รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครสวรรค์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว7454620427ทำแล้ว 30/06/255436430379379366
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6168233163ทำแล้ว 28/06/25548144817981
3. เทศบาลเมืองชุมแสง (ชุมแสง)ทำแล้ว41099060ทำแล้ว 29/06/255474181717
4. เทศบาลเมืองตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว5186242197ทำแล้ว 29/06/255412134626262
5. เทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว6172136101ทำแล้ว 30/06/25544115353535
6. เทศบาลตำบลโกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว6926953ทำแล้ว 24/06/255463403939
7. เทศบาลตำบลช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว5877671ทำแล้ว 30/06/255573171111
8. เทศบาลตำบลตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว6222131101ทำแล้ว 28/06/2554397494848
9. เทศบาลตำบลทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5838383ทำแล้ว 29/06/255469555554
10. เทศบาลตำบลท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5210214214ทำแล้ว 18/03/25541266494949
11. เทศบาลตำบลท่าน้ำอ้อยม่วงหัก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 29/06/255484404040
12. เทศบาลตำบลบรรพตพิสัย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6100141124ทำแล้ว 07/07/2554667151512
13. เทศบาลตำบลบางประมุง (โกรกพระ)ทำแล้ว6182160143ทำแล้ว 30/06/255439202020
14. เทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (โกรกพระ)ทำแล้ว6138134115ทำแล้ว 30/06/255434232323
15. เทศบาลตำบลบ้านแดน (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5798282ทำแล้ว 22/06/255479332623
16. เทศบาลตำบลพยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว4634747ทำแล้ว 29/06/255459484844
17. เทศบาลตำบลไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว5128182182ทำแล้ว 25/02/25552108615957
18. เทศบาลตำบลลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว6135108107ทำแล้ว 20/06/25548919118
19. เทศบาลตำบลศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว68613657ทำแล้ว 30/06/2554560181010
20. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว6307300339ทำแล้ว 28/07/2554112787878
21. เทศบาลตำบลหนองเบน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว51527272ทำแล้ว 30/06/255464262626
22. เทศบาลตำบลอุดมธัญญา (ตากฟ้า)ทำแล้ว52357245ทำแล้ว 29/06/2554483414141
23. อบต.กลางแดด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว57177ทำแล้ว 26/05/255438292929
24. อบต.เกยไชย (ชุมแสง)ทำแล้ว6878787ทำแล้ว 29/06/255444332831
25. อบต.เกรียงไกร (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6676064ทำแล้ว 04/05/255430161615
26. อบต.โกรกพระ (โกรกพระ)ทำแล้ว511511787ทำแล้ว 14/06/2554432242424
27. อบต.เขากะลา (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6695959ทำแล้ว 30/06/255454282828
28. อบต.เขาชนกัน (แม่วงก์)ทำแล้ว5555555ทำแล้ว 30/06/255444402318
29. อบต.เขาชายธง (ตากฟ้า)ทำแล้ว68511ทำแล้ว 29/06/2554851099
30. อบต.เขาดิน (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว6113271167ทำแล้ว 30/06/2554467201918
