รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยภูมิ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6339386419ทำแล้ว 09/08/2554345249693623
2. เทศบาลเมืองชัยภูมิ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว5290175165ทำแล้ว 30/06/255430143131313
3. เทศบาลตำบลเกษตรสมบูรณ์ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5876156ทำแล้ว 30/06/255457323232
4. เทศบาลตำบลแก้งคร้อ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6205206206ทำแล้ว 30/06/2554109838383
5. เทศบาลตำบลคอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7150151151ทำแล้ว 29/06/25549959181818
6. เทศบาลตำบลคอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว7186185185ทำแล้ว 28/06/25543493484746
7. เทศบาลตำบลโคกสะอาด (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว6350347347ทำแล้ว 30/06/255465252524
8. เทศบาลตำบลโคกสูง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6757262ทำแล้ว 29/06/255456222
9. เทศบาลตำบลจัตุรัส (จัตุรัส)ทำแล้ว4507264264ทำแล้ว 29/04/255433222
10. เทศบาลตำบลชีลอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51388479ทำแล้ว 14/06/25541139292929
11. เทศบาลตำบลตลาดแร้ง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6889292ทำแล้ว 01/06/25543023433
12. เทศบาลตำบลทุ่งทอง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7188187187ทำแล้ว 27/06/25548669676767
13. เทศบาลตำบลทุ่งลุยลาย (คอนสาร)ทำแล้ว41364614ทำแล้ว 19/07/255553131313
14. เทศบาลตำบลเทพสถิต (เทพสถิต)ทำแล้ว6125126105ทำแล้ว 29/06/25541731677
15. เทศบาลตำบลธาตุทอง (ภูเขียว)ทำแล้ว5203135135ทำแล้ว 15/06/2554104917775
16. เทศบาลตำบลนาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5290183114ทำแล้ว 26/05/25541251193193192
17. เทศบาลตำบลบ้านแก้ง (ภูเขียว)ทำแล้ว681130129ทำแล้ว 09/06/25542135191910
18. เทศบาลตำบลบ้านเขว้า (บ้านเขว้า)ทำแล้ว7556556556ทำแล้ว 29/06/255457141414
19. เทศบาลตำบลบ้านค่ายหมื่นแผ้ว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว672147149ทำแล้ว 02/06/2554269444
20. เทศบาลตำบลบ้านเดื่อ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6214176181ทำแล้ว 28/06/2554472642
21. เทศบาลตำบลบ้านเต่า (บ้านแท่น)ทำแล้ว6142170160ทำแล้ว 28/06/255484545452
22. เทศบาลตำบลบ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว7156155155ทำแล้ว 28/06/255482362921
23. เทศบาลตำบลบ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว61533432ทำแล้ว 23/06/255491222
24. เทศบาลตำบลบ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว61027874ทำแล้ว 28/06/255453292928
25. เทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว61312013ทำแล้ว 30/06/25546068393939
26. เทศบาลตำบลบำเหน็จณรงค์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6281313ทำแล้ว 08/03/25551605444
27. เทศบาลตำบลภูเขียว (ภูเขียว)ทำแล้ว7176175174ทำแล้ว 30/06/255423106141414
28. เทศบาลตำบลลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว51514ทำแล้ว 22/06/255419222
29. เทศบาลตำบลลุ่มลำชี (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5215217217ทำแล้ว 27/01/255538111
30. เทศบาลตำบลหนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5116116116ทำแล้ว 29/06/2554569343131
31. เทศบาลตำบลหนองบัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5707171ทำแล้ว 29/06/255410587555532
