รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แม่ฮ่องสอน ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.แม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7272157157ทำแล้ว 03/08/255462505050
2. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว8122125115ทำแล้ว 14/11/25541378616161
3. เทศบาลตำบลขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว81663612ทำแล้ว 23/06/2554128666665
4. เทศบาลตำบลปาย (ปาย)ทำแล้ว7196195195ทำแล้ว 01/10/2554117812123
5. เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7472719ทำแล้ว 02/06/25554014141414
6. เทศบาลตำบลแม่ยวม (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7978685ทำแล้ว 30/06/2554172494949
7. เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7252138139ทำแล้ว 27/06/2554100151313
8. เทศบาลตำบลแม่สะเรียง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว9258206212ทำแล้ว 29/06/2554180433720
9. อบต.กองก๋อย (สบเมย)ทำแล้ว6838282ทำแล้ว 16/06/2554177535352
10. อบต.ขุนแม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7522424ทำแล้ว 20/06/2555129262525
11. อบต.ขุนยวม (ขุนยวม)ทำแล้ว71287280ทำแล้ว 14/06/25541455434338
12. อบต.ถ้ำลอด (ปางมะผ้า)ทำแล้ว5146146145ทำแล้ว 17/05/255457212121
13. อบต.ท่าผาปุ้ม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว6522786ทำแล้ว 27/09/2554755191919
14. อบต.ทุ่งยาว (ปาย)ทำแล้ว8163163163ทำแล้ว 30/06/2554107929292
15. อบต.นาปู่ป้อม (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 28/06/255436111111
16. อบต.บ้านกาศ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว6482139114ทำแล้ว 15/11/255436266216216215
17. อบต.ปางมะผ้า (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7225226226ทำแล้ว 17/06/2554148303029
18. อบต.ปางหมู (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7949190ทำแล้ว 14/06/2554195202020
19. อบต.ป่าแป๋ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว8888553ทำแล้ว 27/06/2554154252523
20. อบต.ป่าโปง (สบเมย)ทำแล้ว6598265ทำแล้ว 28/06/2554158242422
21. อบต.โป่งสา (ปาย)ทำแล้ว5141616ทำแล้ว 21/06/25546666
22. อบต.ผาบ่อง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7948383ทำแล้ว 10/08/255432141414
23. อบต.เมืองปอน (ขุนยวม)ทำแล้ว7243244243ทำแล้ว 24/06/2554487545450
24. อบต.เมืองแปง (ปาย)ทำแล้ว710897100ทำแล้ว 30/06/255448000
25. อบต.แม่กิ๊ (ขุนยวม)ทำแล้ว7166166166ทำแล้ว 17/06/255462424242
26. อบต.แม่คง (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7917152ทำแล้ว 15/06/255474565650
27. อบต.แม่คะตวน (สบเมย)ทำแล้ว85588ทำแล้ว 15/02/255432252322
28. อบต.แม่เงา (ขุนยวม)ทำแล้ว7175274274ทำแล้ว 28/06/255537157585856
29. อบต.แม่โถ (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว810190236ทำแล้ว 22/06/2554101727171
30. อบต.แม่นาจาง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว9497988ทำแล้ว 01/02/25551258584618
31. อบต.แม่นาเติง (ปาย)ทำแล้ว7143119112ทำแล้ว 27/06/2554125898989
32. อบต.แม่ยวมน้อย (ขุนยวม)ทำแล้ว7149153153ทำแล้ว 31/01/255535333333
33. อบต.แม่ลาน้อย (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว717714195ทำแล้ว 10/06/255447171717
34. อบต.แม่ลาหลวง (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว1128410050ทำแล้ว 28/06/25541471717171
35. อบต.แม่สวด (สบเมย)ทำแล้ว7636561ทำแล้ว 13/06/255444313130
36. อบต.แม่สามแลบ (สบเมย)ทำแล้ว8566658ทำแล้ว 22/06/2554841181818
37. อบต.แม่เหาะ (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7988585ทำแล้ว 15/06/2554351700
38. อบต.แม่อูคอ (ขุนยวม)ทำแล้ว710766ทำแล้ว 27/06/255458404040
39. อบต.แม่ฮี้ (ปาย)ทำแล้ว693137ทำแล้ว 30/06/25541186444443
40. อบต.เวียงใต้ (ปาย)ทำแล้ว612013186ทำแล้ว 28/06/2554481144
41. อบต.เวียงเหนือ (ปาย)ทำแล้ว6120123118ทำแล้ว 30/06/2554119866352
42. อบต.สบป่อง (ปางมะผ้า)ทำแล้ว7808080ทำแล้ว 16/06/2554122213139
43. อบต.สบเมย (สบเมย)ทำแล้ว61115857ทำแล้ว 14/06/2554374747474
44. อบต.สันติคีรี (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว7143143143ทำแล้ว 30/06/2554581413937
45. อบต.เสาหิน (แม่สะเรียง)ทำแล้ว7727976ทำแล้ว 20/06/255432222222
46. อบต.หมอกจำแป่ (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7353353351ทำแล้ว 29/06/255413888
47. อบต.ห้วยปูลิง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว714412592ทำแล้ว 17/06/255424444
48. อบต.ห้วยโป่ง (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7141147147ทำแล้ว 10/06/255425666
49. อบต.ห้วยผา (เมืองแม่ฮ่องสอน)ทำแล้ว7127130130ทำแล้ว 09/06/2554133292929
50. อบต.ห้วยห้อม (แม่ลาน้อย)ทำแล้ว8104226220ทำแล้ว 28/06/255474525252
รวม 50 อปท.503546,8675,6825,559502363,4731,9811,9081,809
ข้อมูล ณ 13/09/2563