รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด น่าน ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.น่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว81904737ทำแล้ว 07/07/255435000
2. เทศบาลเมืองน่าน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6875658ทำแล้ว 30/05/2554456474746
3. เทศบาลตำบลกลางเวียง (เวียงสา)ทำแล้ว6219246183ทำแล้ว 30/06/25541071716361
4. เทศบาลตำบลกองควาย (เมืองน่าน)ทำแล้ว6655858ทำแล้ว 06/05/255444292929
5. เทศบาลตำบลขึ่ง (เวียงสา)ทำแล้ว6122115108ทำแล้ว 08/06/255466626262
6. เทศบาลตำบลงอบ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6352352352ทำแล้ว 09/06/2554179443
7. เทศบาลตำบลเชียงกลาง (เชียงกลาง)ทำแล้ว53419184ทำแล้ว 23/05/25548488858282
8. เทศบาลตำบลดู่ใต้ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6127145121ทำแล้ว 25/04/255564444
9. เทศบาลตำบลท่าวังผา (ท่าวังผา)ทำแล้ว69511085ทำแล้ว 14/07/255491767675
10. เทศบาลตำบลทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6163204189ทำแล้ว 10/06/2554591595959
11. เทศบาลตำบลนาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว5111189145ทำแล้ว 04/05/255487312929
12. เทศบาลตำบลบ่อเกลือใต้ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว71073377ทำแล้ว 30/06/255479666463
13. เทศบาลตำบลบ่อแก้ว (นาหมื่น)ทำแล้ว6300250227ทำแล้ว 29/06/255470444441
14. เทศบาลตำบลปัว (ปัว)ทำแล้ว71444029ทำแล้ว 463161515
15. เทศบาลตำบลพระพุทธบาทเชียงคาน (เชียงกลาง)ทำแล้ว615864121ทำแล้ว 30/06/2554110737363
16. เทศบาลตำบลยอด (สองแคว)ทำแล้ว6291275203ทำแล้ว 30/06/255459232222
17. เทศบาลตำบลเวียงสา (เวียงสา)ทำแล้ว61027171ทำแล้ว 01/05/2554237323232
18. เทศบาลตำบลศรีษะเกษ (นาน้อย)ทำแล้ว5962020ทำแล้ว 20/06/255496564847
19. เทศบาลตำบลศิลาแลง (ปัว)ทำแล้ว6656160ทำแล้ว 27/06/255459463721
20. เทศบาลตำบลหนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว5231232232ทำแล้ว 29/06/255411100585853
21. อบต.ขุนน่าน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว515210299ทำแล้ว 27/06/255491797171
22. อบต.แงง (ปัว)ทำแล้ว512018198ทำแล้ว 23/06/255421116116116116
23. อบต.จอมจันทร์ (เวียงสา)ทำแล้ว7598275ทำแล้ว 15/06/255412222
24. อบต.จอมพระ (ท่าวังผา)ทำแล้ว6111215ทำแล้ว 29/06/2554126432
25. อบต.เจดีย์ชัย (ปัว)ทำแล้ว6723535ทำแล้ว 20/06/255451515151
26. อบต.ชนแดน (สองแคว)ทำแล้ว6461465466ทำแล้ว 23/06/255463555552
27. อบต.เชียงกลางพญาแก้ว (เชียงกลาง)ทำแล้ว6257230225ทำแล้ว 13/06/255465999
28. อบต.เชียงของ (นาน้อย)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 22/06/255443282624
29. อบต.ไชยวัฒนา (ปัว)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 21/06/2554576656357
30. อบต.ไชยสถาน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6764949ทำแล้ว 14/05/255510837373732
