รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ขอนแก่น ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5663525558ทำแล้ว 30/06/2554486481474474
2. เทศบาลนครขอนแก่น (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว13447210202ทำแล้ว 28/06/25547294199173171
3. เทศบาลเมืองกระนวน (กระนวน)ทำแล้ว7348350340ทำแล้ว 30/06/2554381044344
4. เทศบาลเมืองชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7400186182ทำแล้ว 30/06/25548228959291
5. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6105141141ทำแล้ว 13/03/255535111109108107
6. เทศบาลเมืองบ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7246288249ทำแล้ว 28/06/255424157119119119
7. เทศบาลเมืองเมืองพล (พล)ทำแล้ว4358316290ทำแล้ว 09/09/254512114646464
8. เทศบาลเมืองศิลา (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว519325ทำแล้ว 30/06/255447171140137129
9. เทศบาลตำบลก้านเหลือง (แวงน้อย)ทำแล้ว5151117123ทำแล้ว 30/06/255454533
10. เทศบาลตำบลกุดกว้าง (หนองเรือ)ทำแล้ว5204204204ทำแล้ว 30/06/2554523300
11. เทศบาลตำบลกุดน้ำใส (น้ำพอง)ทำแล้ว4127127127ทำแล้ว 27/06/255472727272
12. เทศบาลตำบลแก่นฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6201207207ทำแล้ว 21/06/2554100818179
13. เทศบาลตำบลขนวน (หนองนาคำ)ทำแล้ว7161154151ทำแล้ว 26/05/255415136123123123
14. เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6998787ทำแล้ว 24/06/255499848484
15. เทศบาลตำบลเขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว5839094ทำแล้ว 29/06/255458131313
16. เทศบาลตำบลโคกงาม (บ้านฝาง)ทำแล้ว512911894ทำแล้ว 30/06/255485686766
17. เทศบาลตำบลโคกสำราญ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5285261241ทำแล้ว 4117111111110
18. เทศบาลตำบลโคกสูง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7163144144ทำแล้ว 24/06/25546111807978
19. เทศบาลตำบลโคกสูงสัมพันธ์ (ชุมแพ)ทำแล้ว7186186186ทำแล้ว 28/06/255410555
20. เทศบาลตำบลชนบท (ชนบท)ทำแล้ว8179188180ทำแล้ว 27/07/25542373575757
21. เทศบาลตำบลชลบถวิบูลย์ (ชนบท)ทำแล้ว6178178177ทำแล้ว 24/06/255455822
22. เทศบาลตำบลซำสูง (ซำสูง)ทำแล้ว5959595ทำแล้ว 30/06/255486888
23. เทศบาลตำบลดอนโมง (หนองเรือ)ทำแล้ว7142122116ทำแล้ว 01/11/25541194212119
24. เทศบาลตำบลท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5193144139ทำแล้ว 28/06/255430154452121
25. เทศบาลตำบลนาข่า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5121121121ทำแล้ว 09/06/255475353534
26. เทศบาลตำบลนาคำ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว4113113113ทำแล้ว 30/06/25544478676362
27. เทศบาลตำบลนาจาน (สีชมพู)ทำแล้ว6141010ทำแล้ว 30/06/2554145000
28. เทศบาลตำบลนาเพียง (ชุมแพ)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 15/09/255447464643
