รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ร้อยเอ็ด ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6693160158ทำแล้ว 26/10/2554216346346346346
2. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7305235235ทำแล้ว 30/06/255416195189189189
3. เทศบาลตำบลกกกุง (เมืองสรวง)ทำแล้ว6121166254ทำแล้ว 14/06/2554466383024
4. เทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6257126107ทำแล้ว 29/06/25544886000
5. เทศบาลตำบลเกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6204228138ทำแล้ว 29/06/255457454535
6. เทศบาลตำบลเกาะแก้ว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6113ทำแล้ว 18/05/2554113666463
7. เทศบาลตำบลขวาว (เสลภูมิ)ทำแล้ว6128124124ทำแล้ว 24/06/2554
8. เทศบาลตำบลคำพอุง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว9349350350ทำแล้ว 08/06/25547982000
9. เทศบาลตำบลคูเมือง (เมืองสรวง)ทำแล้ว8187187187ทำแล้ว 28/06/2554123878774
10. เทศบาลตำบลโคกกกม่วง (โพนทอง)ทำแล้ว899235223ทำแล้ว 29/06/2554125111
11. เทศบาลตำบลโคกล่าม (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 03/06/25545188818180
12. เทศบาลตำบลโคกสูง (โพนทอง)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 30/06/255487158123123123
13. เทศบาลตำบลจตุรพักตรพิมาน (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8279247186ทำแล้ว 15/06/255468131212
14. เทศบาลตำบลจังหาร (จังหาร)ทำแล้ว61436361ทำแล้ว 23/06/255474403838
15. เทศบาลตำบลจำปาขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6180187167ทำแล้ว 30/06/255481626261
16. เทศบาลตำบลชมสะอาด (เมยวดี)ทำแล้ว6186187187ทำแล้ว 27/06/25541187111111
17. เทศบาลตำบลชัยวารี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6167150147ทำแล้ว 29/06/255460373736
18. เทศบาลตำบลชุมพร (เมยวดี)ทำแล้ว6254201125ทำแล้ว 30/06/2554397979797
19. เทศบาลตำบลเชียงขวัญ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6225209209ทำแล้ว 14/06/255414522217
20. เทศบาลตำบลเชียงใหม่ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว5266189181ทำแล้ว 09/05/2554611368144
21. เทศบาลตำบลดงแดง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6321321320ทำแล้ว 30/06/2554189616161
22. เทศบาลตำบลดงสิงห์ (จังหาร)ทำแล้ว7181217207ทำแล้ว 26/07/255567403939
23. เทศบาลตำบลดอกไม้ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
24. เทศบาลตำบลดินดำ (จังหาร)ทำแล้ว6151101242ทำแล้ว 30/06/2554958444
25. เทศบาลตำบลท่าม่วง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6260269269ทำแล้ว 20/06/2554142292929
26. เทศบาลตำบลท่าสีดา (หนองพอก)ทำแล้ว489108102ทำแล้ว 20/06/2554643031
27. เทศบาลตำบลทุ่งกุลา (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว715490119ทำแล้ว 29/06/2554522844
28. เทศบาลตำบลทุ่งหลวง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7858685ทำแล้ว 40272727
29. เทศบาลตำบลธงธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6343229161ทำแล้ว 10/06/2554
30. เทศบาลตำบลนาแซง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7444444ทำแล้ว 17/08/255510331
31. เทศบาลตำบลนาเมือง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7269269269ทำแล้ว 24/06/255487868686
32. เทศบาลตำบลนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว81363836ทำแล้ว 21/06/2554504742
33. เทศบาลตำบลโนนชัยศรี (โพนทอง)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 26/07/255423111
34. เทศบาลตำบลโนนตาล (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6186175175ทำแล้ว 27/08/255526733
35. เทศบาลตำบลโนนสวรรค์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว485133102ทำแล้ว 16/06/25541379676560
36. เทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว622511896ทำแล้ว 30/06/2554272323232
37. เทศบาลตำบลบ้านบาก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว62909797ทำแล้ว 19/05/25543060434343
