รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลำพูน ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8276225211ทำแล้ว 30/06/25544160938983
2. เทศบาลเมืองลำพูน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6446366350ทำแล้ว 07/12/25542178535229
3. เทศบาลตำบลก้อ (ลี้)ทำแล้ว7255224213ทำแล้ว 11/05/25541333313131
4. เทศบาลตำบลดงดำ (ลี้)ทำแล้ว8133141133ทำแล้ว 15/06/255495736966
5. เทศบาลตำบลต้นธง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7932932932ทำแล้ว 22/07/25541171262626
6. เทศบาลตำบลทากาศ (แม่ทา)ทำแล้ว7170185184ทำแล้ว 27/06/2554132106106105
7. เทศบาลตำบลทากาศเหนือ (แม่ทา)ทำแล้ว8224137130ทำแล้ว 20/06/2554126949494
8. เทศบาลตำบลทาขุมเงิน (แม่ทา)ทำแล้ว7112166301ทำแล้ว 08/11/255470616156
9. เทศบาลตำบลท่าเชียงทอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7122122122ทำแล้ว 14/06/255425666
10. เทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง (แม่ทา)ทำแล้ว7108121122ทำแล้ว 10/06/25541382575753
11. เทศบาลตำบลทาปลาดุก (แม่ทา)ทำแล้ว71405740ทำแล้ว 30/06/2554110716121
12. เทศบาลตำบลทาสบชัย (แม่ทา)ทำแล้ว8367116115ทำแล้ว 27/06/255410152152152150
13. เทศบาลตำบลทาสบเส้า (แม่ทา)ทำแล้ว8231206230ทำแล้ว 19/05/255417211211211210
14. เทศบาลตำบลทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 28/06/2554371464646
15. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8167169159ทำแล้ว 28/06/255421111111111111
16. เทศบาลตำบลบ้านธิ (บ้านธิ)ทำแล้ว71413535ทำแล้ว 30/06/2554127323131
17. เทศบาลตำบลบ้านแป้น (เมืองลำพูน)ทำแล้ว5169170184ทำแล้ว 30/06/25542666664
18. เทศบาลตำบลบ้านโฮ่ง (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8173115112ทำแล้ว 29/06/2554123595956
19. เทศบาลตำบลประตูป่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8309309309ทำแล้ว 25/04/255462555555
20. เทศบาลตำบลป่าซาง (ป่าซาง)ทำแล้ว7245198189ทำแล้ว 29/06/2554287535252
21. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (ลี้)ทำแล้ว8220220220ทำแล้ว 13/06/255411103103103100
22. เทศบาลตำบลป่าสัก (เมืองลำพูน)ทำแล้ว6180182182ทำแล้ว 17/06/25544151141141141
23. เทศบาลตำบลม่วงน้อย (ป่าซาง)ทำแล้ว6221214184ทำแล้ว 27/06/255427138898989
24. เทศบาลตำบลมะกอก (ป่าซาง)ทำแล้ว7173139136ทำแล้ว 30/06/2554492555251
25. เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8107107107ทำแล้ว 28/06/255466555043
26. เทศบาลตำบลแม่ตืน (ลี้)ทำแล้ว8200249179ทำแล้ว 26/01/255538383636
27. เทศบาลตำบลแม่แรง (ป่าซาง)ทำแล้ว6238239239ทำแล้ว 30/06/25541278787878
28. เทศบาลตำบลริมปิง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7343343342ทำแล้ว 01/06/255424110106106100
29. เทศบาลตำบลลี้ (ลี้)ทำแล้ว71265555ทำแล้ว 28/06/255494141130130108
30. เทศบาลตำบลวังดิน (ลี้)ทำแล้ว63013549ทำแล้ว 29/06/2554570696969
31. เทศบาลตำบลวังผาง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว6186186188ทำแล้ว 29/06/255410654
32. เทศบาลตำบลเวียงยอง (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7346344344ทำแล้ว 21/06/25547453274
33. เทศบาลตำบลศรีเตี้ย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว7767676ทำแล้ว 27/06/255460565653
34. เทศบาลตำบลศรีบัวบาน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8167188193ทำแล้ว 29/06/255449161616
35. เทศบาลตำบลศรีวิชัย (ลี้)ทำแล้ว7183179179ทำแล้ว 06/06/255474686868
36. เทศบาลตำบลหนองช้างคืน (เมืองลำพูน)ทำแล้ว61258664ทำแล้ว 01/02/255568686868
37. เทศบาลตำบลหนองยวง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว8223240242ทำแล้ว 29/06/25548100828281
38. เทศบาลตำบลหนองล่อง (เวียงหนองล่อง)ทำแล้ว972114115ทำแล้ว 20/06/25542069656565
39. เทศบาลตำบลเหมืองง่า (เมืองลำพูน)ทำแล้ว4381273246ทำแล้ว 27/06/2554272504847
40. เทศบาลตำบลเหมืองจี้ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว8292189157ทำแล้ว 06/06/255472440
41. เทศบาลตำบลอุโมงค์ (เมืองลำพูน)ทำแล้ว7425431430ทำแล้ว 28/12/255448262423
42. อบต.ตะเคียนปม (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว86088ทำแล้ว 20/06/255458393630
43. อบต.ท่าตุ้ม (ป่าซาง)ทำแล้ว7172172172ทำแล้ว 15/06/25544124114114114
44. อบต.ทาแม่ลอบ (แม่ทา)ทำแล้ว7108110110ทำแล้ว 10/06/2554381505049
45. อบต.ทุ่งหัวช้าง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว715712998ทำแล้ว 22/06/25541199929278
46. อบต.นครเจดีย์ (ป่าซาง)ทำแล้ว7297266266ทำแล้ว 17/06/2554279216216213
47. อบต.นาทราย (ลี้)ทำแล้ว71983722ทำแล้ว 09/06/255420171171171171
48. อบต.น้ำดิบ (ป่าซาง)ทำแล้ว7205198188ทำแล้ว 22/06/255412100888888
49. อบต.บ้านปวง (ทุ่งหัวช้าง)ทำแล้ว7165125107ทำแล้ว 10/06/255436343433
50. อบต.บ้านเรือน (ป่าซาง)ทำแล้ว6250249249ทำแล้ว 29/06/255467343331
51. อบต.ป่าพลู (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8126118104ทำแล้ว 02/06/255472727272
52. อบต.แม่ลาน (ลี้)ทำแล้ว7191185152ทำแล้ว 16/06/255475292525
53. อบต.เวียงกานต์ (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8190165161ทำแล้ว 29/06/255459595959
54. อบต.เวียงแก้ว (ลี้)ทำแล้ว7581ทำแล้ว 14/06/255437373736
55. อบต.หนองปลาสะวาย (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว67044ทำแล้ว 15/06/2554246343230
56. อบต.หนองหนาม (เมืองลำพูน)ทำแล้ว712511ทำแล้ว 30/05/255458383836
57. อบต.ห้วยยาบ (บ้านธิ)ทำแล้ว7243242242ทำแล้ว 30/06/25542150211715
58. อบต.เหล่ายาว (บ้านโฮ่ง)ทำแล้ว8238244244ทำแล้ว 20/06/2554394423729
รวม 58 อปท.5841212,30810,48710,276583755,3813,9843,8433,638
ข้อมูล ณ 13/09/2563