29. เทศบาลตำบลนาแพง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว6193188188ทำแล้ว 31/08/255413333
30. เทศบาลตำบลน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว5747474ทำแล้ว 02/08/2554276565550
31. เทศบาลตำบลน้ำอ้อม (กระนวน)ทำแล้ว687125125ทำแล้ว 30/06/255459444031
32. เทศบาลตำบลโนนคอม (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5385247ทำแล้ว 29/06/2554542313131
33. เทศบาลตำบลโนนฆ้อง (บ้านฝาง)ทำแล้ว7942828ทำแล้ว 29/06/2554295471210
34. เทศบาลตำบลโนนทอง (หนองเรือ)ทำแล้ว5107243199ทำแล้ว 30/06/2554152371414
35. เทศบาลตำบลโนนท่อน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5905350ทำแล้ว 30/06/255462585656
36. เทศบาลตำบลโนนศิลา (โนนศิลา)ทำแล้ว5114111113ทำแล้ว 01/06/255486383838
37. เทศบาลตำบลโนนสมบูรณ์ (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5280279279ทำแล้ว 13/06/255479616159
38. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ชุมแพ)ทำแล้ว7857679ทำแล้ว 20/06/255470606059
39. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (หนองเรือ)ทำแล้ว5148135125ทำแล้ว 29/06/25541117900
40. เทศบาลตำบลโนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว5199145141ทำแล้ว 13/06/25545000
41. เทศบาลตำบลในเมือง (บ้านไผ่)ทำแล้ว5160172139ทำแล้ว 22/06/2554765411
42. เทศบาลตำบลในเมือง (เวียงเก่า)ทำแล้ว5928468ทำแล้ว 29/06/255428120464242
43. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6335313313ทำแล้ว 23/06/255483000
44. เทศบาลตำบลบ้านโคก (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว7222207198ทำแล้ว 14/06/25552997433
45. เทศบาลตำบลบ้านโต้น (พระยืน)ทำแล้ว776100156ทำแล้ว 29/06/255445262625
46. เทศบาลตำบลบ้านเป็ด (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8131300197ทำแล้ว 29/06/25541114807975
47. เทศบาลตำบลบ้านผือ (หนองเรือ)ทำแล้ว4797979ทำแล้ว 23/05/2554358333333
48. เทศบาลตำบลบ้านฝาง (บ้านฝาง)ทำแล้ว6107100106ทำแล้ว 25/07/255415104626261
49. เทศบาลตำบลบ้านแฮด (บ้านแฮด)ทำแล้ว5153187149ทำแล้ว 30/04/25554083311
50. เทศบาลตำบลบึงเนียม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6180212184ทำแล้ว 30/06/2554172100
51. เทศบาลตำบลป่ามะนาว (บ้านฝาง)ทำแล้ว51184343ทำแล้ว 09/06/25541265292928
52. เทศบาลตำบลเปือยน้อย (เปือยน้อย)ทำแล้ว4213197197ทำแล้ว 03/11/255463303030
53. เทศบาลตำบลพระบุ (พระยืน)ทำแล้ว5219219219ทำแล้ว 15/06/255449000
54. เทศบาลตำบลพระยืน (พระยืน)ทำแล้ว5140188138ทำแล้ว 28/06/255475777
55. เทศบาลตำบลพระยืนมิ่งมงคล (พระยืน)ทำแล้ว6188152157ทำแล้ว 24/06/255462262626
56. เทศบาลตำบลพระลับ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5249ทำแล้ว 30/06/255411800
57. เทศบาลตำบลโพธิ์ไชย (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว5462463462ทำแล้ว 29/06/255469191141413