38. เทศบาลตำบลบุ่งเลิศ (เมยวดี)ทำแล้ว5190179175ทำแล้ว 14/06/25542867585857
39. เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว11201177168ทำแล้ว 30/06/255512000
40. เทศบาลตำบลปอภาร (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว1 ยังไม่อนุมัติ
41. เทศบาลตำบลผักแว่น (จังหาร)ทำแล้ว7582592592ทำแล้ว 16101555555
42. เทศบาลตำบลพนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว9309229204ทำแล้ว 28/06/255483393836
43. เทศบาลตำบลพรสวรรค์ (เสลภูมิ)ทำแล้ว6108112101ทำแล้ว 05/09/25551464575756
44. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (พนมไพร)ทำแล้ว62136ทำแล้ว 27/06/2554191212555453
45. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5646565ทำแล้ว 27/06/255424141412
46. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพนทอง)ทำแล้ว5282232172ทำแล้ว 24/06/255477922
47. เทศบาลตำบลโพนทราย (โพนทราย)ทำแล้ว914744ทำแล้ว 30/06/2554722322
48. เทศบาลตำบลโพนทอง (โพนทอง)ทำแล้ว6267206217ทำแล้ว 30/06/255435104222222
49. เทศบาลตำบลโพนเมือง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6278149149ทำแล้ว 16/06/2554311388
50. เทศบาลตำบลโพนสูง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5117132107ทำแล้ว 08/03/255495838279
51. เทศบาลตำบลมะอึ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว687157183ทำแล้ว 15/06/25542064312718
52. เทศบาลตำบลเมยวดี (เมยวดี)ทำแล้ว6244250249ทำแล้ว 27/06/25544444
53. เทศบาลตำบลเมืองบัว (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7160156155ทำแล้ว 13/06/255458104552017
54. เทศบาลตำบลเมืองไพร (เสลภูมิ)ทำแล้ว5264272272ทำแล้ว 29/06/255494878787
55. เทศบาลตำบลเมืองสรวง (เมืองสรวง)ทำแล้ว51399289ทำแล้ว 30/06/25541231019594
56. เทศบาลตำบลเมืองหงส์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6149296125ทำแล้ว 27/06/25541270606060
57. เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6465454ทำแล้ว 29/06/255446181615
58. เทศบาลตำบลวังหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6196266372ทำแล้ว 29/06/25545195252524
59. เทศบาลตำบลแวง (โพนทอง)ทำแล้ว7121111116ทำแล้ว 28/06/2554141414140
60. เทศบาลตำบลศรีสมเด็จ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6264225200ทำแล้ว 14/06/255463424239
61. เทศบาลตำบลสามขา (โพนทราย)ทำแล้ว6162ทำแล้ว 40000
62. เทศบาลตำบลสีแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว81614427ทำแล้ว 29/06/255446414140
63. เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61408989ทำแล้ว 27/06/2554577141414
64. เทศบาลตำบลเสลภูมิ (เสลภูมิ)ทำแล้ว61418786ทำแล้ว 29/06/2554104918684
65. เทศบาลตำบลหนองผือ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7234151103ทำแล้ว 24/06/255451474747
66. เทศบาลตำบลหนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว6153154154ทำแล้ว 27/06/2554358584647
67. เทศบาลตำบลหนองหลวง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6143142142ทำแล้ว 31/05/255442242424
68. เทศบาลตำบลหนองหิน (เมืองสรวง)ทำแล้ว51139698ทำแล้ว 30/06/255498573030
69. เทศบาลตำบลหนองฮี (หนองฮี)ทำแล้ว61506068ทำแล้ว 60000
70. เทศบาลตำบลหัวช้าง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8260210220ทำแล้ว 30/06/255462242424
71. เทศบาลตำบลหินกอง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6453300302ทำแล้ว 09/09/255446109656565
72. เทศบาลตำบลอัคคะคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว61525959ทำแล้ว 16/07/2555152515149
73. เทศบาลตำบลอาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว8520524524ทำแล้ว 29/06/2554987414138
74. เทศบาลตำบลอุ่มเม้า (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 10/06/25546751000
75. อบต.กกโพธิ์ (หนองพอก)ทำแล้ว61506868ทำแล้ว 22/06/2554643522
76. อบต.กำแพง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7281284284ทำแล้ว 20/06/255430303030
