รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กำแพงเพชร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9405400292ทำแล้ว 30/06/25543896404040
2. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8384192134ทำแล้ว 28/06/255421631221
3. เทศบาลเมืองปางมะค่า (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว91093591ทำแล้ว 27/06/255491858585
4. เทศบาลเมืองหนองปลิง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว97314860ทำแล้ว 13/12/2554325111
5. เทศบาลตำบลขาณุวรลักษบุรี (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว98524844ทำแล้ว 28/06/25542182676363
6. เทศบาลตำบลเขาคีรีส (พรานกระต่าย)ทำแล้ว93049292ทำแล้ว 28/06/2554120706840
7. เทศบาลตำบลคลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว915410195ทำแล้ว 30/06/255453531818
8. เทศบาลตำบลคลองพิไกร (พรานกระต่าย)ทำแล้ว913913480ทำแล้ว 29/06/2554117242120
9. เทศบาลตำบลคลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว972ทำแล้ว 17/06/2554721822
10. เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนา (คลองลาน)ทำแล้ว9247188154ทำแล้ว 28/06/255484151514
11. เทศบาลตำบลช่องลม (ลานกระบือ)ทำแล้ว9272273273ทำแล้ว 28/06/25547211
12. เทศบาลตำบลท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว9132122106ทำแล้ว 27/06/25541665505047
13. เทศบาลตำบลท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว9113113113ทำแล้ว 30/06/255444999
14. เทศบาลตำบลทุ่งทราย (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว91309798ทำแล้ว 13/06/255485646463
15. เทศบาลตำบลเทพนคร (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9350206136ทำแล้ว 27/06/2554291393836
16. เทศบาลตำบลไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว817414483ทำแล้ว 30/06/2554354513735
17. เทศบาลตำบลนครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว92332248ทำแล้ว 28/06/255431111
18. เทศบาลตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8256221225ทำแล้ว 16/06/2554189725046
19. เทศบาลตำบลบ้านพราน (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9228664618ทำแล้ว 23/06/255454111
20. เทศบาลตำบลประชาสุขสันต์ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9304211207ทำแล้ว 01/06/255420933511
21. เทศบาลตำบลปากดง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9129140122ทำแล้ว 20/06/2554108676766
22. เทศบาลตำบลพรานกระต่าย (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9141112124ทำแล้ว 29/08/255434133858585
23. เทศบาลตำบลระหาน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว822715680ทำแล้ว 29/06/255460111
24. เทศบาลตำบลลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9131121155ทำแล้ว 21/06/255498626162
25. เทศบาลตำบลวังยาง (คลองขลุง)ทำแล้ว945ทำแล้ว 09/06/25541758444241
26. เทศบาลตำบลสลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว7108110118ทำแล้ว 30/06/2554476282626
27. อบต.เกาะตาล (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9109858ทำแล้ว 28/06/255412432191412
28. อบต.โกสัมพี (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9331224167ทำแล้ว 07/06/255475464544
29. อบต.คณฑี (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว93963636ทำแล้ว 30/06/25552902000
30. อบต.คลองขลุง (คลองขลุง)ทำแล้ว6132114112ทำแล้ว 27/06/255457211
31. อบต.คลองน้ำไหล (คลองลาน)ทำแล้ว9150144162ทำแล้ว 29/07/255490878786
32. อบต.คลองแม่ลาย (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9249413401ทำแล้ว 23/05/255455141414
33. อบต.คลองสมบูรณ์ (คลองขลุง)ทำแล้ว9150163153ทำแล้ว 15/06/2555150434341
34. อบต.คุยบ้านโอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9505050ทำแล้ว 14/06/255438323232
35. อบต.โค้งไผ่ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9918882ทำแล้ว 27/06/255459222222
36. อบต.จันทิมา (ลานกระบือ)ทำแล้ว9178240187ทำแล้ว 19/05/25541
37. อบต.ดอนแตง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว998123106ทำแล้ว 13/06/2554456434343
38. อบต.ไตรตรึงษ์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว91608674ทำแล้ว 29/06/255420119105105103
39. อบต.ถาวรวัฒนา (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว9188171155ทำแล้ว 30/06/25541768636363
40. อบต.ถ้ำกระต่ายทอง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว979484563ทำแล้ว 10/06/25541143777
41. อบต.ทรงธรรม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว8288248252ทำแล้ว 20/06/2554185484429
