รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด หนองบัวลำภู ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.หนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4505244251ทำแล้ว 30/06/255481277000
2. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4685582369ทำแล้ว 30/05/25547107494747
3. เทศบาลตำบลกุดดินจี่ (นากลาง)ทำแล้ว4153141130ทำแล้ว 29/06/25541411119
4. เทศบาลตำบลกุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4218269251ทำแล้ว 23/06/2554108555
5. เทศบาลตำบลเก่ากลอย (นากลาง)ทำแล้ว4236241241ทำแล้ว 13/06/255469595959
6. เทศบาลตำบลจอมทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว71148892ทำแล้ว 28/03/255541000
7. เทศบาลตำบลนากลาง (นากลาง)ทำแล้ว410510875ทำแล้ว 30/06/25542294131313
8. เทศบาลตำบลนาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว75122ทำแล้ว 27/06/25543333
9. เทศบาลตำบลนาด่าน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว6848484ทำแล้ว 22/06/255457333
10. เทศบาลตำบลนาดี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว717210692ทำแล้ว 29/06/2554178747474
11. เทศบาลตำบลนามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4101010 ยังไม่อนุมัติ
12. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (นากลาง)ทำแล้ว7262727ทำแล้ว 15/06/25556681393838
13. เทศบาลตำบลนาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว5296297296ทำแล้ว 16/05/2555182873434
14. เทศบาลตำบลโนนสะอาด (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7407407407ทำแล้ว 30/06/255442103242020
15. เทศบาลตำบลโนนสัง (โนนสัง)ทำแล้ว4265258401ทำแล้ว 27/06/2554216148148148
16. เทศบาลตำบลโนนสูงเปลือย (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7124144155ทำแล้ว 30/06/2554147323232
17. เทศบาลตำบลบ้านค้อ (โนนสัง)ทำแล้ว4261345224ทำแล้ว 28/06/255425777
18. เทศบาลตำบลบ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7181183155ทำแล้ว 30/06/25541346373737
19. เทศบาลตำบลบุญทัน (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7301241226ทำแล้ว 30/06/255431444
20. เทศบาลตำบลฝั่งแดง (นากลาง)ทำแล้ว4314318315ทำแล้ว 08/06/255466222
21. เทศบาลตำบลยางหล่อ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4206175172ทำแล้ว 30/06/25545192363635
22. เทศบาลตำบลสุวรรณคูหา (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4184185185ทำแล้ว 22/06/255467322
23. เทศบาลตำบลหนองแก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว789ทำแล้ว 30/06/255414222
24. เทศบาลตำบลหนองเรือ (โนนสัง)ทำแล้ว9252626ทำแล้ว 28/06/25554444
25. เทศบาลตำบลหัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4304303302ทำแล้ว 30/06/25544444
26. อบต.กุดจิก (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4108ทำแล้ว 13/06/255438202020
27. อบต.กุดดู่ (โนนสัง)ทำแล้ว4136139139ทำแล้ว 23/06/255426655
28. อบต.กุดผึ้ง (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7232214 ยังไม่อนุมัติ
29. อบต.กุดสะเทียน (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
30. อบต.กุดแห่ (นากลาง)ทำแล้ว420891ทำแล้ว 01/06/255444888
31. อบต.โคกม่วง (โนนสัง)ทำแล้ว4107104104ทำแล้ว 20/06/2554610817172
32. อบต.โคกใหญ่ (โนนสัง)ทำแล้ว11682613ทำแล้ว 27/09/255512222
33. อบต.ดงมะไฟ (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว4150152152ทำแล้ว 29/06/255442333
34. อบต.ดงสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว6302723ทำแล้ว 30/06/25543333
35. อบต.ด่านช้าง (นากลาง)ทำแล้ว4616161ทำแล้ว 01/11/25551151511
36. อบต.ทรายทอง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว41648282ทำแล้ว 30/06/255483222
37. อบต.เทพคีรี (นาวัง)ทำแล้ว7146145145ทำแล้ว 28/06/2554861065
38. อบต.นากอก (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว7908686ทำแล้ว 30/06/25545555
39. อบต.นาแก (นาวัง)ทำแล้ว5807373ทำแล้ว 25/05/2554476454542
40. อบต.นาคำไฮ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4565856ทำแล้ว 29/06/25541111
41. อบต.นามะเฟือง (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4322 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.นาสี (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7646463ทำแล้ว 17/06/255458222
43. อบต.นาเหล่า (นาวัง)ทำแล้ว7140140140ทำแล้ว 17/06/2554140888
44. อบต.นิคมพัฒนา (โนนสัง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.โนนขมิ้น (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4494949ทำแล้ว 24/06/25545555
46. อบต.โนนทัน (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.โนนม่วง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4110110110ทำแล้ว 30/06/25543333
48. อบต.โนนเมือง (นากลาง)ทำแล้ว4320320320ทำแล้ว 09/06/255457303030
49. อบต.โนนเมือง (โนนสัง)ทำแล้ว49911224ทำแล้ว 65333
50. อบต.บ้านขาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว5222225225ทำแล้ว 27/06/25543333
51. อบต.บ้านโคก (สุวรรณคูหา)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
52. อบต.บ้านถิ่น (โนนสัง)ทำแล้ว7305304297ทำแล้ว 30/06/0654
53. อบต.บ้านพร้าว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว412515085 ยังไม่อนุมัติ 704444
54. อบต.ปางกู่ (โนนสัง)ทำแล้ว471ทำแล้ว 29/06/255410101010
55. อบต.ป่าไม้งาม (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว415010080ทำแล้ว 23/09/255439123824948
56. อบต.เมืองใหม่ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว71933ทำแล้ว 29/06/255419181717
57. อบต.วังทอง (นาวัง)ทำแล้ว4737373ทำแล้ว 17/06/25542090727272
58. อบต.วังปลาป้อม (นาวัง)ทำแล้ว3121120120ทำแล้ว 14/06/255462522
59. อบต.ศรีบุญเรือง (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.หนองกุงแก้ว (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว787ทำแล้ว 14/06/2554
61. อบต.หนองบัว (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7105105105ทำแล้ว 24/06/25543333
62. อบต.หนองบัวใต้ (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว417755ทำแล้ว 07/06/2554138957875
63. อบต.หนองภัยศูนย์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4435435435ทำแล้ว 23/06/255432151413
64. อบต.หนองสวรรค์ (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4252622ทำแล้ว 30/10/25553333
65. อบต.หนองหว้า (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว4137142142ทำแล้ว 09/06/25542222
66. อบต.หันนางาม (ศรีบุญเรือง)ทำแล้ว4167126215ทำแล้ว 13/06/25543101333
67. อบต.หัวนา (เมืองหนองบัวลำภู)ทำแล้ว7241ทำแล้ว 06/05/2554
68. อบต.อุทัยสวรรค์ (นากลาง)ทำแล้ว71001818ทำแล้ว 24/06/2554158454545
รวม 68 อปท.6835610,0888,4797,969594293,3311,1941,0591,032
ข้อมูล ณ 13/09/2563