77. อบต.กุดน้ำใส (พนมไพร)ทำแล้ว6199188188ทำแล้ว 15/06/2554578575756
78. อบต.กู่กาสิงห์ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว1017816474ทำแล้ว 16/06/255486131313
79. อบต.เกษตรวิสัย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว101174443ทำแล้ว 16/06/255462282727
80. อบต.ขอนแก่น (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7898989ทำแล้ว 07/06/255489737372
81. อบต.ขามเปี้ย (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว7462464159ทำแล้ว 21/06/25551311754900
82. อบต.ขี้เหล็ก (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว613311054ทำแล้ว 15/05/255466171212
83. อบต.ขี้เหล็ก (อาจสามารถ)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 27/06/255466535341
84. อบต.เขวาทุ่ง (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6314ทำแล้ว 21/06/255421212121
85. อบต.ค้อใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว7817677ทำแล้ว 21/06/2554613733
86. อบต.คำนาดี (โพนทอง)ทำแล้ว91568380ทำแล้ว 2157119119118
87. อบต.คำไฮ (พนมไพร)ทำแล้ว6142142141ทำแล้ว 15/06/2554117828281
88. อบต.แคนใหญ่ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว770ทำแล้ว 18/05/25541927000
89. อบต.โคกสว่าง (พนมไพร)ทำแล้ว5276224191ทำแล้ว 30/05/255420116858383
90. อบต.โคกสว่าง (หนองพอก)ทำแล้ว611221ทำแล้ว 16/08/2555451311
91. อบต.ช้างเผือก (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61759783ทำแล้ว 03/06/2554173737373
92. อบต.ชานุวรรณ (พนมไพร)ทำแล้ว6185122122ทำแล้ว 24/06/255445333
93. อบต.ดงกลาง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว8301189158ทำแล้ว 15/06/2554146434135
94. อบต.ดงครั่งน้อย (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7848484ทำแล้ว 30/06/255442444
95. อบต.ดงครั่งใหญ่ (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7410408406ทำแล้ว 30/06/255469696966
96. อบต.ดงลาน (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6164163163ทำแล้ว 25/07/255546353535
97. อบต.ดอกล้ำ (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว3962224ทำแล้ว 14/06/2554273626262
98. อบต.ดอนโอง (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว51365951ทำแล้ว 17/06/25541056484848
99. อบต.ดูกอึ่ง (หนองฮี)ทำแล้ว5360366356ทำแล้ว 24/05/25541107105105105
100. อบต.ดู่น้อย (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว7244149149ทำแล้ว 19/09/25543644922
101. อบต.เด่นราษฎร์ (หนองฮี)ทำแล้ว6203159156ทำแล้ว 30/10/2554615000
102. อบต.ท่าหาดยาว (โพนทราย)ทำแล้ว6343346344ทำแล้ว 22/06/2554
103. อบต.ทุ่งเขาหลวง (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 06/05/255471454539
104. อบต.ทุ่งทอง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6195135135ทำแล้ว 09/06/2554143434343
105. อบต.ทุ่งศรีเมือง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว8216223236ทำแล้ว 10/09/2555103644961
106. อบต.เทอดไทย (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5694346ทำแล้ว 31/08/25542343323232
107. อบต.ธวัชบุรี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 27/06/255548111111
108. อบต.นางาม (เสลภูมิ)ทำแล้ว7180204204ทำแล้ว 14/06/255472000
109. อบต.นานวล (พนมไพร)ทำแล้ว6189191229ทำแล้ว 30/06/255439322
110. อบต.นาโพธิ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6574343 ยังไม่อนุมัติ
111. อบต.นาเลิง (เสลภูมิ)ทำแล้ว7120129108ทำแล้ว 15/06/255472332828
112. อบต.นาใหญ่ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว619512698ทำแล้ว 29/06/255393525251
113. อบต.นาอุดม (โพนทอง)ทำแล้ว5407360281ทำแล้ว 10/06/255489424239
114. อบต.น้ำคำ (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว61393532ทำแล้ว 16/06/255421061199
115. อบต.น้ำใส (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6363636ทำแล้ว 10/06/255418181815
116. อบต.น้ำอ้อม (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6225226226ทำแล้ว 13/02/255537212120
