รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุดรธานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว62,6272,6472,643ทำแล้ว 27/06/2554172161146145144
2. เทศบาลนครอุดรธานี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว8848287285ทำแล้ว 30/06/255450296158103
3. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว9205201202ทำแล้ว 30/06/25541777393934
4. เทศบาลเมืองบ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7232224217ทำแล้ว 30/06/255482214150150150
5. เทศบาลเมืองหนองสำโรง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5249325209ทำแล้ว 30/06/25543202756060
6. เทศบาลตำบลกงพานพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว7104105105ทำแล้ว 31/05/255540511711
7. เทศบาลตำบลกลางใหญ่ (บ้านผือ)ทำแล้ว7148120104ทำแล้ว 30/06/25549111
8. เทศบาลตำบลกุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว5333223209ทำแล้ว 29/06/255426333
9. เทศบาลตำบลกุดหมากไฟ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8858280ทำแล้ว 30/06/2554270333
10. เทศบาลตำบลกุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว52845454ทำแล้ว 29/06/2554580646463
11. เทศบาลตำบลกู่แก้ว (กู่แก้ว)ทำแล้ว82581111ทำแล้ว 16/08/2554144363634
12. เทศบาลตำบลคอนสาย (กู่แก้ว)ทำแล้ว71551412ทำแล้ว 17/06/255434187130130117
13. เทศบาลตำบลคำบง (บ้านผือ)ทำแล้ว8185172172ทำแล้ว 29/06/255435252525
14. เทศบาลตำบลโคกสูง (หนองหาน)ทำแล้ว7605858ทำแล้ว 30/06/255460191914
15. เทศบาลตำบลจำปี (ศรีธาตุ)ทำแล้ว7283730ทำแล้ว 27/06/25551111
16. เทศบาลตำบลเชียงเพ็ง (กุดจับ)ทำแล้ว4177185177ทำแล้ว 30/06/255462191818
17. เทศบาลตำบลเชียงแหว (กุมภวาปี)ทำแล้ว7157157157ทำแล้ว 06/06/2554976222
18. เทศบาลตำบลแชแล (กุมภวาปี)ทำแล้ว6240240239ทำแล้ว 13/05/255444313131
19. เทศบาลตำบลไชยวาน (ไชยวาน)ทำแล้ว5256248242ทำแล้ว 30/06/2554295181818
20. เทศบาลตำบลตาลเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว9994643ทำแล้ว 30/06/255429545055
21. เทศบาลตำบลทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว9129116120ทำแล้ว 22/06/255463121212
22. เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ (ทุ่งฝน)ทำแล้ว8234234234ทำแล้ว 23/05/25541591808076
23. เทศบาลตำบลนาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว10168158139ทำแล้ว 21/06/255411696744
24. เทศบาลตำบลนางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5466289290ทำแล้ว 30/06/25549177177177177
25. เทศบาลตำบลนาดี (หนองแสง)ทำแล้ว6270137128ทำแล้ว 30/06/2554585515151
26. เทศบาลตำบลนายูง (นายูง)ทำแล้ว5505051ทำแล้ว 29/06/25541111
27. เทศบาลตำบลน้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5366366366ทำแล้ว 30/06/255483271312
28. เทศบาลตำบลนิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5285256231ทำแล้ว 29/06/2554282101010
29. เทศบาลตำบลโนนทอง (นายูง)ทำแล้ว7108108108ทำแล้ว 28/06/25547111
30. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว520777ทำแล้ว 19/05/255445181818
31. เทศบาลตำบลโนนหวาย (หนองวัวซอ)ทำแล้ว61954320ทำแล้ว 30/05/255532222
32. เทศบาลตำบลบะยาว (วังสามหมอ)ทำแล้ว510385105ทำแล้ว 01/06/255420202020
33. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สร้างคอม)ทำแล้ว810376ทำแล้ว 30/06/255483161414
34. เทศบาลตำบลบ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7306187152ทำแล้ว 29/06/255489585857
35. เทศบาลตำบลบ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว6293297297ทำแล้ว 29/06/255445337733
36. เทศบาลตำบลบ้านตาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7213230231ทำแล้ว 08/02/2554290474332
37. เทศบาลตำบลบ้านธาตุ (เพ็ญ)ทำแล้ว717922ทำแล้ว 27/06/25541721434944
38. เทศบาลตำบลบ้านโปร่ง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6272727ทำแล้ว 29/06/2554293333
39. เทศบาลตำบลบ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว61056867ทำแล้ว 14/06/255486887
40. เทศบาลตำบลบ้านยวด (สร้างคอม)ทำแล้ว7178182188ทำแล้ว 14/06/255422844
41. เทศบาลตำบลปะโค (กุมภวาปี)ทำแล้ว6179128136ทำแล้ว 31/05/2554146333333
42. เทศบาลตำบลปะโค (กุดจับ)ทำแล้ว84941ทำแล้ว 20/06/25544356341312
43. เทศบาลตำบลผักตบ (หนองหาน)ทำแล้ว720283ทำแล้ว 21/06/25541232932
44. เทศบาลตำบลผาสุก (วังสามหมอ)ทำแล้ว6474485485ทำแล้ว 29/06/25546129222
45. เทศบาลตำบลพันดอน (กุมภวาปี)ทำแล้ว5205189175ทำแล้ว 20/06/2554100888856
46. เทศบาลตำบลเพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว6159159159ทำแล้ว 28/06/255489131312
47. เทศบาลตำบลโพนสูง (ไชยวาน)ทำแล้ว91452323ทำแล้ว 27/06/255436999
48. เทศบาลตำบลภูผาแดง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7208207207ทำแล้ว 13/06/2554147341110
49. เทศบาลตำบลเมืองเพีย (กุดจับ)ทำแล้ว81621717ทำแล้ว 28/06/255485222
50. เทศบาลตำบลยางชุม (กุดจับ)ทำแล้ว5169116208ทำแล้ว 15/06/2554101594039
51. เทศบาลตำบลลำพันชาด (วังสามหมอ)ทำแล้ว9868585ทำแล้ว 24/06/2554221685
52. เทศบาลตำบลวังสามหมอ (วังสามหมอ)ทำแล้ว6148145145ทำแล้ว 22/06/25541439252525
53. เทศบาลตำบลเวียงคำ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 19/05/255429111
54. เทศบาลตำบลศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว51468080ทำแล้ว 30/06/2554114322
55. เทศบาลตำบลสร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว5682525ทำแล้ว 09/06/25543569403939
56. เทศบาลตำบลสร้างคอม (สร้างคอม)ทำแล้ว5384400397ทำแล้ว 29/06/255441414039
57. เทศบาลตำบลแสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว5436104104ทำแล้ว 29/06/25541564343332
58. เทศบาลตำบลหนองขอนกว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7183183183ทำแล้ว 27/06/25544333
59. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5602605605ทำแล้ว 20/06/255442150685151
60. เทศบาลตำบลหนองบัวบาน (หนองวัวซอ)ทำแล้ว5130111111ทำแล้ว 10/05/2554669136126
61. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (หนองหาน)ทำแล้ว81081018ทำแล้ว 30/05/2554185131010
62. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6403208162ทำแล้ว 27/02/2555679201717
63. เทศบาลตำบลหนองเม็ก (หนองหาน)ทำแล้ว513010297ทำแล้ว 27/06/255481242424
64. เทศบาลตำบลหนองวัวซอ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว59953212ทำแล้ว 30/06/25548463373736
