รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด เลย ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.เลย (เมืองเลย)ทำแล้ว757210078ทำแล้ว 29/06/255514413310199
2. เทศบาลเมืองเลย (เมืองเลย)ทำแล้ว7190270223ทำแล้ว 30/06/255593595957
3. เทศบาลเมืองวังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว6214166143ทำแล้ว 16/06/2554101525252
4. เทศบาลตำบลเขาแก้ว (เชียงคาน)ทำแล้ว7491493491ทำแล้ว 28/06/2554108173121121121
5. เทศบาลตำบลคอนสา (ปากชม)ทำแล้ว8262262262ทำแล้ว 46000
6. เทศบาลตำบลเชียงกลม (ปากชม)ทำแล้ว7105106106ทำแล้ว 20/06/255471000
7. เทศบาลตำบลเชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว10314199178ทำแล้ว 23/06/255429222
8. เทศบาลตำบลด่านซ้าย (ด่านซ้าย)ทำแล้ว11105371ทำแล้ว 30/06/2554281808080
9. เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง (ผาขาว)ทำแล้ว8139139139ทำแล้ว 1368131313
10. เทศบาลตำบลท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7817677ทำแล้ว 31/05/255471373737
11. เทศบาลตำบลธาตุ (เชียงคาน)ทำแล้ว7271235232ทำแล้ว 28/06/255469534949
12. เทศบาลตำบลนาด้วง (นาด้วง)ทำแล้ว71018082ทำแล้ว 29/06/255561595955
13. เทศบาลตำบลนาดอกคำ (นาด้วง)ทำแล้ว7142142142ทำแล้ว 13/06/255450777
14. เทศบาลตำบลนาดินดำ (เมืองเลย)ทำแล้ว7949494ทำแล้ว 30/06/25546594888886
15. เทศบาลตำบลนาโป่ง (เมืองเลย)ทำแล้ว7351352351ทำแล้ว 28/06/2554686800
16. เทศบาลตำบลนาแห้ว (นาแห้ว)ทำแล้ว7284225235ทำแล้ว 27/05/255448000
17. เทศบาลตำบลนาอ้อ (เมืองเลย)ทำแล้ว6818181ทำแล้ว 29/06/255481505049
18. เทศบาลตำบลนาอาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7314287286ทำแล้ว 13/03/2556178404040
19. เทศบาลตำบลน้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว7359359359ทำแล้ว 29/06/25541997171715
20. เทศบาลตำบลโนนปอแดง (ผาขาว)ทำแล้ว7345311311ทำแล้ว 03/04/2555178454543
21. เทศบาลตำบลปากชม (ปากชม)ทำแล้ว7158144141ทำแล้ว 24/06/2554253363434
22. เทศบาลตำบลปากปวน (วังสะพุง)ทำแล้ว7615959ทำแล้ว 03/08/255456353434
23. เทศบาลตำบลผาอินทร์แปลง (เอราวัณ)ทำแล้ว7121103102ทำแล้ว 27/06/255463636363
24. เทศบาลตำบลภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว73663432ทำแล้ว 30/06/2554331571500
25. เทศบาลตำบลภูเรือ (ภูเรือ)ทำแล้ว7245240267ทำแล้ว 20/06/255459202020
26. เทศบาลตำบลร่องจิก (ภูเรือ)ทำแล้ว7157161238ทำแล้ว 05/08/2554111686100
27. เทศบาลตำบลศรีสงคราม (วังสะพุง)ทำแล้ว7310157157ทำแล้ว 15/06/255420191919
28. เทศบาลตำบลศรีสองรัก (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7977979ทำแล้ว 28/06/25542362161616
29. เทศบาลตำบลหนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว7103103103ทำแล้ว 29/06/2554103444141
