รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ศรีสะเกษ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว71,0071,057910ทำแล้ว 21/06/2554790898989
2. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว11501500499ทำแล้ว 21/06/255438143128128125
3. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10224272380ทำแล้ว 27/06/255424242337737771
4. เทศบาลตำบลกระหวัน (ขุนหาญ)ทำแล้ว4381381380ทำแล้ว 30/05/255421120817875
5. เทศบาลตำบลกันทรอม (ขุนหาญ)ทำแล้ว7175119111ทำแล้ว 29/06/2554191391029794
6. เทศบาลตำบลกันทรารมย์ (กันทรารมย์)ทำแล้ว68799103ทำแล้ว 29/06/255471505050
7. เทศบาลตำบลกำแพง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว778123115ทำแล้ว 24/06/25541574565
8. เทศบาลตำบลขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว4476258226ทำแล้ว 30/06/2554118929291
9. เทศบาลตำบลโคกจาน (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81431818ทำแล้ว 25/04/255450505050
10. เทศบาลตำบลจานแสนไชย (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6316315314ทำแล้ว 30/06/2554373393838
11. เทศบาลตำบลโดด (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว6160143135ทำแล้ว 19/07/255437000
12. เทศบาลตำบลแต้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6778787ทำแล้ว 31/05/255477523230
13. เทศบาลตำบลน้ำคำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 06/06/2554105393935
14. เทศบาลตำบลโนนสูง (ขุนหาญ)ทำแล้ว5106147140ทำแล้ว 20/06/2554648282828
15. เทศบาลตำบลบัวหุ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6182182182ทำแล้ว 06/06/25548107898989
16. เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว1373 ยังไม่อนุมัติ
17. เทศบาลตำบลบุสูง (วังหิน)ทำแล้ว8141121123ทำแล้ว 29/06/255432145114112106
18. เทศบาลตำบลปรางค์กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว53433 ยังไม่อนุมัติ
19. เทศบาลตำบลผือใหญ่ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว8928686ทำแล้ว 15/06/25542494515151
20. เทศบาลตำบลพยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5159213188ทำแล้ว 27/05/25541071505050
21. เทศบาลตำบลโพธิ์กระสังข์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว63182525ทำแล้ว 24/05/2554310644
22. เทศบาลตำบลไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว5325296303ทำแล้ว 08/06/25543771292929
23. เทศบาลตำบลเมืองขุขันธ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5957777ทำแล้ว 27/06/255451232323
24. เทศบาลตำบลเมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว11175181181ทำแล้ว 23/06/255475483327
25. เทศบาลตำบลเมืองจันทร์ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว8192192192ทำแล้ว 29/06/25542218137
26. เทศบาลตำบลยางชุมน้อย (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5169114105ทำแล้ว 28/06/255446464646
27. เทศบาลตำบลวังหิน (วังหิน)ทำแล้ว6989697ทำแล้ว 12/05/2554392687
28. เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5157174174ทำแล้ว 29/06/255411893466
29. เทศบาลตำบลศรีสะอาด (ขุขันธ์)ทำแล้ว8108127122ทำแล้ว 29/06/2554523255
30. เทศบาลตำบลส้มป่อย (ราษีไศล)ทำแล้ว6157ทำแล้ว 13/06/255434108828281
31. เทศบาลตำบลสระกำแพงใหญ่ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7115115115ทำแล้ว 15/06/2554165353532
