รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุตรดิตถ์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6162291292ทำแล้ว 30/06/25541621022323
2. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5200144149ทำแล้ว 29/06/255467181818
3. เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว9804289289ทำแล้ว 51222
4. เทศบาลตำบลงิ้วงาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7994444ทำแล้ว 28/06/25557111
5. เทศบาลตำบลจริม (ท่าปลา)ทำแล้ว6134115115ทำแล้ว 28/06/255454353535
6. เทศบาลตำบลตรอน (ตรอน)ทำแล้ว5144144144ทำแล้ว 06/03/255544411
7. เทศบาลตำบลทองแสนขัน (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6191184184ทำแล้ว 174211
8. เทศบาลตำบลท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว7115224140ทำแล้ว 30/06/255412101626262
9. เทศบาลตำบลท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว4115115115ทำแล้ว 30/06/255467545453
10. เทศบาลตำบลท่าเสา (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว61634832ทำแล้ว 24/06/25541480666663
11. เทศบาลตำบลทุ่งยั้ง (ลับแล)ทำแล้ว5181166135ทำแล้ว 17/04/255520666
12. เทศบาลตำบลน้ำปาด (น้ำปาด)ทำแล้ว6179135110ทำแล้ว 24/06/255549555
13. เทศบาลตำบลน้ำริด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว11274281201ทำแล้ว 28/06/255437106757574
14. เทศบาลตำบลในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6117106110ทำแล้ว 30/06/255410111
15. เทศบาลตำบลบ้านเกาะ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6480562383ทำแล้ว 30/05/255412444
16. เทศบาลตำบลบ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว6111133104ทำแล้ว 13/06/2554576111
17. เทศบาลตำบลบ้านโคก (บ้านโคก)ทำแล้ว4187155136ทำแล้ว 29/06/2554132201212
18. เทศบาลตำบลบ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8163122132ทำแล้ว 09/03/255527222221
19. เทศบาลตำบลป่าเซ่า (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว9290255210ทำแล้ว 29/06/25542222
20. เทศบาลตำบลผาจุก (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว8127132130ทำแล้ว 06/03/2555353191919
21. เทศบาลตำบลพระเสด็จ (ลับแล)ทำแล้ว5270279275ทำแล้ว 24/05/2554270111
22. เทศบาลตำบลฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว6118122122ทำแล้ว 27/06/255430262626
23. เทศบาลตำบลร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว8140107119ทำแล้ว 28/06/255489111
24. เทศบาลตำบลวังกะพี้ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว7801326281ทำแล้ว 26/12/25543102424241
25. เทศบาลตำบลศรีพนมมาศ (ลับแล)ทำแล้ว8163139141ทำแล้ว 30/06/2554285111
26. เทศบาลตำบลหัวดง (ลับแล)ทำแล้ว8354349349ทำแล้ว 21/06/25541683111
27. เทศบาลตำบลหาดกรวด (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81155129ทำแล้ว 29/06/255454311
28. อบต.ข่อยสูง (ตรอน)ทำแล้ว7352348348ทำแล้ว 20/03/255536363636
29. อบต.ขุนฝาง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5437438438ทำแล้ว 29/06/2554174484848
30. อบต.คอรุม (พิชัย)ทำแล้ว7188188188ทำแล้ว 15/06/25542111
31. อบต.ชัยจุมพล (ลับแล)ทำแล้ว51079488ทำแล้ว 29/06/2554789656463
32. อบต.ด่านแม่คำมัน (ลับแล)ทำแล้ว7501112ทำแล้ว 02/06/25541135111
33. อบต.เด่นเหล็ก (น้ำปาด)ทำแล้ว7110119123ทำแล้ว 27/06/255432262626
34. อบต.ถ้ำฉลอง (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว13792020ทำแล้ว 26/05/255435252524
35. อบต.ท่าปลา (ท่าปลา)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 03/06/25541111
