รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เชียงใหม่ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.เชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7424244219ทำแล้ว 12581272422
2. เทศบาลนครเชียงใหม่ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว4456362365ทำแล้ว 30/06/255414320203203188
3. เทศบาลเมืองต้นเปา (สันกำแพง)ทำแล้ว814613298ทำแล้ว 30/06/255445191514
4. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา (แม่แตง)ทำแล้ว7314312312ทำแล้ว 10/06/255488111110
5. เทศบาลเมืองแม่โจ้ (สันทราย)ทำแล้ว72111ทำแล้ว 24/06/255427621181818
6. เทศบาลเมืองแม่เหียะ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7649647647ทำแล้ว 30/06/2554129474342
7. เทศบาลตำบลขัวมุง (สารภี)ทำแล้ว7453285263ทำแล้ว 30/06/255450383736
8. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (แม่ริม)ทำแล้ว7146144126ทำแล้ว 28/06/255444252524
9. เทศบาลตำบลจอมแจ้ง (แม่แตง)ทำแล้ว7162135149ทำแล้ว 22/06/2554983272727
10. เทศบาลตำบลจอมทอง (จอมทอง)ทำแล้ว6189197192ทำแล้ว 30/06/255481252424
11. เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว (สันทราย)ทำแล้ว7248260270ทำแล้ว 30/05/2554125838379
12. เทศบาลตำบลชมภู (สารภี)ทำแล้ว9667574ทำแล้ว 29/06/25543057272727
13. เทศบาลตำบลช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6164153170ทำแล้ว 17/06/2554102704238
14. เทศบาลตำบลเชิงดอย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว818811789ทำแล้ว 28/06/255413312712589
15. เทศบาลตำบลเชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว7136196132ทำแล้ว 28/06/255474212121
16. เทศบาลตำบลไชยปราการ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7538390359ทำแล้ว 26/05/25541108707070
17. เทศบาลตำบลไชยสถาน (สารภี)ทำแล้ว7268253108ทำแล้ว 30/06/25542196828274
18. เทศบาลตำบลดอนแก้ว (สารภี)ทำแล้ว7158209194ทำแล้ว 27/06/2554147222221
19. เทศบาลตำบลดอยแก้ว (จอมทอง)ทำแล้ว76433ทำแล้ว 29/06/255413666
20. เทศบาลตำบลดอยสะเก็ด (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7284347348ทำแล้ว 30/06/2554145949494
21. เทศบาลตำบลตลาดขวัญ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6236265264ทำแล้ว 13/06/255415111111
22. เทศบาลตำบลตลาดใหญ่ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว6260260260ทำแล้ว 30/06/255450242424
23. เทศบาลตำบลท่ากว้าง (สารภี)ทำแล้ว8171165177ทำแล้ว 30/06/255464423938
24. เทศบาลตำบลท่าข้าม (ฮอด)ทำแล้ว7928539ทำแล้ว 30/06/255411111010
25. เทศบาลตำบลท่าเดื่อ-มืดกา (ดอยเต่า)ทำแล้ว71679590ทำแล้ว 21/06/255493666666
26. เทศบาลตำบลท่าผา (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 30/06/255474141414