32. เทศบาลตำบลสวนกล้วย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6151152152ทำแล้ว 20/06/2554126555
33. เทศบาลตำบลสำโรงพลัน (ไพรบึง)ทำแล้ว9104128119ทำแล้ว 09/05/2554167505049
34. เทศบาลตำบลสิ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5114116116ทำแล้ว 30/06/2554129169104104103
35. เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6307309309ทำแล้ว 24/06/255474363535
36. เทศบาลตำบลหนองใหญ่ (เมืองจันทร์)ทำแล้ว9863128ทำแล้ว 28/06/255454333232
37. เทศบาลตำบลห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5137125130ทำแล้ว 24/06/25543102494946
38. เทศบาลตำบลอุทุมพรพิสัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6154154153ทำแล้ว 09/06/255493373735
39. อบต.กระแชง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6172131102ทำแล้ว 01/02/255565484744
40. อบต.กฤษณา (ขุขันธ์)ทำแล้ว7131212ทำแล้ว 23/02/2555
41. อบต.กล้วยกว้าง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว5853737ทำแล้ว 08/02/255585633
42. อบต.กันทรารมย์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว4806947ทำแล้ว 15/06/255466494948
43. อบต.ก้านเหลือง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7154159174ทำแล้ว 11/05/255488393939
44. อบต.กุง (ศิลาลาด)ทำแล้ว8118118118ทำแล้ว 13/07/25548888
45. อบต.กุดเมืองฮาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว4808081ทำแล้ว 24/06/255463565656
46. อบต.กุดเสลา (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61239799ทำแล้ว 01/02/255531282828
47. อบต.กู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81363939ทำแล้ว 29/06/255530271817
48. อบต.ขนุน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6281224225ทำแล้ว 13/06/2554176645854
49. อบต.ขะยูง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว611310193ทำแล้ว 29/06/2554100999796
50. อบต.ขุนหาญ (ขุนหาญ)ทำแล้ว5218218218ทำแล้ว 30/06/25549089191919
51. อบต.เขิน (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6268268268ทำแล้ว 15/06/255581615656
52. อบต.แข้ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว5136135113ทำแล้ว 20/06/255416824852
53. อบต.แขม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8263235197ทำแล้ว 30/06/255463191919
54. อบต.คลีกลิ้ง (ศิลาลาด)ทำแล้ว7238238238ทำแล้ว 15/06/2554111696969
55. อบต.คอนกาม (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5203164167ทำแล้ว 82454545
56. อบต.คำเนียม (กันทรารมย์)ทำแล้ว5160137129ทำแล้ว 11/06/2554
57. อบต.คูซอด (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว57712ทำแล้ว 11/05/25541555514242
58. อบต.คูบ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว518615ทำแล้ว 06/06/255461181717
59. อบต.โคกตาล (ภูสิงห์)ทำแล้ว8132129129ทำแล้ว 13/06/255555555555
60. อบต.โคกเพชร (ขุขันธ์)ทำแล้ว51205252ทำแล้ว 29/06/255482726868
61. อบต.โคกหล่าม (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81345151ทำแล้ว 29/06/2554412099
62. อบต.จะกง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51189781ทำแล้ว 29/06/255445272727
63. อบต.จาน (กันทรารมย์)ทำแล้ว7149119101ทำแล้ว 17/06/255450433743
64. อบต.จาน (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว9257178177ทำแล้ว 10/05/2554868171717
65. อบต.จานใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5122113110ทำแล้ว 23/06/255476484238
