รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองคาย ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.หนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8392349349ทำแล้ว 18/07/255534333333
2. เทศบาลเมืองท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5380373231ทำแล้ว 29/06/25548120866
3. เทศบาลเมืองหนองคาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6413414414ทำแล้ว 24/05/2554641707821
4. เทศบาลตำบลกวนวัน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6899191ทำแล้ว 27/06/255446161616
5. เทศบาลตำบลกองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว612811299ทำแล้ว 15/06/2554455171715
6. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว71146363ทำแล้ว 27/06/2554751611
7. เทศบาลตำบลบ้านถ่อน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6172175175ทำแล้ว 30/06/25541
8. เทศบาลตำบลปะโค (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว7161161161ทำแล้ว 16/06/255449755
9. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ (เฝ้าไร่)ทำแล้ว7218226221ทำแล้ว 29/06/25543160605252
10. เทศบาลตำบลโพธิ์ชัย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5585858ทำแล้ว 27/06/25545814149
11. เทศบาลตำบลโพนพิสัย (โพนพิสัย)ทำแล้ว9227181163ทำแล้ว 29/06/25541167575757
12. เทศบาลตำบลโพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว5140140140ทำแล้ว 29/06/2554158201616
13. เทศบาลตำบลวัดธาตุ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6232233233ทำแล้ว 24/06/25541105747473
14. เทศบาลตำบลเวียงคุก (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6144118119ทำแล้ว 28/06/2554244221414
15. เทศบาลตำบลศรีเชียงใหม่ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6134151151ทำแล้ว 29/06/255419827510310198
16. เทศบาลตำบลสร้างนางขาว (โพนพิสัย)ทำแล้ว8909090ทำแล้ว 08/08/25557712521
17. เทศบาลตำบลสังคม (สังคม)ทำแล้ว7261262262ทำแล้ว 30/06/255496404038
18. เทศบาลตำบลหนองปลาปาก (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว6108108107ทำแล้ว 23/06/2554318000
19. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว637680ทำแล้ว 29/06/255459222222
20. เทศบาลตำบลหาดคำ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 20/06/25542249522
21. อบต.กุดบง (โพนพิสัย)ทำแล้ว6901511ทำแล้ว 28/06/25545671199
22. อบต.แก้งไก่ (สังคม)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 10/05/255442212119
23. อบต.คอกช้าง (สระใคร)ทำแล้ว6399414414ทำแล้ว 23/06/255432141414
24. อบต.ค่ายบกหวาน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8269267266ทำแล้ว 28/06/25545461099
25. อบต.โคกคอน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7215218218ทำแล้ว 20/06/25541180311
26. อบต.จุมพล (โพนพิสัย)ทำแล้ว7230230230ทำแล้ว 23/05/25551112611
27. อบต.ชุมช้าง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7272265265ทำแล้ว 30/06/255495525050
28. อบต.เซิม (โพนพิสัย)ทำแล้ว7813737ทำแล้ว 28/06/2554104140737272
29. อบต.ด่านศรีสุข (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว7224235445ทำแล้ว 13/06/255444272523
30. อบต.ท่าบ่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7150151149ทำแล้ว 17/06/25543371132