27. เทศบาลตำบลท่าวังตาล (สารภี)ทำแล้ว7285220380ทำแล้ว 29/06/25541291453938
28. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว6273219218ทำแล้ว 27/06/2554410710210042
29. เทศบาลตำบลทุ่งข้าวพวง (เชียงดาว)ทำแล้ว7801313ทำแล้ว 30/06/25542051181818
30. เทศบาลตำบลทุ่งต้อม (สันป่าตอง)ทำแล้ว6282191188ทำแล้ว 30/06/255490434342
31. เทศบาลตำบลทุ่งสะโตก (สันป่าตอง)ทำแล้ว5296276254ทำแล้ว 24/06/255483232222
32. เทศบาลตำบลน้ำแพร่ (พร้าว)ทำแล้ว7120120120ทำแล้ว 25/06/255527191919
33. เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา (หางดง)ทำแล้ว7131126133ทำแล้ว 28/06/255497513635
34. เทศบาลตำบลบวกค้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว6307400400ทำแล้ว 16/06/255437191313
35. เทศบาลตำบลบ่อหลวง (ฮอด)ทำแล้ว5159200161ทำแล้ว 30/06/255415129113112107
36. เทศบาลตำบลบ้านกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7562318317ทำแล้ว 29/06/2554301588
37. เทศบาลตำบลบ้านตาล (ฮอด)ทำแล้ว6359200161ทำแล้ว 15/07/255469232020
38. เทศบาลตำบลบ้านปง (หางดง)ทำแล้ว8329151126ทำแล้ว 30/06/25541111818180
39. เทศบาลตำบลบ้านแปะ (จอมทอง)ทำแล้ว6301248242ทำแล้ว 27/06/2554138382322
40. เทศบาลตำบลบ้านโป่ง (พร้าว)ทำแล้ว7205188179ทำแล้ว 14/06/2554130212121
41. เทศบาลตำบลบ้านแม (สันป่าตอง)ทำแล้ว4917575ทำแล้ว 01/03/255575323232
42. เทศบาลตำบลบ้านแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว7878280ทำแล้ว 29/06/255455414141
43. เทศบาลตำบลบ้านหลวง (จอมทอง)ทำแล้ว6160195169ทำแล้ว 27/06/2554130777777
44. เทศบาลตำบลบ้านแหวน (หางดง)ทำแล้ว510537205ทำแล้ว 28/06/2554282696565
45. เทศบาลตำบลป่าแดด (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7179122100ทำแล้ว 24/06/2554286646464
46. เทศบาลตำบลป่าตุ้ม (พร้าว)ทำแล้ว7619597574ทำแล้ว 20/06/255491808080
47. เทศบาลตำบลป่าบง (สารภี)ทำแล้ว10226221221ทำแล้ว 30/05/25547165948888
48. เทศบาลตำบลป่าป้อง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7191169171ทำแล้ว 24/06/255432292929
49. เทศบาลตำบลป่าไผ่ (สันทราย)ทำแล้ว7833131ทำแล้ว 26/06/25552175524337
50. เทศบาลตำบลป่าเมี่ยง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว71324239ทำแล้ว 103625959
51. เทศบาลตำบลป่าไหน่ (พร้าว)ทำแล้ว718870167ทำแล้ว 30/06/25541713211210591
52. เทศบาลตำบลปิงโค้ง (เชียงดาว)ทำแล้ว7275274274ทำแล้ว 29/06/2554102262525
53. เทศบาลตำบลพระธาตุปู่ก่ำ (เชียงดาว)ทำแล้ว7246286227ทำแล้ว 20/06/255410101010
54. เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว714010083ทำแล้ว 29/06/2554686292929
