รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด กาฬสินธุ์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.กาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5324356407ทำแล้ว 29/06/255428149139139137
2. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว13214376253ทำแล้ว 02/08/2554162118117117
3. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7144136124ทำแล้ว 30/06/255480139109109109
4. เทศบาลตำบลกมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว7564242ทำแล้ว 01/06/255446211
5. เทศบาลตำบลกลางหมื่น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5162175174ทำแล้ว 29/06/255440333333
6. เทศบาลตำบลกุงเก่า (ท่าคันโท)ทำแล้ว5154137122ทำแล้ว 28/06/255488585858
7. เทศบาลตำบลกุดจิก (ท่าคันโท)ทำแล้ว5153156149ทำแล้ว 30/06/255438666
8. เทศบาลตำบลกุดสิม (เขาวง)ทำแล้ว9205204203ทำแล้ว 21/11/25542041733
9. เทศบาลตำบลกุดสิมคุ้มใหม่ (เขาวง)ทำแล้ว6220220220ทำแล้ว 30/06/2554220111
10. เทศบาลตำบลกุดหว้า (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5149150150ทำแล้ว 30/06/2554879606060
11. เทศบาลตำบลขมิ้น (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5602425ทำแล้ว 30/06/255416522
12. เทศบาลตำบลเขาพระนอน (ยางตลาด)ทำแล้ว5204186134ทำแล้ว 27/06/255456515150
13. เทศบาลตำบลคำก้าว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว51304343ทำแล้ว 28/06/255458383837
14. เทศบาลตำบลคำบง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6174166170ทำแล้ว 15/05/255554111
15. เทศบาลตำบลคำม่วง (คำม่วง)ทำแล้ว61057878ทำแล้ว 20/06/25541822022
16. เทศบาลตำบลคำเหมือดแก้ว (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6911513ทำแล้ว 27/06/2554
17. เทศบาลตำบลคำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว3273273273ทำแล้ว 27/05/2554
18. เทศบาลตำบลโคกศรี (ยางตลาด)ทำแล้ว31098163ทำแล้ว 29/06/255483696968
19. เทศบาลตำบลฆ้องชัยพัฒนา (ฆ้องชัย)ทำแล้ว71019090ทำแล้ว 29/06/255436222
20. เทศบาลตำบลจุมจัง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8221198168ทำแล้ว 30/09/255422151513
21. เทศบาลตำบลเชียงเครือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5908194ทำแล้ว 29/06/25552221
22. เทศบาลตำบลแซงบาดาล (สมเด็จ)ทำแล้ว7388160160ทำแล้ว 30/06/25545555
23. เทศบาลตำบลดงมูล (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6391393391ทำแล้ว 17/06/255421000
24. เทศบาลตำบลดงลิง (กมลาไสย)ทำแล้ว8216200176ทำแล้ว 24/06/255424333
25. เทศบาลตำบลดงสมบูรณ์ (ท่าคันโท)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
26. เทศบาลตำบลดอนจาน (ดอนจาน)ทำแล้ว5142188153ทำแล้ว 29/06/25544333
27. เทศบาลตำบลท่าคันโท (ท่าคันโท)ทำแล้ว4742743741ทำแล้ว 29/06/2554527212121
28. เทศบาลตำบลท่าลาดดงยาง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว8108108108ทำแล้ว 19/05/25544111111
29. เทศบาลตำบลธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว9205204204ทำแล้ว 10/06/255458444
30. เทศบาลตำบลนาขาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8402272255ทำแล้ว 25/06/255410111
31. เทศบาลตำบลนาคู (นาคู)ทำแล้ว410111599ทำแล้ว 07/06/255432222
32. เทศบาลตำบลนาจารย์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว4103132102ทำแล้ว 30/06/255477282826
33. เทศบาลตำบลนาตาล (ท่าคันโท)ทำแล้ว682ทำแล้ว 01/10/255543131313
34. เทศบาลตำบลนาทัน (คำม่วง)ทำแล้ว5288302302ทำแล้ว 24/06/2554102636362