30. เทศบาลตำบลเอราวัณ (เอราวัณ)ทำแล้ว10106167ทำแล้ว 06/06/25541106787878
31. อบต.กกดู่ (เมืองเลย)ทำแล้ว7216215215ทำแล้ว 30/05/2554364171717
32. อบต.กกทอง (เมืองเลย)ทำแล้ว7124ทำแล้ว 30/06/25541430181818
33. อบต.กกสะทอน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว71148648ทำแล้ว 28/06/255428282828
34. อบต.แก่งศรีภูมิ (ภูหลวง)ทำแล้ว6302307306ทำแล้ว 28/06/25541501300
35. อบต.แก้วเมธี (นาด้วง)ทำแล้ว7115ทำแล้ว 28/06/255442272726
36. อบต.เขาหลวง (วังสะพุง)ทำแล้ว7256256256ทำแล้ว 08/06/2554192751700
37. อบต.โคกขมิ้น (วังสะพุง)ทำแล้ว6223223224ทำแล้ว 27/06/255426300
38. อบต.โคกงาม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6872626ทำแล้ว 05/06/255547131111
39. อบต.โคกใหญ่ (ท่าลี่)ทำแล้ว7126180214ทำแล้ว 16/06/255458434242
40. อบต.จอมศรี (เชียงคาน)ทำแล้ว714312874ทำแล้ว 22/06/255428212121
41. อบต.ชมเจริญ (ปากชม)ทำแล้ว7223172136ทำแล้ว 01/06/255459181818
42. อบต.ชัยพฤกษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว714713292ทำแล้ว 06/06/2554382099
43. อบต.เชียงคาน (เชียงคาน)ทำแล้ว6784137ทำแล้ว 10/05/255457323231
44. อบต.ตาดข่า (หนองหิน)ทำแล้ว8242ทำแล้ว 16/06/255424888
45. อบต.ทรัพย์ไพวัลย์ (เอราวัณ)ทำแล้ว56511ทำแล้ว 30/06/2554427272726
46. อบต.ทรายขาว (วังสะพุง)ทำแล้ว7443449446ทำแล้ว 08/06/255472595752
47. อบต.ท่าลี่ (ท่าลี่)ทำแล้ว8964444ทำแล้ว 15/06/255496656565
48. อบต.ท่าศาลา (ภูเรือ)ทำแล้ว7707070ทำแล้ว 09/06/255443151515
49. อบต.ท่าสวรรค์ (นาด้วง)ทำแล้ว655105106ทำแล้ว 29/06/255446242422
50. อบต.ท่าสะอาด (นาด้วง)ทำแล้ว71329090ทำแล้ว 28/06/255433282828
51. อบต.นครหงษ์ (ปากชม)ทำแล้ว67755ทำแล้ว 29/06/2555343373535
52. อบต.นาแขม (เมืองเลย)ทำแล้ว71791716ทำแล้ว 27/06/2554237131212
53. อบต.นาซ่าว (เชียงคาน)ทำแล้ว8201200189ทำแล้ว 01/06/255439262626
54. อบต.นาดี (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7154154154ทำแล้ว 30/06/2554177333231
55. อบต.นาพึง (นาแห้ว)ทำแล้ว710010081ทำแล้ว 20/06/255449494949
56. อบต.นามาลา (นาแห้ว)ทำแล้ว5254377390ทำแล้ว 30/06/2554491098
57. อบต.นาหอ (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6959594ทำแล้ว 29/06/25541111
58. อบต.น้ำแคม (ท่าลี่)ทำแล้ว8127122122ทำแล้ว 24/06/2554655000
59. อบต.น้ำสวย (เมืองเลย)ทำแล้ว8266282282ทำแล้ว 20/06/255445262626
60. อบต.น้ำหมาน (เมืองเลย)ทำแล้ว7178251192ทำแล้ว 19/01/255553333322
61. อบต.โนนป่าซาง (ผาขาว)ทำแล้ว8120126115ทำแล้ว 89767676
62. อบต.บ้านเพิ่ม (ผาขาว)ทำแล้ว8738172ทำแล้ว 72202020
63. อบต.บุฮม (เชียงคาน)ทำแล้ว735 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.ปลาบ่า (ภูเรือ)ทำแล้ว7307307307ทำแล้ว 01/10/255413500
65. อบต.ปวนพุ (หนองหิน)ทำแล้ว71823030ทำแล้ว 14/06/255452312018
