รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครพนม ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5682405404ทำแล้ว 29/06/255420111
2. เทศบาลเมืองนครพนม (เมืองนครพนม)ทำแล้ว621912897ทำแล้ว 10/05/255466363636
3. เทศบาลตำบลท่าเรือ (นาหว้า)ทำแล้ว1376274260ทำแล้ว 01/10/2554117111
4. เทศบาลตำบลท่าอุเทน (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5183146118ทำแล้ว 03/10/2554
5. เทศบาลตำบลธาตุพนม (ธาตุพนม)ทำแล้ว5191178177ทำแล้ว 29/06/255545262626
6. เทศบาลตำบลธาตุพนมใต้ (ธาตุพนม)ทำแล้ว71298890ทำแล้ว 30/06/2554174414141
7. เทศบาลตำบลนาแก (นาแก)ทำแล้ว5203202202ทำแล้ว 28/06/255475262222
8. เทศบาลตำบลนาคำ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8594040ทำแล้ว 24/06/255437111
9. เทศบาลตำบลนาหนาด (ธาตุพนม)ทำแล้ว7237236235ทำแล้ว 29/06/255471544
10. เทศบาลตำบลนาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว4289206172ทำแล้ว 29/06/255478434342
11. เทศบาลตำบลน้ำก่ำ (ธาตุพนม)ทำแล้ว7474747ทำแล้ว 29/06/255446111
12. เทศบาลตำบลบ้านข่า (ศรีสงคราม)ทำแล้ว8138137135ทำแล้ว 29/06/255441411019492
13. เทศบาลตำบลบ้านแพง (บ้านแพง)ทำแล้ว6162149177ทำแล้ว 30/06/255449363634
14. เทศบาลตำบลปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว5200122108ทำแล้ว 29/07/255493747474
15. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (ธาตุพนม)ทำแล้ว6155139136ทำแล้ว 14/06/2554442411
16. เทศบาลตำบลพระซอง (นาแก)ทำแล้ว7504536568ทำแล้ว 29/06/255415112111
17. เทศบาลตำบลโพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว620612588ทำแล้ว 07/08/255411162999
18. เทศบาลตำบลเรณูนคร (เรณูนคร)ทำแล้ว6165138132ทำแล้ว 29/06/255487191818
19. เทศบาลตำบลเวินพระบาท (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6414141ทำแล้ว 29/06/255460101464643
20. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6179180180ทำแล้ว 30/06/255426201139139139
21. เทศบาลตำบลสามผง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว51099894ทำแล้ว 20/06/255457515146
22. เทศบาลตำบลหนองญาติ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9376381381ทำแล้ว 05/05/255493828279
23. เทศบาลตำบลหาดแพง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4138128124ทำแล้ว 30/06/2554126676056
24. อบต.ก้านเหลือง (นาแก)ทำแล้ว5262246244ทำแล้ว 15/06/2554742510
25. อบต.กุดฉิม (ธาตุพนม)ทำแล้ว7176161175ทำแล้ว 27/06/255439997
26. อบต.กุตาไก้ (ปลาปาก)ทำแล้ว8222135130ทำแล้ว 15/02/255459102877675
27. อบต.กุรุคุ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5868585ทำแล้ว 17/06/255450135131131129
28. อบต.ขามเฒ่า (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7714040ทำแล้ว 22/06/10321164595956
29. อบต.คำเตย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว8213148148ทำแล้ว 28/06/255468232323
30. อบต.คำพี้ (นาแก)ทำแล้ว5115110120ทำแล้ว 10/06/255444777
31. อบต.โคกสว่าง (ปลาปาก)ทำแล้ว51191313ทำแล้ว 17/06/255436333331
