รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อำนาจเจริญ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61,9571,008555ทำแล้ว 21/06/25541148917469
2. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8239157149ทำแล้ว 27/05/255482444444
3. เทศบาลตำบลไก่คำ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8100100100ทำแล้ว 27/01/255539422
4. เทศบาลตำบลเค็งใหญ่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8934342ทำแล้ว 16/06/25549664
5. เทศบาลตำบลโคกก่ง (ชานุมาน)ทำแล้ว5125119115ทำแล้ว 29/06/25541165721
6. เทศบาลตำบลโคกกลาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6213213212ทำแล้ว 30/06/2554152424241
7. เทศบาลตำบลชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6140132131ทำแล้ว 30/06/255465444
8. เทศบาลตำบลดงมะยาง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6836553ทำแล้ว 31/05/25546511
9. เทศบาลตำบลนาป่าแซง (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว7313219219ทำแล้ว 30/06/25547655
10. เทศบาลตำบลนายม (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5145129128ทำแล้ว 28/06/2554181242323
11. เทศบาลตำบลนาวัง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6247246245ทำแล้ว 01/06/25543758232323
12. เทศบาลตำบลนาหมอม้า (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว517315242ทำแล้ว 27/06/25541866272727
13. เทศบาลตำบลน้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว73717255ทำแล้ว 30/06/255421353311
14. เทศบาลตำบลปทุมราชวงศา (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว71349185ทำแล้ว 29/06/25547777
15. เทศบาลตำบลเปือย (ลืออำนาจ)ทำแล้ว671104103ทำแล้ว 24/06/255478333
16. เทศบาลตำบลพนา (พนา)ทำแล้ว6123103101ทำแล้ว 21/06/2554969313131
17. เทศบาลตำบลพระเหลา (พนา)ทำแล้ว7265265265ทำแล้ว 31/03/2554101808079
18. เทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ (หัวตะพาน)ทำแล้ว8203156109ทำแล้ว 27/06/255426222222
19. เทศบาลตำบลสามหนอง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6844426ทำแล้ว 28/06/25541994222
20. เทศบาลตำบลสิริเสนางค์ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51224443ทำแล้ว 17/06/255455242423
21. เทศบาลตำบลเสนางคนิคม (เสนางคนิคม)ทำแล้ว51578377ทำแล้ว 27/06/255414753
22. เทศบาลตำบลหนองข่า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว5378367365ทำแล้ว 22/03/255525875
23. เทศบาลตำบลห้วย (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว9596159ทำแล้ว 06/06/25545135222
24. เทศบาลตำบลหัวตะพาน (หัวตะพาน)ทำแล้ว5235212211ทำแล้ว 05/04/2555233231414
25. เทศบาลตำบลอำนาจ (ลืออำนาจ)ทำแล้ว611410199ทำแล้ว 27/05/25543111656565
26. อบต.กุดปลาดุก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4758983ทำแล้ว 20/06/25541085414141
27. อบต.คำเขื่อนแก้ว (ชานุมาน)ทำแล้ว6137103128ทำแล้ว 29/06/2554137222
28. อบต.คำพระ (หัวตะพาน)ทำแล้ว9184187186ทำแล้ว 27/06/255433777
29. อบต.คำโพน (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว8202204205ทำแล้ว 14/06/25549977
30. อบต.คึมใหญ่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5227101101ทำแล้ว 17/06/2554471864
31. อบต.โคกสาร (ชานุมาน)ทำแล้ว6303030ทำแล้ว 23/06/255420111010
32. อบต.จานลาน (พนา)ทำแล้ว6151163186ทำแล้ว 30/06/255446434342
33. อบต.จิกดู่ (หัวตะพาน)ทำแล้ว5175178178ทำแล้ว 30/06/25546411
34. อบต.ชานุมาน (ชานุมาน)ทำแล้ว6289299297ทำแล้ว 31/03/2555100464643
35. อบต.ดงบัง (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6798785ทำแล้ว 30/06/255466515151
36. อบต.ดอนเมย (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6325333333ทำแล้ว 12/05/2554280626155
37. อบต.นาจิก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5485372372ทำแล้ว 61363636
38. อบต.นาแต้ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว4292213ทำแล้ว 10/06/255429111111
39. อบต.นาผือ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว41457677ทำแล้ว 14/06/255442303030
40. อบต.นาเวียง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6374375375ทำแล้ว 23/06/255467585857
41. อบต.นาหว้า (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว611610358ทำแล้ว 28/06/255470411
42. อบต.น้ำปลีก (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5263258258ทำแล้ว 27/06/255430292929
43. อบต.โนนงาม (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว6998276ทำแล้ว 30/06/255420191616
44. อบต.โนนโพธิ์ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว6108108108ทำแล้ว 25/06/2554108808077
45. อบต.โนนหนามแท่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว61,222331330ทำแล้ว 23/03/255537191919
46. อบต.บุ่ง (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว54722ทำแล้ว 13/06/255412121212
47. อบต.ปลาค้าว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5717171ทำแล้ว 12/05/255444303027
48. อบต.ป่าก่อ (ชานุมาน)ทำแล้ว6183182182ทำแล้ว 27/06/2554111121212
49. อบต.พนา (พนา)ทำแล้ว8355353352ทำแล้ว 20/06/255438171717
50. อบต.โพนทอง (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5278262262ทำแล้ว 20/06/2554278222
51. อบต.โพนเมืองน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว510713281ทำแล้ว 20/06/255488615958
52. อบต.แมด (ลืออำนาจ)ทำแล้ว716310165ทำแล้ว 15/06/255436292929
53. อบต.ไม้กลอน (พนา)ทำแล้ว6348189189ทำแล้ว 23/06/25544433
54. อบต.ไร่ขี (ลืออำนาจ)ทำแล้ว6266266266ทำแล้ว 22/06/255464191919
55. อบต.ไร่สีสุก (เสนางคนิคม)ทำแล้ว6969494ทำแล้ว 28/06/255425212018
56. อบต.ลือ (ปทุมราชวงศา)ทำแล้ว69313425ทำแล้ว 09/06/25541675133
57. อบต.สร้างถ่อน้อย (หัวตะพาน)ทำแล้ว5142151117ทำแล้ว 77222
58. อบต.สร้างนกทา (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว5688210210ทำแล้ว 06/06/25543392605958
59. อบต.หนองแก้ว (หัวตะพาน)ทำแล้ว5888686ทำแล้ว 24/06/255455343434
60. อบต.หนองมะแซว (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว51731212ทำแล้ว 29/06/255415111111
61. อบต.หนองสามสี (เสนางคนิคม)ทำแล้ว5806567ทำแล้ว 08/06/255477747472
62. อบต.หนองไฮ (เสนางคนิคม)ทำแล้ว659159ทำแล้ว 17/06/255443313131
63. อบต.ห้วยไร่ (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว517610389ทำแล้ว 17/06/255464515050
64. อบต.เหล่าพรวน (เมืองอำนาจเจริญ)ทำแล้ว8104116114ทำแล้ว 30/06/25541141121212
รวม 64 อปท.6438214,04210,4319,361642253,8661,7531,5501,510
ข้อมูล ณ 13/09/2563