รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อุบลราชธานี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5226298273ทำแล้ว 15/06/25542021681057271
2. เทศบาลนครอุบลราชธานี (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5191177101ทำแล้ว 30/06/255456168154154154
3. เทศบาลเมืองแจระแม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 30/06/255423554
4. เทศบาลเมืองเดชอุดม (เดชอุดม)ทำแล้ว5208184194ทำแล้ว 30/06/255494666462
5. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว4210289158ทำแล้ว 20/06/255439116575757
6. เทศบาลเมืองวารินชำราบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5272264226ทำแล้ว 28/06/2554691585858
7. เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6124123115ทำแล้ว 22/06/2554977383838
8. เทศบาลตำบลกุดชมภู (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว713066ทำแล้ว 30/06/2554101838379
9. เทศบาลตำบลกุดประทาย (เดชอุดม)ทำแล้ว714511292ทำแล้ว 30/06/255446000
10. เทศบาลตำบลขามป้อม (เขมราฐ)ทำแล้ว7234180269ทำแล้ว 29/06/255466222214
11. เทศบาลตำบลขามใหญ่ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว64146914ทำแล้ว 09/06/2554414272270261
12. เทศบาลตำบลขี้เหล็ก (น้ำขุ่น)ทำแล้ว626399ทำแล้ว 19/01/2555154443
13. เทศบาลตำบลเขมราฐ (เขมราฐ)ทำแล้ว4407182189ทำแล้ว 29/06/255465
14. เทศบาลตำบลเขื่องใน (เขื่องใน)ทำแล้ว6234151150ทำแล้ว 27/09/255470261717
15. เทศบาลตำบลคอแลน (บุณฑริก)ทำแล้ว7447441438ทำแล้ว 28/06/255414443
16. เทศบาลตำบลคำขวาง (วารินชำราบ)ทำแล้ว62159988ทำแล้ว 02/05/255422222
17. เทศบาลตำบลคำน้ำแซบ (วารินชำราบ)ทำแล้ว5137168161ทำแล้ว 21/06/25542222131313
18. เทศบาลตำบลช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว71046064ทำแล้ว 27/06/25542000
19. เทศบาลตำบลโซง (น้ำยืน)ทำแล้ว7115116116ทำแล้ว 22/02/25531159201615
20. เทศบาลตำบลตระการพืชผล (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5246249249ทำแล้ว 21/06/255414999
21. เทศบาลตำบลตาเกา (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6244242229ทำแล้ว 27/06/25549000
22. เทศบาลตำบลตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว6180112104ทำแล้ว 01/08/255444777
23. เทศบาลตำบลท่าช้าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6534137ทำแล้ว 27/06/25541550292929
24. เทศบาลตำบลเทพวงศา (เขมราฐ)ทำแล้ว61003741ทำแล้ว 29/06/2554
25. เทศบาลตำบลธาตุ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6248250250ทำแล้ว 15/06/2554257191919
26. เทศบาลตำบลนาจะหลวย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6213150172ทำแล้ว 29/06/255442173126122126
27. เทศบาลตำบลนาจาน (นาเยีย)ทำแล้ว6193192192ทำแล้ว 11/05/255493494442
28. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (บุณฑริก)ทำแล้ว7172110110ทำแล้ว 17/04/2555918666
29. เทศบาลตำบลนาเยีย (นาเยีย)ทำแล้ว7233246212ทำแล้ว 28/06/25541971575757
30. เทศบาลตำบลนาเรือง (นาเยีย)ทำแล้ว6126135141ทำแล้ว 28/06/255461544444
31. เทศบาลตำบลนาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว5227174174ทำแล้ว 29/06/25542773111
32. เทศบาลตำบลน้ำยืน (น้ำยืน)ทำแล้ว6149160162ทำแล้ว 30/06/2554384838381
33. เทศบาลตำบลนิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย (สิรินธร)ทำแล้ว6221130126ทำแล้ว 14/07/255412211
34. เทศบาลตำบลบัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว7371372372ทำแล้ว 30/06/25541146555552
35. เทศบาลตำบลบ้านกอก (เขื่องใน)ทำแล้ว698150137ทำแล้ว 30/06/255422191919
36. เทศบาลตำบลบ้านด่านโขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว64249875ทำแล้ว 29/06/2555
37. เทศบาลตำบลบุ่งมะแลง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6253213210ทำแล้ว 15/06/255411940191818
38. เทศบาลตำบลบุ่งไหม (วารินชำราบ)ทำแล้ว51944342ทำแล้ว 11/05/25546991211
39. เทศบาลตำบลบุณฑริก (บุณฑริก)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 30/06/25541046777
40. เทศบาลตำบลปทุม (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7224224224ทำแล้ว 30/06/255436151111
41. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7268133131ทำแล้ว 15/06/255447262625
42. เทศบาลตำบลโพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5212121ทำแล้ว 10/06/255434444
43. เทศบาลตำบลโพธิ์ศรี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6167169169ทำแล้ว 30/06/255465252523
44. เทศบาลตำบลโพนงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว7277261261ทำแล้ว 27/03/25551119873626
45. เทศบาลตำบลภูจองนายอย (นาจะหลวย)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 09/08/255573393939
46. เทศบาลตำบลม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว4816869ทำแล้ว 29/06/25548139108
47. เทศบาลตำบลเมืองศรีไค (วารินชำราบ)ทำแล้ว7257223197ทำแล้ว 12/03/255515755
48. เทศบาลตำบลศรีเมืองใหม่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6357356355ทำแล้ว 02/07/25555555
49. เทศบาลตำบลสว่าง (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6123127118ทำแล้ว 20/06/255441391510
50. เทศบาลตำบลสำโรง (สำโรง)ทำแล้ว6134151145ทำแล้ว 14/06/255483535353
51. เทศบาลตำบลสีวิเชียร (น้ำยืน)ทำแล้ว5257253252ทำแล้ว 23/06/255433292929
52. เทศบาลตำบลแสนสุข (วารินชำราบ)ทำแล้ว5289206206ทำแล้ว 30/06/255455164777572
53. เทศบาลตำบลหนองนกทา (เขมราฐ)ทำแล้ว5157157157ทำแล้ว 16/06/255463000
54. เทศบาลตำบลหนองผือ (เขมราฐ)ทำแล้ว7221191172ทำแล้ว 2211388
55. เทศบาลตำบลห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5168141143ทำแล้ว 28/06/2554387322
56. เทศบาลตำบลห้วยเรือ (เขื่องใน)ทำแล้ว799132145ทำแล้ว 27/06/255474686360
57. เทศบาลตำบลหัวนา (เขมราฐ)ทำแล้ว6159155159ทำแล้ว 29/06/25543157414040
58. เทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7157191180ทำแล้ว 27/06/255469504645
59. เทศบาลตำบลอ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6131126125ทำแล้ว 29/06/255411111
60. เทศบาลตำบลอุบล (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6303208199ทำแล้ว 30/06/25542673111
61. อบต.กระเดียน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 21/06/2554281633
62. อบต.กระโสบ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7123114124ทำแล้ว 09/05/2554
63. อบต.กลาง (เดชอุดม)ทำแล้ว71755033ทำแล้ว 10/06/25541141444332
64. อบต.กลางใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว51244242ทำแล้ว 14/06/255427444