35. เทศบาลตำบลนามน (นามน)ทำแล้ว10595595595ทำแล้ว 15/09/255558999
36. เทศบาลตำบลนามะเขือ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6146158131ทำแล้ว 29/06/255466646463
37. เทศบาลตำบลนิคม (สหัสขันธ์)ทำแล้ว61363741ทำแล้ว 29/06/2554271483732
38. เทศบาลตำบลโนนน้ำเกลี้ยง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว6198134102ทำแล้ว 28/06/25543368444443
39. เทศบาลตำบลโนนบุรี (สหัสขันธ์)ทำแล้ว5124119126ทำแล้ว 17/07/25553111
40. เทศบาลตำบลโนนศิลา (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7199ทำแล้ว 20/08/2555
41. เทศบาลตำบลโนนสูง (ยางตลาด)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 30/06/2554110747474
42. เทศบาลตำบลบัวบาน (ยางตลาด)ทำแล้ว6867773ทำแล้ว 30/10/2554
43. เทศบาลตำบลบึงวิชัย (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว68010699ทำแล้ว 27/06/255436141313
44. เทศบาลตำบลผาเสวย (สมเด็จ)ทำแล้ว7271816ทำแล้ว 30/06/255426181817
45. เทศบาลตำบลไผ่ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8755555ทำแล้ว 30/06/255419151515
46. เทศบาลตำบลโพน (คำม่วง)ทำแล้ว51178888ทำแล้ว 29/06/2554524711
47. เทศบาลตำบลโพนทอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6938880ทำแล้ว 30/06/2554322421
48. เทศบาลตำบลภูดิน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6817262ทำแล้ว 17/06/2554234262625
49. เทศบาลตำบลภูปอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5129131131ทำแล้ว 15/06/255428777
50. เทศบาลตำบลภูแล่นช้าง (นาคู)ทำแล้ว61069373ทำแล้ว 29/06/25541000
51. เทศบาลตำบลภูสิงห์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7200202201ทำแล้ว 29/06/2554411331331
52. เทศบาลตำบลม่วงนา (ดอนจาน)ทำแล้ว412910489ทำแล้ว 29/06/255419511
53. เทศบาลตำบลมหาไชย (สมเด็จ)ทำแล้ว5916363ทำแล้ว 30/06/2554782432323
54. เทศบาลตำบลยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7275276276ทำแล้ว 30/06/255497111
55. เทศบาลตำบลร่องคำ (ร่องคำ)ทำแล้ว713713090ทำแล้ว 30/06/255455282016
56. เทศบาลตำบลลำคลอง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว13117117117ทำแล้ว 23/06/2554334333
57. เทศบาลตำบลลำพาน (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5209166160ทำแล้ว 23/06/2554112767676
58. เทศบาลตำบลลำห้วยหลัว (สมเด็จ)ทำแล้ว6150150150ทำแล้ว 25/05/255422131312
59. เทศบาลตำบลสงเปลือย (นามน)ทำแล้ว5212212212ทำแล้ว 161522
60. เทศบาลตำบลสงเปลือย (เขาวง)ทำแล้ว5366191191ทำแล้ว 15/11/2554
61. เทศบาลตำบลสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว51164848ทำแล้ว 28/06/255465434343
62. เทศบาลตำบลสระพังทอง (เขาวง)ทำแล้ว7371334256ทำแล้ว 30/06/255422131111
63. เทศบาลตำบลหนองกุงศรี (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6699594592ทำแล้ว 30/06/25541295108164
64. เทศบาลตำบลหนองบัว (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6109123123ทำแล้ว 30/06/255480505048
65. เทศบาลตำบลหนองแปน (กมลาไสย)ทำแล้ว61428768ทำแล้ว 14/03/255563202019
66. เทศบาลตำบลหนองสรวง (หนองกุงศรี)ทำแล้ว7817881ทำแล้ว 02/06/2554228000
67. เทศบาลตำบลหนองสอ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว5295274270ทำแล้ว 29/07/255430000
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6257184148ทำแล้ว 19/09/255486127747474
69. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6929289ทำแล้ว 30/06/255421141413
70. เทศบาลตำบลหนองอีบุตร (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 29/06/25546175141414
