รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตาก ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว9190157249ทำแล้ว 16/03/255516147909086
2. เทศบาลนครแม่สอด (แม่สอด)ทำแล้ว4707352ทำแล้ว 26/10/255570444
3. เทศบาลเมืองตาก (เมืองตาก)ทำแล้ว72914423ทำแล้ว 29/07/25545691222221
4. เทศบาลตำบลท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว6147128125ทำแล้ว 22/08/2554759222222
5. เทศบาลตำบลทุ่งกระเชาะ (บ้านตาก)ทำแล้ว8276205154ทำแล้ว 30/06/2554142373737
6. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (แม่ระมาด)ทำแล้ว51761515ทำแล้ว 15/11/255535111
7. เทศบาลตำบลบ้านตาก (บ้านตาก)ทำแล้ว8191192191ทำแล้ว 30/06/255437444
8. เทศบาลตำบลพบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7120122122ทำแล้ว 31/03/255465535353
9. เทศบาลตำบลแม่กลอง (อุ้มผาง)ทำแล้ว9997470ทำแล้ว 06/06/255475101010
10. เทศบาลตำบลแม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว4344278285ทำแล้ว 18/04/2554965565655
11. เทศบาลตำบลแม่จะเรา (แม่ระมาด)ทำแล้ว781215215ทำแล้ว 20/10/2554178443
12. เทศบาลตำบลแม่จัน (อุ้มผาง)ทำแล้ว7797576ทำแล้ว 29/06/255421111
13. เทศบาลตำบลแม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8170334216ทำแล้ว 28/06/2554441877
14. เทศบาลตำบลแม่ตาว (แม่สอด)ทำแล้ว61426251ทำแล้ว 13/06/2554145151515
15. เทศบาลตำบลแม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว726566ทำแล้ว 02/01/25553111
16. เทศบาลตำบลไม้งาม (เมืองตาก)ทำแล้ว71775548ทำแล้ว 29/06/255434101101010
17. เทศบาลตำบลวังเจ้า (วังเจ้า)ทำแล้ว71268981ทำแล้ว 30/06/25548111
18. เทศบาลตำบลสามเงา (สามเงา)ทำแล้ว61118782ทำแล้ว 29/06/2554194474746
19. เทศบาลตำบลหนองบัวใต้ (เมืองตาก)ทำแล้ว7134348235ทำแล้ว 25/03/2555677585251
20. เทศบาลตำบลอุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว713810099ทำแล้ว 30/06/25548288191919
21. อบต.เกาะตะเภา (บ้านตาก)ทำแล้ว8157152145ทำแล้ว 30/06/2554256565656
22. อบต.ขะเนจื้อ (แม่ระมาด)ทำแล้ว8161220159ทำแล้ว 22/06/255421191816
23. อบต.คีรีราษฎร์ (พบพระ)ทำแล้ว6148143133ทำแล้ว 06/07/255454222
24. อบต.ช่องแคบ (พบพระ)ทำแล้ว7866660ทำแล้ว 20/06/255432444
25. อบต.เชียงทอง (วังเจ้า)ทำแล้ว7154158156ทำแล้ว 17/06/2554301887
26. อบต.ด่านแม่ละเมา (แม่สอด)ทำแล้ว51257572ทำแล้ว 30/06/255481494948
27. อบต.ตลุกกลางทุ่ง (เมืองตาก)ทำแล้ว7979999ทำแล้ว 20/06/255451484847
28. อบต.ตากตก (บ้านตาก)ทำแล้ว8157144126ทำแล้ว 17/06/2554157444
29. อบต.ตากออก (บ้านตาก)ทำแล้ว8227296165ทำแล้ว 24/05/2554636363636
30. อบต.ท้องฟ้า (บ้านตาก)ทำแล้ว8219331246ทำแล้ว 29/08/255439343434
31. อบต.ท่าสองยาง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8757575ทำแล้ว 28/06/255416887
32. อบต.ท่าสายลวด (แม่สอด)ทำแล้ว7346288252ทำแล้ว 111555
33. อบต.นาโบสถ์ (วังเจ้า)ทำแล้ว7693736ทำแล้ว 15/06/2554666484744