65. อบต.กองโพน (นาตาล)ทำแล้ว6247248206 ยังไม่อนุมัติ 7766
66. อบต.ก่อเอ้ (เขื่องใน)ทำแล้ว7163122114ทำแล้ว 29/06/25541461433
67. อบต.กาบิน (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6169178165ทำแล้ว 22/06/255462373131
68. อบต.กุดยาลวน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6112112112ทำแล้ว 12/05/25548120838277
69. อบต.กุดเรือ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว6162133130ทำแล้ว 13/06/2554691366
70. อบต.กุดลาด (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6128135118ทำแล้ว 20/06/255473564140
71. อบต.กุศกร (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6254250254ทำแล้ว 24/06/255435353535
72. อบต.เกษม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7156138143ทำแล้ว 24/06/255473434343
73. อบต.เก่าขาม (น้ำยืน)ทำแล้ว5848490ทำแล้ว 06/05/25543952151515
74. อบต.แก้ง (เดชอุดม)ทำแล้ว6176176176ทำแล้ว 30/06/2554147000
75. อบต.แก้งกอก (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6472826ทำแล้ว 27/06/2554
76. อบต.แก่งเค็ง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว6202227206ทำแล้ว 27/06/2554397797878
77. อบต.แก่งโดม (สว่างวีระวงศ์)ทำแล้ว6166127124ทำแล้ว 23/06/255432108382724
78. อบต.แก้งเหนือ (เขมราฐ)ทำแล้ว5909191ทำแล้ว 26/04/255413000
79. อบต.ขามป้อม (สำโรง)ทำแล้ว6879674ทำแล้ว 30/06/2554654525252
80. อบต.ขามเปี้ย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6154154154ทำแล้ว 29/04/255445171615
81. อบต.ข้าวปุ้น (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว63247840ทำแล้ว 29/06/255414844022
82. อบต.ขี้เหล็ก (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว5169139112ทำแล้ว 15/06/255441181717
83. อบต.โขงเจียม (โขงเจียม)ทำแล้ว82222ทำแล้ว 29/06/25543111
84. อบต.ค้อทอง (เขื่องใน)ทำแล้ว7192168110ทำแล้ว 29/09/2554124543712
85. อบต.คอนสาย (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61379469ทำแล้ว 29/06/255489656565
86. อบต.ค้อน้อย (สำโรง)ทำแล้ว6949494ทำแล้ว 27/09/2554472144
87. อบต.คันไร่ (สิรินธร)ทำแล้ว6119119119ทำแล้ว 30/06/25547111
88. อบต.คำเขื่อนแก้ว (สิรินธร)ทำแล้ว8191129133ทำแล้ว 10/06/2554
89. อบต.คำครั่ง (เดชอุดม)ทำแล้ว7156434434ทำแล้ว 18/07/25544100332625
90. อบต.คำเจริญ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว675149113ทำแล้ว 12/05/255459545452
91. อบต.คำหว้า (ตาลสุม)ทำแล้ว6209170162ทำแล้ว 30/06/2554878616159
92. อบต.คำไหล (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6208168185ทำแล้ว 09/06/2554242262626
93. อบต.คำไฮใหญ่ (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6119189166ทำแล้ว 21/06/25542181666666
94. อบต.คูเมือง (วารินชำราบ)ทำแล้ว51316664ทำแล้ว 03/07/255515111
95. อบต.โคกก่อง (สำโรง)ทำแล้ว724511243ทำแล้ว 03/06/255422222221
96. อบต.โคกจาน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61209696ทำแล้ว 30/06/2554106787676
97. อบต.โคกชำแระ (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5229229229ทำแล้ว 23/06/25549222
98. อบต.โคกสว่าง (สำโรง)ทำแล้ว6238208197ทำแล้ว 30/09/255432703066
