รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พะเยา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5445494394ทำแล้ว 30/06/25543097646358
2. เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5194197136ทำแล้ว 24/06/255472313027
3. เทศบาลเมืองพะเยา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5147257217ทำแล้ว 28/06/2554174464646
4. เทศบาลตำบลงิม (ปง)ทำแล้ว5182157147ทำแล้ว 21/06/2554146585856
5. เทศบาลตำบลจุน (จุน)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 30/06/255452282828
6. เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ (แม่ใจ)ทำแล้ว5229229228ทำแล้ว 21/06/255441151515
7. เทศบาลตำบลเชียงคำ (เชียงคำ)ทำแล้ว5117111141ทำแล้ว 06/06/2554583747474
8. เทศบาลตำบลเชียงม่วน (เชียงม่วน)ทำแล้ว5227227227ทำแล้ว 19/04/255444383838
9. เทศบาลตำบลดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว51622929ทำแล้ว 30/06/2554118106106103
10. เทศบาลตำบลท่าจำปี (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5117117117ทำแล้ว 29/06/255447171716
11. เทศบาลตำบลท่าวังทอง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5134135135ทำแล้ว 30/06/255486494949
12. เทศบาลตำบลทุ่งรวงทอง (จุน)ทำแล้ว5235235235ทำแล้ว 14/06/2554135106106105
13. เทศบาลตำบลบ้านต๋อม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว51138484 ยังไม่อนุมัติ 74393323
14. เทศบาลตำบลบ้านต๊ำ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5227326252ทำแล้ว 15/06/255447333333
15. เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5421225224ทำแล้ว 28/06/2555115808080
16. เทศบาลตำบลบ้านสาง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5141120119ทำแล้ว 03/06/255447383838
17. เทศบาลตำบลบ้านเหล่า (แม่ใจ)ทำแล้ว5249250247ทำแล้ว 23/04/255550343433
18. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว589126114ทำแล้ว 23/06/255434191918
19. เทศบาลตำบลปง (ปง)ทำแล้ว5233234234ทำแล้ว 23/06/255479424238
20. เทศบาลตำบลป่าแฝก (แม่ใจ)ทำแล้ว5166166166ทำแล้ว 29/06/25544101505050
21. เทศบาลตำบลฝายกวาง (เชียงคำ)ทำแล้ว51599595ทำแล้ว 27/06/255458343434
22. เทศบาลตำบลแม่กา (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5849090ทำแล้ว 20/06/255443191818
23. เทศบาลตำบลแม่ใจ (แม่ใจ)ทำแล้ว51781616ทำแล้ว 08/06/25543106666666
24. เทศบาลตำบลแม่ปืม (เมืองพะเยา)ทำแล้ว516799ทำแล้ว 14/06/255497878787
25. เทศบาลตำบลแม่ยม (ปง)ทำแล้ว5878787ทำแล้ว 23/06/255477404039
26. เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา (แม่ใจ)ทำแล้ว5126130121ทำแล้ว 24/05/255464444443
27. เทศบาลตำบลเวียง (เชียงคำ)ทำแล้ว5130167142ทำแล้ว 27/06/2554597545454
28. เทศบาลตำบลเวียงลอ (จุน)ทำแล้ว5247247247ทำแล้ว 28/06/255481222222
29. เทศบาลตำบลศรีถ้อย (แม่ใจ)ทำแล้ว5112112112ทำแล้ว 17/01/255552282824
30. เทศบาลตำบลสบบง (ภูซาง)ทำแล้ว5160160159ทำแล้ว 29/06/2554160113113113
31. เทศบาลตำบลสันป่าม่วง (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5175175175ทำแล้ว 28/06/2555115524341
32. เทศบาลตำบลหงส์หิน (จุน)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 20/06/255457292929
33. เทศบาลตำบลหนองหล่ม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 01/06/2554177711