65. เทศบาลตำบลหนองแวงแก้มหอม (ไชยวาน)ทำแล้ว6263117111ทำแล้ว 28/06/255412755
66. เทศบาลตำบลหนองแวงโนนสะอาด (โนนสะอาด)ทำแล้ว7919898ทำแล้ว 20/02/25556780383732
67. เทศบาลตำบลหนองหญ้าไซ (วังสามหมอ)ทำแล้ว5691433430ทำแล้ว 25/03/25541111
68. เทศบาลตำบลหนองหว้า (กุมภวาปี)ทำแล้ว71056661ทำแล้ว 24/06/25543337333
69. เทศบาลตำบลหนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว4933221ทำแล้ว 28/06/255445242423
70. เทศบาลตำบลห้วยเกิ้ง (กุมภวาปี)ทำแล้ว5131131131ทำแล้ว 24/06/2554481211
71. เทศบาลตำบลหัวนาคำ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว8178166148ทำแล้ว 11/06/255514111
72. เทศบาลตำบลอูบมุง (หนองวัวซอ)ทำแล้ว6182226260ทำแล้ว 28/06/255421441032726
73. อบต.กุดจับ (กุดจับ)ทำแล้ว8204146145ทำแล้ว 23/06/255414222
74. อบต.กุดสระ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7207116114ทำแล้ว 30/06/255413222
75. อบต.กุมภวาปี (กุมภวาปี)ทำแล้ว6125124124ทำแล้ว 27/06/255558474746
76. อบต.ขอนยูง (กุดจับ)ทำแล้ว7191114119ทำแล้ว 30/06/255462171713
77. อบต.ข้าวสาร (บ้านผือ)ทำแล้ว6151146146ทำแล้ว 18/05/2554151111
78. อบต.เขือน้ำ (บ้านผือ)ทำแล้ว6768157ทำแล้ว 29/06/255476655
79. อบต.ค้อใหญ่ (กู่แก้ว)ทำแล้ว71244ทำแล้ว 27/06/25546644
80. อบต.คำโคกสูง (วังสามหมอ)ทำแล้ว6146144144ทำแล้ว 10/06/255490333232
81. อบต.คำด้วง (บ้านผือ)ทำแล้ว5248173139ทำแล้ว 18/05/2554535323232
82. อบต.คำเลาะ (ไชยวาน)ทำแล้ว6989898ทำแล้ว 28/06/255421212133
83. อบต.โคกกลาง (เพ็ญ)ทำแล้ว6595959ทำแล้ว 30/06/255433282824
84. อบต.โคกกลาง (โนนสะอาด)ทำแล้ว69910497ทำแล้ว 24/06/255428532
85. อบต.โคกสะอาด (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว5959283ทำแล้ว 16/06/2554440343434
86. อบต.จอมศรี (เพ็ญ)ทำแล้ว83885042ทำแล้ว 30/06/2554228691488
87. อบต.จำปาโมง (บ้านผือ)ทำแล้ว76111ทำแล้ว 29/06/25547688606060
88. อบต.เชียงดา (สร้างคอม)ทำแล้ว6837878ทำแล้ว 28/06/255434544
89. อบต.เชียงพิณ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7959696ทำแล้ว 11/04/255448232322
90. อบต.เชียงยืน (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว570ทำแล้ว 12/01/255533103696967
91. อบต.เชียงหวาง (เพ็ญ)ทำแล้ว5525453ทำแล้ว 13/06/255437332
92. อบต.ดงเย็น (บ้านดุง)ทำแล้ว6858477ทำแล้ว 29/06/255455424242
93. อบต.ดอนกลอย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว7249244226ทำแล้ว 16/04/255557444038
94. อบต.ดอนหายโศก (หนองหาน)ทำแล้ว5203202201ทำแล้ว 27/06/255433242424
95. อบต.ตาดทอง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว6191190190ทำแล้ว 30/06/255424333
96. อบต.ตานเลียน (กุดจับ)ทำแล้ว10818181ทำแล้ว 17/06/255442101010
97. อบต.ตูมใต้ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7312ทำแล้ว 14/06/255456593822
98. อบต.เตาไห (เพ็ญ)ทำแล้ว7731ทำแล้ว 18/07/255573453232
99. อบต.ถ่อนนาลับ (บ้านดุง)ทำแล้ว6146147149ทำแล้ว 02/05/255530444
100. อบต.ทมนางาม (โนนสะอาด)ทำแล้ว61065555ทำแล้ว 30/06/255410610010099
101. อบต.ทับกุง (หนองแสง)ทำแล้ว5555556556ทำแล้ว 30/06/2553112221
102. อบต.ท่าลี่ (กุมภวาปี)ทำแล้ว7162ทำแล้ว 09/06/255421333
103. อบต.ทุ่งฝน (ทุ่งฝน)ทำแล้ว61622ทำแล้ว 26/05/2554721713033