31. อบต.ดงพญา (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6137136136ทำแล้ว 28/06/255466474747
32. อบต.ดู่พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว6199102246ทำแล้ว 24/06/255411161512515
33. อบต.ตาลชุม (เวียงสา)ทำแล้ว710799ทำแล้ว 30/05/255470822
34. อบต.ตาลชุม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6186192152ทำแล้ว 14/06/25541101535352
35. อบต.ถืมตอง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6209195188ทำแล้ว 13/07/2554145877
36. อบต.ท่าน้าว (ภูเพียง)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 16/06/25547124105103101
37. อบต.ทุ่งช้าง (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6191192191ทำแล้ว 16/05/255586291414
38. อบต.ทุ่งศรีทอง (เวียงสา)ทำแล้ว51009887ทำแล้ว 14/06/255451000
39. อบต.นาซาว (เมืองน่าน)ทำแล้ว613915089ทำแล้ว 15/06/25546176767676
40. อบต.นาทะนุง (นาหมื่น)ทำแล้ว6151157153ทำแล้ว 28/06/2554262616161
41. อบต.นาน้อย (นาน้อย)ทำแล้ว61039086ทำแล้ว 22/06/255459383838
42. อบต.นาปัง (ภูเพียง)ทำแล้ว6276254198ทำแล้ว 30/05/255484636259
43. อบต.นาไร่หลวง (สองแคว)ทำแล้ว64066ทำแล้ว 16/06/2554131292929
44. อบต.นาเหลือง (เวียงสา)ทำแล้ว6697167ทำแล้ว 01/06/25549866
45. อบต.น้ำเกี๋ยน (ภูเพียง)ทำแล้ว6635252ทำแล้ว 24/06/2554145444444
46. อบต.น้ำแก่น (ภูเพียง)ทำแล้ว6231213108ทำแล้ว 17/06/2554656393332
47. อบต.น้ำตก (นาน้อย)ทำแล้ว7343343343ทำแล้ว 13/06/255432322827
48. อบต.น้ำปั้ว (เวียงสา)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 29/06/2554644988
49. อบต.น้ำพาง (แม่จริม)ทำแล้ว5884732ทำแล้ว 15/06/2554492554947
50. อบต.น้ำมวบ (เวียงสา)ทำแล้ว6317319319ทำแล้ว 13/06/255496777
51. อบต.บ่อ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6484760ทำแล้ว 06/06/2554421188
52. อบต.บ่อเกลือเหนือ (บ่อเกลือ)ทำแล้ว6959470ทำแล้ว 15/06/255443202020
53. อบต.บ่อสวก (เมืองน่าน)ทำแล้ว61373735ทำแล้ว 20/02/255549888
54. อบต.บัวใหญ่ (นาน้อย)ทำแล้ว6799086ทำแล้ว 27/06/255460565656
55. อบต.บ้านพี้ (บ้านหลวง)ทำแล้ว6161161161ทำแล้ว 11/10/25545555
56. อบต.บ้านฟ้า (บ้านหลวง)ทำแล้ว67993136ทำแล้ว 27/02/25551589686868
57. อบต.ปอน (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว61351111ทำแล้ว 17/06/2554111242423
58. อบต.ป่ากลาง (ปัว)ทำแล้ว62489982ทำแล้ว 29/06/2554113434342
59. อบต.ป่าคา (ท่าวังผา)ทำแล้ว6115106103ทำแล้ว 23/06/255493401812
60. อบต.ป่าคาหลวง (บ้านหลวง)ทำแล้ว6203221212ทำแล้ว 27/06/255539282827
61. อบต.ป่าแลวหลวง (สันติสุข)ทำแล้ว6125212ทำแล้ว 25/05/2554182311514
62. อบต.ปิงหลวง (นาหมื่น)ทำแล้ว61363464ทำแล้ว 30/06/2554235222
63. อบต.เปือ (เชียงกลาง)ทำแล้ว62015737ทำแล้ว 27/06/25541104104104101
64. อบต.ผาตอ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7157161161ทำแล้ว 29/06/255466575757
