รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด มหาสารคาม ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.มหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว3320752801ทำแล้ว 16/06/2554320202202194
2. เทศบาลเมืองมหาสารคาม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว4211242165ทำแล้ว 29/06/25541261965411
3. เทศบาลตำบลกุดปลาดุก (ชื่นชม)ทำแล้ว5118118117ทำแล้ว 29/06/255458525249
4. เทศบาลตำบลแกดำ (แกดำ)ทำแล้ว6897877ทำแล้ว 29/06/255461555
5. เทศบาลตำบลโกสุมพิสัย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5185106106ทำแล้ว 30/06/2554175636357
6. เทศบาลตำบลขามเรียง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6208206206ทำแล้ว 27/06/255445393939
7. เทศบาลตำบลโคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว7141159148ทำแล้ว 29/06/255497595959
8. เทศบาลตำบลเชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว6147135118ทำแล้ว 24/06/255488505049
9. เทศบาลตำบลท่าขอนยาง (กันทรวิชัย)ทำแล้ว8164ทำแล้ว 30/06/2554451211
10. เทศบาลตำบลนาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7194208196ทำแล้ว 30/06/255497636363
11. เทศบาลตำบลนาดูน (นาดูน)ทำแล้ว61028680ทำแล้ว 30/06/2554155888
12. เทศบาลตำบลบรบือ (บรบือ)ทำแล้ว4213134113ทำแล้ว 29/06/25543129773331
13. เทศบาลตำบลพยัคฆภูมิพิสัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8324324323ทำแล้ว 24/06/2554667331
14. เทศบาลตำบลโพนทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว6167193192ทำแล้ว 21/06/2554148484848
15. เทศบาลตำบลมิตรภาพ (แกดำ)ทำแล้ว7767676ทำแล้ว 15/06/255414141414
16. เทศบาลตำบลวาปีปทุม (วาปีปทุม)ทำแล้ว6596262ทำแล้ว 27/06/255447282622
17. เทศบาลตำบลแวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6805446ทำแล้ว 22/06/2554259373737
18. เทศบาลตำบลหนองกุง (ชื่นชม)ทำแล้ว6196194194ทำแล้ว 30/06/255480444442
19. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (นาดูน)ทำแล้ว6152152151ทำแล้ว 29/06/25541111
20. เทศบาลตำบลหัวดง (นาดูน)ทำแล้ว8140158149ทำแล้ว 24/06/25541787707070
21. อบต.ก้ามปู (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71128376ทำแล้ว 13/06/255452121010
22. อบต.กำพี้ (บรบือ)ทำแล้ว6189191190ทำแล้ว 16/06/2554646200
23. อบต.กุดรัง (กุดรัง)ทำแล้ว6222207173ทำแล้ว 30/04/255511111
24. อบต.กุดใส้จ่อ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว47244ทำแล้ว 01/06/25541111
25. อบต.กู่ทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว71278078ทำแล้ว 25/04/255577111
26. อบต.กู่สันตรัตน์ (นาดูน)ทำแล้ว71665959ทำแล้ว 07/06/2554138282828
27. อบต.เกิ้ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 07/06/2554
28. อบต.แก้งแก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6133124124ทำแล้ว 22/06/255444555
29. อบต.แก่งเลิงจาน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6123123123ทำแล้ว 10/06/255419111
30. อบต.แกดำ (แกดำ)ทำแล้ว7513737ทำแล้ว 29/06/255435343434
31. อบต.ขามเฒ่าพัฒนา (กันทรวิชัย)ทำแล้ว712341ทำแล้ว 01/10/255428111
32. อบต.ขามป้อม (วาปีปทุม)ทำแล้ว7877354ทำแล้ว 13/06/2554177151111
33. อบต.ขามเรียน (ยางสีสุราช)ทำแล้ว8132136133ทำแล้ว 14/06/255443363634