31. อบต.เขาทอง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6137126125ทำแล้ว 30/06/255447282827
32. อบต.แควใหญ่ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5645353ทำแล้ว 27/06/25541368434343
33. อบต.โคกเดื่อ (ไพศาลี)ทำแล้ว5655647ทำแล้ว 27/06/255464151514
34. อบต.โคกหม้อ (ชุมแสง)ทำแล้ว5146146143ทำแล้ว 10/05/2554541111
35. อบต.ฆะมัง (ชุมแสง)ทำแล้ว61548377ทำแล้ว 29/06/2554121181816
36. อบต.จันเสน (ตาคลี)ทำแล้ว5220222222ทำแล้ว 24/06/255447161615
37. อบต.เจริญผล (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว61856755ทำแล้ว 10/06/25541631876
38. อบต.ช่องแค (ตาคลี)ทำแล้ว6778368ทำแล้ว 14/06/255447393939
39. อบต.ชุมตาบง (ชุมตาบง)ทำแล้ว6120121121ทำแล้ว 4780131312
40. อบต.ดอนคา (ท่าตะโก)ทำแล้ว51187777ทำแล้ว 10/06/2554253544
41. อบต.ด่านช้าง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5532827ทำแล้ว 18/05/255551454544
42. อบต.ตะคร้อ (ไพศาลี)ทำแล้ว52006666ทำแล้ว 29/06/255473503131
43. อบต.ตะเคียนเลื่อน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5909681ทำแล้ว 27/06/255434161613
44. อบต.ตากฟ้า (ตากฟ้า)ทำแล้ว5106107107ทำแล้ว 29/06/255444202020
45. อบต.ตาขีด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5873024ทำแล้ว 28/06/255470474747
46. อบต.ตาคลี (ตาคลี)ทำแล้ว61617774ทำแล้ว 30/06/255451157116112112
47. อบต.ตาสัง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6829987ทำแล้ว 16/06/255446252424
48. อบต.ทับกฤช (ชุมแสง)ทำแล้ว5127137113ทำแล้ว 27/06/255481313130
49. อบต.ทับกฤชใต้ (ชุมแสง)ทำแล้ว5133152129ทำแล้ว 29/06/255471525245
50. อบต.ท่างิ้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6151161164ทำแล้ว 30/06/25543333
51. อบต.ท่าตะโก (ท่าตะโก)ทำแล้ว5137127103ทำแล้ว 20/06/255463616156
52. อบต.ท่าไม้ (ชุมแสง)ทำแล้ว511810395ทำแล้ว 28/06/255465515150
53. อบต.ทำนบ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6889850ทำแล้ว 30/06/2554322211
54. อบต.ทุ่งทอง (หนองบัว)ทำแล้ว5506150ทำแล้ว 23/05/255450292727
55. อบต.ธารทหาร (หนองบัว)ทำแล้ว5758876ทำแล้ว 01/06/255427997
56. อบต.นครสวรรค์ตก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6544242ทำแล้ว 27/06/255413888
57. อบต.นครสวรรค์ออก (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว62ทำแล้ว 21/05/25558519988
58. อบต.นากลาง (โกรกพระ)ทำแล้ว510912797ทำแล้ว 14/06/2554273656565
59. อบต.นาขอม (ไพศาลี)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 30/06/255460291918
60. อบต.น้ำทรง (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5881613ทำแล้ว 23/05/255447272624
61. อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5107103157ทำแล้ว 29/06/2554641403933
62. อบต.เนินกว้าว (โกรกพระ)ทำแล้ว69877ทำแล้ว 02/04/255532292118
63. อบต.เนินขี้เหล็ก (ลาดยาว)ทำแล้ว51359390ทำแล้ว 30/06/25541284707070
64. อบต.เนินมะกอก (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6230228228ทำแล้ว 30/06/255444171717
65. อบต.เนินศาลา (โกรกพระ)ทำแล้ว6140139139ทำแล้ว 29/06/25541463444
66. อบต.บางแก้ว (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5827371ทำแล้ว 29/06/25542156242424