55. เทศบาลตำบลเมืองงาย (เชียงดาว)ทำแล้ว5486275274ทำแล้ว 02/05/255574747474
56. เทศบาลตำบลเมืองนะ (เชียงดาว)ทำแล้ว81489590ทำแล้ว 22/06/25543977656565
57. เทศบาลตำบลเมืองเล็น (สันทราย)ทำแล้ว7145181161ทำแล้ว 28/06/255496363626
58. เทศบาลตำบลแม่ข่า (ฝาง)ทำแล้ว5334334334ทำแล้ว 28/04/255485474342
59. เทศบาลตำบลแม่คือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7149166ทำแล้ว 28/06/255450494948
60. เทศบาลตำบลแม่แจ่ม (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7237215275ทำแล้ว 30/06/2554135151512
61. เทศบาลตำบลแม่แตง (แม่แตง)ทำแล้ว711510896ทำแล้ว 28/06/255470535353
62. เทศบาลตำบลแม่ท่าช้าง (หางดง)ทำแล้ว8195196196ทำแล้ว 23/06/255495454443
63. เทศบาลตำบลแม่นะ (เชียงดาว)ทำแล้ว71258382ทำแล้ว 29/06/2554101727272
64. เทศบาลตำบลแม่ปั๋ง (พร้าว)ทำแล้ว81451313ทำแล้ว 30/06/255458111797978
65. เทศบาลตำบลแม่ปูคา (สันกำแพง)ทำแล้ว6344344343ทำแล้ว 29/06/255471161616
66. เทศบาลตำบลแม่โป่ง (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7132131131ทำแล้ว 30/06/25541103898989
67. เทศบาลตำบลแม่แฝก (สันทราย)ทำแล้ว79492281ทำแล้ว 29/06/25551886696969
68. เทศบาลตำบลแม่ริม (แม่ริม)ทำแล้ว5178127118ทำแล้ว 28/06/255468535353
69. เทศบาลตำบลแม่แรม (แม่ริม)ทำแล้ว7126130107ทำแล้ว 27/06/2554576353532
70. เทศบาลตำบลแม่วาง (แม่วาง)ทำแล้ว917910899ทำแล้ว 29/06/255480525252
71. เทศบาลตำบลแม่สอย (จอมทอง)ทำแล้ว7132105104ทำแล้ว 21/06/255446181717
72. เทศบาลตำบลแม่หอพระ (แม่แตง)ทำแล้ว7931920ทำแล้ว 28/06/2554334343434
73. เทศบาลตำบลแม่อาย (แม่อาย)ทำแล้ว7433433433ทำแล้ว 11/05/2554101796362
74. เทศบาลตำบลแม่ฮ้อยเงิน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7139151149ทำแล้ว 28/06/2554186656060
75. เทศบาลตำบลยางคราม (ดอยหล่อ)ทำแล้ว6251252252ทำแล้ว 31/10/255475615747
76. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง (สารภี)ทำแล้ว7167139130ทำแล้ว 27/06/25541021016767
77. เทศบาลตำบลยุหว่า (สันป่าตอง)ทำแล้ว7189300372ทำแล้ว 29/06/25541698919190
78. เทศบาลตำบลริมเหนือ (แม่ริม)ทำแล้ว612577106ทำแล้ว 28/06/255480282521
79. เทศบาลตำบลลวงเหนือ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7299298294ทำแล้ว 27/06/255489777777
80. เทศบาลตำบลเวียงฝาง (ฝาง)ทำแล้ว716511581ทำแล้ว 14/09/255447171715
81. เทศบาลตำบลเวียงพร้าว (พร้าว)ทำแล้ว5308217272ทำแล้ว 30/06/255478131313
82. เทศบาลตำบลสง่าบ้าน (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว4238240240ทำแล้ว 01/06/255474606060
83. เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ (จอมทอง)ทำแล้ว51629157ทำแล้ว 07/06/255433161614
84. เทศบาลตำบลสองแคว (ดอยหล่อ)ทำแล้ว7114103103ทำแล้ว 29/06/2554111222222
85. เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ (สะเมิง)ทำแล้ว71302628ทำแล้ว 30/06/25545111201615
86. เทศบาลตำบลสันกลาง (สันกำแพง)ทำแล้ว7175179179ทำแล้ว 01/06/255456444444
87. เทศบาลตำบลสันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7282280282ทำแล้ว 30/06/255464452929
88. เทศบาลตำบลสันติสุข (ดอยหล่อ)ทำแล้ว71282828ทำแล้ว 23/06/255425202020
89. เทศบาลตำบลสันทราย (ฝาง)ทำแล้ว71346052ทำแล้ว 27/06/25551125414138
90. เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ (สารภี)ทำแล้ว7227186289ทำแล้ว 28/06/255463191918
91. เทศบาลตำบลสันทรายหลวง (สันทราย)ทำแล้ว5818181ทำแล้ว 28/06/255544444435
92. เทศบาลตำบลสันนาเม็ง (สันทราย)ทำแล้ว7143144144ทำแล้ว 30/06/255475656562
93. เทศบาลตำบลสันป่าตอง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6566855ทำแล้ว 03/10/255436323230
94. เทศบาลตำบลสันป่าเปา (สันทราย)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 07/06/25544113888887
95. เทศบาลตำบลสันปูเลย (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว8373232234ทำแล้ว 10/06/2554104104104104
96. เทศบาลตำบลสันโป่ง (แม่ริม)ทำแล้ว7279235222ทำแล้ว 21/06/255457363622
97. เทศบาลตำบลสันผักหวาน (หางดง)ทำแล้ว7151103103ทำแล้ว 27/06/25542815811010386
98. เทศบาลตำบลสันผีเสื้อ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7187214246ทำแล้ว 20/06/25541290817877
99. เทศบาลตำบลสันพระเนตร (สันทราย)ทำแล้ว7586635ทำแล้ว 30/09/2554105106333330
100. เทศบาลตำบลสันมหาพน (แม่แตง)ทำแล้ว7157229233ทำแล้ว 30/06/2554798757374
101. เทศบาลตำบลสารภี (สารภี)ทำแล้ว7260143106ทำแล้ว 10/06/255465383530
102. เทศบาลตำบลสำราญราษฎร์ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7231122120ทำแล้ว 24/06/255433303030
103. เทศบาลตำบลสุเทพ (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7141144137ทำแล้ว 22/06/2554109717169
104. เทศบาลตำบลแสนไห (เวียงแหง)ทำแล้ว999100100ทำแล้ว 17/06/255491747272
105. เทศบาลตำบลหนองแก๋ว (หางดง)ทำแล้ว71349499ทำแล้ว 20/06/25542105787776
106. เทศบาลตำบลหนองควาย (หางดง)ทำแล้ว7421323312ทำแล้ว 30/06/255411157129123123
107. เทศบาลตำบลหนองจ๊อม (สันทราย)ทำแล้ว6206160130ทำแล้ว 10/06/25542181626262
108. เทศบาลตำบลหนองตองพัฒนา (หางดง)ทำแล้ว6136215171ทำแล้ว 29/06/2554126706464
109. เทศบาลตำบลหนองบัว (ไชยปราการ)ทำแล้ว7208208208ทำแล้ว 27/06/255473494040
110. เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7215163164ทำแล้ว 27/06/25542155154154153
111. เทศบาลตำบลหนองผึ้ง (สารภี)ทำแล้ว8538541541ทำแล้ว 28/06/255452723101010