32. อบต.โคกสี (วังยาง)ทำแล้ว7465048ทำแล้ว 06/06/2554145393939
33. อบต.โคกสูง (ปลาปาก)ทำแล้ว48411ทำแล้ว 15/06/255543383838
34. อบต.โคกหินแฮ่ (เรณูนคร)ทำแล้ว61337365ทำแล้ว 21/03/25551586765756
35. อบต.ไชยบุรี (ท่าอุเทน)ทำแล้ว61099797ทำแล้ว 09/06/255464515150
36. อบต.ดงขวาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว51187777ทำแล้ว 13/06/255420171717
37. อบต.ดอนเตย (นาทม)ทำแล้ว7124111158ทำแล้ว 30/06/255431242322
38. อบต.ดอนนางหงส์ (ธาตุพนม)ทำแล้ว6119118118ทำแล้ว 29/06/25542381404038
39. อบต.ท่าค้อ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6127112158ทำแล้ว 27/06/25551241119790
40. อบต.ท่าจำปา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6222261227ทำแล้ว 30/06/255445373333
41. อบต.ท่าบ่อสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6190305305ทำแล้ว 20/06/2554668333333
42. อบต.ท่าลาด (เรณูนคร)ทำแล้ว6805252ทำแล้ว 20/06/255455242424
43. อบต.นาแก (นาแก)ทำแล้ว8260260259ทำแล้ว 15/02/255535111
44. อบต.นาขมิ้น (โพนสวรรค์)ทำแล้ว68911742ทำแล้ว 24/06/255489605858
45. อบต.นาขาม (เรณูนคร)ทำแล้ว7135135135ทำแล้ว 30/06/255452444
46. อบต.นาเข (บ้านแพง)ทำแล้ว5772519ทำแล้ว 13/06/255453343433
47. อบต.นาคู่ (นาแก)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 28/06/255475656565
48. อบต.นาคูณใหญ่ (นาหว้า)ทำแล้ว665134144ทำแล้ว 16/06/255465191919
49. อบต.นางัว (บ้านแพง)ทำแล้ว52291ทำแล้ว 29/06/255526000
50. อบต.นางัว (นาหว้า)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 27/06/255431000
51. อบต.นางาม (เรณูนคร)ทำแล้ว41439942ทำแล้ว 28/06/25542410310310399
52. อบต.นาเดื่อ (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5966734ทำแล้ว 26/05/2554675111
53. อบต.นาถ่อน (ธาตุพนม)ทำแล้ว8102101101ทำแล้ว 28/06/255574211
54. อบต.นาทม (นาทม)ทำแล้ว7627627626ทำแล้ว 22/06/255415510010074
55. อบต.นาทราย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7582828ทำแล้ว 15/06/255426222120
56. อบต.นาใน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5441716ทำแล้ว 30/06/255431221615
57. อบต.นามะเขือ (ปลาปาก)ทำแล้ว9126131121ทำแล้ว 17/06/255495777777
58. อบต.นาราชควาย (เมืองนครพนม)ทำแล้ว5155145158ทำแล้ว 28/06/2554155292928
59. อบต.นาเลียง (นาแก)ทำแล้ว6215215215ทำแล้ว 22/06/2554159302928
60. อบต.นาหว้า (นาหว้า)ทำแล้ว6198143122ทำแล้ว 14/09/2554774666666
61. อบต.นาหัวบ่อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51288752ทำแล้ว 30/06/25541111776969
62. อบต.โนนตาล (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5222ทำแล้ว 20/06/255451211
63. อบต.บ้านกลาง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว7495050ทำแล้ว 23/05/255449464646
64. อบต.บ้านแก้ง (นาแก)ทำแล้ว5158160159ทำแล้ว 25/05/255554301313
65. อบต.บ้านค้อ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว51293030ทำแล้ว 24/06/2554100827875
66. อบต.บ้านผึ้ง (เมืองนครพนม)ทำแล้ว9181138120ทำแล้ว 14/06/255477444