31. อบต.ทุ่งหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว8554949ทำแล้ว 30/06/25547083333
32. อบต.นาข่า (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6154142142ทำแล้ว 15/06/255454262623
33. อบต.นางิ้ว (สังคม)ทำแล้ว7129130130ทำแล้ว 21/06/255429262626
34. อบต.นาดี (เฝ้าไร่)ทำแล้ว9112112112ทำแล้ว 31/08/255529777
35. อบต.นาทับไฮ (รัตนวาปี)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 13/05/255456494948
36. อบต.นาหนัง (โพนพิสัย)ทำแล้ว5444040ทำแล้ว 12/05/2554433202020
37. อบต.น้ำโมง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว797ทำแล้ว 30/06/2554577181818
38. อบต.บ้านเดื่อ (ท่าบ่อ)ทำแล้ว8181ทำแล้ว 29/06/2554442611
39. อบต.บ้านต้อน (รัตนวาปี)ทำแล้ว5737370ทำแล้ว 32542
40. อบต.บ้านผือ (โพนพิสัย)ทำแล้ว8233242242ทำแล้ว 26/06/25552062454443
41. อบต.บ้านฝาง (สระใคร)ทำแล้ว62016059ทำแล้ว 30/06/2554770525249
42. อบต.บ้านโพธิ์ (โพนพิสัย)ทำแล้ว6113105112ทำแล้ว 21/06/25541010109
43. อบต.บ้านม่วง (สังคม)ทำแล้ว9807728ทำแล้ว 29/06/255469393937
44. อบต.บ้านว่าน (ท่าบ่อ)ทำแล้ว61041111ทำแล้ว 29/06/2554571323226
45. อบต.บ้านหม้อ (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว62943636ทำแล้ว 30/08/255531282828
46. อบต.ผาตั้ง (สังคม)ทำแล้ว5194199224ทำแล้ว 08/07/25541098322618
47. อบต.พระธาตุบังพวน (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6636060ทำแล้ว 28/06/2554513011
48. อบต.พระบาทนาสิงห์ (รัตนวาปี)ทำแล้ว5179180185ทำแล้ว 27/06/255467000
49. อบต.พระพุทธบาท (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7354360359ทำแล้ว 27/06/25542153343432
50. อบต.พานพร้าว (ศรีเชียงใหม่)ทำแล้ว7110110110ทำแล้ว 27/06/255479943700
51. อบต.โพธิ์ตาก (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6151296296ทำแล้ว 23/06/25541857343433
52. อบต.โพนทอง (โพธิ์ตาก)ทำแล้ว6289271275ทำแล้ว 27/01/255562111
53. อบต.โพนแพง (รัตนวาปี)ทำแล้ว8758383ทำแล้ว 15/06/2554580535351
54. อบต.โพนสว่าง (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว6224205193ทำแล้ว 13/06/2554887666663
55. อบต.โพนสา (ท่าบ่อ)ทำแล้ว6564242ทำแล้ว 30/06/25541336222
56. อบต.เมืองหมี (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว716522ทำแล้ว 20/06/255427252424
57. อบต.รัตนวาปี (รัตนวาปี)ทำแล้ว7150140129ทำแล้ว 16/06/255468353534
58. อบต.วังหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว5229229171ทำแล้ว 10/06/2554103404040
59. อบต.วัดหลวง (โพนพิสัย)ทำแล้ว7236159134ทำแล้ว 28/06/2554157444
60. อบต.สระใคร (สระใคร)ทำแล้ว61508886ทำแล้ว 27/06/2554653252424
61. อบต.สังคม (สังคม)ทำแล้ว7889090ทำแล้ว 30/05/25541361765
62. อบต.สีกาย (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว9131131131ทำแล้ว 15/06/255427212121
63. อบต.หนองกอมเกาะ (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว62712223ทำแล้ว 28/06/255417152797978
64. อบต.หนองนาง (ท่าบ่อ)ทำแล้ว7184184184ทำแล้ว 27/06/2554184511
65. อบต.หนองหลวง (เฝ้าไร่)ทำแล้ว820422ทำแล้ว 29/06/255421225672318
66. อบต.หินโงม (เมืองหนองคาย)ทำแล้ว8159159159ทำแล้ว 30/06/255444333331
67. อบต.เหล่าต่างคำ (โพนพิสัย)ทำแล้ว5204206206ทำแล้ว 30/06/25543372000
68. อบต.อุดมพร (เฝ้าไร่)ทำแล้ว71119687ทำแล้ว 13/06/25541296838371
รวม 68 อปท.6844911,9669,9609,776688704,9241,9341,6281,551
ข้อมูล ณ 13/09/2563