รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุทัยธานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5256182131ทำแล้ว 29/06/255472161126110108
2. เทศบาลเมืองอุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5276277277ทำแล้ว 29/06/255451118413534
3. เทศบาลตำบลเขาบางแกรก (หนองฉาง)ทำแล้ว579116114ทำแล้ว 27/03/255518999
4. เทศบาลตำบลตลุกดู่ (ทัพทัน)ทำแล้ว5249211186ทำแล้ว 28/06/2554286555555
5. เทศบาลตำบลทัพทัน (ทัพทัน)ทำแล้ว5212158138ทำแล้ว 29/06/25541097424238
6. เทศบาลตำบลบ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5150150150ทำแล้ว 26/10/255452999
7. เทศบาลตำบลพลวงสองนาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5136138138ทำแล้ว 27/06/2554956414141
8. เทศบาลตำบลเมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5127140115ทำแล้ว 29/07/255458292929
9. เทศบาลตำบลลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว5163163163ทำแล้ว 14/06/255462303026
10. เทศบาลตำบลสว่างแจ้งสบายใจ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51357963ทำแล้ว 08/02/25551763262626
11. เทศบาลตำบลสว่างอารมณ์ (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว51017268ทำแล้ว 27/05/2554173565655
12. เทศบาลตำบลหนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว51756157ทำแล้ว 17/06/255418181818
13. เทศบาลตำบลหนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว588154153ทำแล้ว 20/01/255546113555554
14. เทศบาลตำบลหนองสระ (ทัพทัน)ทำแล้ว714211952ทำแล้ว 28/06/255416444
15. เทศบาลตำบลหาดทนง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5878888ทำแล้ว 06/02/2555425887
16. อบต.เกาะเทโพ (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว52577ทำแล้ว 15/06/25541514107
17. อบต.เขากวางทอง (หนองฉาง)ทำแล้ว5283281281ทำแล้ว 30/06/2554111666
18. อบต.คอกควาย (บ้านไร่)ทำแล้ว549139115ทำแล้ว 30/06/255449343433
19. อบต.โคกหม้อ (ทัพทัน)ทำแล้ว5182182182ทำแล้ว 15/06/25541225222221
20. อบต.เจ้าวัด (บ้านไร่)ทำแล้ว5371111ทำแล้ว 17/06/255427887
21. อบต.ดงขวาง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5954545ทำแล้ว 28/06/25546111
22. อบต.ดอนขวาง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5631010ทำแล้ว 17/06/255422887
23. อบต.ทองหลาง (ห้วยคต)ทำแล้ว564555ทำแล้ว 08/06/255441363636
24. อบต.ทัพหลวง (บ้านไร่)ทำแล้ว58383165ทำแล้ว 14/06/2554278616161
25. อบต.ท่าซุง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5424444ทำแล้ว 09/06/255418211
26. อบต.ท่าโพ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5773834ทำแล้ว 23/06/255430221
27. อบต.ทุ่งนางาม (ลานสัก)ทำแล้ว5777775ทำแล้ว 14/06/255477151514
28. อบต.ทุ่งพง (หนองฉาง)ทำแล้ว5775857ทำแล้ว 30/06/255452444
29. อบต.ทุ่งโพ (หนองฉาง)ทำแล้ว51689281ทำแล้ว 30/06/255425888
30. อบต.น้ำซึม (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว566172172ทำแล้ว 14/06/255426181818
31. อบต.น้ำรอบ (ลานสัก)ทำแล้ว51572526ทำแล้ว 16/06/2554253282821
32. อบต.เนินแจง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5702257ทำแล้ว 21/06/255434343434
33. อบต.บ่อยาง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว519077ทำแล้ว 14/06/255432232321
34. อบต.บ้านบึง (บ้านไร่)ทำแล้ว5972614ทำแล้ว 15/06/2554112121212
35. อบต.บ้านไร่ (บ้านไร่)ทำแล้ว5745454ทำแล้ว 24/06/255415101010
36. อบต.บ้านใหม่คลองเคียน (บ้านไร่)ทำแล้ว5122170125ทำแล้ว 15/06/255416988
37. อบต.ประดู่ยืน (ลานสัก)ทำแล้ว5185321286ทำแล้ว 31/05/255442655
38. อบต.ป่าอ้อ (ลานสัก)ทำแล้ว51227675ทำแล้ว 29/06/255434232221
39. อบต.ไผ่เขียว (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5145113171ทำแล้ว 27/06/2554142333332
40. อบต.เมืองการุ้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5524339ทำแล้ว 29/06/255432323231
41. อบต.ระบำ (ลานสัก)ทำแล้ว5140176ทำแล้ว 30/06/2554186292827
42. อบต.ลานสัก (ลานสัก)ทำแล้ว57810997ทำแล้ว 09/06/255447424242
43. อบต.วังหิน (บ้านไร่)ทำแล้ว51079996ทำแล้ว 28/06/255427232220
44. อบต.สะแกกรัง (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5156143137ทำแล้ว 17/06/25546274222221
45. อบต.สุขฤทัย (ห้วยคต)ทำแล้ว51249294ทำแล้ว 23/06/2554677404040
46. อบต.หนองกระทุ่ม (ทัพทัน)ทำแล้ว5221103208ทำแล้ว 28/06/25542181659797
47. อบต.หนองกลางดง (ทัพทัน)ทำแล้ว5152156144ทำแล้ว 16/06/25542668515048
48. อบต.หนองแก (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว5103116121ทำแล้ว 10/06/255424911
49. อบต.หนองขาหย่าง (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว514412672ทำแล้ว 29/06/2554391211
50. อบต.หนองจอก (บ้านไร่)ทำแล้ว5123169167ทำแล้ว 28/06/25541327181818
51. อบต.หนองฉาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5848979ทำแล้ว 06/06/255446171513
52. อบต.หนองนางนวล (หนองฉาง)ทำแล้ว59987124ทำแล้ว 22/06/255428888
53. อบต.หนองบ่มกล้วย (บ้านไร่)ทำแล้ว51013619ทำแล้ว 29/06/25548333
54. อบต.หนองไผ่ (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5697679ทำแล้ว 23/06/255439232222
55. อบต.หนองไผ่แบน (เมืองอุทัยธานี)ทำแล้ว556157137ทำแล้ว 09/06/255438383737
56. อบต.หนองยาง (หนองฉาง)ทำแล้ว5837164ทำแล้ว 15/06/255449444
57. อบต.หนองยายดา (ทัพทัน)ทำแล้ว5139180180ทำแล้ว 07/06/255436292825
58. อบต.หนองสรวง (หนองฉาง)ทำแล้ว5168136132ทำแล้ว 30/06/255453535353
59. อบต.หนองหลวง (สว่างอารมณ์)ทำแล้ว5252525ทำแล้ว 30/06/255425121212
60. อบต.หลุมเข้า (หนองขาหย่าง)ทำแล้ว5807072ทำแล้ว 18/04/255545555
61. อบต.ห้วยคต (ห้วยคต)ทำแล้ว5122123123ทำแล้ว 29/06/255435544
62. อบต.ห้วยแห้ง (บ้านไร่)ทำแล้ว5979281ทำแล้ว 20/06/255423666
63. อบต.หูช้าง (บ้านไร่)ทำแล้ว5838485ทำแล้ว 28/02/255547424036
64. อบต.อุทัยเก่า (หนองฉาง)ทำแล้ว5106131136ทำแล้ว 30/06/25549666
รวม 64 อปท.643227,6386,7466,509643392,9981,6601,5321,482
ข้อมูล ณ 13/09/2563