34. อบต.เขวา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8115116116ทำแล้ว 13/06/255481141411
35. อบต.เขวาไร่ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว61428690ทำแล้ว 30/05/255423160132132131
36. อบต.เขวาไร่ (นาเชือก)ทำแล้ว8656565ทำแล้ว 13/06/255453232323
37. อบต.เขวาใหญ่ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว10110110110ทำแล้ว 30/06/25542328111
38. อบต.เขื่อน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว5186125115ทำแล้ว 23/06/2554
39. อบต.คันธารราษฎร์ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6137137137ทำแล้ว 27/06/25544111
40. อบต.แคน (วาปีปทุม)ทำแล้ว5114114114ทำแล้ว 18/05/255463484845
41. อบต.โคกก่อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8696969ทำแล้ว 14/06/25541017171717
42. อบต.โคกพระ (กันทรวิชัย)ทำแล้ว6767676ทำแล้ว 28/03/255430101010
43. อบต.โคกสีทองหลาง (วาปีปทุม)ทำแล้ว71079183ทำแล้ว 14/06/255440232319
44. อบต.งัวบา (วาปีปทุม)ทำแล้ว6673433ทำแล้ว 06/05/255446111
45. อบต.ชื่นชม (ชื่นชม)ทำแล้ว6154100102ทำแล้ว 12/05/255446444
46. อบต.เชียงยืน (เชียงยืน)ทำแล้ว71004747ทำแล้ว 18/05/255495292727
47. อบต.ดงดวน (นาดูน)ทำแล้ว7226217185ทำแล้ว 18/04/2555357252525
48. อบต.ดงบัง (นาดูน)ทำแล้ว61137244ทำแล้ว 21/06/255458494949
49. อบต.ดงเมือง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6994816ทำแล้ว 16/06/25541012121210
50. อบต.ดงยาง (นาดูน)ทำแล้ว7191189189ทำแล้ว 15/06/2554253454545
51. อบต.ดงใหญ่ (วาปีปทุม)ทำแล้ว81027272ทำแล้ว 16/06/2554158444444
52. อบต.ดอนกลาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6116142283ทำแล้ว 24/06/25541111
53. อบต.ดอนงัว (บรบือ)ทำแล้ว6897672ทำแล้ว 14/06/255452252524
54. อบต.ดอนเงิน (เชียงยืน)ทำแล้ว813210284ทำแล้ว 06/06/255486717171
55. อบต.ดอนหว่าน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว81005252ทำแล้ว 28/06/255452111
56. อบต.ท่าตูม (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว8106117117ทำแล้ว 14/06/255454191915
57. อบต.ท่าสองคอน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6125172132ทำแล้ว 16/05/255422000
58. อบต.นาข่า (วาปีปทุม)ทำแล้ว6134118114ทำแล้ว 10/06/2554501211
59. อบต.นาเชือก (นาเชือก)ทำแล้ว7105159181ทำแล้ว 15/06/255469124747473
60. อบต.นาทอง (เชียงยืน)ทำแล้ว9128138138ทำแล้ว 15/06/2554128929292
61. อบต.นาโพธิ์ (กุดรัง)ทำแล้ว6167167167ทำแล้ว 12/05/255446111
62. อบต.นาภู (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6201128129ทำแล้ว 27/06/255437313131
63. อบต.นาสีนวน (กันทรวิชัย)ทำแล้ว5224293288ทำแล้ว 13/06/25552221111
64. อบต.นาสีนวล (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว599220154ทำแล้ว 10/06/2554993222
65. อบต.โนนแดง (บรบือ)ทำแล้ว8959689ทำแล้ว 30/06/255414141414
66. อบต.โนนภิบาล (แกดำ)ทำแล้ว7184179102ทำแล้ว 24/06/2554158242222
67. อบต.โนนราษี (บรบือ)ทำแล้ว574100100ทำแล้ว 27/06/255454292929
68. อบต.บรบือ (บรบือ)ทำแล้ว6686765ทำแล้ว 17/06/2554682111
69. อบต.บ่อใหญ่ (บรบือ)ทำแล้ว8194185ทำแล้ว 30/06/2554
70. อบต.บัวค้อ (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว611110631ทำแล้ว 17/07/255510111
