รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สกลนคร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว11694702533ทำแล้ว 24/05/2555225234201201201
2. เทศบาลนครสกลนคร (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5176407336ทำแล้ว 30/06/255472646458
3. เทศบาลตำบลกุดบาก (กุดบาก)ทำแล้ว5157166140ทำแล้ว 27/06/255471343431
4. เทศบาลตำบลกุดเรือคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว58911099ทำแล้ว 03/06/255429222
5. เทศบาลตำบลกุดไห (กุดบาก)ทำแล้ว7855154ทำแล้ว 30/06/25541855434335
6. เทศบาลตำบลกุดแฮด (กุดบาก)ทำแล้ว5193162125ทำแล้ว 29/06/255463515148
7. เทศบาลตำบลกุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว111027256ทำแล้ว 24/06/2554631922
8. เทศบาลตำบลคำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว6221178130ทำแล้ว 30/06/255413222
9. เทศบาลตำบลคำบ่อ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว11121105105ทำแล้ว 15/09/2554121969695
10. เทศบาลตำบลคูสะคาม (วานรนิวาส)ทำแล้ว11807777ทำแล้ว 15/06/255452313131
11. เทศบาลตำบลโคกภู (ภูพาน)ทำแล้ว5105107107ทำแล้ว 08/06/2554314131313
12. เทศบาลตำบลโคกสี (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว22151154154ทำแล้ว 15/06/25543054111
13. เทศบาลตำบลงิ้วด่อน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว10186183183ทำแล้ว 30/06/255482606059
14. เทศบาลตำบลเจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4242207153ทำแล้ว 29/06/25545159123118117
15. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว410812086ทำแล้ว 29/06/2554911522
16. เทศบาลตำบลเชียงสือ (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว42739898ทำแล้ว 21/06/255496722
17. เทศบาลตำบลดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว11141118117ทำแล้ว 28/06/255411112686868
18. เทศบาลตำบลดอนเขือง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5104145115ทำแล้ว 24/06/255423721682
19. เทศบาลตำบลตองโขบ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว4181120112ทำแล้ว 12/06/25552044232019
20. เทศบาลตำบลท่าก้อน (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5605044ทำแล้ว 27/06/25544222
21. เทศบาลตำบลท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว3107106111ทำแล้ว 03/06/255479161414
22. เทศบาลตำบลท่าศิลา (ส่องดาว)ทำแล้ว8121121121ทำแล้ว 23/03/25543333
23. เทศบาลตำบลธาตุนาเวง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4263333ทำแล้ว 30/06/25545947222
24. เทศบาลตำบลนาแก้ว (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4106112132ทำแล้ว 23/06/255434272726
25. เทศบาลตำบลนาซอ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4949491ทำแล้ว 19/07/255418171716
26. เทศบาลตำบลนาใน (พรรณานิคม)ทำแล้ว42258181ทำแล้ว 20/06/2554207777
27. เทศบาลตำบลนาม่อง (กุดบาก)ทำแล้ว5132123127ทำแล้ว 30/06/25541666633
28. เทศบาลตำบลนาหัวบ่อ (พรรณานิคม)ทำแล้ว6185180174ทำแล้ว 16/06/255426108919184
29. เทศบาลตำบลบงใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว8701818ทำแล้ว 15/06/2554242373734
30. เทศบาลตำบลบะหว้า (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4135135135ทำแล้ว 16/06/25542311119
31. เทศบาลตำบลบัวสว่าง (พรรณานิคม)ทำแล้ว46511ทำแล้ว 03/05/2554162164131313
32. เทศบาลตำบลบ้านต้าย (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว7199152152ทำแล้ว 20/06/255413843311