67. อบต.บ้านเสียว (นาหว้า)ทำแล้ว8341284272ทำแล้ว 29/08/25546111
68. อบต.บ้านเอื้อง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว5118112112ทำแล้ว 30/06/255576111
69. อบต.ปลาปาก (ปลาปาก)ทำแล้ว61368776ทำแล้ว 29/06/255477473331
70. อบต.ไผ่ล้อม (บ้านแพง)ทำแล้ว8136124123ทำแล้ว 17/06/255458494949
71. อบต.พนอม (ท่าอุเทน)ทำแล้ว5788281ทำแล้ว 15/06/255478111
72. อบต.พระกลางทุ่ง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5336337337ทำแล้ว 17/06/2554252281512
73. อบต.พะทาย (ท่าอุเทน)ทำแล้ว12979898ทำแล้ว 31/05/25541632711
74. อบต.พิมาน (นาแก)ทำแล้ว68199ทำแล้ว 14/06/2554663211
75. อบต.พุ่มแก (นาแก)ทำแล้ว5271410ทำแล้ว 29/06/25546222
76. อบต.โพธิ์ตาก (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6319317316ทำแล้ว 28/03/25553896969696
77. อบต.โพนจาน (โพนสวรรค์)ทำแล้ว7202197174ทำแล้ว 04/07/2554452333331
78. อบต.โพนทอง (บ้านแพง)ทำแล้ว6154123103ทำแล้ว 22212119
79. อบต.โพนทอง (เรณูนคร)ทำแล้ว613014044ทำแล้ว 03/06/255463252424
80. อบต.โพนบก (โพนสวรรค์)ทำแล้ว121439664ทำแล้ว 21/06/2554121111109108
81. อบต.โพนแพง (ธาตุพนม)ทำแล้ว5656565ทำแล้ว 16/06/255465655959
82. อบต.โพนสวรรค์ (โพนสวรรค์)ทำแล้ว5103148104ทำแล้ว 13/06/2554278535252
83. อบต.โพนสว่าง (ศรีสงคราม)ทำแล้ว4198130112ทำแล้ว 29/06/2554572611
84. อบต.มหาชัย (ปลาปาก)ทำแล้ว4154152170ทำแล้ว 30/06/2554147424242
85. อบต.ยอดชาด (วังยาง)ทำแล้ว86166ทำแล้ว 20/06/255459433939
86. อบต.รามราช (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6200194183ทำแล้ว 24/06/255490615655
87. อบต.เรณู (เรณูนคร)ทำแล้ว416511985ทำแล้ว 27/06/255475292828
88. อบต.เรณูใต้ (เรณูนคร)ทำแล้ว71167472ทำแล้ว 15/06/2554101949484
89. อบต.วังตามัว (เมืองนครพนม)ทำแล้ว81801515ทำแล้ว 03/10/255471656563
90. อบต.วังยาง (วังยาง)ทำแล้ว5821111ทำแล้ว 25/06/255512333
91. อบต.ศรีสงคราม (ศรีสงคราม)ทำแล้ว6906363ทำแล้ว 24/06/255375656562
92. อบต.สีชมพู (นาแก)ทำแล้ว10267126126ทำแล้ว 20/05/255453414139
93. อบต.แสนพัน (ธาตุพนม)ทำแล้ว71204427ทำแล้ว 20/06/255433111
94. อบต.หนองซน (นาทม)ทำแล้ว5243108107ทำแล้ว 29/06/255465545454
95. อบต.หนองเทา (ท่าอุเทน)ทำแล้ว6102104104ทำแล้ว 69151514
96. อบต.หนองเทาใหญ่ (ปลาปาก)ทำแล้ว7898989ทำแล้ว 06/06/255469201817
97. อบต.หนองบ่อ (นาแก)ทำแล้ว51008582ทำแล้ว 27/06/255452343333
98. อบต.หนองย่างชิ้น (เรณูนคร)ทำแล้ว61319393ทำแล้ว 08/06/25543132909090
99. อบต.หนองแวง (บ้านแพง)ทำแล้ว612310096 ยังไม่อนุมัติ 26161616
100. อบต.หนองสังข์ (นาแก)ทำแล้ว9777777ทำแล้ว 23/06/255473707070
101. อบต.หนองฮี (ปลาปาก)ทำแล้ว755175176ทำแล้ว 03/06/255432212120
102. อบต.เหล่าพัฒนา (นาหว้า)ทำแล้ว8235235235ทำแล้ว 08/11/255496111
103. อบต.อาจสามารถ (เมืองนครพนม)ทำแล้ว6161135202ทำแล้ว 29/06/255495767670
104. อบต.อุ่มเหม้า (ธาตุพนม)ทำแล้ว6385231231ทำแล้ว 21/06/2554835999
รวม 104 อปท.10464217,19213,93013,3921033747,2224,0883,7493,631
ข้อมูล ณ 13/09/2563