71. อบต.บัวมาศ (บรบือ)ทำแล้ว6106106106ทำแล้ว 15/06/25542157515151
72. อบต.บ้านกู่ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7898889ทำแล้ว 25/05/255452383833
73. อบต.บ้านหวาย (วาปีปทุม)ทำแล้ว724ทำแล้ว 22/06/255424232323
74. อบต.ประชาพัฒนา (วาปีปทุม)ทำแล้ว7186181169ทำแล้ว 08/06/255463111
75. อบต.ปอพาน (นาเชือก)ทำแล้ว8832626ทำแล้ว 30/06/25544866911
76. อบต.ปะหลาน (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7133125124ทำแล้ว 28/06/255461333333
77. อบต.พระธาตุ (นาดูน)ทำแล้ว7153153152ทำแล้ว 24/05/2555141353535
78. อบต.แพง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 27/05/2554587484848
79. อบต.โพธิ์ชัย (วาปีปทุม)ทำแล้ว6707370ทำแล้ว 01/04/255570454545
80. อบต.โพนงาม (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว86611ทำแล้ว 10/06/255438373637
81. อบต.ภารแอ่น (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5763936ทำแล้ว 16/06/255441191616
82. อบต.มะค่า (กันทรวิชัย)ทำแล้ว51199797ทำแล้ว 21/06/255417111
83. อบต.เม็กดำ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว8109110109ทำแล้ว 16/06/255427999
84. อบต.เมืองเตา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 11/10/255477282822
85. อบต.เมืองเสือ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5112ทำแล้ว 15/06/2555253252525
86. อบต.ยาง (บรบือ)ทำแล้ว596130109ทำแล้ว 27/06/255459282726
87. อบต.ยางท่าแจ้ง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8266113109ทำแล้ว 24/06/2554337333333
88. อบต.ยางน้อย (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6132132132ทำแล้ว 14/09/2554132111
89. อบต.ยางสีสุราช (ยางสีสุราช)ทำแล้ว7209212212ทำแล้ว 29/06/255473444
90. อบต.ราษฎร์เจริญ (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว61162320ทำแล้ว 27/06/2554116494949
91. อบต.ราษฎร์พัฒนา (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว71146262ทำแล้ว 27/01/255537292926
92. อบต.ลาดพัฒนา (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6219219220ทำแล้ว 16/06/25544322
93. อบต.ลานสะแก (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7169104106ทำแล้ว 03/06/255451181817
94. อบต.เลิงใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว4115117117ทำแล้ว 08/06/255469000
95. อบต.เลิงแฝก (กุดรัง)ทำแล้ว61188794ทำแล้ว 14/06/255453111
96. อบต.วังไชย (บรบือ)ทำแล้ว7232171148ทำแล้ว 15/06/255492595853
97. อบต.วังยาว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว897145124ทำแล้ว 25/06/255487676767
98. อบต.วังแสง (แกดำ)ทำแล้ว8231204204ทำแล้ว 23/06/2554231145145145
99. อบต.วังใหม่ (บรบือ)ทำแล้ว98013994ทำแล้ว 28/06/2554462011
100. อบต.เวียงชัย (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว7852727ทำแล้ว 15/06/255451212121
101. อบต.เวียงสะอาด (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว9154104104ทำแล้ว 15/06/255463606057
102. อบต.แวงดง (ยางสีสุราช)ทำแล้ว6181919ทำแล้ว 10/06/255418444
103. อบต.แวงน่าง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6222 ยังไม่อนุมัติ
104. อบต.ศรีสุข (กันทรวิชัย)ทำแล้ว4343343343ทำแล้ว 01/06/2555319000
105. อบต.สันป่าตอง (นาเชือก)ทำแล้ว8636541ทำแล้ว 16/06/2554467363636
