รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำปาง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51,3741,3761,373ทำแล้ว 29/06/2554223858585
2. เทศบาลนครลำปาง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว6226257324ทำแล้ว 30/06/255410166154154154
3. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (เมืองลำปาง)ทำแล้ว53669797ทำแล้ว 28/07/25542228260
4. เทศบาลเมืองพิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5195428ทำแล้ว 31/05/25548133737366
5. เทศบาลเมืองล้อมแรด (เถิน)ทำแล้ว545519076ทำแล้ว 30/06/255455125838332
6. เทศบาลตำบลเกาะคา (เกาะคา)ทำแล้ว5163163159ทำแล้ว 30/09/2554134515151
7. เทศบาลตำบลเกาะคาแม่ยาว (เกาะคา)ทำแล้ว727ทำแล้ว 13/06/2554271177
8. เทศบาลตำบลแจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5946366ทำแล้ว 30/06/255453644
9. เทศบาลตำบลต้นธงชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5207172172ทำแล้ว 04/05/255571110
10. เทศบาลตำบลเถินบุรี (เถิน)ทำแล้ว51026527ทำแล้ว 28/06/255438212121
11. เทศบาลตำบลท่าผา (เกาะคา)ทำแล้ว8149150150ทำแล้ว 22/06/255496261918
12. เทศบาลตำบลทุ่งงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว5198198198ทำแล้ว 04/06/25563062000
13. เทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5227226226ทำแล้ว 362887
14. เทศบาลตำบลนาแก้ว (เกาะคา)ทำแล้ว5967070ทำแล้ว 29/06/25547100787775
15. เทศบาลตำบลนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5652121 ยังไม่อนุมัติ
16. เทศบาลตำบลน้ำโจ้ (แม่ทะ)ทำแล้ว5496312236ทำแล้ว 29/06/25543181474746
17. เทศบาลตำบลบ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5116182173ทำแล้ว 30/06/2554115403434
18. เทศบาลตำบลบ้านสา (แจ้ห่ม)ทำแล้ว51103114ทำแล้ว 28/06/2554385393939
19. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (วังเหนือ)ทำแล้ว42533131ทำแล้ว 12/05/25541382595958
20. เทศบาลตำบลปงยางคก (ห้างฉัตร)ทำแล้ว51018571ทำแล้ว 29/06/255515000
21. เทศบาลตำบลป่าตันนาครัว (แม่ทะ)ทำแล้ว5554336422ทำแล้ว 30/06/25541569524343
22. เทศบาลตำบลพระบาทวังตวง (แม่พริก)ทำแล้ว5133149125ทำแล้ว 27/06/255521039000
23. เทศบาลตำบลเมืองปาน (เมืองปาน)ทำแล้ว5157152151ทำแล้ว 17/06/255466373725
24. เทศบาลตำบลเมืองยาว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว8968989ทำแล้ว 30/06/25548887
25. เทศบาลตำบลแม่ทะ (แม่ทะ)ทำแล้ว5979284ทำแล้ว 28/06/2554472544947
26. เทศบาลตำบลแม่ปุ (แม่พริก)ทำแล้ว5248211247ทำแล้ว 24/06/2554121616161
27. เทศบาลตำบลแม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว5161144119ทำแล้ว 30/06/2554103646462
28. เทศบาลตำบลแม่มอก (เถิน)ทำแล้ว5394262256ทำแล้ว 28/06/255415000
29. เทศบาลตำบลแม่เมาะ (แม่เมาะ)ทำแล้ว5217221221ทำแล้ว 24/06/25546151909087
30. เทศบาลตำบลลำปางหลวง (เกาะคา)ทำแล้ว5160127128ทำแล้ว 31/05/255415012011673
31. เทศบาลตำบลวังพร้าว (เกาะคา)ทำแล้ว5777878ทำแล้ว 29/06/255465505047
32. เทศบาลตำบลวังเหนือ (วังเหนือ)ทำแล้ว5901010ทำแล้ว 28/06/255631171717
33. เทศบาลตำบลเวียงตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว52257766ทำแล้ว 27/06/2554124102100100
34. เทศบาลตำบลเวียงมอก (เถิน)ทำแล้ว5196566449ทำแล้ว 20/06/2554102676767
35. เทศบาลตำบลศาลา (เกาะคา)ทำแล้ว7170170170ทำแล้ว 29/06/255484696967
36. เทศบาลตำบลสบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว5185172142ทำแล้ว 20/06/255412105797976
37. เทศบาลตำบลสิริราช (แม่ทะ)ทำแล้ว5398398390ทำแล้ว 23/06/2554107811
38. เทศบาลตำบลเสริมงาม (เสริมงาม)ทำแล้ว61188276ทำแล้ว 17/06/255462121818181
39. เทศบาลตำบลเสริมซ้าย (เสริมงาม)ทำแล้ว7898385ทำแล้ว 20/06/2554349393838
40. เทศบาลตำบลหลวงใต้ (งาว)ทำแล้ว5237252111ทำแล้ว 23/06/25541463515151
41. เทศบาลตำบลหลวงเหนือ (งาว)ทำแล้ว51011111ทำแล้ว 27/06/255456252525
42. เทศบาลตำบลห้างฉัตร (ห้างฉัตร)ทำแล้ว511223810ทำแล้ว 21/06/2554541101010
43. เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5501595456ทำแล้ว 29/06/2554786868683
44. เทศบาลตำบลไหล่หิน (เกาะคา)ทำแล้ว5492274273ทำแล้ว 27/06/255412910109
45. อบต.จางเหนือ (แม่เมาะ)ทำแล้ว574202202ทำแล้ว 14/06/255571616161
46. อบต.แจ้ซ้อน (เมืองปาน)ทำแล้ว5170153117ทำแล้ว 20/06/255486636060
47. อบต.แจ้ห่ม (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5187182183ทำแล้ว 21/06/255468343434
48. อบต.ดอนไฟ (แม่ทะ)ทำแล้ว5103103103ทำแล้ว 15/06/255435353533
49. อบต.ทุ่งกว๋าว (เมืองปาน)ทำแล้ว5176172161ทำแล้ว 24/06/2554288747474
50. อบต.ทุ่งฝาย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5299296276ทำแล้ว 08/08/25542557565656
51. อบต.ทุ่งฮั้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5100101101ทำแล้ว 11/06/255576737373
52. อบต.นาแก (งาว)ทำแล้ว5197197197ทำแล้ว 13/06/2554662373735
53. อบต.นาโป่ง (เถิน)ทำแล้ว52281111ทำแล้ว 29/06/25541005500
54. อบต.นายาง (สบปราบ)ทำแล้ว8719086ทำแล้ว 03/06/255453000
55. อบต.นาสัก (แม่เมาะ)ทำแล้ว511511372ทำแล้ว 24/02/255562433531
56. อบต.นาแส่ง (เกาะคา)ทำแล้ว8108108108ทำแล้ว 15700
57. อบต.นิคมพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว51249999ทำแล้ว 14/06/255428202020
58. อบต.บ่อแฮ้ว (เมืองลำปาง)ทำแล้ว52087240ทำแล้ว 13/06/25541465545454
59. อบต.บ้านกิ่ว (แม่ทะ)ทำแล้ว5200113135ทำแล้ว 27/06/2554813311
60. อบต.บ้านขอ (เมืองปาน)ทำแล้ว5216231247ทำแล้ว 27/06/25542014013212996
61. อบต.บ้านค่า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5210213415ทำแล้ว 28/06/255451383838
62. อบต.บ้านดง (แม่เมาะ)ทำแล้ว5141126118ทำแล้ว 21/06/2554135242423
63. อบต.บ้านบอม (แม่ทะ)ทำแล้ว5131121113ทำแล้ว 30/06/255438000
64. อบต.บ้านเป้า (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5180130129ทำแล้ว 29/06/255452000
65. อบต.บ้านโป่ง (งาว)ทำแล้ว7180123133ทำแล้ว 23/06/255452131313
66. อบต.บ้านร้อง (งาว)ทำแล้ว51218274ทำแล้ว 30/06/2554167606057
67. อบต.บ้านแลง (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5142ทำแล้ว 22/06/255438343434
