รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุโขทัย ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สุโขทัย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว5155202148ทำแล้ว 30/06/25547124958179
2. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว4219222222ทำแล้ว 27/06/255434221513
3. เทศบาลเมืองสวรรคโลก (สวรรคโลก)ทำแล้ว7521422421ทำแล้ว 07/06/25544691888
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8281306243ทำแล้ว 13/06/255465190553823
5. เทศบาลตำบลกงไกรลาศ (กงไกรลาศ)ทำแล้ว6137136101ทำแล้ว 29/06/2554391096199
6. เทศบาลตำบลกลางดง (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9103103102ทำแล้ว 25/05/255450242422
7. เทศบาลตำบลเขาแก้วศรีสมบูรณ์ (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8336292278ทำแล้ว 26/01/255560414040
8. เทศบาลตำบลคลองยาง (สวรรคโลก)ทำแล้ว811998108ทำแล้ว 29/06/255488282827
9. เทศบาลตำบลตลิ่งชัน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว8157115503ทำแล้ว 29/07/2554111510210294
10. เทศบาลตำบลทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว8183135130ทำแล้ว 17/06/255485656565
11. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว816719992ทำแล้ว 24/06/255410761404038
12. เทศบาลตำบลในเมือง (สวรรคโลก)ทำแล้ว7157154154ทำแล้ว 24/06/25548061102
13. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7141145151ทำแล้ว 27/06/255472453314
14. เทศบาลตำบลบ้านโตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว7196182146ทำแล้ว 28/06/2554472294
15. เทศบาลตำบลบ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7297189178ทำแล้ว 20/05/255568888
16. เทศบาลตำบลป่ากุมเกาะ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6142145119ทำแล้ว 22/06/2554272341611
17. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7200240240ทำแล้ว 30/06/255430222
18. เทศบาลตำบลเมืองบางขลัง (สวรรคโลก)ทำแล้ว5211373368ทำแล้ว 12/05/2554382292827
19. เทศบาลตำบลลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว5212256231ทำแล้ว 27/06/255437120525251
20. เทศบาลตำบลศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8219125124ทำแล้ว 28/06/255415108252525
21. เทศบาลตำบลศรีสำโรง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว5147136135ทำแล้ว 29/06/25541102563229
22. เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว6340339339ทำแล้ว 61313030
23. อบต.กกแรต (กงไกรลาศ)ทำแล้ว712710264ทำแล้ว 29/06/2554780532521
24. อบต.กง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81059091ทำแล้ว 08/04/25543182676764
25. อบต.เกาะตาเลี้ยง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9216197ทำแล้ว 24/02/2555441986
26. อบต.ไกรกลาง (กงไกรลาศ)ทำแล้ว81016294ทำแล้ว 16/06/255446108959387
27. อบต.ไกรนอก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว82094931ทำแล้ว 30/06/25541688583831
28. อบต.ไกรใน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7154142124ทำแล้ว 03/11/2554154989894
29. อบต.คลองกระจง (สวรรคโลก)ทำแล้ว4210155140ทำแล้ว 29/11/25543132858051
30. อบต.คลองมะพลับ (ศรีนคร)ทำแล้ว8895856ทำแล้ว 10/06/255477464641
31. อบต.ดงคู่ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8151199201ทำแล้ว 10/06/25549822
32. อบต.ดงเดือย (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7185224223ทำแล้ว 03/06/255451353535
33. อบต.ตาลเตี้ย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8236239236ทำแล้ว 29/06/2554474595857
34. อบต.โตนด (คีรีมาศ)ทำแล้ว5319320320ทำแล้ว 29/06/2554161087
35. อบต.ทับผึ้ง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7977477ทำแล้ว 20/06/255437232322
36. อบต.ท่าฉนวน (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7213188168ทำแล้ว 24/06/2554883999
37. อบต.ท่าทอง (สวรรคโลก)ทำแล้ว6119127103ทำแล้ว 30/06/255442313131
38. อบต.ทุ่งยางเมือง (คีรีมาศ)ทำแล้ว585121127ทำแล้ว 31/08/2554343141110
39. อบต.ทุ่งเสลี่ยม (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว4221113344ทำแล้ว 16/06/2554822344
40. อบต.ไทยชนะศึก (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว9345252242ทำแล้ว 14/06/255480403934
41. อบต.นครเดิฐ (ศรีนคร)ทำแล้ว7136136136ทำแล้ว 23/05/255432151515
42. อบต.นาขุนไกร (ศรีสำโรง)ทำแล้ว88472101ทำแล้ว 06/06/255411755
43. อบต.นาเชิงคีรี (คีรีมาศ)ทำแล้ว8993929ทำแล้ว 29/06/2554965141010
44. อบต.นาทุ่ง (สวรรคโลก)ทำแล้ว996120133ทำแล้ว 28/06/2554250454444
45. อบต.น้ำขุม (ศรีนคร)ทำแล้ว6223218217ทำแล้ว 17/06/25541285737372