58. เทศบาลตำบลภูผาแดง (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว51188170ทำแล้ว 09/09/25545815159
59. เทศบาลตำบลภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว5116167167ทำแล้ว 17/08/2554100666666
60. เทศบาลตำบลภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว4287300286ทำแล้ว 10/04/255518102616161
61. เทศบาลตำบลม่วงหวาน (น้ำพอง)ทำแล้ว5747676ทำแล้ว 11/03/2554501100
62. เทศบาลตำบลมัญจาคีรี (มัญจาคีรี)ทำแล้ว61335252ทำแล้ว 30/06/255481222
63. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5189165160ทำแล้ว 24/06/25541051133
64. เทศบาลตำบลยางคำ (หนองเรือ)ทำแล้ว7137142142ทำแล้ว 14/06/255451383733
65. เทศบาลตำบลลำน้ำพอง (น้ำพอง)ทำแล้ว7444545ทำแล้ว 05/03/25554000
66. เทศบาลตำบลวังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว4828282ทำแล้ว 29/06/255480000
67. เทศบาลตำบลวังเพิ่ม (สีชมพู)ทำแล้ว5217217217ทำแล้ว 29/06/2554138808079
68. เทศบาลตำบลวังสวรรค์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5138119104ทำแล้ว 30/06/255442653300
69. เทศบาลตำบลแวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว5180183134ทำแล้ว 20/06/2554124888885
70. เทศบาลตำบลแวงใหญ่ (แวงใหญ่)ทำแล้ว6135128136ทำแล้ว 28/06/2554685545453
71. เทศบาลตำบลสระแก้ว (เปือยน้อย)ทำแล้ว7919090ทำแล้ว 22/06/2554512872
72. เทศบาลตำบลสะอาด (น้ำพอง)ทำแล้ว6616767ทำแล้ว 14/06/255461404039
73. เทศบาลตำบลสาวะถี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว8252246265ทำแล้ว 30/06/255424114888585
74. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7919292ทำแล้ว 22/06/255490767676
75. เทศบาลตำบลสีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว7156156156ทำแล้ว 30/06/255476543633
76. เทศบาลตำบลหนองแก (หนองเรือ)ทำแล้ว715810393ทำแล้ว 09/04/255516108534848
77. เทศบาลตำบลหนองตูม (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6657744ทำแล้ว 28/06/255437161311
78. เทศบาลตำบลหนองนาคำ (หนองนาคำ)ทำแล้ว5949595ทำแล้ว 16/06/25543612910310398
79. เทศบาลตำบลหนองโน (กระนวน)ทำแล้ว5939393ทำแล้ว 29/06/255484757575
80. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านฝาง)ทำแล้ว7168267267ทำแล้ว 30/06/25541436111
81. เทศบาลตำบลหนองไผ่ (ชุมแพ)ทำแล้ว6696361ทำแล้ว 14/06/2554403333
82. เทศบาลตำบลหนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7150182153ทำแล้ว 30/06/2554127110110109
83. เทศบาลตำบลหนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6321322321ทำแล้ว 30/06/25543299888888
84. เทศบาลตำบลหนองเสาเล้า (ชุมแพ)ทำแล้ว5134122119ทำแล้ว 27/06/255470303027
85. เทศบาลตำบลห้วยยาง (กระนวน)ทำแล้ว7959595ทำแล้ว 15/06/255484383833
86. อบต.กุดขอนแก่น (ภูเวียง)ทำแล้ว6129158295ทำแล้ว 30/06/2554129108108108