99. อบต.โคกสะอาด (น้ำขุ่น)ทำแล้ว6111111111ทำแล้ว 01/10/255447201010
100. อบต.จิกเทิง (ตาลสุม)ทำแล้ว6994030ทำแล้ว 09/05/255450484141
101. อบต.เจียด (เขมราฐ)ทำแล้ว6393939ทำแล้ว 04/05/255413000
102. อบต.ช่องเม็ก (สิรินธร)ทำแล้ว7163156155ทำแล้ว 06/06/25544222
103. อบต.ชีทวน (เขื่องใน)ทำแล้ว71269973ทำแล้ว 30/06/25542011119
104. อบต.เซเป็ด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6495495495ทำแล้ว 08/06/25541920191919
105. อบต.ดอนจิก (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6231245242ทำแล้ว 27/06/255515555
106. อบต.ดอนมดแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5175176176ทำแล้ว 24/08/25552797494545
107. อบต.ดอนใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว67911597ทำแล้ว 30/06/255447393433
108. อบต.ดุมใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว5822929ทำแล้ว 13/06/255473585858
109. อบต.แดงหม้อ (เขื่องใน)ทำแล้ว8118117101ทำแล้ว 21/06/255463565654
110. อบต.โดมประดิษฐ์ (น้ำยืน)ทำแล้ว5127123118ทำแล้ว 17/06/255451242222
111. อบต.ตบหู (เดชอุดม)ทำแล้ว51028181ทำแล้ว 01/12/255484000
112. อบต.ตระการ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว5393208ทำแล้ว 24/09/255532323232
113. อบต.ตะบ่าย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว7289289289ทำแล้ว 30/06/2554577676765
114. อบต.ตากแดด (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61529473ทำแล้ว 20/06/2554626262525
115. อบต.ตาลสุม (ตาลสุม)ทำแล้ว61598872ทำแล้ว 27/06/25541066512625
116. อบต.เตย (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8177161155ทำแล้ว 15/06/2554611176
117. อบต.ถ้ำแข้ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6143209209ทำแล้ว 23/05/255437666
118. อบต.ทรายมูล (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6204204205ทำแล้ว 01/06/255440000
119. อบต.ท่าโพธิ์ศรี (เดชอุดม)ทำแล้ว6143143142ทำแล้ว 17/06/2554331200
120. อบต.ท่าเมือง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว5137192194ทำแล้ว 15/06/25546343199
121. อบต.ท่าลาด (วารินชำราบ)ทำแล้ว7260190148ทำแล้ว 15/06/255442200
122. อบต.ท่าหลวง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6151151151ทำแล้ว 27/08/255522121212
123. อบต.ท่าไห (เขื่องใน)ทำแล้ว648163164ทำแล้ว 03/06/25542065545445
124. อบต.ทุ่งเทิง (เดชอุดม)ทำแล้ว91912020ทำแล้ว 09/06/255465474747
125. อบต.ธาตุน้อย (เขื่องใน)ทำแล้ว5626262ทำแล้ว 20/06/255411666
126. อบต.นากระแซง (เดชอุดม)ทำแล้ว7237214164ทำแล้ว 29/06/255462565556
127. อบต.นาเกษม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
128. อบต.นาคาย (ตาลสุม)ทำแล้ว6162164164ทำแล้ว 30/06/25542000
129. อบต.นาคำ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5898867ทำแล้ว 28/06/255413222
130. อบต.นาคำใหญ่ (เขื่องใน)ทำแล้ว610311773ทำแล้ว 29/06/255439252525
131. อบต.นาเจริญ (เดชอุดม)ทำแล้ว71692219ทำแล้ว 69321612
132. อบต.นาดี (นาเยีย)ทำแล้ว6235235235ทำแล้ว 13/09/255463242119
133. อบต.นาตาล (นาตาล)ทำแล้ว7111111111ทำแล้ว 01/10/25541119611
134. อบต.นาพิน (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6288150149ทำแล้ว 23/05/255522151515
