รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มุกดาหาร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.มุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6608600599ทำแล้ว 21/07/2554164234210209209
2. เทศบาลเมืองมุกดาหาร (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6491361346ทำแล้ว 30/06/25542171399
3. เทศบาลตำบลกกตูม (ดงหลวง)ทำแล้ว6167127127ทำแล้ว 30/06/2554339131312
4. เทศบาลตำบลคำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว9254253253ทำแล้ว 20/06/255446111
5. เทศบาลตำบลคำป่าหลาย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7325325325ทำแล้ว 30/06/255446454343
6. เทศบาลตำบลคำอาฮวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6285286284ทำแล้ว 28/06/255490575757
7. เทศบาลตำบลชะโนด (หว้านใหญ่)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 29/06/255414999
8. เทศบาลตำบลดงมอน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5187186185ทำแล้ว 09/06/255429202020
9. เทศบาลตำบลดงเย็น (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7207143137ทำแล้ว 30/06/2554119777
10. เทศบาลตำบลดงหลวง (ดงหลวง)ทำแล้ว9219219219ทำแล้ว 29/06/255469922
11. เทศบาลตำบลดอนตาล (ดอนตาล)ทำแล้ว9918080ทำแล้ว 24/06/2554122171716
12. เทศบาลตำบลดอนตาลผาสุก (ดอนตาล)ทำแล้ว71185252ทำแล้ว 29/06/255450555
13. เทศบาลตำบลนาสีนวน (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8414040ทำแล้ว 30/06/255541161212
14. เทศบาลตำบลนาโสก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6321329329ทำแล้ว 20/06/2554611098
15. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว5126127127ทำแล้ว 04/05/255411422
16. เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว8136136136ทำแล้ว 26/09/255515141313
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ดอนตาล)ทำแล้ว7979797ทำแล้ว 29/06/255446111
18. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (หนองสูง)ทำแล้ว9183174175ทำแล้ว 27/06/255461111111
19. เทศบาลตำบลผึ่งแดด (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว7777792ทำแล้ว 27/06/255428222222
20. เทศบาลตำบลโพนทราย (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว614610199ทำแล้ว 28/06/2554255151515
21. เทศบาลตำบลภูวง (หนองสูง)ทำแล้ว91201311ทำแล้ว 21/06/255457313131
22. เทศบาลตำบลมุก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว5131116116ทำแล้ว 29/06/255414111
23. เทศบาลตำบลร่มเกล้า (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว521410195ทำแล้ว 30/06/255410333
24. เทศบาลตำบลหนองแคน (ดงหลวง)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 15/06/2554281242424
25. เทศบาลตำบลหนองสูงเหนือ (หนองสูง)ทำแล้ว6115107105ทำแล้ว 17/06/25549111888885
26. เทศบาลตำบลหว้านใหญ่ (หว้านใหญ่)ทำแล้ว9260265265ทำแล้ว 28/06/2554160371616
27. อบต.กกแดง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7226227227ทำแล้ว 12/09/255560525252
28. อบต.กุดแข้ (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6858484ทำแล้ว 29/06/255442999
29. อบต.คำชะอี (คำชะอี)ทำแล้ว8574368439ทำแล้ว 20/06/255477535252
30. อบต.คำบก (คำชะอี)ทำแล้ว9241235235ทำแล้ว 10/06/255437333
31. อบต.ชะโนดน้อย (ดงหลวง)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 27/06/2554872414141
32. อบต.โชคชัย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว62245959ทำแล้ว 24/09/2555146464544
33. อบต.นากอก (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7737575ทำแล้ว 28/06/2554731488
34. อบต.นาละเม็ง (ดอนตาล)ทำแล้ว6606060ทำแล้ว 18/05/2554123665
35. อบต.นาอุดม (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว91982828ทำแล้ว 06/06/2554157171010
36. อบต.น้ำเที่ยง (คำชะอี)ทำแล้ว81418585ทำแล้ว 17/06/2554123313131
37. อบต.นิคมคำสร้อย (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7118123123ทำแล้ว 30/06/2554644299
38. อบต.โนนยาง (หนองสูง)ทำแล้ว6776464ทำแล้ว 30/06/255466444
39. อบต.บางทรายน้อย (หว้านใหญ่)ทำแล้ว91802925ทำแล้ว 20/06/255448383838
40. อบต.บ้านค้อ (คำชะอี)ทำแล้ว9349357357ทำแล้ว 10/04/25564753161616
41. อบต.บ้านโคก (เมืองมุกดาหาร)ทำแล้ว6117ทำแล้ว 22/06/2554117117888
42. อบต.บ้านซ่ง (คำชะอี)ทำแล้ว8265177173ทำแล้ว 24/06/255458444039
43. อบต.บ้านบาก (ดอนตาล)ทำแล้ว7905050ทำแล้ว 17/06/255490595959
44. อบต.บ้านเหล่า (คำชะอี)ทำแล้ว611110899ทำแล้ว 17/06/255417333
45. อบต.ป่งขามดงหมู (หว้านใหญ่)ทำแล้ว8209189202ทำแล้ว 30/06/25545111
46. อบต.ป่าไร่ (ดอนตาล)ทำแล้ว7139102100ทำแล้ว 20/06/2554105105104104
47. อบต.พังแดง (ดงหลวง)ทำแล้ว9193193193ทำแล้ว 23/05/25547332326
48. อบต.โพธิ์ไทร (ดอนตาล)ทำแล้ว71298281ทำแล้ว 26/05/255414143501212
49. อบต.โพนงาม (คำชะอี)ทำแล้ว6409478469ทำแล้ว 13/11/2555336292928
50. อบต.หนองบัว (ดงหลวง)ทำแล้ว9763522ทำแล้ว 31/05/2554461311
51. อบต.หนองแวง (นิคมคำสร้อย)ทำแล้ว7138141138ทำแล้ว 25/06/255464616160
52. อบต.หนองสูงใต้ (หนองสูง)ทำแล้ว81589387ทำแล้ว 30/06/255464505049
53. อบต.หนองเอี่ยน (คำชะอี)ทำแล้ว9394346199ทำแล้ว 12/10/25554444
54. อบต.เหล่าสร้างถ่อ (คำชะอี)ทำแล้ว811755ทำแล้ว 27/06/2554164616159
55. อบต.เหล่าหมี (ดอนตาล)ทำแล้ว61115249ทำแล้ว 16/06/25541104131313
รวม 55 อปท.5539410,4378,4768,338553833,1171,5881,4421,402
ข้อมูล ณ 13/09/2563