รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงราย ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.เชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6274337253ทำแล้ว 30/06/255410156144132130
2. เทศบาลนครเชียงราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว6135127127ทำแล้ว 30/06/2554115948480
3. เทศบาลตำบลครึ่ง (เชียงของ)ทำแล้ว714313336ทำแล้ว 29/06/25541118858585
4. เทศบาลตำบลงิ้ว (เทิง)ทำแล้ว713112261ทำแล้ว 20/06/255412112707064
5. เทศบาลตำบลจันจว้า (แม่จัน)ทำแล้ว7751749749ทำแล้ว 27/06/255499373735
6. เทศบาลตำบลเจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว8140119121ทำแล้ว 29/06/2554259404040
7. เทศบาลตำบลเชียงเคี่ยน (เทิง)ทำแล้ว7280215206ทำแล้ว 09/03/255512115929292
8. เทศบาลตำบลดงมะดะ (แม่ลาว)ทำแล้ว584301223ทำแล้ว 30/06/25542467555442
9. เทศบาลตำบลดอนศิลา (เวียงชัย)ทำแล้ว8130343409ทำแล้ว 15/06/2554562525252
10. เทศบาลตำบลดอยลาน (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5234234234ทำแล้ว 13/06/25543116737369
11. เทศบาลตำบลดอยฮาง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5929292ทำแล้ว 27/06/2554147777
12. เทศบาลตำบลท่าข้าม (เวียงแก่น)ทำแล้ว6181182180ทำแล้ว 27/06/25541103000
13. เทศบาลตำบลท่าข้าวเปลือก (แม่จัน)ทำแล้ว7171169132ทำแล้ว 30/06/25542108898989
14. เทศบาลตำบลท่าสาย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว8898989ทำแล้ว 20/12/255431400
15. เทศบาลตำบลท่าสุด (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7196204139ทำแล้ว 28/06/2554288696969
16. เทศบาลตำบลนางแล (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7200298298ทำแล้ว 27/06/2555152514847
17. เทศบาลตำบลบ้านแซว (เชียงแสน)ทำแล้ว61398282ทำแล้ว 22/06/255448141414
18. เทศบาลตำบลบ้านดู่ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว51846957ทำแล้ว 27/06/255413961911
19. เทศบาลตำบลบ้านต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6365302300ทำแล้ว 08/04/2556657000
20. เทศบาลตำบลบ้านปล้อง (เทิง)ทำแล้ว6631111ทำแล้ว 22/06/255455434343
21. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6155237164ทำแล้ว 30/06/25543131959594
22. เทศบาลตำบลบุญเรือง (เชียงของ)ทำแล้ว746ทำแล้ว 08/07/25551481001100
23. เทศบาลตำบลป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว7464442440ทำแล้ว 11/10/2554
24. เทศบาลตำบลป่างิ้ว (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว67610094ทำแล้ว 27/06/255420777
25. เทศบาลตำบลป่าแงะ (ป่าแดด)ทำแล้ว9119121121 ยังไม่อนุมัติ
26. เทศบาลตำบลป่าซาง (แม่จัน)ทำแล้ว7240238238ทำแล้ว 30/06/2554101342219
27. เทศบาลตำบลป่าแดด (ป่าแดด)ทำแล้ว7143143143ทำแล้ว 02/05/255477331411
28. เทศบาลตำบลป่าตาล (ขุนตาล)ทำแล้ว6559566418ทำแล้ว 17/06/25541494565653
29. เทศบาลตำบลป่าอ้อดอนชัย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 30/06/255445444
30. เทศบาลตำบลพญาเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6996161ทำแล้ว 30/06/255434101010
31. เทศบาลตำบลม่วงยาย (เวียงแก่น)ทำแล้ว4664743ทำแล้ว 30/06/255442424141
32. เทศบาลตำบลเม็งราย (พญาเม็งราย)ทำแล้ว111974141ทำแล้ว 30/06/2554169292929