71. เทศบาลตำบลหลักเมือง (กมลาไสย)ทำแล้ว4224224224ทำแล้ว 15/06/255431272725
72. เทศบาลตำบลหลุบ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว7934166ทำแล้ว 27/06/255415111
73. เทศบาลตำบลห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว51223434ทำแล้ว 31/03/2554492311
74. เทศบาลตำบลห้วยโพธิ์ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว62124747ทำแล้ว 25/07/255485552
75. เทศบาลตำบลห้วยเม็ก (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5138161128ทำแล้ว 28/06/255451333333
76. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ยางตลาด)ทำแล้ว5134117123ทำแล้ว 30/05/255531000
77. เทศบาลตำบลเหนือ (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว6192186163ทำแล้ว 27/06/2554124333
78. เทศบาลตำบลเหล่าใหญ่ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว8223222221ทำแล้ว 01/10/2554146000
79. เทศบาลตำบลอิตื้อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6307604602ทำแล้ว 28/06/25549422
80. เทศบาลตำบลอุ่มเม่า (ยางตลาด)ทำแล้ว61292424ทำแล้ว 28/06/255415111
81. อบต.กมลาไสย (กมลาไสย)ทำแล้ว53003838ทำแล้ว 23/05/255470511
82. อบต.กุดค้าว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว3309309308ทำแล้ว 27/06/255512755
83. อบต.กุดโดน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
84. อบต.คลองขาม (ยางตลาด)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
85. อบต.คำสร้างเที่ยง (สามชัย)ทำแล้ว7243211181ทำแล้ว 24/06/255470221817
86. อบต.คำใหญ่ (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว413411092ทำแล้ว 11/05/25542473021
87. อบต.คุ้มเก่า (เขาวง)ทำแล้ว71036464ทำแล้ว 30/06/25543532011
88. อบต.โคกเครือ (หนองกุงศรี)ทำแล้ว8184183183ทำแล้ว 24/05/25532553555
89. อบต.โคกสมบูรณ์ (กมลาไสย)ทำแล้ว6333333 ยังไม่อนุมัติ
90. อบต.โคกสะอาด (ฆ้องชัย)ทำแล้ว41412727ทำแล้ว 24/06/2554411466
91. อบต.ไค้นุ่น (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว7207202163ทำแล้ว 30/06/255448171717
92. อบต.เจ้าท่า (กมลาไสย)ทำแล้ว7300289419ทำแล้ว 30/06/255440111111
93. อบต.แจนแลน (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5228204185ทำแล้ว 17/09/255572211
94. อบต.ดงพยุง (ดอนจาน)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 27/06/255469372222
95. อบต.ดอนสมบูรณ์ (ยางตลาด)ทำแล้ว72632 ยังไม่อนุมัติ
96. อบต.ดินจี่ (คำม่วง)ทำแล้ว8118118118ทำแล้ว 29/06/255447721
97. อบต.ทรายทอง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5132113109ทำแล้ว 14/06/2554862262215
98. อบต.ทุ่งคลอง (คำม่วง)ทำแล้ว6201818 ยังไม่อนุมัติ
99. อบต.ธัญญา (กมลาไสย)ทำแล้ว7161196161ทำแล้ว 08/06/255452191919
100. อบต.นาโก (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5297297297ทำแล้ว 15/06/25546260264
101. อบต.นาคู (นาคู)ทำแล้ว6154121114ทำแล้ว 30/06/25542000
102. อบต.นาไคร้ (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 25/01/2555100844
103. อบต.นาจำปา (ดอนจาน)ทำแล้ว7755951ทำแล้ว 05/08/25542310108
104. อบต.นาเชือก (ยางตลาด)ทำแล้ว5109109109ทำแล้ว 19/05/255431000
105. อบต.นาดี (ยางตลาด)ทำแล้ว6419369347ทำแล้ว 26/05/255428164858582
106. อบต.นาบอน (คำม่วง)ทำแล้ว6298179120ทำแล้ว 30/06/2554147474745
107. อบต.นามน (นามน)ทำแล้ว7181818ทำแล้ว 17/06/2554
108. อบต.นิคมห้วยผึ้ง (ห้วยผึ้ง)ทำแล้ว5134134134ทำแล้ว 29/06/2554120000
109. อบต.เนินยาง (คำม่วง)ทำแล้ว7245183149ทำแล้ว 19/10/2554512311