66. อบต.จิกสังข์ทอง (ราษีไศล)ทำแล้ว67422ทำแล้ว 23/06/255443844
67. อบต.โจดม่วง (ศิลาลาด)ทำแล้ว6575757ทำแล้ว 20/06/255422181818
68. อบต.ใจดี (ขุขันธ์)ทำแล้ว6250230199ทำแล้ว 24/06/2554182363636
69. อบต.ชำ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว8127115111ทำแล้ว 06/06/25541259464646
70. อบต.ซำ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7174121120ทำแล้ว 25/07/255590141414
71. อบต.ดงรัก (ภูสิงห์)ทำแล้ว57477ทำแล้ว 29/06/2554454403730
72. อบต.ดวนใหญ่ (วังหิน)ทำแล้ว7827171ทำแล้ว 02/06/25542795727268
73. อบต.ดองกำเม็ด (ขุขันธ์)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 08/06/2554352505050
74. อบต.ด่าน (ราษีไศล)ทำแล้ว6245245244ทำแล้ว 28/06/255467201817
75. อบต.ดินแดง (ไพรบึง)ทำแล้ว5948359ทำแล้ว 31/05/25545551108
76. อบต.ดู่ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7221232208ทำแล้ว 27/06/25541373575755
77. อบต.ดู่ (ราษีไศล)ทำแล้ว8259259259ทำแล้ว 371585857
78. อบต.ดู่ (กันทรารมย์)ทำแล้ว8121121121ทำแล้ว 14/06/25549544
79. อบต.ดูน (กันทรารมย์)ทำแล้ว8178244241ทำแล้ว 15/06/255434342321
80. อบต.ตระกาจ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว712255ทำแล้ว 29/06/25545293282828
81. อบต.ตองปิด (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว7272251251ทำแล้ว 09/06/2554310999
82. อบต.ตะเคียน (ขุขันธ์)ทำแล้ว5260239217ทำแล้ว 29/06/25541328282828
83. อบต.ตะเคียนราม (ภูสิงห์)ทำแล้ว51245555ทำแล้ว 14/06/2554117968277
84. อบต.ตะดอบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10151151151ทำแล้ว 20/06/255421202020
85. อบต.ตาเกษ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6939392ทำแล้ว 08/06/255511333
86. อบต.ตาโกน (เมืองจันทร์)ทำแล้ว919869136ทำแล้ว 30/06/255446000
87. อบต.ตาอุด (ขุขันธ์)ทำแล้ว465ทำแล้ว 30/06/255450000
88. อบต.ตำแย (พยุห์)ทำแล้ว9136108107ทำแล้ว 29/06/25547110787875
89. อบต.ตูม (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7146146146ทำแล้ว 13/06/2554146000
90. อบต.ตูม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว61449998ทำแล้ว 07/06/2554108555
91. อบต.ท่าคล้อ (เบญจลักษ์)ทำแล้ว613210398ทำแล้ว 17/06/25541156444444
92. อบต.ทาม (กันทรารมย์)ทำแล้ว108832ทำแล้ว 13/06/255420151515
93. อบต.ทุ่งไชย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7170140108ทำแล้ว 10/06/255444422221
94. อบต.ทุ่งสว่าง (วังหิน)ทำแล้ว61177959ทำแล้ว 22/06/255445887
95. อบต.ทุ่งใหญ่ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว62536050ทำแล้ว 30/06/255453151515
96. อบต.ทุ่ม (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6196210210ทำแล้ว 29/06/255444331717
97. อบต.ธาตุ (วังหิน)ทำแล้ว511311490ทำแล้ว 28/06/255464111
98. อบต.น้ำเกลี้ยง (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5102150131ทำแล้ว 29/06/255468616161
99. อบต.น้ำอ้อม (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6149110116ทำแล้ว 07/06/255438171717
100. อบต.นิคมพัฒนา (ขุขันธ์)ทำแล้ว6134ทำแล้ว 30/05/255453262219
101. อบต.โนนค้อ (โนนคูณ)ทำแล้ว61209895ทำแล้ว 28/06/255423894422
102. อบต.โนนคูณ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว61649589 ยังไม่อนุมัติ
103. อบต.โนนปูน (ไพรบึง)ทำแล้ว6554651ทำแล้ว 08/06/2554121151515
104. อบต.โนนเพ็ก (พยุห์)ทำแล้ว6115113113ทำแล้ว 29/06/25543163554544