67. อบต.บางเคียน (ชุมแสง)ทำแล้ว545147ทำแล้ว 12/05/255413111
68. อบต.บางตาหงาย (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว5806734ทำแล้ว 02/06/255429888
69. อบต.บางพระหลวง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 13/06/25543583302719
70. อบต.บางม่วง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6868844ทำแล้ว 06/08/255586555
71. อบต.บ้านแก่ง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6163222202ทำแล้ว 27/06/255442777
72. อบต.บ้านมะเกลือ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว689105108ทำแล้ว 30/06/25541046333130
73. อบต.บ้านไร่ (ลาดยาว)ทำแล้ว6563563562ทำแล้ว 28/06/2554141422
74. อบต.บึงปลาทู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว4857255ทำแล้ว 27/06/255422777
75. อบต.บึงเสนาท (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6196196196ทำแล้ว 22/06/255472383732
76. อบต.ปางสวรรค์ (ชุมตาบง)ทำแล้ว6787270ทำแล้ว 10/06/25544312119
77. อบต.ไผ่สิงห์ (ชุมแสง)ทำแล้ว6787261ทำแล้ว 01/10/255433292928
78. อบต.พนมรอก (ท่าตะโก)ทำแล้ว69812397ทำแล้ว 30/06/2554457353526
79. อบต.พนมเศษ (ท่าตะโก)ทำแล้ว6542414ทำแล้ว 29/06/255454414141
80. อบต.พยุหะ (พยุหะคีรี)ทำแล้ว6834445ทำแล้ว 12/05/2554254242320
81. อบต.พรหมนิมิต (ตาคลี)ทำแล้ว6688475ทำแล้ว 27/06/255448484848
82. อบต.พระนอน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6126119120ทำแล้ว 14/06/255454181717
83. อบต.พันลาน (ชุมแสง)ทำแล้ว5463535ทำแล้ว 10/05/255434161616
84. อบต.พิกุล (ชุมแสง)ทำแล้ว6565354ทำแล้ว 13/06/255438262625
85. อบต.พุนกยูง (ตากฟ้า)ทำแล้ว67322ทำแล้ว 29/06/25541070686868
86. อบต.โพธิ์ประสาท (ไพศาลี)ทำแล้ว6187187187ทำแล้ว 28/06/255418141414
87. อบต.ไพศาลี (ไพศาลี)ทำแล้ว5144147147ทำแล้ว 20/06/2554144323230
88. อบต.มหาโพธิ (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว51125240ทำแล้ว 23/06/2554239272727
89. อบต.มาบแก (ลาดยาว)ทำแล้ว61103333ทำแล้ว 10/06/255437221514
90. อบต.แม่เปิน (แม่เปิน)ทำแล้ว51378888ทำแล้ว 13/06/25547139656257
91. อบต.แม่เล่ย์ (แม่วงก์)ทำแล้ว598101101ทำแล้ว 18/08/255429232323
92. อบต.แม่วงก์ (แม่วงก์)ทำแล้ว5129151146ทำแล้ว 06/06/255487767676
93. อบต.ยางขาว (พยุหะคีรี)ทำแล้ว51148363ทำแล้ว 30/06/255431944
94. อบต.ยางตาล (โกรกพระ)ทำแล้ว58010955ทำแล้ว 02/04/25551061603833
95. อบต.ย่านมัทรี (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5807978ทำแล้ว 27/05/255443292929
96. อบต.ลาดทิพรส (ตาคลี)ทำแล้ว688136130ทำแล้ว 10/05/2555516999
97. อบต.ลาดยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว5147147120ทำแล้ว 13/06/255463555349
98. อบต.ลำพยนต์ (ตากฟ้า)ทำแล้ว5161160160ทำแล้ว 13/06/255432191918
99. อบต.วังข่อย (ไพศาลี)ทำแล้ว5118103101ทำแล้ว 15/06/255439123808071
100. อบต.วังซ่าน (แม่วงก์)ทำแล้ว5383838ทำแล้ว 12/05/255434221515
101. อบต.วังน้ำลัด (ไพศาลี)ทำแล้ว61038984ทำแล้ว 29/06/2554994787673
102. อบต.วังบ่อ (หนองบัว)ทำแล้ว5162181181ทำแล้ว 27/06/255471524847
103. อบต.วังมหากร (ท่าตะโก)ทำแล้ว5177119102ทำแล้ว 13/06/255464484744
104. อบต.วังม้า (ลาดยาว)ทำแล้ว5969797ทำแล้ว 15/06/255433202017
105. อบต.วังเมือง (ลาดยาว)ทำแล้ว6817171ทำแล้ว 13/06/255436241717