33. เทศบาลตำบลเมืองชุม (เวียงชัย)ทำแล้ว4964748ทำแล้ว 08/06/255410887
34. เทศบาลตำบลเมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7262247215ทำแล้ว 31/03/255676222222
35. เทศบาลตำบลแม่ขะจาน (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว51297474ทำแล้ว 20/06/255482474747
36. เทศบาลตำบลแม่คำ (แม่จัน)ทำแล้ว6161134131ทำแล้ว 28/06/255481666666
37. เทศบาลตำบลแม่เงิน (เชียงแสน)ทำแล้ว6202187183ทำแล้ว 18/05/255540404040
38. เทศบาลตำบลแม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว7146135130ทำแล้ว 22/06/25541593686868
39. เทศบาลตำบลแม่ยาว (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว62559548ทำแล้ว 13/06/25546185143143140
40. เทศบาลตำบลแม่ไร่ (แม่จัน)ทำแล้ว996112111ทำแล้ว 10/06/255477656565
41. เทศบาลตำบลแม่ลาว (แม่ลาว)ทำแล้ว51216359ทำแล้ว 29/06/2554361999
42. เทศบาลตำบลแม่สรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว8222153157ทำแล้ว 07/12/2554107777777
43. เทศบาลตำบลแม่สาย (แม่สาย)ทำแล้ว62146464ทำแล้ว 04/05/2554103103103103
44. เทศบาลตำบลแม่สายมิตรภาพ (แม่สาย)ทำแล้ว5273160151ทำแล้ว 13/06/2554125807979
45. เทศบาลตำบลไม้ยา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว7107107107 ยังไม่อนุมัติ
46. เทศบาลตำบลยางฮอม (ขุนตาล)ทำแล้ว7463315290ทำแล้ว 27/06/255412173109109109
47. เทศบาลตำบลโยนก (เชียงแสน)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 19/05/255478000
48. เทศบาลตำบลโรงช้าง (ป่าแดด)ทำแล้ว85922 ยังไม่อนุมัติ
49. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงของ)ทำแล้ว92222515ทำแล้ว 24/06/25541159159159159
50. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงแสน)ทำแล้ว62771413ทำแล้ว 29/06/255446322928
51. เทศบาลตำบลเวียงกาหลง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7867873ทำแล้ว 29/06/255417161616
52. เทศบาลตำบลเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว6290196207ทำแล้ว 29/06/255420191711
53. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ (เชียงของ)ทำแล้ว9351331331ทำแล้ว 14/07/25546109737373
54. เทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน (เชียงแสน)ทำแล้ว7183162155ทำแล้ว 28/06/255457000
55. เทศบาลตำบลเวียงเทิง (เทิง)ทำแล้ว6919778ทำแล้ว 09/06/255415151515
56. เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว615115484ทำแล้ว 29/06/255565313131
57. เทศบาลตำบลเวียงพางคำ (แม่สาย)ทำแล้ว6455467466ทำแล้ว 31/05/255410260245231245
58. เทศบาลตำบลเวียงสรวย (แม่สรวย)ทำแล้ว610733ทำแล้ว 29/07/255413101716871
59. เทศบาลตำบลเวียงเหนือ (เวียงชัย)ทำแล้ว8265337307ทำแล้ว 29/06/2554381717169
60. เทศบาลตำบลศรีดอนชัย (เชียงของ)ทำแล้ว5498185170ทำแล้ว 27/06/255418333
61. เทศบาลตำบลศรีโพธิ์เงิน (ป่าแดด)ทำแล้ว710543120ทำแล้ว 13/06/255485000
62. เทศบาลตำบลสถาน (เชียงของ)ทำแล้ว5198173119ทำแล้ว 30/06/255432148515151
63. เทศบาลตำบลสันทราย (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7689670516ทำแล้ว 31/05/255419319322
64. เทศบาลตำบลสันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6171181150ทำแล้ว 22/06/2554897777473
65. เทศบาลตำบลสันทรายงาม (เทิง)ทำแล้ว6170113102ทำแล้ว 10/06/255450333
