึงนาราง)ทำแล้ว678121109ทำแล้ว 03/06/255447363635
99. อบต.ห้วยพุก (ดงเจริญ)ทำแล้ว4119148130ทำแล้ว 07/06/2554784574
100. อบต.ห้วยร่วม (ดงเจริญ)ทำแล้ว4178196230ทำแล้ว 14/06/255489707060
101. อบต.หัวดง (เมืองพิจิตร)ทำแล้ว42488781ทำแล้ว 29/06/255412510109
102. อบต.แหลมรัง (บึงนาราง)ทำแล้ว4344325289ทำแล้ว 28/06/25543491595954
รวม 102 อปท.10249320,20817,19917,0031021,1738,2934,2383,9873,850
ข้อมูล ณ 13/09/2563