34. อบต.น้ำรึม (เมืองตาก)ทำแล้ว61017671ทำแล้ว 10/10/255456434342
35. อบต.บ้านนา (สามเงา)ทำแล้ว6115116116ทำแล้ว 27/09/2554285363535
36. อบต.ประดาง (วังเจ้า)ทำแล้ว676280152ทำแล้ว 29/06/2554721366
37. อบต.ป่ามะม่วง (เมืองตาก)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 09/11/255453282827
38. อบต.โป่งแดง (เมืองตาก)ทำแล้ว7380398342ทำแล้ว 28/02/25551994929191
39. อบต.พบพระ (พบพระ)ทำแล้ว7838383ทำแล้ว 05/04/2554530272521
40. อบต.พระธาตุ (แม่ระมาด)ทำแล้ว6606460ทำแล้ว 28/06/255447423642
41. อบต.พระธาตุผาแดง (แม่สอด)ทำแล้ว7292246230ทำแล้ว 13/06/255430127939391
42. อบต.พะวอ (แม่สอด)ทำแล้ว692115127ทำแล้ว 28/06/2554292914948
43. อบต.มหาวัน (แม่สอด)ทำแล้ว82357ทำแล้ว 04/04/2555191511
44. อบต.แม่กาษา (แม่สอด)ทำแล้ว7146175181ทำแล้ว 21/09/255467606060
45. อบต.แม่กุ (แม่สอด)ทำแล้ว3848585ทำแล้ว 25/04/25557555
46. อบต.แม่ต้าน (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8257257257ทำแล้ว 15/06/2554676666560
47. อบต.แม่ตื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว8220220220ทำแล้ว 29/06/25547444
48. อบต.แม่ท้อ (เมืองตาก)ทำแล้ว81057776ทำแล้ว 30/06/255482515049
49. อบต.แม่ปะ (แม่สอด)ทำแล้ว6103275290ทำแล้ว 30/06/25542791767576
50. อบต.แม่ระมาด (แม่ระมาด)ทำแล้ว71394343ทำแล้ว 29/06/2554157434342
51. อบต.แม่วะหลวง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8215216216ทำแล้ว 27/06/2554633333333
52. อบต.แม่สลิด (บ้านตาก)ทำแล้ว7888888ทำแล้ว 30/05/255449171714
53. อบต.แม่สอง (ท่าสองยาง)ทำแล้ว8128128128ทำแล้ว 09/06/25544348434343
54. อบต.แม่หละ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7321321321ทำแล้ว 14/06/255494474139
55. อบต.แม่อุสุ (ท่าสองยาง)ทำแล้ว7226227227ทำแล้ว 13/06/2554155383838
56. อบต.โมโกร (อุ้มผาง)ทำแล้ว71596666ทำแล้ว 22/06/255446555
57. อบต.ยกกระบัตร (สามเงา)ทำแล้ว612391174ทำแล้ว 27/06/25545542411
58. อบต.ย่านรี (สามเงา)ทำแล้ว5391359346ทำแล้ว 23/06/255445321616
59. อบต.รวมไทยพัฒนา (พบพระ)ทำแล้ว8139177177ทำแล้ว 06/05/25545555
60. อบต.วังจันทร์ (สามเงา)ทำแล้ว78398123ทำแล้ว 28/06/255473121111
61. อบต.วังประจบ (เมืองตาก)ทำแล้ว8153172168ทำแล้ว 29/09/255451252525
62. อบต.วังหมัน (สามเงา)ทำแล้ว7126111644ทำแล้ว 27/06/255473686666
63. อบต.วังหิน (เมืองตาก)ทำแล้ว61098182ทำแล้ว 29/06/255448151513
64. อบต.วาเล่ย์ (พบพระ)ทำแล้ว7227227227ทำแล้ว 28/06/255346464646
65. อบต.สมอโคน (บ้านตาก)ทำแล้ว8238189189ทำแล้ว 23/01/255521151414
66. อบต.สามเงา (สามเงา)ทำแล้ว6777070ทำแล้ว 29/06/255445363636
67. อบต.สามหมื่น (แม่ระมาด)ทำแล้ว69492101ทำแล้ว 28/06/255417941811
68. อบต.หนองบัวเหนือ (เมืองตาก)ทำแล้ว61489019ทำแล้ว 13/06/255436122917163
69. อบต.อุ้มผาง (อุ้มผาง)ทำแล้ว814722ทำแล้ว 24/06/255444131110
รวม 69 อปท.6947511,18410,2219,976694254,0842,1902,0191,936
ข้อมูล ณ 13/09/2563