66. เทศบาลตำบลสันมะค่า (ป่าแดด)ทำแล้ว81797073ทำแล้ว 30/06/255472282828
67. เทศบาลตำบลสันมะเค็ด (พาน)ทำแล้ว6483921ทำแล้ว 15/06/25549111
68. เทศบาลตำบลสายน้ำคำ (แม่จัน)ทำแล้ว6199250226ทำแล้ว 27/06/255419104000
69. เทศบาลตำบลสิริเวียงชัย (เวียงชัย)ทำแล้ว71317172ทำแล้ว 28/06/255462454544
70. เทศบาลตำบลหงาว (เทิง)ทำแล้ว6888289ทำแล้ว 29/06/255454464646
71. เทศบาลตำบลหล่ายงาว (เวียงแก่น)ทำแล้ว6968884 ยังไม่อนุมัติ
72. เทศบาลตำบลห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว71478967ทำแล้ว 06/05/255455121212
73. เทศบาลตำบลห้วยซ้อ (เชียงของ)ทำแล้ว6332332332ทำแล้ว 29/06/2554298414135
74. เทศบาลตำบลห้วยสัก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5283208156ทำแล้ว 29/06/255425161616
75. อบต.เกาะช้าง (แม่สาย)ทำแล้ว7294239221ทำแล้ว 14/06/255436313131
76. อบต.จอมสวรรค์ (แม่จัน)ทำแล้ว5219219218ทำแล้ว 09/12/255482131313
77. อบต.จอมหมอกแก้ว (แม่ลาว)ทำแล้ว6169169169ทำแล้ว 24/06/255427111
78. อบต.เจดีย์หลวง (แม่สรวย)ทำแล้ว51229168ทำแล้ว 28/06/255458404040
79. อบต.เจริญเมือง (พาน)ทำแล้ว7365364364ทำแล้ว 14/06/255465525241
80. อบต.โชคชัย (ดอยหลวง)ทำแล้ว6159117110ทำแล้ว 15/06/255486121211
81. อบต.ดงมหาวัน (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว5151115154ทำแล้ว 28/06/25541052800
82. อบต.ดอยงาม (พาน)ทำแล้ว7146115113ทำแล้ว 24/06/25541383686865
83. อบต.ตับเต่า (เทิง)ทำแล้ว8249379331ทำแล้ว 21/06/2554298181616
84. อบต.ต้า (ขุนตาล)ทำแล้ว6747873ทำแล้ว 23/06/255444363636
85. อบต.ตาดควัน (พญาเม็งราย)ทำแล้ว61046689ทำแล้ว 27/06/255481747474
86. อบต.ทรายขาว (พาน)ทำแล้ว6250553558ทำแล้ว 29/06/2554551414136
87. อบต.ท่าก๊อ (แม่สรวย)ทำแล้ว62135660ทำแล้ว 12/05/2554195193193193
88. อบต.ทานตะวัน (พาน)ทำแล้ว5260245262ทำแล้ว 10/06/25541100
89. อบต.ทุ่งก่อ (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว7261260260ทำแล้ว 23/06/255463000
90. อบต.เทอดไทย (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6787363ทำแล้ว 09/06/255452161110
91. อบต.ธารทอง (พาน)ทำแล้ว6812828ทำแล้ว 29/06/255424222222
92. อบต.บัวสลี (แม่ลาว)ทำแล้ว8170167156ทำแล้ว 15/06/255424000
93. อบต.บ้านด้าย (แม่สาย)ทำแล้ว8702929ทำแล้ว 15/06/25541078141413
94. อบต.บ้านโป่ง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว616011899ทำแล้ว 01/06/255450393534
95. อบต.ปงน้อย (ดอยหลวง)ทำแล้ว7158157127ทำแล้ว 30/06/255435111
96. อบต.ปล้อง (เทิง)ทำแล้ว7141133119ทำแล้ว 29/06/255468151515
97. อบต.ปอ (เวียงแก่น)ทำแล้ว65144 ยังไม่อนุมัติ
98. อบต.ป่าก่อดำ (แม่ลาว)ทำแล้ว758416 ยังไม่อนุมัติ
99. อบต.ป่าซาง (เวียงเชียงรุ้ง)ทำแล้ว6212121 ยังไม่อนุมัติ
100. อบต.ป่าแดด (แม่สรวย)ทำแล้ว53486943ทำแล้ว 24/06/255443262625
101. อบต.ป่าตึง (แม่จัน)ทำแล้ว7156397ทำแล้ว 16/06/25541915787
102. อบต.ป่าสัก (เชียงแสน)ทำแล้ว6121139122ทำแล้ว 15/06/25544111
103. อบต.ป่าหุ่ง (พาน)ทำแล้ว11217135134ทำแล้ว 24/06/2554106343424
104. อบต.โป่งงาม (แม่สาย)ทำแล้ว4479487446ทำแล้ว 10/06/2554319544
105. อบต.โป่งผา (แม่สาย)ทำแล้ว6272256244ทำแล้ว 01/10/255451515151
106. อบต.โป่งแพร่ (แม่ลาว)ทำแล้ว6187175175ทำแล้ว 13/06/255455444444
107. อบต.ผางาม (เวียงชัย)ทำแล้ว8231157143ทำแล้ว 22/06/2554119303030