68. อบต.บ้านเสด็จ (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5919076ทำแล้ว 04/04/25558673911
69. อบต.บ้านหวด (งาว)ทำแล้ว5145143136ทำแล้ว 27/06/255455313131
70. อบต.บ้านแหง (งาว)ทำแล้ว51502118ทำแล้ว 16/09/2554183595958
71. อบต.บ้านอ้อน (งาว)ทำแล้ว51748079ทำแล้ว 17/06/255452292929
72. อบต.บ้านเอื้อม (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5324151162ทำแล้ว 15/06/2554384545151
73. อบต.บุญนาคพัฒนา (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5162144131ทำแล้ว 16/06/255442323232
74. อบต.ปงดอน (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5279278278ทำแล้ว 09/06/255470575757
75. อบต.ปงเตา (งาว)ทำแล้ว5122131117ทำแล้ว 06/06/255478787678
76. อบต.พิชัย (เมืองลำปาง)ทำแล้ว5373938ทำแล้ว 13/06/255421191919
77. อบต.เมืองมาย (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5228203250ทำแล้ว 22/06/255442313130
78. อบต.แม่กัวะ (สบปราบ)ทำแล้ว59112387ทำแล้ว 29/06/255448222222
79. อบต.แม่ตีบ (งาว)ทำแล้ว5139140140ทำแล้ว 29/06/255420000
80. อบต.แม่ถอด (เถิน)ทำแล้ว599145101ทำแล้ว 28/06/2554198838380
81. อบต.แม่ปะ (เถิน)ทำแล้ว59410793ทำแล้ว 29/06/255455555553
82. อบต.แม่พริก (แม่พริก)ทำแล้ว8147116179ทำแล้ว 24/06/25542112605957
83. อบต.แม่วะ (เถิน)ทำแล้ว53324ทำแล้ว 16/12/2554
84. อบต.แม่สัน (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5273252230ทำแล้ว 30/06/255475555554
85. อบต.แม่สุก (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 22/06/255455373730
86. อบต.ร่องเคาะ (วังเหนือ)ทำแล้ว5165145146ทำแล้ว 30/06/2554119959594
87. อบต.วอแก้ว (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5141118108ทำแล้ว 17/06/2554293868685
88. อบต.วังแก้ว (วังเหนือ)ทำแล้ว5535353ทำแล้ว 06/06/255443424242
89. อบต.วังเงิน (แม่ทะ)ทำแล้ว5156121115ทำแล้ว 28/06/255443000
90. อบต.วังซ้าย (วังเหนือ)ทำแล้ว563ทำแล้ว 06/06/2554238333333
91. อบต.วังใต้ (วังเหนือ)ทำแล้ว5855256ทำแล้ว 06/06/255462535353
92. อบต.วังทรายคำ (วังเหนือ)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
93. อบต.วังทอง (วังเหนือ)ทำแล้ว5265276274ทำแล้ว 30/06/2554421600
94. อบต.วิเชตนคร (แจ้ห่ม)ทำแล้ว5164104101ทำแล้ว 30/06/255452474340
95. อบต.สบปราบ (สบปราบ)ทำแล้ว779155208ทำแล้ว 14/06/255461454545
96. อบต.สบป้าด (แม่เมาะ)ทำแล้ว6108ทำแล้ว 11/10/25558500
97. อบต.สมัย (สบปราบ)ทำแล้ว7595959ทำแล้ว 59545454
98. อบต.เสริมกลาง (เสริมงาม)ทำแล้ว5159159159ทำแล้ว 28/06/255448414141
99. อบต.เสริมขวา (เสริมงาม)ทำแล้ว5442321ทำแล้ว 29/06/2554123212120
100. อบต.หนองหล่ม (ห้างฉัตร)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 27/06/255446393937
101. อบต.หัวเมือง (เมืองปาน)ทำแล้ว5396396396ทำแล้ว 28/06/2554883494743
102. อบต.หัวเสือ (แม่ทะ)ทำแล้ว5134133133ทำแล้ว 16/06/25541572535347
103. อบต.ใหม่พัฒนา (เกาะคา)ทำแล้ว510212116ทำแล้ว 24/06/2554832272726
รวม 103 อปท.10354418,99215,98215,0631014117,2124,5274,1343,909
ข้อมูล ณ 13/09/2563