135. อบต.นาโพธิ์ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว71523433ทำแล้ว 24/06/25543000
136. อบต.นาโพธิ์กลาง (โขงเจียม)ทำแล้ว7312312311ทำแล้ว 27/06/255458866
137. อบต.นาเลิง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6227227226ทำแล้ว 30/06/2554117222
138. อบต.นาเลิน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6717171ทำแล้ว 30/06/25543000
139. อบต.นาแวง (เขมราฐ)ทำแล้ว78211490ทำแล้ว 29/06/255417000
140. อบต.นาส่วง (เดชอุดม)ทำแล้ว6184229164ทำแล้ว 29/02/25553778313030
141. อบต.นาสะไม (ตระการพืชผล)ทำแล้ว563163163ทำแล้ว 09/06/25541625151412
142. อบต.นาห่อม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว7674429ทำแล้ว 08/06/25545510
143. อบต.โนนกลาง (สำโรง)ทำแล้ว520810072ทำแล้ว 15/06/2554355100
144. อบต.โนนกลาง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7605045ทำแล้ว 29/06/255541611
145. อบต.โนนก่อ (สิรินธร)ทำแล้ว7326326326ทำแล้ว 14/06/2554126538364
146. อบต.โนนกาเล็น (สำโรง)ทำแล้ว5588274ทำแล้ว 08/06/255458474747
147. อบต.โนนกาหลง (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว72018888ทำแล้ว 30/06/2554
148. อบต.โนนกุง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6430430429ทำแล้ว 14/06/2554521222
149. อบต.โนนค้อ (บุณฑริก)ทำแล้ว6165157156ทำแล้ว 27/05/25542166343434
150. อบต.โนนผึ้ง (วารินชำราบ)ทำแล้ว9165216189ทำแล้ว 30/06/255430000
151. อบต.โนนรัง (เขื่องใน)ทำแล้ว6535444ทำแล้ว 30/06/255444282828
152. อบต.โนนสมบูรณ์ (เดชอุดม)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 18/11/2554127433
153. อบต.โนนสมบูรณ์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว59688ทำแล้ว 13/06/2554285626157
154. อบต.โนนสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว4864548ทำแล้ว 26/05/2554134151515
155. อบต.โนนสวาง (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5176162160ทำแล้ว 23/06/255452161615
156. อบต.โนนโหนน (วารินชำราบ)ทำแล้ว81344242ทำแล้ว 20/06/2554114000
157. อบต.บอน (สำโรง)ทำแล้ว6143200253ทำแล้ว 15/06/255437222
158. อบต.บัวงาม (เดชอุดม)ทำแล้ว61338870ทำแล้ว 27/05/25545544
159. อบต.บัวงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว5248196195ทำแล้ว 17/06/255434137242424
160. อบต.บ้านแขม (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว7114114114ทำแล้ว 30/06/255463000
161. อบต.บ้านแดง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6938289ทำแล้ว 23/04/255541323232
162. อบต.บ้านตูม (นาจะหลวย)ทำแล้ว6272270274ทำแล้ว 07/10/255482754
163. อบต.บ้านไทย (เขื่องใน)ทำแล้ว7132131131ทำแล้ว 21/06/2554108584442
164. อบต.บ้านแมด (บุณฑริก)ทำแล้ว5214165140ทำแล้ว 29/06/255471555555
165. อบต.บุ่งหวาย (วารินชำราบ)ทำแล้ว7125162103ทำแล้ว 24/06/25545586575656
166. อบต.บุเปือย (น้ำยืน)ทำแล้ว7456214139ทำแล้ว 27/06/25541267352827
167. อบต.ปะอาว (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว8209175175ทำแล้ว 26/05/255418140725146
168. อบต.ป่าโมง (เดชอุดม)ทำแล้ว6103159137ทำแล้ว 21/06/255448200
169. อบต.เป้า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7751919ทำแล้ว 20/03/255573737372