105. อบต.โนนสัง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9159159159ทำแล้ว 26/05/2554371355
106. อบต.โนนสำราญ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6157185185ทำแล้ว 04/02/255560383838
107. อบต.บก (โนนคูณ)ทำแล้ว692135127ทำแล้ว 27/06/255482706866
108. อบต.บ่อแก้ว (วังหิน)ทำแล้ว4134134134ทำแล้ว 30/06/255412145555555
109. อบต.บักดอง (ขุนหาญ)ทำแล้ว4334315315ทำแล้ว 09/06/25548136282727
110. อบต.บัวน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว810510190ทำแล้ว 30/06/2554601677
111. อบต.บึงบอน (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว7929393ทำแล้ว 24/06/255453383837
112. อบต.บึงมะลู (กันทรลักษ์)ทำแล้ว62644242ทำแล้ว 12/05/2554153138138134
113. อบต.ปราสาท (ขุขันธ์)ทำแล้ว6861717ทำแล้ว 16/06/2554138292828
114. อบต.ปราสาท (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7165177181ทำแล้ว 28/06/255423322
115. อบต.ปราสาทเยอ (ไพรบึง)ทำแล้ว6867983ทำแล้ว 13/06/25541258383837
116. อบต.ปรือใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว5170177156ทำแล้ว 29/06/255479112614747
117. อบต.ปะอาว (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7138125125ทำแล้ว 01/08/2554138000
118. อบต.เป๊าะ (บึงบูรพ์)ทำแล้ว8138201210ทำแล้ว 27/06/2554985616160
119. อบต.ผักแพว (กันทรารมย์)ทำแล้ว5149148148ทำแล้ว 06/06/255445323232
120. อบต.ผักไหม (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว7156180179ทำแล้ว 10/06/255471132616154
121. อบต.ไผ่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6154155163ทำแล้ว 17/06/2554192494949
122. อบต.พยุห์ (พยุห์)ทำแล้ว5767777ทำแล้ว 30/06/2554327262626
123. อบต.พรหมสวัสดิ์ (พยุห์)ทำแล้ว6222198179ทำแล้ว 20/06/2554599722626
124. อบต.พราน (ขุนหาญ)ทำแล้ว7131129128ทำแล้ว 28/06/2555
125. อบต.พิงพวย (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว7653655655ทำแล้ว 16/12/2554413711
126. อบต.พิมาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว8174174218ทำแล้ว 14/06/2554369515151
127. อบต.พิมายเหนือ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว81191414ทำแล้ว 14/06/255459595957
128. อบต.โพธิ์ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10654040ทำแล้ว 11/05/255464211917
129. อบต.โพธิ์ (โนนคูณ)ทำแล้ว5113147157ทำแล้ว 08/02/2555237400
130. อบต.โพธิ์ชัย (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว81169999ทำแล้ว 09/06/2554148454545
131. อบต.โพธิ์วงศ์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว81358475ทำแล้ว 30/06/25541193757574
132. อบต.โพธิ์ศรี (ปรางค์กู่)ทำแล้ว5106202164ทำแล้ว 267575756
133. อบต.โพนข่า (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6706968ทำแล้ว 10/05/255470473636
134. อบต.โพนเขวา (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว1081130138ทำแล้ว 06/06/255433282726
135. อบต.โพนค้อ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว10777979ทำแล้ว 01/06/2554279525250
136. อบต.โพนยาง (วังหิน)ทำแล้ว7292292292ทำแล้ว 09/06/2554104909090
137. อบต.ไพร (ขุนหาญ)ทำแล้ว51485971ทำแล้ว 20/06/255455201614
138. อบต.ไพรบึง (ไพรบึง)ทำแล้ว6120126123ทำแล้ว 14/05/255484621211
139. อบต.ไพรพัฒนา (ภูสิงห์)ทำแล้ว6383737ทำแล้ว 28/06/25542337373737
140. อบต.ภูเงิน (กันทรลักษ์)ทำแล้ว728112095ทำแล้ว 29/06/2554332141212
