รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด แพร่ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.แพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว11427380362ทำแล้ว 13/06/255513273183183183
2. เทศบาลเมืองแพร่ (เมืองแพร่)ทำแล้ว9347347347ทำแล้ว 29/06/255466666666
3. เทศบาลตำบลช่อแฮ (เมืองแพร่)ทำแล้ว8229151126ทำแล้ว 27/06/2554118797979
4. เทศบาลตำบลเด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว10203420370ทำแล้ว 20/06/2554663353535
5. เทศบาลตำบลทุ่งกวาว (เมืองแพร่)ทำแล้ว6229151155ทำแล้ว 15/06/2554741414140
6. เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง (เมืองแพร่)ทำแล้ว10633736ทำแล้ว 30/06/255421666
7. เทศบาลตำบลบ้านถิ่น (เมืองแพร่)ทำแล้ว6619621624ทำแล้ว 30/06/255412777
8. เทศบาลตำบลบ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว41343029ทำแล้ว 30/06/255498595958
9. เทศบาลตำบลบ้านเวียง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9127166192ทำแล้ว 22/06/255489341414
10. เทศบาลตำบลปงป่าหวาย (เด่นชัย)ทำแล้ว7320320321ทำแล้ว 21/06/255422666
11. เทศบาลตำบลปากกาง (ลอง)ทำแล้ว614066ทำแล้ว 13/06/2554343555
12. เทศบาลตำบลป่าแมต (เมืองแพร่)ทำแล้ว9804752746ทำแล้ว 23/06/2554130302826
13. เทศบาลตำบลแม่คำมี (เมืองแพร่)ทำแล้ว7197223172ทำแล้ว 27/06/255478111
14. เทศบาลตำบลแม่จั๊ว (เด่นชัย)ทำแล้ว892ทำแล้ว 23/06/25545555
15. เทศบาลตำบลแม่ปาน (ลอง)ทำแล้ว7198138122ทำแล้ว 10/06/25547205655
16. เทศบาลตำบลแม่ลานนา (ลอง)ทำแล้ว14156172142ทำแล้ว 10/04/255566333131
17. เทศบาลตำบลแม่หล่าย (เมืองแพร่)ทำแล้ว510511490ทำแล้ว 29/06/255419741197
18. เทศบาลตำบลร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว7170584ทำแล้ว 30/06/25546222
19. เทศบาลตำบลวังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว5111187187ทำแล้ว 17/06/2554286191817
20. เทศบาลตำบลวังหงส์ (เมืองแพร่)ทำแล้ว916212489ทำแล้ว 28/06/255458323230
21. เทศบาลตำบลเวียงต้า (ลอง)ทำแล้ว7302343194ทำแล้ว 05/04/2555121277
22. เทศบาลตำบลสวนเขื่อน (เมืองแพร่)ทำแล้ว8224251198ทำแล้ว 20/06/2554952313131
23. เทศบาลตำบลสอง (สอง)ทำแล้ว9281236218ทำแล้ว 24/06/25542341775753
24. เทศบาลตำบลสูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6193197151ทำแล้ว 30/06/25541105333
25. เทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7257307288ทำแล้ว 22/06/2554116525252
26. เทศบาลตำบลห้วยหม้าย (สอง)ทำแล้ว616110293ทำแล้ว 23/06/2554489656565
27. เทศบาลตำบลห้วยอ้อ (ลอง)ทำแล้ว7368414414ทำแล้ว 29/06/2554149222
28. อบต.กาญจนา (เมืองแพร่)ทำแล้ว61678081ทำแล้ว 20/06/255446303029
29. อบต.ดอนมูล (สูงเม่น)ทำแล้ว81544242ทำแล้ว 17/06/2554614398
30. อบต.เด่นชัย (เด่นชัย)ทำแล้ว1021710673ทำแล้ว 30/03/25551060434342
31. อบต.แดนชุมพล (สอง)ทำแล้ว12158204194ทำแล้ว 24/06/2554361474747
32. อบต.ต้าผามอก (ลอง)ทำแล้ว8135ทำแล้ว 30/06/255458585856
33. อบต.ตำหนักธรรม (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว917954112ทำแล้ว 28/03/255552353432
34. อบต.เตาปูน (สอง)ทำแล้ว6419381377ทำแล้ว 29/06/2554589615956
35. อบต.ท่าข้าม (เมืองแพร่)ทำแล้ว4173161163ทำแล้ว 30/06/25542512687
36. อบต.ทุ่งแค้ว (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว812887135ทำแล้ว 27/06/2554984595956
37. อบต.ทุ่งน้าว (สอง)ทำแล้ว857ทำแล้ว 27/06/2554122777
38. อบต.ทุ่งแล้ง (ลอง)ทำแล้ว9815758ทำแล้ว 12/06/255562373737
39. อบต.ไทรย้อย (เด่นชัย)ทำแล้ว10170145166ทำแล้ว 24/06/25541121575757