87. อบต.กุดเค้า (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5796868ทำแล้ว 30/06/2554143202016
88. อบต.กุดธาตุ (หนองนาคำ)ทำแล้ว61166565ทำแล้ว 23/06/25546119106106106
89. อบต.กุดเพียขอม (ชนบท)ทำแล้ว4797979ทำแล้ว 22/06/2554156461010
90. อบต.เก่างิ้ว (พล)ทำแล้ว7107153131ทำแล้ว 13/06/255476535252
91. อบต.ขัวเรียง (ชุมแพ)ทำแล้ว7989898ทำแล้ว 11/05/255455414141
92. อบต.ขามป้อม (พระยืน)ทำแล้ว5149119119ทำแล้ว 21/04/2554601477
93. อบต.ขามป้อม (เปือยน้อย)ทำแล้ว65511ทำแล้ว 20/06/255443353434
94. อบต.เขาน้อย (เวียงเก่า)ทำแล้ว5128120111ทำแล้ว 08/03/2555118115115113
95. อบต.เขาสวนกวาง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6347346346ทำแล้ว 26/06/255450303030
96. อบต.เขื่อนอุบลรัตน์ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว4848484ทำแล้ว 24/06/255438292929
97. อบต.คำแคน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51081111ทำแล้ว 08/04/25541092676762
98. อบต.คำม่วง (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 27/02/255533212120
99. อบต.คำแมด (ซำสูง)ทำแล้ว5485151ทำแล้ว 15/06/255423322
100. อบต.คึมชาด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7787979ทำแล้ว 10/06/2555135700
101. อบต.คูคำ (ซำสูง)ทำแล้ว4455258164ทำแล้ว 21/06/25541054151515
102. อบต.แคนเหนือ (บ้านไผ่)ทำแล้ว72216464ทำแล้ว 24/06/2554119767674
103. อบต.โคกสง่า (พล)ทำแล้ว71319685ทำแล้ว 30/06/255466545349
104. อบต.โคกสี (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว4109109109ทำแล้ว 12/08/2554660242424
105. อบต.จระเข้ (หนองเรือ)ทำแล้ว6174174174ทำแล้ว 27/06/255493000
106. อบต.โจดหนองแก (พล)ทำแล้ว511111048ทำแล้ว 13/06/2554656232323
107. อบต.ชุมแพ (ชุมแพ)ทำแล้ว7606060ทำแล้ว 21/06/255443272725
108. อบต.ไชยสอ (ชุมแพ)ทำแล้ว5827476ทำแล้ว 29/06/255448141413
109. อบต.ซับสมบูรณ์ (โคกโพธิ์ไชย)ทำแล้ว52997373ทำแล้ว 08/06/255433553
110. อบต.ซำยาง (สีชมพู)ทำแล้ว6794317ทำแล้ว 23/06/25546000
111. อบต.ดงเค็ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7504949ทำแล้ว 22/06/2555502244
112. อบต.ดงเมืองแอม (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว5175164125ทำแล้ว 27/06/255470424242
113. อบต.ดงลาน (สีชมพู)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 25/07/255457575757
114. อบต.ดอนฉิม (แวงใหญ่)ทำแล้ว7183184184ทำแล้ว 16/06/255476505050
115. อบต.ดอนช้าง (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6121121120ทำแล้ว 30/06/25542243433529
116. อบต.ดอนดั่ง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว61899859ทำแล้ว 08/06/255453393939
117. อบต.ดอนดู่ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5230243239ทำแล้ว 15/06/255465474746
118. อบต.ดอนหัน (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว61359595ทำแล้ว 27/06/25544612343