170. อบต.ไผ่ใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว51099999ทำแล้ว 29/06/255431161311
171. อบต.ฝางคำ (สิรินธร)ทำแล้ว6151117117ทำแล้ว 30/06/25545000
172. อบต.พรสวรรค์ (นาจะหลวย)ทำแล้ว8119101101ทำแล้ว 28/06/255460562744
173. อบต.พะลาน (นาตาล)ทำแล้ว637ทำแล้ว 27/09/255415888
174. อบต.พังเคน (นาตาล)ทำแล้ว6277251256ทำแล้ว 16/06/255467474747
175. อบต.แพงใหญ่ (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว7105187170ทำแล้ว 12/05/255444282828
176. อบต.โพธิ์ไทร (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6228256256ทำแล้ว 28/06/2554421400
177. อบต.โพธิ์ใหญ่ (วารินชำราบ)ทำแล้ว6166171168ทำแล้ว 30/06/2554
178. อบต.โพนงาม (บุณฑริก)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 18/05/25543594333333
179. อบต.โพนแพง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8654040ทำแล้ว 30/06/255435664
180. อบต.โพนเมือง (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว5127342246ทำแล้ว 13/06/25544665483626
181. อบต.ไพบูลย์ (น้ำขุ่น)ทำแล้ว5154177116ทำแล้ว 16/06/255454373734
182. อบต.ม่วงสามสิบ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8312312311ทำแล้ว 04/07/255499666
183. อบต.ม่วงใหญ่ (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71132222ทำแล้ว 30/06/255418181510
184. อบต.เมืองเดช (เดชอุดม)ทำแล้ว65512ทำแล้ว 29/09/25546998242424
185. อบต.ยาง (น้ำยืน)ทำแล้ว6317317317ทำแล้ว 30/06/255462212121
186. อบต.ยางขี้นก (เขื่องใน)ทำแล้ว674ทำแล้ว 28/06/083235161615
187. อบต.ยางโยภาพ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว52677171ทำแล้ว 12/05/2554928151515
188. อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7270252249ทำแล้ว 30/06/25541232322
189. อบต.ยางใหญ่ (น้ำยืน)ทำแล้ว7145164158ทำแล้ว 24/06/25541466222120
190. อบต.ระเว (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว61331616ทำแล้ว 27/06/255419211
191. อบต.ไร่ใต้ (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว8302017ทำแล้ว 15/06/255513777
192. อบต.ไร่น้อย (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว7340341341ทำแล้ว 26/12/25541339181111
193. อบต.ลาดควาย (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5196223214ทำแล้ว 28/05/255435000
194. อบต.วาริน (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6102104104ทำแล้ว 04/10/2555
195. อบต.ศรีสุข (เขื่องใน)ทำแล้ว6259253204ทำแล้ว 16/06/25542253555
196. อบต.สงยาง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว5241148130ทำแล้ว 30/08/2554132000
197. อบต.สมสะอาด (เดชอุดม)ทำแล้ว6173142128ทำแล้ว 30/06/25548413411510198
198. อบต.สระสมิง (วารินชำราบ)ทำแล้ว5308307307ทำแล้ว 28/12/255460111
199. อบต.สร้างถ่อ (เขื่องใน)ทำแล้ว611598109ทำแล้ว 30/06/255474585858
200. อบต.สหธาตุ (เขื่องใน)ทำแล้ว6798280ทำแล้ว 27/08/255448424240
201. อบต.สองคอน (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว71334339ทำแล้ว 22/06/2554164121211
202. อบต.สะพือ (ตระการพืชผล)ทำแล้ว8156157160ทำแล้ว 04/07/255430222119
203. อบต.สารภี (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว5110269223ทำแล้ว 07/06/25542164625959
204. อบต.สำโรง (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว6186170159ทำแล้ว 30/06/255428000