46. อบต.บ้านแก่ง (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว81886666ทำแล้ว 15/06/2554138969679
47. อบต.บ้านซ่าน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6948789ทำแล้ว 15/06/2554766414137
48. อบต.บ้านด่าน (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7106106106ทำแล้ว 13/06/255425202018
49. อบต.บ้านตึก (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว8103102102ทำแล้ว 15/06/255465777
50. อบต.บ้านนา (ศรีสำโรง)ทำแล้ว51067526ทำแล้ว 09/06/255434111111
51. อบต.บ้านน้ำพุ (คีรีมาศ)ทำแล้ว101446142ทำแล้ว 29/06/255491131312
52. อบต.บ้านป้อม (คีรีมาศ)ทำแล้ว87388102ทำแล้ว 10/06/2554158222
53. อบต.บ้านไร่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8125134165ทำแล้ว 29/08/255469525252
54. อบต.บ้านสวน (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว81133737ทำแล้ว 30/09/2554113111111
55. อบต.บ้านหลุม (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว6217372272ทำแล้ว 23/12/255446333231
56. อบต.บ้านใหม่ไชยมงคล (ทุ่งเสลี่ยม)ทำแล้ว7322322322ทำแล้ว 16/06/2554176434242
57. อบต.บ้านใหม่สุขเกษม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว8123144198ทำแล้ว 28/06/2554669161512
58. อบต.ปากแคว (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8338343343ทำแล้ว 09/03/255591151312
59. อบต.ปากน้ำ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6128145163ทำแล้ว 20/06/255461181818
60. อบต.ปากพระ (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว8105105105ทำแล้ว 30/06/255471292626
61. อบต.ป่างิ้ว (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5131122130ทำแล้ว 30/06/255412997
62. อบต.ป่าแฝก (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7144139130ทำแล้ว 24/06/255491515145
63. อบต.เมืองเก่า (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว726515224ทำแล้ว 01/09/25545156252524
64. อบต.เมืองบางยม (สวรรคโลก)ทำแล้ว81199589ทำแล้ว 22/06/2554742191313
65. อบต.แม่สำ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว9166172171ทำแล้ว 15/06/255495959595
66. อบต.แม่สิน (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว5228171171ทำแล้ว 13/06/25544537116
67. อบต.ยางซ้าย (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7132145149ทำแล้ว 16/08/255440141414
68. อบต.ย่านยาว (สวรรคโลก)ทำแล้ว3101101101ทำแล้ว 14/06/255490646359
69. อบต.ราวต้นจันทร์ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7585858ทำแล้ว 28/06/255439292927
70. อบต.ลานหอย (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว6105106106ทำแล้ว 29/06/2554143383834
71. อบต.วังตะคร้อ (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7313313312ทำแล้ว 20/06/25543267988
72. อบต.วังทอง (ศรีสำโรง)ทำแล้ว7309309309ทำแล้ว 07/06/255439121212
73. อบต.วังทองแดง (เมืองสุโขทัย)ทำแล้ว7132132132ทำแล้ว 16/06/255461151515
74. อบต.วังน้ำขาว (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว7135386256ทำแล้ว 30/06/255492141414
75. อบต.วังไม้ขอน (สวรรคโลก)ทำแล้ว7109133104ทำแล้ว 26/05/255450383735
76. อบต.วังลึก (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว882197112ทำแล้ว 01/06/255446323231
77. อบต.วังลึก (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8909090ทำแล้ว 20/01/255539212121
78. อบต.วังใหญ่ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว8726681ทำแล้ว 15/06/255459414139
79. อบต.วัดเกาะ (ศรีสำโรง)ทำแล้ว6119117131ทำแล้ว 22/06/255464414139
80. อบต.ศรีคีรีมาศ (คีรีมาศ)ทำแล้ว8445197181ทำแล้ว 30/06/2554261414040
81. อบต.ศรีนคร (ศรีนคร)ทำแล้ว8179145125ทำแล้ว 29/06/255485494948
82. อบต.สามพวง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5865443ทำแล้ว 08/04/255486454545
83. อบต.สามเรือน (ศรีสำโรง)ทำแล้ว9150113202ทำแล้ว 30/06/255446373737
84. อบต.สารจิตร (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว9302155113ทำแล้ว 18/06/25541169451212
85. อบต.หนองกระดิ่ง (คีรีมาศ)ทำแล้ว5769796ทำแล้ว 27/06/255444383838
86. อบต.หนองกลับ (สวรรคโลก)ทำแล้ว6239249214ทำแล้ว 16/05/255437333333
87. อบต.หนองจิก (คีรีมาศ)ทำแล้ว61466253ทำแล้ว 12/01/2555431855
88. อบต.หนองตูม (กงไกรลาศ)ทำแล้ว7319319319ทำแล้ว 20/06/25543107404036
89. อบต.หนองบัว (ศรีนคร)ทำแล้ว8675354ทำแล้ว 14/06/25541064525251
90. อบต.หนองหญ้าปล้อง (บ้านด่านลานหอย)ทำแล้ว61398886ทำแล้ว 06/06/2554139252524
91. อบต.หนองอ้อ (ศรีสัชนาลัย)ทำแล้ว812912584ทำแล้ว 23/06/255469143121121119
รวม 91 อปท.9163715,83214,46214,351916656,4413,3882,9822,769
ข้อมูล ณ 13/09/2563