106. อบต.สำโรง (นาเชือก)ทำแล้ว7756564ทำแล้ว 28/06/255462484848
107. อบต.เสือโก้ก (วาปีปทุม)ทำแล้ว7219195197ทำแล้ว 17/06/25541066201818
108. อบต.เสือเฒ่า (เชียงยืน)ทำแล้ว7869594ทำแล้ว 09/02/2555326210
109. อบต.หนองกุง (นาเชือก)ทำแล้ว8123114114ทำแล้ว 03/06/2554123999999
110. อบต.หนองกุง (แกดำ)ทำแล้ว7413636 ยังไม่อนุมัติ 2111
111. อบต.หนองกุงสวรรค์ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว710415179ทำแล้ว 10/06/255565000
112. อบต.หนองโก (บรบือ)ทำแล้ว613110096ทำแล้ว 19/05/25541166121212
113. อบต.หนองคู (นาดูน)ทำแล้ว6204188196ทำแล้ว 30/06/25546444
114. อบต.หนองคูขาด (บรบือ)ทำแล้ว6968885ทำแล้ว 15/06/255452131212
115. อบต.หนองจิก (บรบือ)ทำแล้ว6231835 ยังไม่อนุมัติ
116. อบต.หนองซอน (เชียงยืน)ทำแล้ว716ทำแล้ว 17/07/25551111
117. อบต.หนองแดง (นาเชือก)ทำแล้ว892136104ทำแล้ว 15/06/255492111
118. อบต.หนองทุ่ม (วาปีปทุม)ทำแล้ว613ทำแล้ว 20/09/255513222
119. อบต.หนองโน (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6132110108ทำแล้ว 22/06/2554127737069
120. อบต.หนองบอน (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7137102102ทำแล้ว 17/06/255566000
121. อบต.หนองบัว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว5727473ทำแล้ว 14/06/2554511322
122. อบต.หนองบัว (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7133125114ทำแล้ว 118787171
123. อบต.หนองบัวแก้ว (พยัคฆภูมิพิสัย)ทำแล้ว6273280280ทำแล้ว 27/06/25542990776564
124. อบต.หนองบัวสันตุ (ยางสีสุราช)ทำแล้ว614211397ทำแล้ว 23/06/25542663122
125. อบต.หนองปลิง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว6317317316ทำแล้ว 14/06/255455454337
126. อบต.หนองโพธิ์ (นาเชือก)ทำแล้ว6134114117ทำแล้ว 17/06/255471484848
127. อบต.หนองม่วง (บรบือ)ทำแล้ว9959797ทำแล้ว 22/06/255494444440
128. อบต.หนองเม็ก (นาเชือก)ทำแล้ว7967982ทำแล้ว 13/06/25541111
129. อบต.หนองเรือ (นาเชือก)ทำแล้ว72442222ทำแล้ว 21/06/25548888
130. อบต.หนองแวง (กุดรัง)ทำแล้ว6128129127ทำแล้ว 30/05/25541886707070
131. อบต.หนองสิม (บรบือ)ทำแล้ว69366ทำแล้ว 15/05/255528777
132. อบต.หนองแสง (วาปีปทุม)ทำแล้ว61112121ทำแล้ว 30/06/255454766
133. อบต.หนองแสน (วาปีปทุม)ทำแล้ว7686767ทำแล้ว 30/06/2554682722
134. อบต.หนองเหล็ก (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว8531414ทำแล้ว 30/06/255411111
135. อบต.หนองไฮ (วาปีปทุม)ทำแล้ว61083333ทำแล้ว 14/06/2554107302525
136. อบต.ห้วยเตย (กุดรัง)ทำแล้ว8858787ทำแล้ว 14/06/255440191919
137. อบต.ห้วยแอ่ง (เมืองมหาสารคาม)ทำแล้ว5262259260ทำแล้ว 29/06/25555000
138. อบต.หัวขวาง (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6153166131ทำแล้ว 23/06/255454351815
139. อบต.หัวเรือ (วาปีปทุม)ทำแล้ว9377378378ทำแล้ว 31/05/25541251077
140. อบต.เหล่า (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว7191156131ทำแล้ว 30/06/25541011111111
141. อบต.เหล่าดอกไม้ (ชื่นชม)ทำแล้ว72288 ยังไม่อนุมัติ
142. อบต.เหล่าบัวบาน (เชียงยืน)ทำแล้ว6466830ทำแล้ว 15/06/2554147111
143. อบต.แห่ใต้ (โกสุมพิสัย)ทำแล้ว6152ทำแล้ว 10/05/255518554
รวม 143 อปท.14393918,85416,56015,9591396498,2793,9373,4813,392
ข้อมูล ณ 13/09/2563