33. เทศบาลตำบลบ้านโพน (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว468947ทำแล้ว 15/06/25541454232222
34. เทศบาลตำบลบ้านม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4675148ทำแล้ว 27/06/25543211
35. เทศบาลตำบลปทุมวาปี (ส่องดาว)ทำแล้ว41108383ทำแล้ว 3222
36. เทศบาลตำบลปลาโหล (วาริชภูมิ)ทำแล้ว1180115115ทำแล้ว 09/06/255468505047
37. เทศบาลตำบลพรรณานคร (พรรณานิคม)ทำแล้ว4817880ทำแล้ว 16/06/2554158474646
38. เทศบาลตำบลพรรณานิคม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4142141141ทำแล้ว 17/06/255445101010
39. เทศบาลตำบลพอกน้อย (พรรณานิคม)ทำแล้ว42289ทำแล้ว 15/06/25541111
40. เทศบาลตำบลพังโคน (พังโคน)ทำแล้ว5883617ทำแล้ว 30/06/2554869111
41. เทศบาลตำบลพังโคนศรีจำปา (พังโคน)ทำแล้ว4771315ทำแล้ว 15/06/25544979503330
42. เทศบาลตำบลพันนา (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5363362362ทำแล้ว 29/06/25547823011
43. เทศบาลตำบลแพด (คำตากล้า)ทำแล้ว6169147144ทำแล้ว 27/06/2554160414030
44. เทศบาลตำบลโพนแพง (อากาศอำนวย)ทำแล้ว480235182ทำแล้ว 21/06/255420733
45. เทศบาลตำบลเมืองทองท่าแร่ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว5615860ทำแล้ว 28/06/2554112111
46. เทศบาลตำบลแร่ (พังโคน)ทำแล้ว11131131131ทำแล้ว 23/06/255455111
47. เทศบาลตำบลไร่ (พรรณานิคม)ทำแล้ว46044ทำแล้ว 15/06/25542325111
48. เทศบาลตำบลวังยาง (พรรณานิคม)ทำแล้ว121203531ทำแล้ว 30/06/2554267676762
49. เทศบาลตำบลวัฒนา (ส่องดาว)ทำแล้ว4999999ทำแล้ว 09/06/2554992322
50. เทศบาลตำบลวานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว4698787ทำแล้ว 24/05/25544222
51. เทศบาลตำบลวาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว11283296255ทำแล้ว 27/06/255429232323
52. เทศบาลตำบลวาใหญ่ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว5837870ทำแล้ว 18/05/2554381521
53. เทศบาลตำบลสร้างค้อ (ภูพาน)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 24/06/2554428322
54. เทศบาลตำบลสว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว6138219155ทำแล้ว 15/06/25541111
55. เทศบาลตำบลส่องดาว (ส่องดาว)ทำแล้ว5337336336ทำแล้ว 22/06/2554382222
56. เทศบาลตำบลส่องดาวหนองแดง (ส่องดาว)ทำแล้ว51034949ทำแล้ว 16/06/2554162515149
57. เทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4207161138ทำแล้ว 20/06/255451888
58. เทศบาลตำบลหนองลาด (วาริชภูมิ)ทำแล้ว11117112112ทำแล้ว 15/06/255447151515
59. เทศบาลตำบลหนองลาด (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว6152159158ทำแล้ว 24/06/2554342141313
60. เทศบาลตำบลหนองแวง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4514747ทำแล้ว 20/06/25543222
61. เทศบาลตำบลหนองสนม (วานรนิวาส)ทำแล้ว4173173173ทำแล้ว 20/05/255470522
62. เทศบาลตำบลหนองหลวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว3978770ทำแล้ว 29/06/25541088716361
63. เทศบาลตำบลห้วยหลัว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4177185198ทำแล้ว 20/06/25542885404039
64. เทศบาลตำบลเหล่าปอแดง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว710790119ทำแล้ว 20/06/25541040222
65. เทศบาลตำบลอากาศอำนวย (อากาศอำนวย)ทำแล้ว65577ทำแล้ว 30/06/255438272623
66. เทศบาลตำบลฮางโฮง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว71217170ทำแล้ว 24/06/25541090676764