117. อบต.โนนรัง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว8114114114ทำแล้ว 26/05/255515000
118. อบต.โนนสง่า (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว51306436ทำแล้ว 19/04/25544475464646
119. อบต.โนนสว่าง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว51246766ทำแล้ว 06/06/2554870646361
120. อบต.บ่อพันขัน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7140154141ทำแล้ว 17/06/25541928181717
121. อบต.บัวคำ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6344345345ทำแล้ว 30/06/255490714440
122. อบต.บัวแดง (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว570116110ทำแล้ว 23/06/2554668585858
123. อบต.บ้านเขือง (เชียงขวัญ)ทำแล้ว7197168143ทำแล้ว 20/06/2554660606060
124. อบต.บ้านแจ้ง (อาจสามารถ)ทำแล้ว6206141141ทำแล้ว 14/09/25551
125. อบต.บ้านดู่ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6167167167ทำแล้ว 27/06/2554311101010
126. อบต.บ้านฝาง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว6227144113ทำแล้ว 07/06/2554454176
127. อบต.บึงเกลือ (เสลภูมิ)ทำแล้ว8146179153ทำแล้ว 29/06/2554177454545
128. อบต.บึงงาม (หนองพอก)ทำแล้ว7206177170ทำแล้ว 30/06/2554580424241
129. อบต.บึงงาม (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว3191919 ยังไม่อนุมัติ
130. อบต.บึงนคร (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 20/05/255432202018
131. อบต.ปาฝา (จังหาร)ทำแล้ว5140147147ทำแล้ว 31/05/25549422544
132. อบต.ป่าสังข์ (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว681125116ทำแล้ว 30/06/255455323232
133. อบต.ผาน้ำย้อย (หนองพอก)ทำแล้ว5255141146ทำแล้ว 09/06/255467292827
134. อบต.พนมไพร (พนมไพร)ทำแล้ว6170170170ทำแล้ว 30/06/25547000
135. อบต.พรมสวรรค์ (โพนทอง)ทำแล้ว5242242242ทำแล้ว 17/06/25542421844
136. อบต.พระเจ้า (เชียงขวัญ)ทำแล้ว61189885ทำแล้ว 07/04/25541643393939
137. อบต.พระธาตุ (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6120121121ทำแล้ว 13/06/25541019777
138. อบต.พลับพลา (เชียงขวัญ)ทำแล้ว766ทำแล้ว 15/06/2554665322
139. อบต.โพธิ์ทอง (เสลภูมิ)ทำแล้ว6201144144ทำแล้ว 28/06/255468500
140. อบต.โพธิ์ศรี (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว8158158158ทำแล้ว 30/06/255458333329
141. อบต.โพธิ์ศรีสว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 10/06/2554118313125
142. อบต.โพธิ์สัย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว615093106ทำแล้ว 15/08/2555491322
143. อบต.โพธิ์ใหญ่ (พนมไพร)ทำแล้ว616511749ทำแล้ว 23/06/25542143127127125
144. อบต.ไพศาล (ธวัชบุรี)ทำแล้ว6212212212ทำแล้ว 23/06/2554444252522
145. อบต.ภูเขาทอง (หนองพอก)ทำแล้ว7142134132ทำแล้ว 29/06/25542222
146. อบต.ภูเงิน (เสลภูมิ)ทำแล้ว8262262262ทำแล้ว 13/06/25542702011
147. อบต.ม่วงลาด (จังหาร)ทำแล้ว615410275ทำแล้ว 14/06/255442123726962
148. อบต.มะบ้า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว620310ทำแล้ว 28/07/255419171312
149. อบต.เมืองทอง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6118108109ทำแล้ว 14/06/2554496828282
150. อบต.เมืองทุ่ง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6127110109ทำแล้ว 16/08/25553475575757
151. อบต.เมืองน้อย (ธวัชบุรี)ทำแล้ว611266ทำแล้ว 19/06/2555112282725
152. อบต.เมืองเปลือย (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6149140139ทำแล้ว 29/06/255411332
153. อบต.ยางคำ (โพนทราย)ทำแล้ว6358337337ทำแล้ว 52000
154. อบต.ยางใหญ่ (จังหาร)ทำแล้ว6103396274ทำแล้ว 20/05/255449443
155. อบต.รอบเมือง (หนองพอก)ทำแล้ว4143144137ทำแล้ว 29/06/255457333231
156. อบต.รอบเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 02/08/255481666664
157. อบต.ราชธานี (ธวัชบุรี)ทำแล้ว5226226226ทำแล้ว 4000
158. อบต.วังสามัคคี (โพนทอง)ทำแล้ว8237237237ทำแล้ว 12/05/25541238505050
159. อบต.วารีสวัสดิ์ (พนมไพร)ทำแล้ว6178177177ทำแล้ว 08/06/255463555555
