รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ยโสธร ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว5879754751ทำแล้ว 30/06/2554295206202202
2. เทศบาลเมืองยโสธร (เมืองยโสธร)ทำแล้ว9360224192ทำแล้ว 29/06/2554390444343
3. เทศบาลตำบลกุดชุมพัฒนา (กุดชุม)ทำแล้ว4179135106ทำแล้ว 29/06/25542099505050
4. เทศบาลตำบลกุดเชียงหมี (เลิงนกทา)ทำแล้ว41487171ทำแล้ว 30/06/255472139424239
5. เทศบาลตำบลกุดแห่ (เลิงนกทา)ทำแล้ว7100139137ทำแล้ว 29/06/2554145363636
6. เทศบาลตำบลค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว51442424ทำแล้ว 27/06/255468131313
7. เทศบาลตำบลคำเขื่อนแก้ว (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว435ทำแล้ว 13/06/255435353535
8. เทศบาลตำบลคำเตย (ไทยเจริญ)ทำแล้ว8146135123ทำแล้ว 30/06/25542174606059
9. เทศบาลตำบลดงแคนใหญ่ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6647269ทำแล้ว 01/10/255425431
10. เทศบาลตำบลเดิด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8178152129ทำแล้ว 27/06/25541854343030
11. เทศบาลตำบลตาดทอง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7591701701ทำแล้ว 10/01/255536333333
12. เทศบาลตำบลทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว6140111111ทำแล้ว 30/06/25542121464646
13. เทศบาลตำบลทุ่งแต้ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4140136135ทำแล้ว 30/05/25542918109
14. เทศบาลตำบลนาเวียง (ทรายมูล)ทำแล้ว81434545ทำแล้ว 21/10/2554297635957
15. เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว497152144ทำแล้ว 12/05/255455444141
16. เทศบาลตำบลบุ่งค้า (เลิงนกทา)ทำแล้ว1065611ทำแล้ว 29/06/255449358757170
17. เทศบาลตำบลป่าติ้ว (ป่าติ้ว)ทำแล้ว810111997ทำแล้ว 27/06/255488443930
18. เทศบาลตำบลฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5183186186ทำแล้ว 29/06/25541898191917
19. เทศบาลตำบลเลิงนกทา (เลิงนกทา)ทำแล้ว5165221ทำแล้ว 30/06/2554931199
20. เทศบาลตำบลศรีแก้ว (เลิงนกทา)ทำแล้ว5220219219ทำแล้ว 21/06/255448323232
21. เทศบาลตำบลสวาท (เลิงนกทา)ทำแล้ว4156141141ทำแล้ว 27/06/2554154127120113
22. เทศบาลตำบลสามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว41873737ทำแล้ว 29/06/2554183515150
23. เทศบาลตำบลสามัคคี (เลิงนกทา)ทำแล้ว8240179179ทำแล้ว 24/06/2554286151515
24. เทศบาลตำบลสำราญ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8178160147ทำแล้ว 21/06/2554128919191
25. เทศบาลตำบลห้องแซง (เลิงนกทา)ทำแล้ว614210499ทำแล้ว 28/06/2554142666662
26. อบต.กระจาย (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4243418ทำแล้ว 24/06/25544222
27. อบต.กำแมด (กุดชุม)ทำแล้ว8305163141ทำแล้ว 15/06/255450282323
28. อบต.กุดกุง (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41233828ทำแล้ว 21/06/2554123171717
29. อบต.กุดชุม (กุดชุม)ทำแล้ว8602512ทำแล้ว 20/06/25541623131111
30. อบต.กุดน้ำใส (ค้อวัง)ทำแล้ว51769393ทำแล้ว 14/06/2554671598
31. อบต.กู่จาน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว8164157158ทำแล้ว 27/06/255436101010
32. อบต.ขั้นไดใหญ่ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4152145145ทำแล้ว 27/05/255473129707066
33. อบต.ขุมเงิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว715014984ทำแล้ว 17/06/255433191818
34. อบต.เขื่องคำ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8179117128ทำแล้ว 30/06/2554594422
35. อบต.ค้อวัง (ค้อวัง)ทำแล้ว6191717ทำแล้ว 12/01/25551816111111
36. อบต.ค้อเหนือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว51001010ทำแล้ว 30/06/2554100747361
37. อบต.คำน้ำสร้าง (กุดชุม)ทำแล้ว111044646ทำแล้ว 25/05/255423555
38. อบต.คำไผ่ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว811411399ทำแล้ว 04/05/25543816167
39. อบต.คูเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว8425405354ทำแล้ว 28/06/2554555504845
40. อบต.แคนน้อย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41092221ทำแล้ว 17/06/255462272726
41. อบต.โคกนาโก (ป่าติ้ว)ทำแล้ว615110295ทำแล้ว 23/05/25544477525245
42. อบต.โคกสำราญ (เลิงนกทา)ทำแล้ว8177168147ทำแล้ว 544302727
43. อบต.เชียงเพ็ง (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4234235233ทำแล้ว 28/06/255453451817