108. อบต.ม่วงคำ (พาน)ทำแล้ว78286190ทำแล้ว 30/06/25543191838383
109. อบต.เมืองพาน (พาน)ทำแล้ว7250228210ทำแล้ว 29/06/255426103747373
110. อบต.แม่กรณ์ (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5250168148ทำแล้ว 28/06/25542200
111. อบต.แม่ข้าวต้ม (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว61526060ทำแล้ว 30/06/255426176123122121
112. อบต.แม่จัน (แม่จัน)ทำแล้ว61017667ทำแล้ว 28/06/25551089828282
113. อบต.แม่เจดีย์ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว81045241ทำแล้ว 17/06/255439121212
114. อบต.แม่เจดีย์ใหม่ (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7836257ทำแล้ว 18/05/2554341323129
115. อบต.แม่ต๋ำ (พญาเม็งราย)ทำแล้ว614711080ทำแล้ว 16/06/255472616161
116. อบต.แม่เปา (พญาเม็งราย)ทำแล้ว6358358358ทำแล้ว 06/02/2555941800
117. อบต.แม่พริก (แม่สรวย)ทำแล้ว69510087ทำแล้ว 28/06/255461555555
118. อบต.แม่ฟ้าหลวง (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว7171150141ทำแล้ว 22/06/2554121666565
119. อบต.แม่เย็น (พาน)ทำแล้ว8218218218ทำแล้ว 24/09/255569000
120. อบต.แม่ลอย (เทิง)ทำแล้ว713332ทำแล้ว 09/05/25541390837975
121. อบต.แม่สลองนอก (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว6212146137 ยังไม่อนุมัติ
122. อบต.แม่สลองใน (แม่ฟ้าหลวง)ทำแล้ว714312592ทำแล้ว 16222
123. อบต.แม่อ้อ (พาน)ทำแล้ว6206104304ทำแล้ว 27/06/255422156989898
124. อบต.รอบเวียง (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7565245ทำแล้ว 16/06/25547666
125. อบต.ริมกก (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว7247274276ทำแล้ว 30/06/255483565555
126. อบต.ริมโขง (เชียงของ)ทำแล้ว81706786ทำแล้ว 30/09/25546666
127. อบต.วาวี (แม่สรวย)ทำแล้ว6281136142ทำแล้ว 29/06/255448000
128. อบต.เวียง (เทิง)ทำแล้ว610810398ทำแล้ว 28/06/255563393939
129. อบต.เวียง (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว6848484ทำแล้ว 29/06/255420191918
130. อบต.เวียงห้าว (พาน)ทำแล้ว6136125ทำแล้ว 09/06/255458383836
131. อบต.ศรีค้ำ (แม่จัน)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 10/06/255414108686561
132. อบต.ศรีดอนไชย (เทิง)ทำแล้ว6996747ทำแล้ว 28/06/255437373737
133. อบต.ศรีดอนมูล (เชียงแสน)ทำแล้ว8213182171ทำแล้ว 29/06/25541000
134. อบต.ศรีถ้อย (แม่สรวย)ทำแล้ว8166ทำแล้ว 27/06/25549888
135. อบต.ศรีเมืองชุม (แม่สาย)ทำแล้ว5151174158ทำแล้ว 30/06/2554789666666
136. อบต.สันกลาง (พาน)ทำแล้ว6199199199ทำแล้ว 21/06/255473414140
137. อบต.สันติสุข (พาน)ทำแล้ว611610892ทำแล้ว 19/06/2555773656565
138. อบต.สันทราย (แม่จัน)ทำแล้ว6595836ทำแล้ว 13/06/255459000
139. อบต.สันสลี (เวียงป่าเป้า)ทำแล้ว7270269269ทำแล้ว 30/06/2554
140. อบต.หนองป่าก่อ (ดอยหลวง)ทำแล้ว6106126139ทำแล้ว 07/06/2554170464646
141. อบต.หนองแรด (เทิง)ทำแล้ว6180179180ทำแล้ว 27/06/255444101797573
142. อบต.ห้วยไคร้ (แม่สาย)ทำแล้ว6101130124ทำแล้ว 06/05/2554864555552
143. อบต.ห้วยชมภู (เมืองเชียงราย)ทำแล้ว5253253253ทำแล้ว 08/08/255434000
144. อบต.หัวง้ม (พาน)ทำแล้ว6114139147ทำแล้ว 29/06/2554801500
รวม 144 อปท.14493227,05822,88721,5751366339,9805,8525,3935,293
ข้อมูล ณ 13/09/2563