รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พิษณุโลก ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว71,0511,0471,047ทำแล้ว 29/06/255414553
2. เทศบาลนครพิษณุโลก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6263209209ทำแล้ว 12/07/25542149645754
3. เทศบาลเมืองอรัญญิก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว9398172281ทำแล้ว 11/05/255457167696054
4. เทศบาลตำบลท่าทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6167258187ทำแล้ว 27/06/2554557424241
5. เทศบาลตำบลไทรย้อย (เนินมะปราง)ทำแล้ว5244348260ทำแล้ว 30/06/2554154434343
6. เทศบาลตำบลนครไทย (นครไทย)ทำแล้ว8216121113ทำแล้ว 29/06/255461464646
7. เทศบาลตำบลเนินกุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8163216179ทำแล้ว 27/06/255410102646464
8. เทศบาลตำบลเนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81454132ทำแล้ว 28/06/2554145282828
9. เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7169108118ทำแล้ว 24/06/255439242320
10. เทศบาลตำบลบางระกำ (บางระกำ)ทำแล้ว7205207113ทำแล้ว 29/06/25548109822
11. เทศบาลตำบลบางระกำเมืองใหม่ (บางระกำ)ทำแล้ว8104177167ทำแล้ว 30/06/2554170373635
12. เทศบาลตำบลบ้านคลอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8219219219ทำแล้ว 28/06/25541112787365
13. เทศบาลตำบลบ้านมุง (เนินมะปราง)ทำแล้ว8199199199ทำแล้ว 14/06/2554357484847
14. เทศบาลตำบลบ้านแยง (นครไทย)ทำแล้ว5265140162ทำแล้ว 30/06/2554572431111
15. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8698470ทำแล้ว 28/06/2554134323232
16. เทศบาลตำบลบึงระมาณ (บางระกำ)ทำแล้ว81333434ทำแล้ว 28/06/2554739313129
17. เทศบาลตำบลปลักแรด (บางระกำ)ทำแล้ว5126112104ทำแล้ว 21/06/255441202020
18. เทศบาลตำบลป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8126107108ทำแล้ว 11/05/25542277615752
19. เทศบาลตำบลพรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว5175175175ทำแล้ว 30/06/255458302926
20. เทศบาลตำบลพลายชุมพล (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว71322424ทำแล้ว 15/06/25541057545454
21. เทศบาลตำบลพันเสา (บางระกำ)ทำแล้ว7114415353ทำแล้ว 21/06/2554108787878
22. เทศบาลตำบลวงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว6203216168ทำแล้ว 16/09/255459222221
23. เทศบาลตำบลวังทอง (วังทอง)ทำแล้ว7111178135ทำแล้ว 10/06/25541081675667
24. เทศบาลตำบลวัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว5143193170ทำแล้ว 28/06/2554999828181
25. เทศบาลตำบลสนามคลี (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61675334 ยังไม่อนุมัติ 291381410
26. เทศบาลตำบลห้วยแก้ว (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว83367850ทำแล้ว 15/06/2554144444444
27. เทศบาลตำบลหัวรอ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8390296225ทำแล้ว 30/06/255455101010
28. อบต.แก่งโสภา (วังทอง)ทำแล้ว8167182135ทำแล้ว 27/06/255470524846
29. อบต.คันโช้ง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว81482020ทำแล้ว 20/06/255413333
30. อบต.คุยม่วง (บางระกำ)ทำแล้ว97433ทำแล้ว 25/06/25531213131313
31. อบต.โคกสลุด (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8787783ทำแล้ว 22/06/2554159666