36. อบต.ท่าแฝก (น้ำปาด)ทำแล้ว7176304294ทำแล้ว 19/05/2554671711
37. อบต.ท่ามะเฟือง (พิชัย)ทำแล้ว5141107130 ยังไม่อนุมัติ
38. อบต.ท่าสัก (พิชัย)ทำแล้ว7149179241ทำแล้ว 17/06/25543978766
39. อบต.นาขุม (บ้านโคก)ทำแล้ว5585620ทำแล้ว 10/10/25541111
40. อบต.นางพญา (ท่าปลา)ทำแล้ว8246257187ทำแล้ว 17/06/255437262626
41. อบต.นานกกก (ลับแล)ทำแล้ว91097144ทำแล้ว 28/06/2554819111
42. อบต.นายาง (พิชัย)ทำแล้ว62558686ทำแล้ว 22141313
43. อบต.นาอิน (พิชัย)ทำแล้ว7225198172ทำแล้ว 30/09/25541111
44. อบต.น้ำไคร้ (น้ำปาด)ทำแล้ว81567263ทำแล้ว 10/06/255471636363
45. อบต.น้ำไผ่ (น้ำปาด)ทำแล้ว6652317246ทำแล้ว 28/06/2554
46. อบต.น้ำพี้ (ทองแสนขัน)ทำแล้ว7427139144ทำแล้ว 08/06/2554427222
47. อบต.น้ำหมัน (ท่าปลา)ทำแล้ว51081313ทำแล้ว 06/06/25541989000
48. อบต.น้ำอ่าง (ตรอน)ทำแล้ว8194200200ทำแล้ว 30/06/255437111
49. อบต.ในเมือง (พิชัย)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
50. อบต.บ่อทอง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว4215317315ทำแล้ว 14/06/2554110565654
51. อบต.บ่อเบี้ย (บ้านโคก)ทำแล้ว9156161161ทำแล้ว 28/06/255443222
52. อบต.บ้านแก่ง (ตรอน)ทำแล้ว5481128ทำแล้ว 02/05/2554657141414
53. อบต.บ้านโคน (พิชัย)ทำแล้ว715810673ทำแล้ว 25/05/255479686867
54. อบต.บ้านด่าน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว6120135124ทำแล้ว 15/06/255443404040
55. อบต.บ้านด่านนาขาม (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว82329292ทำแล้ว 13/06/25542288222
56. อบต.บ้านดารา (พิชัย)ทำแล้ว61045345ทำแล้ว 09/05/255481363635
57. อบต.บ้านฝาย (น้ำปาด)ทำแล้ว5289191221ทำแล้ว 27/05/2554159464545
58. อบต.บ้านเสี้ยว (ฟากท่า)ทำแล้ว6304304304ทำแล้ว 28/06/25546111
59. อบต.บ้านหม้อ (พิชัย)ทำแล้ว5215215215ทำแล้ว 21/06/25541035611
60. อบต.ป่าคาย (ทองแสนขัน)ทำแล้ว614196194ทำแล้ว 27/06/2554713344
61. อบต.ผักขวง (ทองแสนขัน)ทำแล้ว6197304286ทำแล้ว 30/06/25541361043
62. อบต.ผาเลือด (ท่าปลา)ทำแล้ว6180264264ทำแล้ว 20/06/25543211
63. อบต.ไผ่ล้อม (ลับแล)ทำแล้ว61373441ทำแล้ว 29/06/255571111
64. อบต.ฝายหลวง (ลับแล)ทำแล้ว5206234157ทำแล้ว 13/05/25541545221818
65. อบต.พญาแมน (พิชัย)ทำแล้ว818513946ทำแล้ว 23/05/255448511
66. อบต.ฟากท่า (ฟากท่า)ทำแล้ว3131313ทำแล้ว 01/06/255412111
67. อบต.ม่วงเจ็ดต้น (บ้านโคก)ทำแล้ว51222121ทำแล้ว 31/05/255519111
68. อบต.แม่พูล (ลับแล)ทำแล้ว7114121131ทำแล้ว 30/05/255445111
69. อบต.ร่วมจิต (ท่าปลา)ทำแล้ว5777777ทำแล้ว 20/06/255427111
70. อบต.ไร่อ้อย (พิชัย)ทำแล้ว7779359ทำแล้ว 24/06/25547111
71. อบต.วังดิน (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว5229185162ทำแล้ว 29/06/2554227222217
72. อบต.วังแดง (ตรอน)ทำแล้ว8357297268ทำแล้ว 14/09/255421130130130127
73. อบต.สองคอน (ฟากท่า)ทำแล้ว9215216216ทำแล้ว 06/02/255551533
74. อบต.สองห้อง (ฟากท่า)ทำแล้ว8134134134ทำแล้ว 16/06/2554733650
75. อบต.แสนตอ (น้ำปาด)ทำแล้ว5148212160ทำแล้ว 30/06/255463545454
76. อบต.แสนตอ (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว81116356ทำแล้ว 01/06/255452323232
77. อบต.ห้วยมุ่น (น้ำปาด)ทำแล้ว71593735ทำแล้ว 04/05/25545433
78. อบต.หาดงิ้ว (เมืองอุตรดิตถ์)ทำแล้ว51078180ทำแล้ว 07/06/2554141323232
79. อบต.หาดล้า (ท่าปลา)ทำแล้ว7115106ทำแล้ว 30/06/255412111
80. อบต.หาดสองแคว (ตรอน)ทำแล้ว6137121121ทำแล้ว 17/01/2555137137137137
รวม 80 อปท.8052416,03312,73312,015782584,5361,7141,5181,491
ข้อมูล ณ 13/09/2563