32. เทศบาลตำบลหนองบัวระเหว (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7156157157ทำแล้ว 25/06/255565111924521
33. เทศบาลตำบลหนองบัวใหญ่ (จัตุรัส)ทำแล้ว6116150121ทำแล้ว 23/06/255476999
34. เทศบาลตำบลหนองสังข์ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว71039388ทำแล้ว 16/06/2554229012128
35. เทศบาลตำบลหลวงศิริ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5183182182ทำแล้ว 20/06/25542795752
36. เทศบาลตำบลห้วยยาง (คอนสาร)ทำแล้ว9281010ทำแล้ว 30/06/25543866574338
37. เทศบาลตำบลห้วยแย้ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว4152217149ทำแล้ว 30/06/255456434343
38. อบต.กวางโจน (ภูเขียว)ทำแล้ว61408963ทำแล้ว 24/06/255436176222
39. อบต.กะฮาด (เนินสง่า)ทำแล้ว518712187ทำแล้ว 21/06/255426342373736
40. อบต.กุดชุมแสง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6167168168ทำแล้ว 22/06/25542581222
41. อบต.กุดตุ้ม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6194378281ทำแล้ว 28/06/2554273353434
42. อบต.กุดน้ำใส (จัตุรัส)ทำแล้ว5444444ทำแล้ว 21/06/255415022444
43. อบต.กุดยม (ภูเขียว)ทำแล้ว613110798ทำแล้ว 31/05/255499484848
44. อบต.กุดเลาะ (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6897579ทำแล้ว 27/06/25546222
45. อบต.เก่าย่าดี (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5222020ทำแล้ว 21/06/2554605333
46. อบต.เกาะมะนาว (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5260182183ทำแล้ว 27/01/2555121155
47. อบต.คอนสวรรค์ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7206207207ทำแล้ว 28/06/2554206373737
48. อบต.คอนสาร (คอนสาร)ทำแล้ว9113113113ทำแล้ว 26/08/255420333
49. อบต.คูเมือง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว4303303303ทำแล้ว 30/06/2554240231513
50. อบต.โคกกุง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว6642526ทำแล้ว 09/02/255563622
51. อบต.โคกเพชรพัฒนา (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5146154136ทำแล้ว 09/02/25559999
52. อบต.โคกมั่งงอย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5536529526ทำแล้ว 24/06/25545124484444
53. อบต.โคกเริงรมย์ (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว5193140138ทำแล้ว 30/06/25542222
54. อบต.โคกสะอาด (ภูเขียว)ทำแล้ว6241025ทำแล้ว 12/09/25544256555555
55. อบต.เจาทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว8251252259ทำแล้ว 23/08/2554161595959
56. อบต.ช่องสามหมอ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7230186171ทำแล้ว 20/06/255582706459
57. อบต.ช่องสามหมอ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว4114114114ทำแล้ว 28/09/2554114141413
58. อบต.ชีบน (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5319166166ทำแล้ว 15/06/25543864222
59. อบต.ซับสีทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6106106107ทำแล้ว 08/01/2555633222
60. อบต.ซับใหญ่ (ซับใหญ่)ทำแล้ว5114174162ทำแล้ว 21/06/25543389838382
61. อบต.ดงกลาง (คอนสาร)ทำแล้ว6868084ทำแล้ว 15/06/2554244222
62. อบต.ดงบัง (คอนสาร)ทำแล้ว61043852ทำแล้ว 03/10/255415111
63. อบต.ตะโกทอง (ซับใหญ่)ทำแล้ว6371441441ทำแล้ว 24/06/2554141292929
64. อบต.ตาเนิน (เนินสง่า)ทำแล้ว6625718ทำแล้ว 21/06/255419345333333
65. อบต.ถ้ำวัวแดง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5234235235ทำแล้ว 30/06/255429161514
66. อบต.ท่ากูบ (ซับใหญ่)ทำแล้ว515388ทำแล้ว 17/06/255426111
67. อบต.ท่ามะไฟหวาน (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5120137113ทำแล้ว 03/02/2555862202020