34. เทศบาลตำบลหย่วน (เชียงคำ)ทำแล้ว510942121ทำแล้ว 30/06/255438262623
35. เทศบาลตำบลห้วยข้าวก่ำ (จุน)ทำแล้ว550109145ทำแล้ว 30/06/2554135313131
36. เทศบาลตำบลห้วยลาน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว52018787ทำแล้ว 29/06/2554139883888
37. อบต.ขุนควร (ปง)ทำแล้ว5170170170ทำแล้ว 20/06/255453111
38. อบต.ควร (ปง)ทำแล้ว5976122ทำแล้ว 16/06/25548810109
39. อบต.คือเวียง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5140122107ทำแล้ว 20/06/255486505050
40. อบต.งิม (ปง)ทำแล้ว578106106ทำแล้ว 15/06/255446464646
41. อบต.จำป่าหวาย (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5969995ทำแล้ว 23/06/2554163474746
42. อบต.เจดีย์คำ (เชียงคำ)ทำแล้ว51007271ทำแล้ว 02/06/2554275686866
43. อบต.เชียงบาน (เชียงคำ)ทำแล้ว5311171160ทำแล้ว 29/06/2554133929292
44. อบต.เชียงแรง (ภูซาง)ทำแล้ว51547858ทำแล้ว 14/06/25541001261039998
45. อบต.ดงเจน (ภูกามยาว)ทำแล้ว5123109108ทำแล้ว 10/06/255450343434
46. อบต.ดงสุวรรณ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5181225243ทำแล้ว 30/06/255436222222
47. อบต.ดอกคำใต้ (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5182168168ทำแล้ว 28/06/255498535353
48. อบต.ดอนศรีชุม (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5797676ทำแล้ว 15/06/255538191918
49. อบต.ทุ่งกล้วย (ภูซาง)ทำแล้ว5170170170ทำแล้ว 23/04/2555126114113113
50. อบต.ทุ่งผาสุข (เชียงคำ)ทำแล้ว5779191ทำแล้ว 30/06/255446403938
51. อบต.นาปรัง (ปง)ทำแล้ว51683333ทำแล้ว 20/06/255457343433
52. อบต.น้ำแวน (เชียงคำ)ทำแล้ว5697070ทำแล้ว 25/05/255546424242
53. อบต.บ้านตุ่น (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5179179179ทำแล้ว 15/06/2554168404040
54. อบต.บ้านปิน (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5105107101ทำแล้ว 23/06/255440373736
55. อบต.บ้านมาง (เชียงม่วน)ทำแล้ว590135144ทำแล้ว 15/06/2554169545454
56. อบต.ป่าซาง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว5336334334ทำแล้ว 06/05/255439222
57. อบต.ป่าสัก (ภูซาง)ทำแล้ว5229232232ทำแล้ว 14/06/255496717165
58. อบต.ผาช้างน้อย (ปง)ทำแล้ว518232ทำแล้ว 24/06/2554103361717
59. อบต.พระธาตุขิงแกง (จุน)ทำแล้ว5767474ทำแล้ว 23/06/255457515151
60. อบต.ภูซาง (ภูซาง)ทำแล้ว51128789ทำแล้ว 29/06/2554484686868
61. อบต.แม่นาเรือ (เมืองพะเยา)ทำแล้ว5905047ทำแล้ว 13/06/255480626259
62. อบต.แม่ลาว (เชียงคำ)ทำแล้ว5584239ทำแล้ว 30/03/255552333329
63. อบต.แม่สุก (แม่ใจ)ทำแล้ว5242243243ทำแล้ว 21/06/2554370595959
64. อบต.แม่ใส (เมืองพะเยา)ทำแล้ว510361141ทำแล้ว 27/06/2554385505049
65. อบต.แม่อิง (ภูกามยาว)ทำแล้ว516310894ทำแล้ว 20/06/2554163363636
66. อบต.ร่มเย็น (เชียงคำ)ทำแล้ว5404242ทำแล้ว 16/06/2554336323230
67. อบต.สระ (เชียงม่วน)ทำแล้ว51263534ทำแล้ว 14/06/2554976363636
68. อบต.สันโค้ง (ดอกคำใต้)ทำแล้ว511210493ทำแล้ว 14/06/255456505050
69. อบต.ห้วยแก้ว (ภูกามยาว)ทำแล้ว5212212211ทำแล้ว 21/06/255468474746
70. อบต.ห้วยยางขาม (จุน)ทำแล้ว5112100100ทำแล้ว 28/06/255471642424
71. อบต.ออย (ปง)ทำแล้ว5201177175ทำแล้ว 21/06/255474626262
72. อบต.อ่างทอง (เชียงคำ)ทำแล้ว5101101101ทำแล้ว 23/06/255454353532
รวม 72 อปท.7236011,40010,0159,798711765,5463,4073,2683,247
ข้อมูล ณ 13/09/2563