40. อบต.นาจักร (เมืองแพร่)ทำแล้ว8113113112ทำแล้ว 30/06/25548976656563
41. อบต.นาพูน (วังชิ้น)ทำแล้ว5421513361ทำแล้ว 29/02/25556544
42. อบต.น้ำชำ (สูงเม่น)ทำแล้ว9200338336ทำแล้ว 14/06/25544128858585
43. อบต.น้ำรัด (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว724012099ทำแล้ว 24/06/2554175757575
44. อบต.น้ำเลา (ร้องกวาง)ทำแล้ว6142101109ทำแล้ว 29/06/2554108766762
45. อบต.บ่อเหล็กลอง (ลอง)ทำแล้ว121109387ทำแล้ว 13/06/255473777
46. อบต.บ้านกลาง (สอง)ทำแล้ว61269442ทำแล้ว 29/06/2554116617126
47. อบต.บ้านกวาง (สูงเม่น)ทำแล้ว6230230230ทำแล้ว 27/06/255445523128
48. อบต.บ้านกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว109011778ทำแล้ว 27/06/255458432220
49. อบต.บ้านปง (สูงเม่น)ทำแล้ว10888682ทำแล้ว 29/06/255417417119
50. อบต.บ้านปิน (ลอง)ทำแล้ว6125137132ทำแล้ว 28/06/2554573833
51. อบต.บ้านหนุน (สอง)ทำแล้ว4133130130ทำแล้ว 07/06/255490585856
52. อบต.บ้านเหล่า (สูงเม่น)ทำแล้ว11142200108ทำแล้ว 16/06/2554154211
53. อบต.ป่าแดง (เมืองแพร่)ทำแล้ว51991311ทำแล้ว 15/06/255442222
54. อบต.ป่าสัก (วังชิ้น)ทำแล้ว8111111ทำแล้ว 29/03/25552021222
55. อบต.ไผ่โทน (ร้องกวาง)ทำแล้ว102383939ทำแล้ว 21/06/255443392423
56. อบต.พระหลวง (สูงเม่น)ทำแล้ว614111ทำแล้ว 28/06/255479454443
57. อบต.แม่เกิ๋ง (วังชิ้น)ทำแล้ว8144187212ทำแล้ว 30/06/255460777
58. อบต.แม่คำมี (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว7998887ทำแล้ว 29/06/2554274525149
59. อบต.แม่จั๊วะ (เด่นชัย)ทำแล้ว10170176164ทำแล้ว 31/05/255424131313
60. อบต.แม่ทราย (ร้องกวาง)ทำแล้ว12143227165ทำแล้ว 24/06/25541490242423
61. อบต.แม่ป้าก (วังชิ้น)ทำแล้ว6242244244ทำแล้ว 29/06/255444101010
62. อบต.แม่พุง (วังชิ้น)ทำแล้ว9338304282ทำแล้ว 29/06/25545333
63. อบต.แม่ยม (เมืองแพร่)ทำแล้ว7328330177ทำแล้ว 30/06/255497292825
64. อบต.แม่ยางตาล (ร้องกวาง)ทำแล้ว101022124ทำแล้ว 27/06/25541360505049
65. อบต.แม่ยางร้อง (ร้องกวาง)ทำแล้ว151152525ทำแล้ว 29/06/2554280141414
66. อบต.แม่ยางฮ่อ (ร้องกวาง)ทำแล้ว121385757ทำแล้ว 14/06/2554101727271
67. อบต.ร้องกวาง (ร้องกวาง)ทำแล้ว9118120120ทำแล้ว 13/06/2554118411
68. อบต.ร่องกาศ (สูงเม่น)ทำแล้ว64234ทำแล้ว 13/06/25541354151515
69. อบต.ร่องฟอง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6184174144ทำแล้ว 29191818
70. อบต.วังชิ้น (วังชิ้น)ทำแล้ว6246182130ทำแล้ว 27/06/25542147281111
71. อบต.วังธง (เมืองแพร่)ทำแล้ว6171145139ทำแล้ว 29/06/255437292929
72. อบต.วังหลวง (หนองม่วงไข่)ทำแล้ว71187064ทำแล้ว 20/06/255463272422
73. อบต.เวียงทอง (สูงเม่น)ทำแล้ว8249211211ทำแล้ว 21/03/2555951111
74. อบต.สบสาย (สูงเม่น)ทำแล้ว8227168163ทำแล้ว 12/05/2554387858585
75. อบต.สรอย (วังชิ้น)ทำแล้ว6103103103ทำแล้ว 30/06/255411887
76. อบต.สะเอียบ (สอง)ทำแล้ว61913939ทำแล้ว 14/06/255441111010
77. อบต.สูงเม่น (สูงเม่น)ทำแล้ว6731648ทำแล้ว 11/04/25561152363635
78. อบต.ห้วยม้า (เมืองแพร่)ทำแล้ว6344346346ทำแล้ว 20/06/2554160393434
79. อบต.ห้วยโรง (ร้องกวาง)ทำแล้ว15192282211ทำแล้ว 16/06/2554147363635
80. อบต.ห้วยไร่ (เด่นชัย)ทำแล้ว93122ทำแล้ว 28/04/25543252500
81. อบต.หัวทุ่ง (ลอง)ทำแล้ว5128185185ทำแล้ว 18/05/255461505050
82. อบต.หัวฝาย (สูงเม่น)ทำแล้ว689167179ทำแล้ว 02/09/255468434341
83. อบต.หัวเมือง (สอง)ทำแล้ว78966ทำแล้ว 09/06/25541733202020
84. อบต.เหมืองหม้อ (เมืองแพร่)ทำแล้ว7792929ทำแล้ว 29/09/255477706968
รวม 84 อปท.8465915,89913,80712,605842985,8462,9642,5632,485
ข้อมูล ณ 13/09/2563