141. อบต.ภูผาหมอก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว91019486ทำแล้ว 16/06/255430000
142. อบต.ภูฝ้าย (ขุนหาญ)ทำแล้ว8136118120ทำแล้ว 22/06/25549745434342
143. อบต.เมือง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6162162162ทำแล้ว 17/06/255417141414
144. อบต.เมืองคง (ราษีไศล)ทำแล้ว6188189189ทำแล้ว 07/06/255471373737
145. อบต.เมืองแคน (ราษีไศล)ทำแล้ว613010181ทำแล้ว 15/06/255485535350
146. อบต.เมืองน้อย (กันทรารมย์)ทำแล้ว6309157142ทำแล้ว 02/12/2554110877
147. อบต.เมืองหลวง (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6933535ทำแล้ว 29/06/2554966141111
148. อบต.ยาง (กันทรารมย์)ทำแล้ว9245246245ทำแล้ว 27/06/2554245252524
149. อบต.ยางชุมใหญ่ (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว5174175173ทำแล้ว 25/06/255428000
150. อบต.รังแร้ง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว7116110110ทำแล้ว 18/07/255512333
151. อบต.รุง (กันทรลักษ์)ทำแล้ว5859485ทำแล้ว 27/06/255461414141
152. อบต.รุ่งระวี (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว6152180170ทำแล้ว 15/06/255469433232
153. อบต.ลมศักดิ์ (ขุขันธ์)ทำแล้ว86077ทำแล้ว 30/06/2554132282827
154. อบต.ละทาย (กันทรารมย์)ทำแล้ว97797ทำแล้ว 10/06/255425191919
155. อบต.ละลม (ภูสิงห์)ทำแล้ว82312222ทำแล้ว 28/06/255413111
156. อบต.ละลาย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6125125125ทำแล้ว 21/06/255481272727
157. อบต.ละเอาะ (น้ำเกลี้ยง)ทำแล้ว5106106106ทำแล้ว 20/06/25548798000
158. อบต.ลิ้นฟ้า (ยางชุมน้อย)ทำแล้ว630711ทำแล้ว 29/06/2554157323232
159. อบต.เวียงเหนือ (กันทรลักษ์)ทำแล้ว6203203203ทำแล้ว 10/06/255480544540
160. อบต.ศรีแก้ว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว6201201201ทำแล้ว 28/06/2554964288
161. อบต.ศรีตระกูล (ขุขันธ์)ทำแล้ว8158160160ทำแล้ว 23/06/255415141413
162. อบต.ศรีโนนงาม (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว5139134134ทำแล้ว 29/06/25542755241110
163. อบต.ศรีสำราญ (วังหิน)ทำแล้ว8252219224ทำแล้ว 15/06/25541108800
164. อบต.สมอ (ปรางค์กู่)ทำแล้ว645ทำแล้ว 17/06/255416000
165. อบต.สระเยาว์ (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว620120697ทำแล้ว 30/07/255562771066
166. อบต.สร้างปี่ (ราษีไศล)ทำแล้ว6787878ทำแล้ว 14/06/255478000
167. อบต.สวาย (ปรางค์กู่)ทำแล้ว818233ทำแล้ว 30/06/25542000
168. อบต.สะเดาใหญ่ (ขุขันธ์)ทำแล้ว81059893ทำแล้ว 29/06/255486636363
169. อบต.สะพุง (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว8119119119ทำแล้ว 19/05/25541677717069
170. อบต.สังเม็ก (กันทรลักษ์)ทำแล้ว62013939ทำแล้ว 27/06/255464444140
171. อบต.สำโรง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว6899796ทำแล้ว 25/05/255512444
172. อบต.สำโรงตาเจ็น (ขุขันธ์)ทำแล้ว6234307307ทำแล้ว 22/06/255451383534
173. อบต.สำโรงปราสาท (ปรางค์กู่)ทำแล้ว71508383ทำแล้ว 13/06/25546222
174. อบต.สุขสวัสดิ์ (ไพรบึง)ทำแล้ว6193170128ทำแล้ว 20/05/2554471065
175. อบต.เสาธงชัย (กันทรลักษ์)ทำแล้ว61133930ทำแล้ว 26/01/255546555
176. อบต.เสียว (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6371371371ทำแล้ว 29/06/255414776
177. อบต.เสียว (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว614310690ทำแล้ว 30/06/25541936161616
178. อบต.เสื่องข้าว (ศรีรัตนะ)ทำแล้ว9957946ทำแล้ว 29/06/25543543414141
179. อบต.โสน (ขุขันธ์)ทำแล้ว6266235225ทำแล้ว 10/06/25541824141414