68. อบต.ท่าหินโงม (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6968583ทำแล้ว 02/01/255527111
69. อบต.ท่าใหญ่ (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 30/06/2554491411
70. อบต.ทุ่งนาเลา (คอนสาร)ทำแล้ว714011ทำแล้ว 29/06/2554140291312
71. อบต.ทุ่งพระ (คอนสาร)ทำแล้ว6714847ทำแล้ว 30/06/2554444292929
72. อบต.นางแดด (หนองบัวแดง)ทำแล้ว61342121ทำแล้ว 13/06/255417111
73. อบต.นาฝาย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7400404404ทำแล้ว 20/01/255538105111
74. อบต.นายางกลัก (เทพสถิต)ทำแล้ว628096103ทำแล้ว 15/06/255425252525
75. อบต.นาเสียว (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6136120142ทำแล้ว 24/06/255435201915
76. อบต.นาหนองทุ่ม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว5100150150ทำแล้ว 29/06/255468542521
77. อบต.โนนกอก (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6162159159ทำแล้ว 27/06/255443333
78. อบต.โนนคูณ (คอนสาร)ทำแล้ว8161512ทำแล้ว 28/06/25541935222
79. อบต.โนนแดง (บ้านเขว้า)ทำแล้ว5636363ทำแล้ว 23/01/25554422
80. อบต.โนนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7362420ทำแล้ว 01/03/2555292244
81. อบต.โนนสะอาด (คอนสวรรค์)ทำแล้ว6231233233ทำแล้ว 23/06/255450333
82. อบต.โนนสำราญ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6116380375ทำแล้ว 30/06/25541111766
83. อบต.บ้านกอก (จัตุรัส)ทำแล้ว9155352ทำแล้ว 14/06/255428111
84. อบต.บ้านแก้ง (แก้งคร้อ)ทำแล้ว8833636ทำแล้ว 13/06/255430221616
85. อบต.บ้านขาม (จัตุรัส)ทำแล้ว8184173163ทำแล้ว 17/06/2554184933
86. อบต.บ้านค่าย (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6877064ทำแล้ว 21/06/2554188111
87. อบต.บ้านเจียง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว10701010ทำแล้ว 29/06/255470181818
88. อบต.บ้านชวน (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว51641717ทำแล้ว 16/01/255516116112258
89. อบต.บ้านดอน (ภูเขียว)ทำแล้ว5882018ทำแล้ว 29/06/255412111
90. อบต.บ้านตาล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว8909090ทำแล้ว 09/02/25554333
91. อบต.บ้านแท่น (บ้านแท่น)ทำแล้ว591146146ทำแล้ว 29/06/255468676767
92. อบต.บ้านบัว (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5120161102ทำแล้ว 09/02/255563333
93. อบต.บ้านเป้า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว61036060ทำแล้ว 17/06/255459322
94. อบต.บ้านเพชร (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว51013321ทำแล้ว 29/06/255494101010
95. อบต.บ้านเพชร (ภูเขียว)ทำแล้ว7159146164ทำแล้ว 10/06/25549644
96. อบต.บ้านยาง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว4114114114ทำแล้ว 29/06/255416714109
97. อบต.บ้านไร่ (เทพสถิต)ทำแล้ว715410275ทำแล้ว 01/06/255451444444
98. อบต.บ้านเล่า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6269291321ทำแล้ว 17/06/255477232121
99. อบต.บ้านโสก (คอนสวรรค์)ทำแล้ว78885ทำแล้ว 21/06/2554171222
100. อบต.บ้านหัน (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว6371369368ทำแล้ว 29/06/2554129222
101. อบต.บุ่งคล้า (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6203202147ทำแล้ว 16/06/255436111
102. อบต.โป่งนก (เทพสถิต)ทำแล้ว5194148139ทำแล้ว 22/06/255423101423231
103. อบต.ผักปัง (ภูเขียว)ทำแล้ว6241215ทำแล้ว 29/06/25549333
104. อบต.โพนทอง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6209261234ทำแล้ว 28/06/2554524022