32. อบต.งิ้วงาม (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7370369366ทำแล้ว 13/06/25543373252521
33. อบต.จอมทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7556954ทำแล้ว 13/06/255432282828
34. อบต.ชมพู (เนินมะปราง)ทำแล้ว8123248310ทำแล้ว 30/06/255431104242412
35. อบต.ชัยนาม (วังทอง)ทำแล้ว7276361201ทำแล้ว 09/06/2554854454545
36. อบต.ชาติตระการ (ชาติตระการ)ทำแล้ว8848384ทำแล้ว 28/06/255429997
37. อบต.ชุมแสงสงคราม (บางระกำ)ทำแล้ว8353353353ทำแล้ว 20/06/255469292218
38. อบต.ดงประคำ (พรหมพิราม)ทำแล้ว518497ทำแล้ว 20/06/2554135232321
39. อบต.ดอนทอง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8643237ทำแล้ว 22/06/255464434342
40. อบต.ดินทอง (วังทอง)ทำแล้ว71075858ทำแล้ว 14/06/25541454371616
41. อบต.ตลุกเทียม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7106126138ทำแล้ว 12/05/25541363454545
42. อบต.ทองแท้ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7232235235ทำแล้ว 02/08/255469464631
43. อบต.ทับยายเชียง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8239449ทำแล้ว 24/06/2554443222220
44. อบต.ท่างาม (วัดโบสถ์)ทำแล้ว8269155149ทำแล้ว 28/06/2554369696969
45. อบต.ท่าช้าง (พรหมพิราม)ทำแล้ว9252525ทำแล้ว 06/06/25541832292020
46. อบต.ท่าตาล (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว61549999ทำแล้ว 24/06/2554159422013
47. อบต.ท่านางงาม (บางระกำ)ทำแล้ว9297297297ทำแล้ว 30/06/2554120201010
48. อบต.ท่าโพธิ์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6190153147ทำแล้ว 29/06/2554287302821
49. อบต.ท่าสะแก (ชาติตระการ)ทำแล้ว9909090ทำแล้ว 13/01/25551244191817
50. อบต.ท่าหมื่นราม (วังทอง)ทำแล้ว8262288281ทำแล้ว 30/06/2554764353228
51. อบต.นครชุม (นครไทย)ทำแล้ว7332342342ทำแล้ว 10/06/2544572323231
52. อบต.นครป่าหมาก (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว8167173133ทำแล้ว 16/06/255457231514
53. อบต.นาบัว (นครไทย)ทำแล้ว611921423ทำแล้ว 21/06/255443411
54. อบต.น้ำกุ่ม (นครไทย)ทำแล้ว61465251ทำแล้ว 19/06/2554335121212
55. อบต.นิคมพัฒนา (บางระกำ)ทำแล้ว7233324333ทำแล้ว 23/05/2554258141210
56. อบต.เนินเพิ่ม (นครไทย)ทำแล้ว8987966ทำแล้ว 28/06/2554187777776
57. อบต.เนินมะปราง (เนินมะปราง)ทำแล้ว81055555ทำแล้ว 10/06/255482686868
58. อบต.บ่อทอง (บางระกำ)ทำแล้ว810399386ทำแล้ว 10/07/255554494949
59. อบต.บ่อโพธิ์ (นครไทย)ทำแล้ว8129115102ทำแล้ว 23/06/25541388868683
60. อบต.บ่อภาค (ชาติตระการ)ทำแล้ว7203203203ทำแล้ว 16/06/255473716869
61. อบต.บ้านกร่าง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว7250232309ทำแล้ว 22/06/255437141414
62. อบต.บ้านกลาง (วังทอง)ทำแล้ว8519452397ทำแล้ว 05/03/2555190474747
63. อบต.บ้านดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6189193174ทำแล้ว 29/06/2554160444
64. อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก (เนินมะปราง)ทำแล้ว8976186ทำแล้ว 28/06/2554134444
65. อบต.บ้านป่า (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว1068165142ทำแล้ว 24/06/255456414141
66. อบต.บ้านพร้าว (นครไทย)ทำแล้ว4145110210ทำแล้ว 29/07/255459151413
67. อบต.บ้านยาง (วัดโบสถ์)ทำแล้ว876128ทำแล้ว 21/07/255461109707069