44. อบต.ดงเจริญ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4104104104ทำแล้ว 15/06/255432302726
45. อบต.ดงมะไฟ (ทรายมูล)ทำแล้ว8503333ทำแล้ว 30/06/2554733141414
46. อบต.ดู่ทุ่ง (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7864530ทำแล้ว 07/06/255445312923
47. อบต.ดู่ลาด (ทรายมูล)ทำแล้ว4212121ทำแล้ว 15/10/2555180251410
48. อบต.ทรายมูล (ทรายมูล)ทำแล้ว41236564ทำแล้ว 14/06/255457323232
49. อบต.ทุ่งนางโอก (เมืองยโสธร)ทำแล้ว82743737ทำแล้ว 03/06/2554275757575
50. อบต.ทุ่งมน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว81955754ทำแล้ว 25/05/2554266242221
51. อบต.ไทยเจริญ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว81403737ทำแล้ว 22/04/255414111
52. อบต.นาแก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว81058980ทำแล้ว 15/06/255420202020
53. อบต.นาคำ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4132127106ทำแล้ว 21/06/2554162121110
54. อบต.นาสะไมย์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8116111111ทำแล้ว 15/06/2554660282417
55. อบต.นาโส่ (กุดชุม)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 16/06/25542222
56. อบต.น้ำคำ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว7736054ทำแล้ว 30/06/255443655
57. อบต.น้ำอ้อม (ค้อวัง)ทำแล้ว4998278ทำแล้ว 27/05/255460282626
58. อบต.โนนทราย (มหาชนะชัย)ทำแล้ว734ทำแล้ว 27/05/255420322
59. อบต.โนนเปือย (กุดชุม)ทำแล้ว7129128128ทำแล้ว 27/06/255481666
60. อบต.บากเรือ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7118133133ทำแล้ว 07/06/255449373737
61. อบต.บึงแก (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5192131115ทำแล้ว 30/06/255484706868
62. อบต.ผือฮี (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7100ทำแล้ว 20/06/255431131131131131
63. อบต.ไผ่ (ทรายมูล)ทำแล้ว8119119119ทำแล้ว 18000
64. อบต.พระเสาร์ (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5203204203ทำแล้ว 20/06/25542094616161
65. อบต.โพธิ์ไทร (ป่าติ้ว)ทำแล้ว4333030ทำแล้ว 29/06/255420012110410497
66. อบต.โพนงาม (กุดชุม)ทำแล้ว6747474ทำแล้ว 23/06/2554336242424
67. อบต.โพนทัน (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6121ทำแล้ว 29/09/255423222222
68. อบต.ฟ้าหยาด (มหาชนะชัย)ทำแล้ว411310180ทำแล้ว 22/06/25543280423434
69. อบต.ฟ้าห่วน (ค้อวัง)ทำแล้ว613811ทำแล้ว 13/06/255422171717
70. อบต.ม่วง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5120ทำแล้ว 28/06/255432202020
71. อบต.ย่อ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว687ทำแล้ว 15/06/255415000
72. อบต.ลุมพุก (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว4984141ทำแล้ว 11/01/2555224242422
73. อบต.ศรีฐาน (ป่าติ้ว)ทำแล้ว8141197197ทำแล้ว 20/06/255422202020
74. อบต.สงเปือย (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว41444443ทำแล้ว 29/06/255467595959
75. อบต.สงยาง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว5161162162ทำแล้ว 27/06/255434866
76. อบต.ส้มผ่อ (ไทยเจริญ)ทำแล้ว4171137137ทำแล้ว 16/07/255525661
77. อบต.สร้างมิ่ง (เลิงนกทา)ทำแล้ว7215186186ทำแล้ว 15/06/255439666
78. อบต.สามแยก (เลิงนกทา)ทำแล้ว8223181173ทำแล้ว 22/06/2554223363636
79. อบต.สิงห์ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8152173168ทำแล้ว 15/06/255475626262
80. อบต.หนองคู (เมืองยโสธร)ทำแล้ว7160172175ทำแล้ว 01/10/2554142104102102
81. อบต.หนองเป็ด (เมืองยโสธร)ทำแล้ว4117ทำแล้ว 13/06/2554166000
82. อบต.หนองเรือ (เมืองยโสธร)ทำแล้ว8949494ทำแล้ว 29/06/255421000
83. อบต.หนองหมี (กุดชุม)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 28/06/255450434242
84. อบต.หนองหิน (เมืองยโสธร)ทำแล้ว6312307300ทำแล้ว 29/06/2554111868685
85. อบต.หนองแหน (กุดชุม)ทำแล้ว8194160160ทำแล้ว 08/06/255442776
86. อบต.ห้วยแก้ง (กุดชุม)ทำแล้ว6819171ทำแล้ว 18/07/255561101010
87. อบต.หัวเมือง (มหาชนะชัย)ทำแล้ว7138167167ทำแล้ว 01/10/2554138122122122
88. อบต.เหล่าไฮ (คำเขื่อนแก้ว)ทำแล้ว6686868ทำแล้ว 28/06/255430544
รวม 88 อปท.8854714,09810,2199,700888576,1023,2393,0622,958
ข้อมูล ณ 13/09/2563