67. เทศบาลตำบลไฮหย่อง (พังโคน)ทำแล้ว4725352ทำแล้ว 30/06/255472242424
68. อบต.กกปลาซิว (ภูพาน)ทำแล้ว7787168ทำแล้ว 09/06/2554565141310
69. อบต.กุสุมาลย์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4114109108ทำแล้ว 17/06/2554567565655
70. อบต.ขมิ้น (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว9104109109ทำแล้ว 25/02/255431422
71. อบต.ขัวก่าย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4749585ทำแล้ว 23/05/2554643373737
72. อบต.ค้อเขียว (วาริชภูมิ)ทำแล้ว47210192ทำแล้ว 70653311
73. อบต.ค้อใต้ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4114115107ทำแล้ว 27/06/255482737371
74. อบต.คอนสวรรค์ (วานรนิวาส)ทำแล้ว11122124124ทำแล้ว 27/06/25543653921
75. อบต.คำตากล้า (คำตากล้า)ทำแล้ว7623317ทำแล้ว 29/06/25544222
76. อบต.คำสะอาด (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว57911ทำแล้ว 30/06/255451111
77. อบต.โคกก่อง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว476199ทำแล้ว 23/06/255471111
78. อบต.โคกศิลา (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4989878ทำแล้ว 13/06/255489111
79. อบต.จันทร์เพ็ญ (เต่างอย)ทำแล้ว42185151ทำแล้ว 14/06/25542170444444
80. อบต.เจริญศิลป์ (เจริญศิลป์)ทำแล้ว4170154148ทำแล้ว 02/06/255430161513
81. อบต.ช้างมิ่ง (พรรณานิคม)ทำแล้ว4122122122ทำแล้ว 15/06/255450156424241
82. อบต.เชิงชุม (พรรณานิคม)ทำแล้ว4206206206ทำแล้ว 13/06/25541102868686
83. อบต.ดงชน (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4817474ทำแล้ว 23/06/255448371612
84. อบต.ดงมะไฟ (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว61643ทำแล้ว 2945111
85. อบต.ดงหม้อทอง (บ้านม่วง)ทำแล้ว4585555ทำแล้ว 30/06/255437222
86. อบต.ดงหม้อทองใต้ (บ้านม่วง)ทำแล้ว51007978ทำแล้ว 30/06/25543222
87. อบต.ดงเหนือ (บ้านม่วง)ทำแล้ว4714238ทำแล้ว 23/05/2554835292929
88. อบต.ด่านม่วงคำ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว714415091ทำแล้ว 27/06/255470616161
89. อบต.เดื่อศรีคันไชย (วานรนิวาส)ทำแล้ว41024242ทำแล้ว 17/05/25541021622
90. อบต.ต้นผึ้ง (พังโคน)ทำแล้ว3627980ทำแล้ว 20/06/2554554454545
91. อบต.ตาลโกน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4233163160ทำแล้ว 15/06/255484111
92. อบต.ตาลเนิ้ง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5122113116ทำแล้ว 15/06/255493717068
93. อบต.เต่างอย (เต่างอย)ทำแล้ว5290290290ทำแล้ว 16/08/255522333
94. อบต.ทรายมูล (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4655554ทำแล้ว 29/06/255454505050
95. อบต.ทุ่งแก (เจริญศิลป์)ทำแล้ว65555ทำแล้ว 15/06/255458108636363
96. อบต.ธาตุ (วานรนิวาส)ทำแล้ว41335959ทำแล้ว 28/06/2554368505050
97. อบต.ธาตุทอง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4899090ทำแล้ว 30/06/2554138333333
98. อบต.นาคำ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4912323ทำแล้ว 19/09/255491464342
99. อบต.นาตงวัฒนา (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4716767ทำแล้ว 22/03/2555231231917
100. อบต.นาตาล (เต่างอย)ทำแล้ว4522415ทำแล้ว 24/06/255437111
101. อบต.นาแต้ (คำตากล้า)ทำแล้ว6686868ทำแล้ว 19/05/25549111
102. อบต.นาเพียง (กุสุมาลย์)ทำแล้ว5110110110ทำแล้ว 15/06/255479737273
103. อบต.นาโพธิ์ (กุสุมาลย์)ทำแล้ว41053736ทำแล้ว 27/06/255440313131
104. อบต.นาฮี (อากาศอำนวย)ทำแล้ว6117119118ทำแล้ว 13/06/255443322