112. เทศบาลตำบลหนองแฝก (สารภี)ทำแล้ว7130192108ทำแล้ว 27/06/255465636363
113. เทศบาลตำบลหนองหอย (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7195195195ทำแล้ว 03/06/255485676766
114. เทศบาลตำบลหนองหาร (สันทราย)ทำแล้ว712810595ทำแล้ว 24/05/255468434040
115. เทศบาลตำบลหนองแหย่ง (สันทราย)ทำแล้ว7898175ทำแล้ว 06/06/2554553434318
116. เทศบาลตำบลห้วยทราย (สันกำแพง)ทำแล้ว783161ทำแล้ว 28/06/255425554
117. เทศบาลตำบลหางดง (หางดง)ทำแล้ว71309288ทำแล้ว 27/06/255428126767675
118. เทศบาลตำบลหารแก้ว (หางดง)ทำแล้ว6100914ทำแล้ว 07/06/2554986706866
119. เทศบาลตำบลเหมืองแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8178180180ทำแล้ว 30/06/255433232322
120. เทศบาลตำบลอมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7131121118ทำแล้ว 25/05/255489898989
121. เทศบาลตำบลออนใต้ (สันกำแพง)ทำแล้ว7132132132ทำแล้ว 29/06/255473565656
122. เทศบาลตำบลอินทขิล (แม่แตง)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 30/06/255444221514
123. อบต.กองแขก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7162173142ทำแล้ว 23/06/2554116787878
124. อบต.กื๊ดช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว71811414ทำแล้ว 27/06/255441212121
125. อบต.ข่วงเปา (จอมทอง)ทำแล้ว7242242242ทำแล้ว 30/06/25546258303027
126. อบต.ขุนคง (หางดง)ทำแล้ว5253119119ทำแล้ว 02/12/2554259464442
127. อบต.เขื่อนผาก (พร้าว)ทำแล้ว715110882ทำแล้ว 28/06/255424161616
128. อบต.แจ่มหลวง (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7146145145ทำแล้ว 30/06/2554164262626
129. อบต.ช่างเคิ่ง (แม่แจ่ม)ทำแล้ว71329189ทำแล้ว 18/05/2554109393018
130. อบต.ช้างเผือก (เมืองเชียงใหม่)ทำแล้ว7114115115ทำแล้ว 29/06/255439232318
131. อบต.เชียงดาว (เชียงดาว)ทำแล้ว6130134120ทำแล้ว 22/05/2555247302929
132. อบต.แช่ช้าง (สันกำแพง)ทำแล้ว7154157160ทำแล้ว 31/05/255474323232
133. อบต.ดอนแก้ว (แม่ริม)ทำแล้ว8172185239ทำแล้ว 27/06/2554106929292
134. อบต.ดอนเปา (แม่วาง)ทำแล้ว5340344344ทำแล้ว 28/06/255493352525
135. อบต.ดอยเต่า (ดอยเต่า)ทำแล้ว6174179179ทำแล้ว 27/06/2554245282828
136. อบต.ดอยลาง (แม่อาย)ทำแล้ว7126125125ทำแล้ว 24/06/2554114373533
137. อบต.ดอยหล่อ (ดอยหล่อ)ทำแล้ว5361123123ทำแล้ว 29/06/255474564746
138. อบต.ท่าเดื่อ (ดอยเต่า)ทำแล้ว5210211211ทำแล้ว 27/06/255461535353
139. อบต.ท่าตอน (แม่อาย)ทำแล้ว8164133128ทำแล้ว 24/06/2554180707069
140. อบต.ท่าวังพร้าว (สันป่าตอง)ทำแล้ว7949388ทำแล้ว 27/06/255462323232
141. อบต.ทาเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว8201215215ทำแล้ว 24/05/255490494947
142. อบต.ทุ่งปี้ (แม่วาง)ทำแล้ว8109109109ทำแล้ว 23/06/2554450292828