160. อบต.ศรีโคตร (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6152152152ทำแล้ว 29/06/2554158484747
161. อบต.ศรีวิลัย (เสลภูมิ)ทำแล้ว6219222219ทำแล้ว 09/05/255422666
162. อบต.ศรีสว่าง (โพนทราย)ทำแล้ว625013677ทำแล้ว 01/11/255428121212
163. อบต.สระแก้ว (พนมไพร)ทำแล้ว6206198198ทำแล้ว 43000
164. อบต.สระคู (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว9656464ทำแล้ว 25/06/255551505050
165. อบต.สระนกแก้ว (โพนทอง)ทำแล้ว6887364ทำแล้ว 13/06/25541292929292
166. อบต.สระบัว (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว4216221221ทำแล้ว 21/06/2554130646463
167. อบต.สวนจิก (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว5200199199ทำแล้ว 20/06/255440241010
168. อบต.สว่าง (โพนทอง)ทำแล้ว66894123ทำแล้ว 22/06/25542896757575
169. อบต.สะอาด (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว63873 ยังไม่อนุมัติ
170. อบต.สะอาดสมบูรณ์ (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว91503725ทำแล้ว 15/06/2554111353231
171. อบต.สาวแห (หนองฮี)ทำแล้ว6131130132ทำแล้ว 28/06/25552725000
172. อบต.สิงห์โคก (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว7945554ทำแล้ว 14/06/255448191919
173. อบต.แสนชาติ (จังหาร)ทำแล้ว5215217216ทำแล้ว 01/06/2554691722
174. อบต.แสนสุข (พนมไพร)ทำแล้ว7107110155ทำแล้ว 30/06/255462000
175. อบต.หนองแก้ว (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว7121121121ทำแล้ว 30/06/255424000
176. อบต.หนองขาม (อาจสามารถ)ทำแล้ว6217217217ทำแล้ว 24/06/25549777
177. อบต.หนองขุ่นใหญ่ (หนองพอก)ทำแล้ว622119687ทำแล้ว 06/07/25543656535353
178. อบต.หนองแคน (ปทุมรัตต์)ทำแล้ว5233234234ทำแล้ว 24/06/25541041222
179. อบต.หนองตาไก้ (โพธิ์ชัย)ทำแล้ว6213213213ทำแล้ว 23/06/255465404038
180. อบต.หนองทัพไทย (พนมไพร)ทำแล้ว6234171146ทำแล้ว 28/06/2554712611
181. อบต.หนองบัว (อาจสามารถ)ทำแล้ว6979898ทำแล้ว 19/05/2554129252521
182. อบต.หนองไผ่ (ธวัชบุรี)ทำแล้ว51284040ทำแล้ว 12/06/2554
183. อบต.หนองพอก (หนองพอก)ทำแล้ว56910785ทำแล้ว 24/06/255453555
184. อบต.หนองพอก (ธวัชบุรี)ทำแล้ว7757575ทำแล้ว 11/05/255475666665
185. อบต.หนองแวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8213152139ทำแล้ว 26/06/2554102184135135132
186. อบต.หนองแวง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6158158159ทำแล้ว 01/06/255415000
187. อบต.หนองแวงควง (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว6319318318ทำแล้ว 27/06/25542481737372
188. อบต.หนองหมื่นถ่าน (อาจสามารถ)ทำแล้ว6217216216ทำแล้ว 16/06/2554788767671
189. อบต.หนองใหญ่ (โพนทอง)ทำแล้ว61106565ทำแล้ว 18/04/2554102803232
190. อบต.หนองใหญ่ (ศรีสมเด็จ)ทำแล้ว61042929ทำแล้ว 14/06/255412111111
191. อบต.หน่อม (อาจสามารถ)ทำแล้ว72595840ทำแล้ว 01/10/2554101737372
192. อบต.หมูม้น (เชียงขวัญ)ทำแล้ว6198200200ทำแล้ว 21/06/2555
193. อบต.ห้วยหินลาด (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว7122123123ทำแล้ว 30/06/255427000
194. อบต.หัวช้าง (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6189149128ทำแล้ว 19/07/2554160111
195. อบต.หัวโทน (สุวรรณภูมิ)ทำแล้ว6165166166ทำแล้ว 27/06/255440181818
196. อบต.เหนือเมือง (เมืองร้อยเอ็ด)ทำแล้ว6449449449ทำแล้ว 10/06/255471232323
197. อบต.เหล่า (ทุ่งเขาหลวง)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 24/06/255424000
198. อบต.เหล่าน้อย (เสลภูมิ)ทำแล้ว512010694ทำแล้ว 09/06/255428202020
199. อบต.เหล่าหลวง (เกษตรวิสัย)ทำแล้ว8175ทำแล้ว 13/06/2554122552121
200. อบต.โหรา (อาจสามารถ)ทำแล้ว6141156180ทำแล้ว 30/06/25541174606060
201. อบต.อาจสามารถ (อาจสามารถ)ทำแล้ว6175156150ทำแล้ว 01/07/255443000
202. อบต.อีง่อง (จตุรพักตรพิมาน)ทำแล้ว6260260260ทำแล้ว 12/05/255448212121
203. อบต.อุ่มเม่า (โพนทอง)ทำแล้ว5240240240ทำแล้ว 08/06/2554317422
รวม 203 อปท.2031,26636,76931,06229,4101981,83013,7417,5546,6816,500
ข้อมูล ณ 13/09/2563