104. อบต.นากว้าง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7686868ทำแล้ว 23/06/2554652133
105. อบต.นาข่า (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7265298298ทำแล้ว 29/06/2554566505048
106. อบต.นาคำ (บ้านดุง)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 29/06/255453333333
107. อบต.นาแค (นายูง)ทำแล้ว6651ทำแล้ว 29/06/25546663121212
108. อบต.นางัว (น้ำโสม)ทำแล้ว5574443ทำแล้ว 30/06/2554419111
109. อบต.นาชุมแสง (ทุ่งฝน)ทำแล้ว822422ทำแล้ว 02/01/255518555
110. อบต.นาดี (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7156143194ทำแล้ว 09/12/255491166807568
111. อบต.นาทม (ทุ่งฝน)ทำแล้ว7140195120ทำแล้ว 23/06/2554473595959
112. อบต.นาทราย (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว10247236236ทำแล้ว 14/06/255436422
113. อบต.นาบัว (เพ็ญ)ทำแล้ว6535333ทำแล้ว 29/06/255421111
114. อบต.นาพู่ (เพ็ญ)ทำแล้ว71209797ทำแล้ว 13/06/255499504848
115. อบต.นาม่วง (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7307306306ทำแล้ว 55888
116. อบต.นายูง (ศรีธาตุ)ทำแล้ว673ทำแล้ว 174111
117. อบต.นาสะอาด (สร้างคอม)ทำแล้ว526 ยังไม่อนุมัติ 21922
118. อบต.นาไหม (บ้านดุง)ทำแล้ว6848484ทำแล้ว 27/06/255430282828
119. อบต.น้ำพ่น (หนองวัวซอ)ทำแล้ว11270128136ทำแล้ว 25/01/2555114140241814
120. อบต.น้ำโสม (น้ำโสม)ทำแล้ว5848484ทำแล้ว 30/01/255314333
121. อบต.นิคมสงเคราะห์ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว51447474ทำแล้ว 29/06/25547101161612
122. อบต.โนนทอง (บ้านผือ)ทำแล้ว699162113ทำแล้ว 30/06/25541101066
123. อบต.โนนทองอินทร์ (กู่แก้ว)ทำแล้ว71169695ทำแล้ว 28/06/2554222161
124. อบต.โนนสูง (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว514011ทำแล้ว 27/06/2554140513131
125. อบต.บ้านก้อง (นายูง)ทำแล้ว51277372ทำแล้ว 27/06/255484505049
126. อบต.บ้านขาว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7206205185ทำแล้ว 14/06/25541578565655
127. อบต.บ้านค้อ (บ้านผือ)ทำแล้ว6211201196ทำแล้ว 30/06/25542545311
128. อบต.บ้านจั่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7110110110ทำแล้ว 17/06/2554938383836
129. อบต.บ้านจันทน์ (บ้านดุง)ทำแล้ว51216767ทำแล้ว 16/06/255439000
130. อบต.บ้านชัย (บ้านดุง)ทำแล้ว72687878ทำแล้ว 12/05/255428863864
131. อบต.บ้านเชียง (หนองหาน)ทำแล้ว7128122171ทำแล้ว 27/06/2554881133
132. อบต.บ้านดุง (บ้านดุง)ทำแล้ว7742926ทำแล้ว 30/06/2554653511
133. อบต.บ้านแดง (พิบูลย์รักษ์)ทำแล้ว5182182135ทำแล้ว 30/06/25541113909090
134. อบต.บ้านตาด (บ้านดุง)ทำแล้ว795145145ทำแล้ว 24/06/255469454443
135. อบต.บ้านผือ (บ้านผือ)ทำแล้ว7323233ทำแล้ว 24/06/2554201655
136. อบต.บ้านม่วง (บ้านดุง)ทำแล้ว91216724ทำแล้ว 30/06/2554221055
137. อบต.บ้านยา (หนองหาน)ทำแล้ว7160159159ทำแล้ว 03/06/2554170504745
138. อบต.บ้านหยวก (น้ำโสม)ทำแล้ว716810699ทำแล้ว 23/03/255578494948
139. อบต.บ้านหินโงม (สร้างคอม)ทำแล้ว5353535ทำแล้ว 30/06/255429151412
140. อบต.บ้านเหล่า (เพ็ญ)ทำแล้ว8616059ทำแล้ว 23/06/255414752222
141. อบต.บุ่งแก้ว (โนนสะอาด)ทำแล้ว7226192158ทำแล้ว 11/08/255421333
142. อบต.ผาสุก (กุมภวาปี)ทำแล้ว72064241ทำแล้ว 01/06/25542063372