119. อบต.ดินดำ (ภูเวียง)ทำแล้ว5194194194ทำแล้ว 30/06/2554241000
120. อบต.ดูนสาด (กระนวน)ทำแล้ว7592626ทำแล้ว 24/06/255442262624
121. อบต.แดงใหญ่ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว5149148149ทำแล้ว 30/06/255442000
122. อบต.ตะกั่วป่า (หนองสองห้อง)ทำแล้ว5133145131ทำแล้ว 23/06/2554296928280
123. อบต.ทรายมูล (น้ำพอง)ทำแล้ว51017672ทำแล้ว 30/06/255486303030
124. อบต.ท่ากระเสริม (น้ำพอง)ทำแล้ว6979898ทำแล้ว 28/06/2554603000
125. อบต.ทางขวาง (แวงน้อย)ทำแล้ว51452525ทำแล้ว 21/06/255467474541
126. อบต.ท่านางแนว (แวงน้อย)ทำแล้ว598133124ทำแล้ว 20/06/255469622
127. อบต.ท่าพระ (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว7689689689ทำแล้ว 29/09/2554282191818
128. อบต.ท่าวัด (แวงน้อย)ทำแล้ว6151154151ทำแล้ว 28/06/255449252525
129. อบต.ท่าศาลา (มัญจาคีรี)ทำแล้ว51159811ทำแล้ว 21/06/255455393836
130. อบต.ทุ่งชมพู (ภูเวียง)ทำแล้ว6172141140ทำแล้ว 24/06/2554359524949
131. อบต.ทุ่งโป่ง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7100169126ทำแล้ว 27/06/2554225888
132. อบต.นางาม (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5922929ทำแล้ว 17/08/2554342414026
133. อบต.นางิ้ว (เขาสวนกวาง)ทำแล้ว61302828ทำแล้ว 28/06/25543184777574
134. อบต.นาชุมแสง (ภูเวียง)ทำแล้ว5179176134ทำแล้ว 29/06/2554474111
135. อบต.นาฝาย (ภูผาม่าน)ทำแล้ว4120121121ทำแล้ว 19/09/2554487707070
136. อบต.นาหนองทุ่ม (ชุมแพ)ทำแล้ว4115114118ทำแล้ว 23/06/255443434343
137. อบต.นาหว้า (ภูเวียง)ทำแล้ว6160125123ทำแล้ว 29/06/255476311
138. อบต.โนนข่า (พล)ทำแล้ว7746027ทำแล้ว 16/09/255454444444
139. อบต.โนนแดง (โนนศิลา)ทำแล้ว5999898ทำแล้ว 30/06/2554545300
140. อบต.โนนทอง (แวงใหญ่)ทำแล้ว7735150ทำแล้ว 29/06/255466505050
141. อบต.โนนทัน (หนองเรือ)ทำแล้ว5131133129ทำแล้ว 04/05/255555201919
142. อบต.โนนธาตุ (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71209488ทำแล้ว 28/03/25553123232323
143. อบต.โนนพะยอม (ชนบท)ทำแล้ว5159159159ทำแล้ว 25/02/255459655
144. อบต.โนนสมบูรณ์ (บ้านแฮด)ทำแล้ว5787777ทำแล้ว 20/06/255451221917
145. อบต.โนนสะอาด (แวงใหญ่)ทำแล้ว6115114114ทำแล้ว 20/06/255475585857
146. อบต.โนนหัน (ชุมแพ)ทำแล้ว4162168168ทำแล้ว 10/06/255437282828
147. อบต.โนนอุดม (ชุมแพ)ทำแล้ว7987070ทำแล้ว 13/06/255470000
148. อบต.บริบูรณ์ (สีชมพู)ทำแล้ว654276ทำแล้ว 30/06/25542653454545
149. อบต.บัวเงิน (น้ำพอง)ทำแล้ว5160158158ทำแล้ว 30/06/2554124000
150. อบต.บัวใหญ่ (น้ำพอง)ทำแล้ว5185159128ทำแล้ว 07/06/2554112000
151. อบต.บ้านกง (หนองเรือ)ทำแล้ว5204163171ทำแล้ว 18/06/25541106565045
152. อบต.บ้านขาม (น้ำพอง)ทำแล้ว5176177177ทำแล้ว 12/09/2554176134134134
153. อบต.บ้านดง (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7100102100ทำแล้ว 26/03/255515131313