143. อบต.ทุ่งรวงทอง (แม่วาง)ทำแล้ว7118118118ทำแล้ว 29/06/2554155262626
144. อบต.เทพเสด็จ (ดอยสะเก็ด)ทำแล้ว7137131131ทำแล้ว 27/06/25541011012816
145. อบต.นาเกียน (อมก๋อย)ทำแล้ว6245212212ทำแล้ว 24/08/2555171464645
146. อบต.นาคอเรือ (ฮอด)ทำแล้ว61221010ทำแล้ว 27/06/2555648302727
147. อบต.น้ำบ่อหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว6341312324ทำแล้ว 27/06/25541885212121
148. อบต.บงตัน (ดอยเต่า)ทำแล้ว6625353ทำแล้ว 29/06/2554466606059
149. อบต.บ่อแก้ว (สะเมิง)ทำแล้ว8948383ทำแล้ว 21/06/255487282424
150. อบต.บ่อสลี (ฮอด)ทำแล้ว613110699ทำแล้ว 09/06/2554897858473
151. อบต.บ้านกาด (แม่วาง)ทำแล้ว7151144139ทำแล้ว 22/06/255475474646
152. อบต.บ้านจันทร์ (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว7123128122ทำแล้ว 27/06/25547777
153. อบต.บ้านช้าง (แม่แตง)ทำแล้ว7848483ทำแล้ว 31/05/255439191917
154. อบต.บ้านทับ (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7841818ทำแล้ว 18/05/255468414140
155. อบต.บ้านเป้า (แม่แตง)ทำแล้ว6194212212ทำแล้ว 29/06/255413666
156. อบต.บ้านสหกรณ์ (แม่ออน)ทำแล้ว7184154135ทำแล้ว 10/08/255572555150
157. อบต.บ้านหลวง (แม่อาย)ทำแล้ว782231211ทำแล้ว 27/06/255458515151
158. อบต.บ้านแอ่น (ดอยเต่า)ทำแล้ว81624117ทำแล้ว 16/06/2554332212121
159. อบต.ปางหินฝน (แม่แจ่ม)ทำแล้ว74676ทำแล้ว 15/03/25548555
160. อบต.ป่าแป๋ (แม่แตง)ทำแล้ว7170176183ทำแล้ว 19/05/255463373737
161. อบต.เปียงหลวง (เวียงแหง)ทำแล้ว8158158158ทำแล้ว 29/06/25543146135135135
162. อบต.โปงทุ่ง (ดอยเต่า)ทำแล้ว51292222ทำแล้ว 29/06/2554104656559
163. อบต.โป่งน้ำร้อน (ฝาง)ทำแล้ว8121129229ทำแล้ว 25/06/255476454443
164. อบต.โป่งแยง (แม่ริม)ทำแล้ว7175177175ทำแล้ว 17/06/2554103362824
165. อบต.ม่อนจอง (อมก๋อย)ทำแล้ว71927777ทำแล้ว 30/06/255476322626
166. อบต.ม่อนปิ่น (ฝาง)ทำแล้ว7154138257ทำแล้ว 16/06/2554154505046
167. อบต.มะขามหลวง (สันป่าตอง)ทำแล้ว5205165132ทำแล้ว 28/06/255460139626260
168. อบต.มะขุนหวาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว7145233221ทำแล้ว 30/06/255410124999999
169. อบต.เมืองก๋าย (แม่แตง)ทำแล้ว68355ทำแล้ว 07/06/255449181818
170. อบต.เมืองคอง (เชียงดาว)ทำแล้ว71387055ทำแล้ว 14/06/255448101010
171. อบต.เมืองแหง (เวียงแหง)ทำแล้ว6147228201ทำแล้ว 27/06/25541910110110199
172. อบต.แม่ก๊า (สันป่าตอง)ทำแล้ว5129133118ทำแล้ว 24/06/255483272019
173. อบต.แม่คะ (ฝาง)ทำแล้ว71179696ทำแล้ว 10/07/2554162333329
174. อบต.แม่งอน (ฝาง)ทำแล้ว8182274305ทำแล้ว 30/06/255485686867
175. อบต.แม่แดด (กัลยาณิวัฒนา)ทำแล้ว71311ทำแล้ว 23/06/255432161414
176. อบต.แม่ตื่น (อมก๋อย)ทำแล้ว7163154145ทำแล้ว 30/06/255472101010