110. อบต.โนนนาจาน (นาคู)ทำแล้ว5111114123ทำแล้ว 27/06/255453444442
111. อบต.โนนศิลาเลิง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว7270258244ทำแล้ว 22/06/255414811
112. อบต.โนนสะอาด (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว5657372ทำแล้ว 19/01/255436363636
113. อบต.โนนแหลมทอง (สหัสขันธ์)ทำแล้ว512716398ทำแล้ว 02/05/255446383838
114. อบต.บ่อแก้ว (นาคู)ทำแล้ว612383114ทำแล้ว 01/07/255468111
115. อบต.บัวขาว (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว6140129123ทำแล้ว 22/06/2554169444
116. อบต.บึงนาเรียง (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว81353231ทำแล้ว 19/05/2554
117. อบต.พิมูล (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6707070ทำแล้ว 16/06/255414000
118. อบต.โพน (คำม่วง)ทำแล้ว7676666ทำแล้ว 31/10/255419141413
119. อบต.โพนงาม (กมลาไสย)ทำแล้ว5288144114ทำแล้ว 25/10/255468535352
120. อบต.ยอดแกง (นามน)ทำแล้ว7329285276ทำแล้ว 18/06/2554260525249
121. อบต.ยางตลาด (ยางตลาด)ทำแล้ว7152152152ทำแล้ว 23/06/255463000
122. อบต.ยางอู้ม (ท่าคันโท)ทำแล้ว7223220219ทำแล้ว 23/06/2554
123. อบต.ลำชี (ฆ้องชัย)ทำแล้ว61619697ทำแล้ว 24/06/255421141414
124. อบต.เว่อ (ยางตลาด)ทำแล้ว6118126126ทำแล้ว 27/06/255475454545
125. อบต.ศรีสมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6263263263ทำแล้ว 08/06/255479432
126. อบต.สมเด็จ (สมเด็จ)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 20/05/2554636161616
127. อบต.สมสะอาด (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5221010 ยังไม่อนุมัติ
128. อบต.สหัสขันธ์ (สหัสขันธ์)ทำแล้ว7119119119ทำแล้ว 25/05/2554211111
129. อบต.สะอาดไชยศรี (ดอนจาน)ทำแล้ว6423422420ทำแล้ว 29/06/2554320644
130. อบต.สามขา (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว51349896ทำแล้ว 16/06/255432131313
131. อบต.สามัคคี (ร่องคำ)ทำแล้ว4787676ทำแล้ว 24/05/255459505050
132. อบต.สายนาวัง (นาคู)ทำแล้ว787 ยังไม่อนุมัติ
133. อบต.สำราญ (สามชัย)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 30/06/2554152944
134. อบต.สำราญใต้ (สามชัย)ทำแล้ว51 ยังไม่อนุมัติ
135. อบต.เสาเล้า (หนองกุงศรี)ทำแล้ว4117ทำแล้ว 29/06/2554
136. อบต.หนองกุง (เมืองกาฬสินธุ์)ทำแล้ว8502726ทำแล้ว 37212121
137. อบต.หนองช้าง (สามชัย)ทำแล้ว71258885ทำแล้ว 29/06/255495111
138. อบต.หนองตอกแป้น (ยางตลาด)ทำแล้ว9ทำแล้ว 07/07/255330
139. อบต.หนองบัว (นามน)ทำแล้ว6171169169ทำแล้ว 17/06/25545211
140. อบต.หนองผือ (เขาวง)ทำแล้ว82004545ทำแล้ว 21/06/2554
141. อบต.หนองแวง (สมเด็จ)ทำแล้ว4626262ทำแล้ว 31/05/255462161616
142. อบต.หนองห้าง (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 17/06/2554135112112110
143. อบต.หนองหิน (หนองกุงศรี)ทำแล้ว6501616ทำแล้ว 20/06/255427191919
144. อบต.หนองอิเฒ่า (ยางตลาด)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
145. อบต.หมูม่น (สมเด็จ)ทำแล้ว5209214214ทำแล้ว 21/06/255430212020
146. อบต.หลักเหลี่ยม (นามน)ทำแล้ว6318236230ทำแล้ว 01/09/255478544
147. อบต.หัวงัว (ยางตลาด)ทำแล้ว6346357357ทำแล้ว 22/06/255417121212
148. อบต.หัวหิน (ห้วยเม็ก)ทำแล้ว6148148148ทำแล้ว 14/06/2554321086
149. อบต.เหล่ากลาง (ฆ้องชัย)ทำแล้ว520744ทำแล้ว 25/06/2553441643
150. อบต.เหล่าอ้อย (ร่องคำ)ทำแล้ว7757676ทำแล้ว 03/06/25542811118
151. อบต.เหล่าไฮงาม (กุฉินารายณ์)ทำแล้ว81488682ทำแล้ว 30/06/255421333
รวม 151 อปท.15191625,64121,97421,0771414607,1663,0332,5512,447
ข้อมูล ณ 13/09/2563