154. อบต.บ้านแท่น (ชนบท)ทำแล้ว6919293ทำแล้ว 28/06/255427242424
155. อบต.บ้านโนน (ซำสูง)ทำแล้ว4426352288ทำแล้ว 28/02/255546114959595
156. อบต.บ้านไผ่ (บ้านไผ่)ทำแล้ว7191189231ทำแล้ว 30/06/255483676767
157. อบต.บ้านฝาง (กระนวน)ทำแล้ว5913939ทำแล้ว 29/06/255481686767
158. อบต.บ้านเม็ง (หนองเรือ)ทำแล้ว5272424ทำแล้ว 28/06/255486100
159. อบต.บ้านเรือ (ภูเวียง)ทำแล้ว5199199199ทำแล้ว 30/06/255488464645
160. อบต.บ้านลาน (บ้านไผ่)ทำแล้ว5156141139ทำแล้ว 30/06/255416100646461
161. อบต.บ้านหว้า (เมืองขอนแก่น)ทำแล้ว6167186150ทำแล้ว 30/06/2554470535353
162. อบต.บ้านหัน (โนนศิลา)ทำแล้ว6174164182ทำแล้ว 03/10/255464646464
163. อบต.บ้านเหล่า (บ้านฝาง)ทำแล้ว6142146121ทำแล้ว 30/06/2554532000
164. อบต.บ้านใหม่ (สีชมพู)ทำแล้ว67789100ทำแล้ว 13/06/255449474747
165. อบต.ปอแดง (ชนบท)ทำแล้ว763832ทำแล้ว 27/06/255440103181817
166. อบต.ป่าปอ (บ้านไผ่)ทำแล้ว6754948ทำแล้ว 11/04/2555252566
167. อบต.ป่าหวายนั่ง (บ้านฝาง)ทำแล้ว5121120120ทำแล้ว 22/06/255469463836
168. อบต.เปือยใหญ่ (โนนศิลา)ทำแล้ว6103106118ทำแล้ว 29/06/2554573545454
169. อบต.พังทุย (น้ำพอง)ทำแล้ว7575656ทำแล้ว 30/09/25546699878774
170. อบต.เพ็กใหญ่ (พล)ทำแล้ว5129141192ทำแล้ว 22/06/255431124104104104
171. อบต.โพนเพ็ก (มัญจาคีรี)ทำแล้ว71048988ทำแล้ว 15/06/2554603000
172. อบต.ภูผาม่าน (ภูผาม่าน)ทำแล้ว6242424ทำแล้ว 22/06/255415000
173. อบต.ภูเวียง (ภูเวียง)ทำแล้ว5788889ทำแล้ว 30/06/2554440393938
174. อบต.ภูห่าน (สีชมพู)ทำแล้ว6145145145ทำแล้ว 14/06/255493343434
175. อบต.ภูเหล็ก (บ้านไผ่)ทำแล้ว6129276204ทำแล้ว 13/06/255465555552
176. อบต.เมืองเก่าพัฒนา (เวียงเก่า)ทำแล้ว5161229196ทำแล้ว 08/03/2555132111111111
177. อบต.เมืองพล (พล)ทำแล้ว514178125ทำแล้ว 28/06/2554883715848
178. อบต.เมืองเพีย (บ้านไผ่)ทำแล้ว7269262226ทำแล้ว 29/06/255412310110196
179. อบต.ลอมคอม (พล)ทำแล้ว5169169169ทำแล้ว 29/06/255468444443
180. อบต.ละหานนา (แวงน้อย)ทำแล้ว7817867ทำแล้ว 25/05/255451414141
181. อบต.วังชัย (น้ำพอง)ทำแล้ว7737373ทำแล้ว 11/05/255452493737
182. อบต.วังม่วง (เปือยน้อย)ทำแล้ว696103103ทำแล้ว 28/06/255435343333
183. อบต.วังสวาป (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7411414ทำแล้ว 30/06/255475116464441
184. อบต.วังแสง (ชนบท)ทำแล้ว6653226ทำแล้ว 14/06/2554116222
185. อบต.วังหิน (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6144123109ทำแล้ว 20/06/255455622
186. อบต.วังหินลาด (ชุมแพ)ทำแล้ว5777473ทำแล้ว 14/06/255466595958
187. อบต.แวงน้อย (แวงน้อย)ทำแล้ว3188253195ทำแล้ว 16/06/2554123737371
188. อบต.ศรีบุญเรือง (ชนบท)ทำแล้ว7968682ทำแล้ว 06/09/25541453464646
189. อบต.ศรีสุข (สีชมพู)ทำแล้ว6110110109ทำแล้ว 14/06/255482595958
190. อบต.ศรีสุขสำราญ (อุบลรัตน์)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 13/06/2554152000