177. อบต.แม่ทะลบ (ไชยปราการ)ทำแล้ว7226213212ทำแล้ว 28/06/2554983717170
178. อบต.แม่ทา (แม่ออน)ทำแล้ว8150149139ทำแล้ว 18/06/2555100622020
179. อบต.แม่นาจร (แม่แจ่ม)ทำแล้ว8798079ทำแล้ว 01/06/2554124242424
180. อบต.แม่นาวาง (แม่อาย)ทำแล้ว7136173153ทำแล้ว 22/06/2554378442316
181. อบต.แม่วิน (แม่วาง)ทำแล้ว5218169170ทำแล้ว 29/06/2554138979786
182. อบต.แม่แวน (พร้าว)ทำแล้ว7169158170ทำแล้ว 23/06/255478575242
183. อบต.แม่ศึก (แม่แจ่ม)ทำแล้ว7128128128ทำแล้ว 09/06/25546665
184. อบต.แม่สา (แม่ริม)ทำแล้ว7278438356ทำแล้ว 30/06/255456166444444
185. อบต.แม่สาบ (สะเมิง)ทำแล้ว7981718ทำแล้ว 30/06/255471373635
186. อบต.แม่สาว (แม่อาย)ทำแล้ว7205144144ทำแล้ว 09/06/25543045434343
187. อบต.แม่สูน (ฝาง)ทำแล้ว7336190190ทำแล้ว 84151414
188. อบต.ยั้งเมิน (สะเมิง)ทำแล้ว6734950ทำแล้ว 27/06/255428888
189. อบต.ยางเปียง (อมก๋อย)ทำแล้ว5152117119ทำแล้ว 24/05/25547108817878
190. อบต.ร้องวัวแดง (สันกำแพง)ทำแล้ว5513513510ทำแล้ว 24/06/255431202010
191. อบต.เวียง (ฝาง)ทำแล้ว71352323ทำแล้ว 28/06/25541120909089
192. อบต.เวียงท่ากาน (สันป่าตอง)ทำแล้ว4218220333ทำแล้ว 30/06/255479414140
193. อบต.ศรีดงเย็น (ไชยปราการ)ทำแล้ว7493506506ทำแล้ว 06/05/2554294646464
194. อบต.สบโขง (อมก๋อย)ทำแล้ว71349172ทำแล้ว 28/06/2554158202020
195. อบต.สบเปิง (แม่แตง)ทำแล้ว71269571ทำแล้ว 27/01/255561515050
196. อบต.สบแม่ข่า (หางดง)ทำแล้ว763378ทำแล้ว 30/06/2554244363636
197. อบต.สะเมิงเหนือ (สะเมิง)ทำแล้ว5313313313ทำแล้ว 21/06/255446303030
198. อบต.สะลวง (แม่ริม)ทำแล้ว71199191ทำแล้ว 20/06/255453343434
199. อบต.สันกลาง (สันป่าตอง)ทำแล้ว7143143143ทำแล้ว 28/06/2554891188
200. อบต.สันกำแพง (สันกำแพง)ทำแล้ว7129133132ทำแล้ว 27/06/255477221010
201. อบต.สันต้นหมื้อ (แม่อาย)ทำแล้ว7797777ทำแล้ว 15/06/255442323230
202. อบต.สันทราย (พร้าว)ทำแล้ว6317319317ทำแล้ว 24/06/2554111361029692
203. อบต.สันป่ายาง (แม่แตง)ทำแล้ว7111108106ทำแล้ว 18/05/2554171565656
204. อบต.ห้วยแก้ว (แม่ออน)ทำแล้ว799168156ทำแล้ว 06/05/255491898989
205. อบต.ห้วยทราย (แม่ริม)ทำแล้ว78715893ทำแล้ว 23/06/255479646057
206. อบต.หางดง (ฮอด)ทำแล้ว7122116112ทำแล้ว 08/06/255520999
207. อบต.โหล่งขอด (พร้าว)ทำแล้ว9574946ทำแล้ว 30/06/2554814141414
208. อบต.อมก๋อย (อมก๋อย)ทำแล้ว7266268268ทำแล้ว 17/06/25541454341817
209. อบต.ออนกลาง (แม่ออน)ทำแล้ว7167172171ทำแล้ว 20/06/255496696969
210. อบต.ออนเหนือ (แม่ออน)ทำแล้ว71081616ทำแล้ว 09/06/255467515047
211. อบต.ฮอด (ฮอด)ทำแล้ว6491818ทำแล้ว 28/06/255431242221
รวม 211 อปท.2111,42739,82734,32334,0452111,72416,60910,2759,6419,203
ข้อมูล ณ 13/09/2563