106. อบต.วังใหญ่ (ท่าตะโก)ทำแล้ว51157762ทำแล้ว 28/06/2554243191919
107. อบต.วัดไทรย์ (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว5185193193ทำแล้ว 22/05/2555851343432
108. อบต.ศาลเจ้าไก่ต่อ (ลาดยาว)ทำแล้ว5193125119ทำแล้ว 23/06/255447474645
109. อบต.ศาลาแดง (โกรกพระ)ทำแล้ว55596ทำแล้ว 17/06/255451463932
110. อบต.สร้อยทอง (ตาคลี)ทำแล้ว5135121100ทำแล้ว 08/08/25544333
111. อบต.สร้อยละคร (ลาดยาว)ทำแล้ว6888888ทำแล้ว 07/06/25544444
112. อบต.สระแก้ว (ลาดยาว)ทำแล้ว5215117119ทำแล้ว 26/07/2554215212020
113. อบต.สระทะเล (พยุหะคีรี)ทำแล้ว5121129157ทำแล้ว 20/05/25549555
114. อบต.สายลำโพง (ท่าตะโก)ทำแล้ว61366967ทำแล้ว 10/06/25541350262623
115. อบต.สำโรงชัย (ไพศาลี)ทำแล้ว6202182178ทำแล้ว 30/05/2554106767469
116. อบต.สุขสำราญ (ตากฟ้า)ทำแล้ว6585757ทำแล้ว 20/09/25541169535252
117. อบต.หนองกรด (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว515983ทำแล้ว 27/06/2554159352524
118. อบต.หนองกรด (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6160126122ทำแล้ว 24/06/2554130116116113
119. อบต.หนองกระเจา (ชุมแสง)ทำแล้ว5160160160ทำแล้ว 06/02/255533262626
120. อบต.หนองกระโดน (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว610111998ทำแล้ว 30/06/2554151444
121. อบต.หนองกลับ (หนองบัว)ทำแล้ว6537537537ทำแล้ว 28/06/2554356414141
122. อบต.หนองตางู (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6908983ทำแล้ว 03/05/255444232117
123. อบต.หนองเต่า (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5166268233ทำแล้ว 28/06/255420161010
124. อบต.หนองนมวัว (ลาดยาว)ทำแล้ว6197168171ทำแล้ว 28/06/2554150392626
125. อบต.หนองบัว (หนองบัว)ทำแล้ว5211173157ทำแล้ว 26/05/2554109666666
126. อบต.หนองปลิง (เมืองนครสวรรค์)ทำแล้ว6323237237ทำแล้ว 27/06/2554197222222
127. อบต.หนองพิกุล (ตากฟ้า)ทำแล้ว61121414ทำแล้ว 30/06/255444822
128. อบต.หนองโพ (ตาคลี)ทำแล้ว5727171ทำแล้ว 30/06/255442252525
129. อบต.หนองยาว (ลาดยาว)ทำแล้ว511610653ทำแล้ว 06/07/255444424241
130. อบต.หนองหม้อ (ตาคลี)ทำแล้ว51026262ทำแล้ว 30/05/255486413938
131. อบต.หนองหลวง (ท่าตะโก)ทำแล้ว6101146128ทำแล้ว 08/06/2554236171717
132. อบต.ห้วยถั่วใต้ (หนองบัว)ทำแล้ว6949393ทำแล้ว 15/06/25541747353434
133. อบต.ห้วยถั่วเหนือ (หนองบัว)ทำแล้ว5161161161ทำแล้ว 22/06/2554870833
134. อบต.ห้วยน้ำหอม (ลาดยาว)ทำแล้ว5978882ทำแล้ว 24/06/255465565654
135. อบต.ห้วยร่วม (หนองบัว)ทำแล้ว5215403344ทำแล้ว 30/06/255420105676764
136. อบต.ห้วยหอม (ตาคลี)ทำแล้ว5635451ทำแล้ว 29/06/2554581243
137. อบต.ห้วยใหญ่ (หนองบัว)ทำแล้ว5616462ทำแล้ว 23/03/255452292928
138. อบต.หัวดง (เก้าเลี้ยว)ทำแล้ว5119180138ทำแล้ว 15/06/2554385616059
139. อบต.หัวถนน (ท่าตะโก)ทำแล้ว6133159159ทำแล้ว 20/05/255467262625
140. อบต.หัวหวาย (ตาคลี)ทำแล้ว51158080ทำแล้ว 29/06/2554105272622
141. อบต.หาดสูง (โกรกพระ)ทำแล้ว5392827ทำแล้ว 18/05/25551927431
142. อบต.หูกวาง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6150182114ทำแล้ว 30/06/255445373734
143. อบต.อ่างทอง (บรรพตพิสัย)ทำแล้ว6992827ทำแล้ว 50191918
รวม 143 อปท.14378018,44116,89115,3211436149,0504,9424,6734,489
ข้อมูล ณ 13/09/2563