191. อบต.สงเปือย (ภูเวียง)ทำแล้ว5848686ทำแล้ว 02/06/2554844200
192. อบต.สวนหม่อน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว16949394ทำแล้ว 30/06/2554130222222
193. อบต.สำโรง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 17/08/25543191848483
194. อบต.สีชมพู (สีชมพู)ทำแล้ว5857273ทำแล้ว 03/08/255453302923
195. อบต.โสกนกเต็น (พล)ทำแล้ว6663119ทำแล้ว 30/06/255447303030
196. อบต.หนองกุง (น้ำพอง)ทำแล้ว6969179ทำแล้ว 30/06/255472707070
197. อบต.หนองกุงเซิน (ภูเวียง)ทำแล้ว5143156155ทำแล้ว 02/05/255521212121
198. อบต.หนองกุงธนสาร (ภูเวียง)ทำแล้ว5404040ทำแล้ว 29/06/25543777343030
199. อบต.หนองกุงใหญ่ (กระนวน)ทำแล้ว51008890ทำแล้ว 24/05/255589808078
200. อบต.หนองโก (กระนวน)ทำแล้ว5494443ทำแล้ว 30/06/255435331714
201. อบต.หนองเขียด (ชุมแพ)ทำแล้ว5223223223ทำแล้ว 29/06/2554107616161
202. อบต.หนองแซง (บ้านแฮด)ทำแล้ว5676766ทำแล้ว 30/06/2554161474745
203. อบต.หนองแดง (สีชมพู)ทำแล้ว5766554ทำแล้ว 17/06/2554748313131
204. อบต.หนองน้ำใส (บ้านไผ่)ทำแล้ว7104121120ทำแล้ว 23/06/255485555553
205. อบต.หนองปลาหมอ (โนนศิลา)ทำแล้ว5137137136ทำแล้ว 30/06/255498757562
206. อบต.หนองแปน (มัญจาคีรี)ทำแล้ว5146169169ทำแล้ว 18/07/255450434341
207. อบต.หนองไผ่ล้อม (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6236219219ทำแล้ว 7777
208. อบต.หนองมะเขือ (พล)ทำแล้ว7907776ทำแล้ว 27/06/255464474747
209. อบต.หนองเม็ก (หนองสองห้อง)ทำแล้ว6167166166ทำแล้ว 13/09/255412178969696
210. อบต.หนองเรือ (หนองเรือ)ทำแล้ว7139139139ทำแล้ว 23/06/255471414141
211. อบต.หนองแวง (พระยืน)ทำแล้ว51117070ทำแล้ว 24/05/255443221919
212. อบต.หนองแวงนางเบ้า (พล)ทำแล้ว7121101103ทำแล้ว 28/06/255450000
213. อบต.หนองแวงโสกพระ (พล)ทำแล้ว71267687ทำแล้ว 29/06/2554893787775
214. อบต.หนองสองห้อง (หนองสองห้อง)ทำแล้ว71721411ทำแล้ว 04/04/25552953353533
215. อบต.ห้วยแก (ชนบท)ทำแล้ว7104102102ทำแล้ว 30/06/25541053534545
216. อบต.ห้วยโจด (กระนวน)ทำแล้ว6100103103ทำแล้ว 27/05/255459222019
217. อบต.ห้วยเตย (ซำสูง)ทำแล้ว5245169169ทำแล้ว 30/06/254511172700
218. อบต.ห้วยม่วง (ภูผาม่าน)ทำแล้ว7150150150ทำแล้ว 23/06/2554131001943
219. อบต.หว้าทอง (ภูเวียง)ทำแล้ว71079898ทำแล้ว 29/06/2555763300
220. อบต.หันโจด (หนองสองห้อง)ทำแล้ว7343130ทำแล้ว 15/06/255433000
221. อบต.หัวทุ่ง (พล)ทำแล้ว610797106ทำแล้ว 20/06/255496808079
222. อบต.หัวนาคำ (กระนวน)ทำแล้ว7906060ทำแล้ว 01/04/255480757575
223. อบต.หัวหนอง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6895956ทำแล้ว 13/01/255561616161
224. อบต.หินตั้ง (บ้านไผ่)ทำแล้ว6187218193ทำแล้ว 30/06/255435311
225. อบต.ใหม่นาเพียง (แวงใหญ่)ทำแล้ว71346868ทำแล้ว 09/03/25551134109109109
รวม 225 อปท.2251,31132,45829,41028,1942251,35916,97310,1679,2268,986
ข้อมูล ณ 13/09/2563