105. อบต.ภูแลนคา (บ้านเขว้า)ทำแล้ว6293293293ทำแล้ว 20/06/255441312828
106. อบต.ยางหวาย (คอนสวรรค์)ทำแล้ว5171410ทำแล้ว 03/06/255413555
107. อบต.รอบเมือง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6599580ทำแล้ว 30/06/255459111
108. อบต.รังงาม (เนินสง่า)ทำแล้ว61285453ทำแล้ว 06/05/255453505049
109. อบต.ละหาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7202020ทำแล้ว 27/06/25541513222
110. อบต.ลาดใหญ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7948769ทำแล้ว 21/06/255457504748
111. อบต.วะตะแบก (เทพสถิต)ทำแล้ว610793131ทำแล้ว 10/06/255428281717
112. อบต.วังชมภู (หนองบัวแดง)ทำแล้ว6208209209ทำแล้ว 25/10/255456353534
113. อบต.วังตะเฆ่ (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว7437457457ทำแล้ว 15/06/2554139262626
114. อบต.วังทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว827713ทำแล้ว 27/06/25542320111
115. อบต.ศรีสำราญ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว71485253ทำแล้ว 29/06/255478555
116. อบต.ส้มป่อย (จัตุรัส)ทำแล้ว7191190190ทำแล้ว 15/06/25546930111
117. อบต.สระพัง (บ้านแท่น)ทำแล้ว7142114114ทำแล้ว 06/06/25541666222
118. อบต.สระโพนทอง (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว5154152152ทำแล้ว 15/06/255477333
119. อบต.สามสวน (บ้านแท่น)ทำแล้ว6361295227ทำแล้ว 22/06/2554101333
120. อบต.โสกปลาดุก (หนองบัวระเหว)ทำแล้ว41108986ทำแล้ว 27/06/255435201513
121. อบต.หนองข่า (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว61032220ทำแล้ว 14/02/2555731322
122. อบต.หนองขาม (แก้งคร้อ)ทำแล้ว614610184ทำแล้ว 13/06/2554198222
123. อบต.หนองขาม (คอนสวรรค์)ทำแล้ว59144ทำแล้ว 15/06/25544639333
124. อบต.หนองคอนไทย (ภูเขียว)ทำแล้ว51123646ทำแล้ว 14/06/2554867222
125. อบต.หนองคู (บ้านแท่น)ทำแล้ว61096445ทำแล้ว 19/01/255527222222
126. อบต.หนองฉิม (เนินสง่า)ทำแล้ว5163113272ทำแล้ว 14/06/255445155135133133
127. อบต.หนองโดน (จัตุรัส)ทำแล้ว6169118112ทำแล้ว 13/06/255418111
128. อบต.หนองตูม (ภูเขียว)ทำแล้ว5502731ทำแล้ว 15/06/25542418151414
129. อบต.หนองนาแซง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6152187169ทำแล้ว 15/06/255445171717
130. อบต.หนองบัวโคก (จัตุรัส)ทำแล้ว5113173150ทำแล้ว 24/06/2554137175252525
131. อบต.หนองบัวบาน (จัตุรัส)ทำแล้ว7747474ทำแล้ว 16/06/255416322
132. อบต.หนองไผ่ (แก้งคร้อ)ทำแล้ว7584028ทำแล้ว 11/07/25546830191818
133. อบต.หนองไผ่ (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว619510669ทำแล้ว 31/05/2554377473331
134. อบต.หนองโพนงาม (เกษตรสมบูรณ์)ทำแล้ว7527154ทำแล้ว 30/06/255443411
135. อบต.หนองแวง (หนองบัวแดง)ทำแล้ว5331333333ทำแล้ว 13/06/255464101141414
136. อบต.หลุบคา (แก้งคร้อ)ทำแล้ว510433ทำแล้ว 17/06/255437911
137. อบต.ห้วยต้อน (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว7158159159ทำแล้ว 17/06/255475111
138. อบต.ห้วยบง (เมืองชัยภูมิ)ทำแล้ว6192190190ทำแล้ว 14/06/25545912127
139. อบต.ห้วยยายจิ๋ว (เทพสถิต)ทำแล้ว6347195106ทำแล้ว 09/05/25541471522
140. อบต.ห้วยไร่ (คอนสวรรค์)ทำแล้ว7333ทำแล้ว 01/10/25541672222
141. อบต.หัวทะเล (บำเหน็จณรงค์)ทำแล้ว6410415415ทำแล้ว 25212121
142. อบต.แหลมทอง (ภักดีชุมพล)ทำแล้ว6137132131ทำแล้ว 30/06/255458666
143. อบต.โอโล (ภูเขียว)ทำแล้ว6201258216ทำแล้ว 30/06/25541768585858
รวม 143 อปท.14385722,81219,77718,9571432,7809,1863,3772,8702,675
ข้อมูล ณ 13/09/2563