42. อบต.ท่าขุนราม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9243303241ทำแล้ว 15/06/255414189163163158
43. อบต.ท่าพุทรา (คลองขลุง)ทำแล้ว91182416ทำแล้ว 29/06/2554164444341
44. อบต.ท่ามะเขือ (คลองขลุง)ทำแล้ว91538680ทำแล้ว 30/06/25544196969696
45. อบต.ท่าไม้ (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9184226188ทำแล้ว 29/06/2554111653833
46. อบต.ทุ่งทอง (ทรายทองวัฒนา)ทำแล้ว923115935ทำแล้ว 28/06/255421147353535
47. อบต.เทพนิมิต (บึงสามัคคี)ทำแล้ว922111990ทำแล้ว 30/06/255458171717
48. อบต.ไทรงาม (ไทรงาม)ทำแล้ว9153155154ทำแล้ว 30/06/255444111
49. อบต.ธำรงค์ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9184121152ทำแล้ว 02/05/25541215810610075
50. อบต.นครชุม (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว921819613ทำแล้ว 13/06/255433141414
51. อบต.นาบ่อคำ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว932826974ทำแล้ว 01/06/25541006911
52. อบต.โนนพลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9348182117ทำแล้ว 06/06/255415118727272
53. อบต.บ่อถ้ำ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9153192211ทำแล้ว 29/06/255434252424
54. อบต.บึงทับแรต (ลานกระบือ)ทำแล้ว92085161ทำแล้ว 16/06/255416142959595
55. อบต.บึงสามัคคี (บึงสามัคคี)ทำแล้ว8134189118ทำแล้ว 16/06/25547762473
56. อบต.ปางตาไว (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9141120122ทำแล้ว 09/06/25542113100100100
57. อบต.ป่าพุทรา (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว960812ทำแล้ว 14/06/2554154463534
58. อบต.โป่งน้ำร้อน (คลองลาน)ทำแล้ว9150ทำแล้ว 29/06/2554922222221
59. อบต.พานทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว81218884ทำแล้ว 20/06/2554434242317
60. อบต.เพชรชมภู (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว91074848ทำแล้ว 10/06/25549833
61. อบต.โพธิ์ทอง (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9849904889ทำแล้ว 12/06/25552174525250
62. อบต.มหาชัย (ไทรงาม)ทำแล้ว9462ทำแล้ว 15/06/25541000
63. อบต.แม่ลาด (คลองขลุง)ทำแล้ว9147182189ทำแล้ว 28/06/25542115969696
64. อบต.ยางสูง (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว98981233ทำแล้ว 06/06/2554161616161
65. อบต.ลานกระบือ (ลานกระบือ)ทำแล้ว9371370368ทำแล้ว 06/06/255438100494848
66. อบต.ลานดอกไม้ (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9122112104ทำแล้ว 22/06/255442311
67. อบต.ลานดอกไม้ตก (โกสัมพีนคร)ทำแล้ว9907449ทำแล้ว 02/05/2554964606059
68. อบต.วังแขม (คลองขลุง)ทำแล้ว91356936ทำแล้ว 16/06/255498161111
69. อบต.วังควง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9133201209ทำแล้ว 27/06/2554100545454
70. อบต.วังชะพลู (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว8155294251ทำแล้ว 15/06/255453241917
71. อบต.วังชะโอน (บึงสามัคคี)ทำแล้ว926437122ทำแล้ว 29/06/25548137624835
72. อบต.วังตะแบก (พรานกระต่าย)ทำแล้ว98515133ทำแล้ว 78111
73. อบต.วังทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9343349348ทำแล้ว 15/06/2554378575451
74. อบต.วังไทร (คลองขลุง)ทำแล้ว9129127279ทำแล้ว 24/06/255410823622
75. อบต.วังบัว (คลองขลุง)ทำแล้ว9728487ทำแล้ว 13/06/25542072464545
76. อบต.วังหามแห (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9106242142ทำแล้ว 14/06/2554181767474
77. อบต.สระแก้ว (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว9177134350ทำแล้ว 26/06/255430311
78. อบต.สลกบาตร (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว964104ทำแล้ว 27/06/2554839141414
79. อบต.สักงาม (คลองลาน)ทำแล้ว9145115116ทำแล้ว 11/01/2555104111
80. อบต.แสนตอ (ขาณุวรลักษบุรี)ทำแล้ว9828528ทำแล้ว 23/06/2554337111
81. อบต.หนองคล้า (ไทรงาม)ทำแล้ว91568068ทำแล้ว 21/06/2554148323232
82. อบต.หนองทอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9933838ทำแล้ว 28/06/2554268515142
83. อบต.หนองแม่แตง (ไทรงาม)ทำแล้ว9171171170ทำแล้ว 29/06/2554684111
84. อบต.หนองไม้กอง (ไทรงาม)ทำแล้ว9164166165ทำแล้ว 22/06/255410000
85. อบต.หนองหลวง (ลานกระบือ)ทำแล้ว9344330249ทำแล้ว 14/11/25546287240240239
86. อบต.หนองหัววัว (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9230228228ทำแล้ว 21/06/255438181313
87. อบต.ห้วยยั้ง (พรานกระต่าย)ทำแล้ว9126296240ทำแล้ว 06/06/2554444181817
88. อบต.หัวถนน (คลองขลุง)ทำแล้ว91416654ทำแล้ว 10/05/2554119191915
89. อบต.หินดาต (ปางศิลาทอง)ทำแล้ว9203109108ทำแล้ว 15/06/25548631811
90. อบต.อ่างทอง (เมืองกำแพงเพชร)ทำแล้ว93068592ทำแล้ว 23/06/25541187166166161
รวม 90 อปท.9079716,90414,86013,131906287,2463,8883,4423,285
ข้อมูล ณ 13/09/2563