66. อบต.ปากตม (เชียงคาน)ทำแล้ว8212179140ทำแล้ว 20/10/2554113984
67. อบต.ปากหมัน (ด่านซ้าย)ทำแล้ว8666767ทำแล้ว 27/06/255428202020
68. อบต.โป่ง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6707170ทำแล้ว 30/06/2554331866
69. อบต.ผาขาว (ผาขาว)ทำแล้ว7574946ทำแล้ว 01/04/2555
70. อบต.ผานกเค้า (ภูกระดึง)ทำแล้ว7189188188ทำแล้ว 29/06/25546665
71. อบต.ผาน้อย (วังสะพุง)ทำแล้ว6202126134ทำแล้ว 24/06/25541574454544
72. อบต.ผาบิ้ง (วังสะพุง)ทำแล้ว6126127127ทำแล้ว 08/06/255419987
73. อบต.ผาสามยอด (เอราวัณ)ทำแล้ว7123123123ทำแล้ว 13/06/255442222
74. อบต.โพนสูง (ด่านซ้าย)ทำแล้ว6697888ทำแล้ว 17/06/25545774383837
75. อบต.ภูกระดึง (ภูกระดึง)ทำแล้ว7192181178ทำแล้ว 29/06/2554247272727
76. อบต.ภูหอ (ภูหลวง)ทำแล้ว6151150150ทำแล้ว 04/05/255422191919
77. อบต.เมือง (เมืองเลย)ทำแล้ว7456391395ทำแล้ว 15/06/255447135838383
78. อบต.ลาดค่าง (ภูเรือ)ทำแล้ว7139147147ทำแล้ว 14/06/2554139141414
79. อบต.เลยวังไสย์ (ภูหลวง)ทำแล้ว71565895ทำแล้ว 10/06/255421191917
80. อบต.วังยาว (ด่านซ้าย)ทำแล้ว7242251251ทำแล้ว 27/06/255460403633
81. อบต.วังสะพุง (วังสะพุง)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 28/06/255433232323
82. อบต.ศรีฐาน (ภูกระดึง)ทำแล้ว6139139139ทำแล้ว 27/06/255424000
83. อบต.ศรีสองรักษ์ (เมืองเลย)ทำแล้ว1037679ทำแล้ว 22/06/25542141101101101
84. อบต.สานตม (ภูเรือ)ทำแล้ว7257269228ทำแล้ว 15/06/25544477000
85. อบต.เสี้ยว (เมืองเลย)ทำแล้ว7187153153ทำแล้ว 28/06/255417171717
86. อบต.แสงภา (นาแห้ว)ทำแล้ว7221320207ทำแล้ว 06/12/2554
87. อบต.หนองคัน (ภูหลวง)ทำแล้ว4154205141ทำแล้ว 22/06/255453420
88. อบต.หนองงิ้ว (วังสะพุง)ทำแล้ว8595656ทำแล้ว 28/06/25541557282828
89. อบต.หนองบัว (ภูเรือ)ทำแล้ว7143175188ทำแล้ว 17/06/255468393939
90. อบต.หนองผือ (ท่าลี่)ทำแล้ว7207207206ทำแล้ว 27/06/2554574200
91. อบต.หนองหญ้าปล้อง (วังสะพุง)ทำแล้ว6138132132ทำแล้ว 01/08/2554332161616
92. อบต.หนองหิน (หนองหิน)ทำแล้ว81056295ทำแล้ว 25/04/2554
93. อบต.ห้วยบ่อซืน (ปากชม)ทำแล้ว7706220ทำแล้ว 25/10/2555841333333
94. อบต.ห้วยพิชัย (ปากชม)ทำแล้ว7185222222ทำแล้ว 30/06/2554
95. อบต.ห้วยส้ม (ภูกระดึง)ทำแล้ว12175175175ทำแล้ว 29/06/255410000
96. อบต.ห้วยสีเสียด (ภูหลวง)ทำแล้ว7173139133ทำแล้ว 30/06/2554278525250
97. อบต.หาดคัมภีร์ (ปากชม)ทำแล้ว7908685ทำแล้ว 29/06/255419101010
98. อบต.หาดทรายขาว (เชียงคาน)ทำแล้ว7138135134ทำแล้ว 23/06/255436171717
99. อบต.เหล่ากอหก (นาแห้ว)ทำแล้ว72866ทำแล้ว 22/07/25549999
100. อบต.อาฮี (ท่าลี่)ทำแล้ว7346346345ทำแล้ว 28/06/255444272727
101. อบต.อิปุ่ม (ด่านซ้าย)ทำแล้ว777ทำแล้ว 30/06/255424141414
รวม 101 อปท.10171517,73914,96114,4581005295,6982,9482,6302,573
ข้อมูล ณ 13/09/2563