205. อบต.สำโรง (ตาลสุม)ทำแล้ว6616161ทำแล้ว 23/08/25555962626262
206. อบต.โสกแสง (นาจะหลวย)ทำแล้ว6218218218ทำแล้ว 20/08/2555218333
207. อบต.หนองกินเพล (วารินชำราบ)ทำแล้ว6293207183ทำแล้ว 29/06/2554661133
208. อบต.หนองกุง (ตาลสุม)ทำแล้ว6807249ทำแล้ว 30/06/2554621202020
209. อบต.หนองขอน (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6130110110ทำแล้ว 08/06/25544000
210. อบต.หนองไข่นก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6625454ทำแล้ว 14/02/255422444
211. อบต.หนองช้างใหญ่ (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว7101101101ทำแล้ว 28/06/255446201816
212. อบต.หนองเต่า (ตระการพืชผล)ทำแล้ว7125125125ทำแล้ว 19/06/255443404037
213. อบต.หนองทันน้ำ (กุดข้าวปุ้น)ทำแล้ว5157269254ทำแล้ว 26/06/255526242424
214. อบต.หนองบก (เหล่าเสือโก้ก)ทำแล้ว485100100ทำแล้ว 28/09/255482393837
215. อบต.หนองบ่อ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6140141141ทำแล้ว 09/06/2554
216. อบต.หนองบัวฮี (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6157162162ทำแล้ว 06/06/255421591765
217. อบต.หนองเมือง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว8162139134ทำแล้ว 30/06/255453333
218. อบต.หนองสะโน (บุณฑริก)ทำแล้ว6269257232ทำแล้ว 15/07/255461444
219. อบต.หนองสิม (เขมราฐ)ทำแล้ว8818880ทำแล้ว 10/09/25555222
220. อบต.หนองแสงใหญ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว6149149149ทำแล้ว 01/07/25541111
221. อบต.หนองเหล่า (เขื่องใน)ทำแล้ว7114115109ทำแล้ว 29/06/25543173585858
222. อบต.หนองเหล่า (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6141106106ทำแล้ว 30/06/255442433
223. อบต.หนองอ้ม (ทุ่งศรีอุดม)ทำแล้ว776117106ทำแล้ว 14/06/255410000
224. อบต.หนองฮาง (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 21/06/255439242424
225. อบต.หนองไฮ (สำโรง)ทำแล้ว6461461461ทำแล้ว 15/06/2554167555
226. อบต.หนามแท่ง (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว6100ทำแล้ว 19/06/255513000
227. อบต.ห้วยขะยุง (วารินชำราบ)ทำแล้ว6138137137ทำแล้ว 15/06/255438191919
228. อบต.ห้วยข่า (บุณฑริก)ทำแล้ว7183170146ทำแล้ว 29/06/255454403936
229. อบต.ห้วยไผ่ (โขงเจียม)ทำแล้ว7939393ทำแล้ว 129101010
230. อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา (ตระการพืชผล)ทำแล้ว61268484ทำแล้ว 17/01/255542262626
231. อบต.ห้วยยาง (โขงเจียม)ทำแล้ว8996864ทำแล้ว 29/06/255422222
232. อบต.หัวดอน (เขื่องใน)ทำแล้ว6149151150ทำแล้ว 14/12/2554103414139
233. อบต.หัวเรือ (เมืองอุบลราชธานี)ทำแล้ว6196130151ทำแล้ว 17/06/2554107000
234. อบต.เหล่างาม (โพธิ์ไทร)ทำแล้ว8462464463ทำแล้ว 17/05/2555418171717
235. อบต.เหล่าแดง (ดอนมดแดง)ทำแล้ว6133131125ทำแล้ว 06/02/2555178393935
236. อบต.เหล่าบก (ม่วงสามสิบ)ทำแล้ว6737373ทำแล้ว 20/06/2554174121010
237. อบต.ไหล่ทุ่ง (ตระการพืชผล)ทำแล้ว6181181181ทำแล้ว 01/06/2554181494539
238. อบต.อ่างศิลา (พิบูลมังสาหาร)ทำแล้ว6646050ทำแล้ว 24/06/2554753121212
239. อบต.เอือดใหญ่ (ศรีเมืองใหม่)ทำแล้ว8834332ทำแล้ว 04/06/2555
รวม 239 อปท.2391,47540,94035,58133,9132371,72013,7166,3485,4845,237
ข้อมูล ณ 13/09/2563