143. อบต.พังงู (หนองหาน)ทำแล้ว8140140140ทำแล้ว 24/06/25541102868681
144. อบต.เพ็ญ (เพ็ญ)ทำแล้ว7366211174ทำแล้ว 30/06/2554481423636
145. อบต.โพธิ์ศรีสำราญ (โนนสะอาด)ทำแล้ว6128128128ทำแล้ว 30/06/2554222999
146. อบต.โพนงาม (หนองหาน)ทำแล้ว7626463ทำแล้ว 28/06/255462343433
147. อบต.โพนสูง (บ้านดุง)ทำแล้ว6434343ทำแล้ว 26/07/25541454414139
148. อบต.เมืองพาน (บ้านผือ)ทำแล้ว6191191191ทำแล้ว 30/06/25541111
149. อบต.วังทอง (บ้านดุง)ทำแล้ว10235199174ทำแล้ว 01/06/255423171111
150. อบต.ศรีธาตุ (ศรีธาตุ)ทำแล้ว712311683ทำแล้ว 25/05/255410654
151. อบต.ศรีสำราญ (น้ำโสม)ทำแล้ว5127127117ทำแล้ว 11/05/2554227977
152. อบต.สร้อยพร้าว (หนองหาน)ทำแล้ว516110769ทำแล้ว 25/06/255410111
153. อบต.สร้างก่อ (กุดจับ)ทำแล้ว7153154151ทำแล้ว 30/06/2554755393939
154. อบต.สร้างแป้น (เพ็ญ)ทำแล้ว81415959ทำแล้ว 29/06/2554180686868
155. อบต.สะแบง (หนองหาน)ทำแล้ว7113113113ทำแล้ว 09/06/25542857282828
156. อบต.สามพร้าว (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว6838787ทำแล้ว 21/02/255544393431
157. อบต.สามัคคี (น้ำโสม)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 23/05/255415522733
158. อบต.สีออ (กุมภวาปี)ทำแล้ว8158107107ทำแล้ว 24/06/25543124111
159. อบต.สุมเส้า (เพ็ญ)ทำแล้ว62011ทำแล้ว 29/06/255420110109
160. อบต.เสอเพลอ (กุมภวาปี)ทำแล้ว5148148139ทำแล้ว 27/06/2554139111
161. อบต.แสงสว่าง (หนองแสง)ทำแล้ว7644543ทำแล้ว 30/06/25545111
162. อบต.โสมเยี่ยม (น้ำโสม)ทำแล้ว5119148131ทำแล้ว 30/06/255477999
163. อบต.หนองกุงทับม้า (วังสามหมอ)ทำแล้ว4242424ทำแล้ว 19/06/255593111
164. อบต.หนองกุงศรี (โนนสะอาด)ทำแล้ว71722ทำแล้ว 28/06/255415721
165. อบต.หนองนกเขียน (ศรีธาตุ)ทำแล้ว5746266ทำแล้ว 15/06/2554401033
166. อบต.หนองนาคำ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 01/08/2554150434343
167. อบต.หนองแวง (บ้านผือ)ทำแล้ว7647115ทำแล้ว 29/06/255455111
168. อบต.หนองแวง (น้ำโสม)ทำแล้ว816777ทำแล้ว 28/06/25548621665
169. อบต.หนองสระปลา (หนองหาน)ทำแล้ว10169126126ทำแล้ว 27/06/2554111161616
170. อบต.หนองแสง (หนองแสง)ทำแล้ว81041313ทำแล้ว 23/06/255453412517
171. อบต.หนองหลัก (ไชยวาน)ทำแล้ว1747474ทำแล้ว 03/10/25542374777
172. อบต.หนองหัวคู (บ้านผือ)ทำแล้ว6200103103ทำแล้ว 20/02/25551126711
173. อบต.หนองหาน (หนองหาน)ทำแล้ว7109106104ทำแล้ว 30/06/2554321133
174. อบต.หนองอ้อ (หนองวัวซอ)ทำแล้ว7169174174ทำแล้ว 23/06/2554169891515
175. อบต.หนองไฮ (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7225223223ทำแล้ว 06/06/2554107303030
176. อบต.หมากหญ้า (หนองวัวซอ)ทำแล้ว8696973ทำแล้ว 15/12/25542111
177. อบต.หมูม่น (เมืองอุดรธานี)ทำแล้ว7156112112ทำแล้ว 30/05/255481565656
178. อบต.ห้วยสามพาด (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว6117105105ทำแล้ว 30/06/255410373077
179. อบต.หายโศก (บ้านผือ)ทำแล้ว6116122120ทำแล้ว 24/06/25544240403737
180. อบต.อ้อมกอ (บ้านดุง)ทำแล้ว75222ทำแล้ว 03/10/255452393938
181. อบต.อุ่มจาน (ประจักษ์ศิลปาคม)ทำแล้ว7160160160ทำแล้ว 22/06/2554456494949
รวม 181 อปท.1811,17732,46124,57423,9461802,14512,2025,4034,1853,991
ข้อมูล ณ 13/09/2563