65. อบต.ผาทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว7129128125ทำแล้ว 14/06/2554129212121
66. อบต.ผาสิงห์ (เมืองน่าน)ทำแล้ว6328281245ทำแล้ว 15/06/255471563921
67. อบต.ฝายแก้ว (ภูเพียง)ทำแล้ว4368372372ทำแล้ว 14/06/255454494949
68. อบต.พงษ์ (สันติสุข)ทำแล้ว61639691ทำแล้ว 27/06/255463242424
69. อบต.พระธาตุ (เชียงกลาง)ทำแล้ว6236251192ทำแล้ว 30/06/2554174292927
70. อบต.ภูคา (ปัว)ทำแล้ว6166168158ทำแล้ว 09/06/255456322626
71. อบต.ภูฟ้า (บ่อเกลือ)ทำแล้ว61101818ทำแล้ว 30/06/255446383837
72. อบต.ม่วงตึ๊ด (ภูเพียง)ทำแล้ว6211175156ทำแล้ว 30/06/255430444
73. อบต.เมืองจัง (ภูเพียง)ทำแล้ว8188210207ทำแล้ว 16/06/2554397978061
74. อบต.เมืองลี (นาหมื่น)ทำแล้ว6301302302ทำแล้ว 24/06/255483111
75. อบต.แม่ขะนิง (เวียงสา)ทำแล้ว6285281277ทำแล้ว 14/06/255462434340
76. อบต.แม่จริม (แม่จริม)ทำแล้ว9219112115ทำแล้ว 29/06/255472241717
77. อบต.แม่สา (เวียงสา)ทำแล้ว9207230229ทำแล้ว 30/09/2554222171716
78. อบต.แม่สาคร (เวียงสา)ทำแล้ว68711464ทำแล้ว 27/06/255475555555
79. อบต.ยม (ท่าวังผา)ทำแล้ว6153176164ทำแล้ว 30/06/2554248313129
80. อบต.ยาบหัวนา (เวียงสา)ทำแล้ว6112116105ทำแล้ว 10/05/255434131312
81. อบต.ริม (ท่าวังผา)ทำแล้ว586156194ทำแล้ว 13/06/255453525252
82. อบต.เรือง (เมืองน่าน)ทำแล้ว6101115108ทำแล้ว 22/06/255455303029
83. อบต.และ (ทุ่งช้าง)ทำแล้ว6450450450ทำแล้ว 08/06/2554360372522
84. อบต.วรนคร (ปัว)ทำแล้ว55931ทำแล้ว 30/05/255431777
85. อบต.ศรีภูมิ (ท่าวังผา)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 01/07/255466494949
86. อบต.ศิลาเพชร (ปัว)ทำแล้ว5199206206ทำแล้ว 13/06/25542131999999
87. อบต.สกาด (ปัว)ทำแล้ว6209210210ทำแล้ว 09/06/255420131212
88. อบต.สถาน (ปัว)ทำแล้ว5729440ทำแล้ว 15/06/2554138242121
89. อบต.สถาน (นาน้อย)ทำแล้ว51559293ทำแล้ว 27/06/255484686868
90. อบต.สวด (บ้านหลวง)ทำแล้ว575159126ทำแล้ว 15/06/2554551515151
91. อบต.สะเนียน (เมืองน่าน)ทำแล้ว6203110110ทำแล้ว 15/02/255575252525
92. อบต.สันทะ (นาน้อย)ทำแล้ว7935858ทำแล้ว 20/06/25541191686864
93. อบต.ส้าน (เวียงสา)ทำแล้ว6149168150ทำแล้ว 30/09/2554173525151
94. อบต.แสนทอง (ท่าวังผา)ทำแล้ว821111899ทำแล้ว 28/06/2554177222220
95. อบต.หนองแดง (แม่จริม)ทำแล้ว616510397ทำแล้ว 07/06/2554107747367
96. อบต.หมอเมือง (แม่จริม)ทำแล้ว4225180181ทำแล้ว 14/06/255473000
97. อบต.ห้วยโก๋น (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว68087ทำแล้ว 30/06/25541545414141
98. อบต.ไหล่น่าน (เวียงสา)ทำแล้ว6134134134ทำแล้ว 20/06/255471161613
99. อบต.อวน (ปัว)ทำแล้ว6163163163ทำแล้ว 10/06/25547665
100. อบต.อ่ายนาไลย (เวียงสา)ทำแล้ว71139363ทำแล้ว 25/06/255459535251
รวม 100 อปท.10060316,20914,01913,3831005146,6843,8913,6473,505
ข้อมูล ณ 13/09/2563