180. อบต.หญ้าปล้อง (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว61257075ทำแล้ว 29/06/255487737373
181. อบต.หนองกุง (โนนคูณ)ทำแล้ว55644ทำแล้ว 26/06/255545312929
182. อบต.หนองแก้ว (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว3127127127ทำแล้ว 21/06/2554936282828
183. อบต.หนองแก้ว (กันทรารมย์)ทำแล้ว9204203203ทำแล้ว 14/06/255452141414
184. อบต.หนองครก (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว6727272ทำแล้ว 22/06/255448373737
185. อบต.หนองค้า (พยุห์)ทำแล้ว511811599ทำแล้ว 22/06/255434202020
186. อบต.หนองแค (ราษีไศล)ทำแล้ว66899ทำแล้ว 30/06/255456333333
187. อบต.หนองงูเหลือม (เบญจลักษ์)ทำแล้ว5716360ทำแล้ว 15/06/255474120107105103
188. อบต.หนองฉลอง (ขุขันธ์)ทำแล้ว51369359ทำแล้ว 06/06/255428181818
189. อบต.หนองเชียงทูน (ปรางค์กู่)ทำแล้ว7472469469ทำแล้ว 27/09/2554153000
190. อบต.หนองบัว (กันทรารมย์)ทำแล้ว81574747ทำแล้ว 15/06/255419101010
191. อบต.หนองบัวดง (ศิลาลาด)ทำแล้ว5308287275ทำแล้ว 22/11/25553160322
192. อบต.หนองไผ่ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว8164163160ทำแล้ว 17/06/2554121761099
193. อบต.หนองม้า (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว585105105ทำแล้ว 20/06/25548302600
194. อบต.หนองแวง (กันทรารมย์)ทำแล้ว5139137147ทำแล้ว 21/06/2554181555553
195. อบต.หนองหมี (ราษีไศล)ทำแล้ว8324326309ทำแล้ว 29/06/255468556248
196. อบต.หนองหว้า (เบญจลักษ์)ทำแล้ว6178177177ทำแล้ว 27/06/2554348000
197. อบต.หนองหัวช้าง (กันทรารมย์)ทำแล้ว81276653ทำแล้ว 21/06/2554427272727
198. อบต.หนองห้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว620110499ทำแล้ว 23/06/2554683343232
199. อบต.หนองอึ่ง (ราษีไศล)ทำแล้ว6350351351ทำแล้ว 20/09/255485137513939
200. อบต.หนองฮาง (เบญจลักษ์)ทำแล้ว7959879ทำแล้ว 28/06/2554174626262
201. อบต.หนองไฮ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว7307310308ทำแล้ว 28/06/255436101010
202. อบต.หนองไฮ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว82183838ทำแล้ว 15/06/2554145301010
203. อบต.หมากเขียบ (เมืองศรีสะเกษ)ทำแล้ว62665445ทำแล้ว 12/05/255444202019
204. อบต.ห้วยจันทร์ (ขุนหาญ)ทำแล้ว7946690ทำแล้ว 29/07/255465606060
205. อบต.ห้วยตามอญ (ภูสิงห์)ทำแล้ว8297260235ทำแล้ว 29/06/2554434055
206. อบต.ห้วยตึ้กชู (ภูสิงห์)ทำแล้ว82012424 ยังไม่อนุมัติ
207. อบต.ห้วยใต้ (ขุขันธ์)ทำแล้ว51018882ทำแล้ว 23/02/255551000
208. อบต.ห้วยทับทัน (ห้วยทับทัน)ทำแล้ว6194194194ทำแล้ว 17/06/25546411108
209. อบต.ห้วยสำราญ (ขุขันธ์)ทำแล้ว41058380ทำแล้ว 15/06/255451111
210. อบต.ห้วยเหนือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว6114112265ทำแล้ว 10/05/2554114928486
211. อบต.หว้านคำ (ราษีไศล)ทำแล้ว6777777ทำแล้ว 13/06/2554253404040
212. อบต.หัวช้าง (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว878ทำแล้ว 27/05/255431642522
213. อบต.หัวเสือ (ขุขันธ์)ทำแล้ว51909594ทำแล้ว 20/06/2554110533635
214. อบต.เหล่ากวาง (โนนคูณ)ทำแล้ว6829265ทำแล้ว 27/06/255430252422
215. อบต.อีเซ (โพธิ์ศรีสุวรรณ)ทำแล้ว71502424ทำแล้ว 01/06/255441272626
216. อบต.อีปาด (กันทรารมย์)ทำแล้ว621333ทำแล้ว 24/06/255419181818
217. อบต.อีหล่ำ (อุทุมพรพิสัย)ทำแล้ว8132132132ทำแล้ว 27/06/2554138367126
รวม 217 อปท.2171,41635,61929,06828,3002131,84714,4078,0336,9876,514
ข้อมูล ณ 13/09/2563