105. อบต.นิคมน้ำอูน (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4130128128ทำแล้ว 23/06/25542567494949
106. อบต.โนนสะอาด (บ้านม่วง)ทำแล้ว6726060ทำแล้ว 10/05/255412222
107. อบต.โนนหอม (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4929393ทำแล้ว 20/06/255428211
108. อบต.บงเหนือ (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5716869ทำแล้ว 27/06/255448712311
109. อบต.บ่อแก้ว (บ้านม่วง)ทำแล้ว4321323327ทำแล้ว 17/05/255564666
110. อบต.บะฮี (พรรณานิคม)ทำแล้ว4982424ทำแล้ว 29/02/255549292928
111. อบต.บ้านถ่อน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4794139ทำแล้ว 15/06/25542111
112. อบต.บ้านแป้น (โพนนาแก้ว)ทำแล้ว4121117115ทำแล้ว 20/06/255441111
113. อบต.บ้านเหล่า (เจริญศิลป์)ทำแล้ว11715550ทำแล้ว 24/06/255418666
114. อบต.บึงทวาย (เต่างอย)ทำแล้ว5696969ทำแล้ว 28/06/25551111
115. อบต.พังขว้าง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4103105103ทำแล้ว 28/06/255428191919
116. อบต.โพธิไพศาล (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4227193178ทำแล้ว 13/05/255425111
117. อบต.โพนงาม (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4605959ทำแล้ว 27/05/25544222
118. อบต.โพนสูง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว15123144144ทำแล้ว 15/06/25547111
119. อบต.ม่วง (บ้านม่วง)ทำแล้ว7554643ทำแล้ว 21/06/25544222
120. อบต.ม่วงไข่ (พังโคน)ทำแล้ว4192192191ทำแล้ว 14/06/2554189814342
121. อบต.ม่วงลาย (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4487062ทำแล้ว 01/06/2554248212118
122. อบต.มาย (บ้านม่วง)ทำแล้ว41231616ทำแล้ว 11/05/25541569606060
123. อบต.แมดนาท่ม (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว6169164126ทำแล้ว 24/06/2554145108374
124. อบต.วานรนิวาส (วานรนิวาส)ทำแล้ว6303303303ทำแล้ว 30/06/255586533222
125. อบต.วาริชภูมิ (วาริชภูมิ)ทำแล้ว119115094ทำแล้ว 20/06/2554260111
126. อบต.แวง (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว4928778ทำแล้ว 24/06/255427181818
127. อบต.ศรีวิชัย (วานรนิวาส)ทำแล้ว4939393ทำแล้ว 20/06/25544222
128. อบต.สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน)ทำแล้ว5106112112ทำแล้ว 30/06/25541916511
129. อบต.สุวรรณคาม (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4796454ทำแล้ว 24/06/255455404036
130. อบต.หนองกวั่ง (บ้านม่วง)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 20/05/25543222
131. อบต.หนองบัว (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว51038899ทำแล้ว 13/06/255450252424
132. อบต.หนองบัวสิม (คำตากล้า)ทำแล้ว8697171ทำแล้ว 28/06/25543222
133. อบต.หนองปลิง (นิคมน้ำอูน)ทำแล้ว4119120120ทำแล้ว 23/06/255496322521
134. อบต.หนองแปน (เจริญศิลป์)ทำแล้ว6163169170ทำแล้ว 16/06/2554903011
135. อบต.หนองแวงใต้ (วานรนิวาส)ทำแล้ว4514444ทำแล้ว 13/06/25544222
136. อบต.หลุบเลา (ภูพาน)ทำแล้ว5697272ทำแล้ว 08/06/2554392721
137. อบต.ห้วยยาง (เมืองสกลนคร)ทำแล้ว4397356352ทำแล้ว 24/06/255445914108
138. อบต.เหล่าโพนค้อ (โคกศรีสุพรรณ)ทำแล้ว11988133ทำแล้ว 1471353535
139. อบต.อากาศ (อากาศอำนวย)ทำแล้ว4867276ทำแล้ว 23/05/255416222
140. อบต.อินทร์แปลง (วานรนิวาส)ทำแล้ว4363636ทำแล้ว 07/06/25543222
141. อบต.อุ่มจาน (กุสุมาลย์)ทำแล้ว4168146140ทำแล้ว 29/06/255452434237
รวม 141 อปท.14179017,50615,69614,5851411,2817,6023,7633,1422,993
ข้อมูล ณ 13/09/2563