68. อบต.บ้านไร่ (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7171207201ทำแล้ว 20/09/255424195744522
69. อบต.บึงกอก (บางระกำ)ทำแล้ว850ทำแล้ว 24/06/255450161616
70. อบต.บึงพระ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8126155141ทำแล้ว 13/06/25542878333
71. อบต.ปากโทก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6691210ทำแล้ว 29/06/255469474343
72. อบต.ป่าแดง (ชาติตระการ)ทำแล้ว6141145113ทำแล้ว 17/06/2554436999
73. อบต.ไผ่ขอดอน (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8105104104ทำแล้ว 27/06/255422777
74. อบต.ไผ่ล้อม (บางกระทุ่ม)ทำแล้ว7176177177ทำแล้ว 06/02/255550414136
75. อบต.พรหมพิราม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7174152133ทำแล้ว 13/06/255424116966
76. อบต.พันชาลี (วังทอง)ทำแล้ว7101147114ทำแล้ว 24/06/255454353434
77. อบต.มะขามสูง (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8171172171ทำแล้ว 23/06/255412712115
78. อบต.มะต้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว7450450450ทำแล้ว 30/05/2554491866
79. อบต.มะตูม (พรหมพิราม)ทำแล้ว9122101114ทำแล้ว 27/06/25541476575754
80. อบต.แม่ระกา (วังทอง)ทำแล้ว8573573573ทำแล้ว 16/06/25541851255
81. อบต.ยางโกลน (นครไทย)ทำแล้ว9102111145ทำแล้ว 15/06/25541188525251
82. อบต.วงฆ้อง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8136114114ทำแล้ว 05/10/25542266101010
83. อบต.วังทอง (วังทอง)ทำแล้ว9304297318ทำแล้ว 30/08/25541482733
84. อบต.วังนกแอ่น (วังทอง)ทำแล้ว5157131130ทำแล้ว 14/06/2554178585858
85. อบต.วังน้ำคู้ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว6398398398ทำแล้ว 30/06/2554722188
86. อบต.วังพิกุล (วังทอง)ทำแล้ว8232209166ทำแล้ว 29/06/25548887
87. อบต.วังโพรง (เนินมะปราง)ทำแล้ว9469469469ทำแล้ว 24/06/255410101010
88. อบต.วังยาง (เนินมะปราง)ทำแล้ว712955ทำแล้ว 23/06/2554129393939
89. อบต.วังวน (พรหมพิราม)ทำแล้ว7379168168ทำแล้ว 11/09/2555130303029
90. อบต.วังอิทก (บางระกำ)ทำแล้ว990147109ทำแล้ว 28/06/2554240232323
91. อบต.วัดจันทร์ (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว5208126133ทำแล้ว 08/06/2554135282625
92. อบต.วัดโบสถ์ (วัดโบสถ์)ทำแล้ว9257144109ทำแล้ว 10/06/255436764
93. อบต.วัดพริก (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว691100144ทำแล้ว 02/06/2554660271110
94. อบต.ศรีภิรมย์ (พรหมพิราม)ทำแล้ว7310261226ทำแล้ว 14/06/2554372722
95. อบต.สมอแข (เมืองพิษณุโลก)ทำแล้ว8229337227ทำแล้ว 30/06/2554177147147147
96. อบต.สวนเมี่ยง (ชาติตระการ)ทำแล้ว8183184183ทำแล้ว 23/05/25541830191817
97. อบต.หนองกะท้าว (นครไทย)ทำแล้ว4247227237ทำแล้ว 25/05/255417777
98. อบต.หนองกุลา (บางระกำ)ทำแล้ว8169161172ทำแล้ว 29/06/2554162343130
99. อบต.หนองแขม (พรหมพิราม)ทำแล้ว7185187187ทำแล้ว 13/06/255414300
100. อบต.หนองพระ (วังทอง)ทำแล้ว6141121115ทำแล้ว 27/09/25541578585854
101. อบต.ห้วยเฮี้ย (นครไทย)ทำแล้ว4101101101ทำแล้ว 20/06/25544444
102. อบต.หอกลอง (พรหมพิราม)ทำแล้ว8875656ทำแล้ว 10/06/255487202020
103. อบต.หินลาด (วัดโบสถ์)ทำแล้ว7118134128ทำแล้ว 27/06/2554248171715
รวม 103 อปท.10374720,11018,26717,4781025646,7853,5093,1663,013
ข้อมูล ณ 13/09/2563