รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สุรินทร์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7632525480ทำแล้ว 30/06/25547401282822
2. เทศบาลเมืองสุรินทร์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6139156152ทำแล้ว 09/06/25541114958787
3. เทศบาลตำบลกระหาด (จอมพระ)ทำแล้ว6289291291ทำแล้ว 29/06/2554127105105105
4. เทศบาลตำบลกังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว7963618ทำแล้ว 20/06/25547111
5. เทศบาลตำบลกันตวจระมวล (ปราสาท)ทำแล้ว8311311311ทำแล้ว 27/06/25541083381916
6. เทศบาลตำบลกาบเชิง (กาบเชิง)ทำแล้ว53768478ทำแล้ว 28/06/255467222
7. เทศบาลตำบลเขวาสินรินทร์ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว7225140114ทำแล้ว 15/06/2554185605855
8. เทศบาลตำบลแคน (สนม)ทำแล้ว5119119119ทำแล้ว 30/06/255411111111
9. เทศบาลตำบลโคกตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6247246247ทำแล้ว 30/06/25545622227
10. เทศบาลตำบลจอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว6304247240ทำแล้ว 27/06/2554110433
11. เทศบาลตำบลชุมพลบุรี (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว3214146145ทำแล้ว 27/06/255450111
12. เทศบาลตำบลท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว5797979ทำแล้ว 30/06/255463464646
13. เทศบาลตำบลทุ่งศรีชุมพล (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7388399399ทำแล้ว 20/07/255466105111
14. เทศบาลตำบลนาหนองไผ่ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8234248258ทำแล้ว 14/06/255465111
15. เทศบาลตำบลนิคมปราสาท (ปราสาท)ทำแล้ว811710287ทำแล้ว 29/06/2554167393939
16. เทศบาลตำบลบัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว5100100100ทำแล้ว 09/09/25546798101010
17. เทศบาลตำบลบุแกรง (จอมพระ)ทำแล้ว6310310310ทำแล้ว 29/06/255455232222
18. เทศบาลตำบลผักไหม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6355296271ทำแล้ว 08/09/255479424040
19. เทศบาลตำบลเมืองแก (ท่าตูม)ทำแล้ว8183128130ทำแล้ว 30/06/25541548621
20. เทศบาลตำบลเมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6887668ทำแล้ว 29/06/255462303030
21. เทศบาลตำบลยะวึก (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว6262626ทำแล้ว 16/05/25551111
22. เทศบาลตำบลรัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว7135160112ทำแล้ว 24/05/255450181816
23. เทศบาลตำบลลำดวนสุรพินท์ (ลำดวน)ทำแล้ว6151167176ทำแล้ว 28/06/2554133262626
24. เทศบาลตำบลศีขรภูมิ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5162145159ทำแล้ว 31/07/255535914733
25. เทศบาลตำบลสนม (สนม)ทำแล้ว6206150126ทำแล้ว 28/06/2554130111111
26. เทศบาลตำบลสระขุด (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว615682127ทำแล้ว 23/06/25542380707068
27. เทศบาลตำบลสังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7221 ยังไม่อนุมัติ 162211
28. เทศบาลตำบลสำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6101717ทำแล้ว
29. เทศบาลตำบลหมื่นศรี (สำโรงทาบ)ทำแล้ว5155156155ทำแล้ว 20/06/255451463731
30. อบต.กระเทียม (สังขะ)ทำแล้ว41793849ทำแล้ว 15/05/255540147625958
31. อบต.กระเบื้อง (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8178186183ทำแล้ว 24/06/255418151515
32. อบต.กระโพ (ท่าตูม)ทำแล้ว5239242240ทำแล้ว 02/02/2555102707069
33. อบต.กระออม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6112118118ทำแล้ว 29/06/255449494949
34. อบต.กังแอน (ปราสาท)ทำแล้ว61647882ทำแล้ว 27/06/255445302020
35. อบต.กาเกาะ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว41068372ทำแล้ว 18/06/25551111
36. อบต.กุดขาคีม (รัตนบุรี)ทำแล้ว6134142136ทำแล้ว 08/02/25533155373535
37. อบต.กุดหวาย (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6272727ทำแล้ว 17/06/2554
38. อบต.เกาะแก้ว (สำโรงทาบ)ทำแล้ว10224225225ทำแล้ว 24/06/255467454545
39. อบต.แก (รัตนบุรี)ทำแล้ว6768554ทำแล้ว 21/06/255450000
40. อบต.แกใหญ่ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6235298216ทำแล้ว 27/06/2554480311111
41. อบต.ขวาวใหญ่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว6123143169ทำแล้ว 28/06/255469676761
42. อบต.ขอนแตก (สังขะ)ทำแล้ว81054645ทำแล้ว 17/06/255445111
43. อบต.คม (สังขะ)ทำแล้ว9273273273ทำแล้ว 02/06/255452642133
44. อบต.คอโค (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7370238213ทำแล้ว 30/06/2554149898988
45. อบต.คอนแรด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5177208207ทำแล้ว 10/06/2554241400
46. อบต.คาละแมะ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5362374373ทำแล้ว 20/02/255588343433
47. อบต.คำผง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว6114134150ทำแล้ว 14/06/2554431100
48. อบต.คูตัน (กาบเชิง)ทำแล้ว6187178155ทำแล้ว 29/06/255441282725
49. อบต.โคกกลาง (พนมดงรัก)ทำแล้ว7246246246ทำแล้ว 25/06/25551121211
50. อบต.โคกยาง (ปราสาท)ทำแล้ว7313313310ทำแล้ว 30/06/2554145353232
51. อบต.โคกสะอาด (ปราสาท)ทำแล้ว7197192182ทำแล้ว 22/06/255469595957
52. อบต.จรัส (บัวเชด)ทำแล้ว9935350ทำแล้ว 29/06/2554351011
53. อบต.จอมพระ (จอมพระ)ทำแล้ว7223229229ทำแล้ว 15/06/2554682655443
54. อบต.จารพัต (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5164126126ทำแล้ว 18/05/255488494340
55. อบต.จีกแดก (พนมดงรัก)ทำแล้ว6597590590ทำแล้ว 09/06/255483141313
56. อบต.แจนแวน (ศรีณรงค์)ทำแล้ว6156133126ทำแล้ว 29/06/255473383737
57. อบต.เฉนียง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5154450427ทำแล้ว 28/10/255421111105105101
58. อบต.ช่างปี่ (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5185102102ทำแล้ว 29/06/25541844011
59. อบต.ชุมแสง (จอมพระ)ทำแล้ว61064240ทำแล้ว 30/12/255411117535252
60. อบต.เชื้อเพลิง (ปราสาท)ทำแล้ว6129142142ทำแล้ว 18/05/25549000
61. อบต.โชกเหนือ (ลำดวน)ทำแล้ว611015580ทำแล้ว 29/06/25541492155
62. อบต.โชคนาสาม (ปราสาท)ทำแล้ว7172177148ทำแล้ว 29/06/2554101141414
63. อบต.ณรงค์ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว613011094ทำแล้ว 09/06/25543333
64. อบต.ด่าน (กาบเชิง)ทำแล้ว899101101ทำแล้ว 14/06/255482801788
65. อบต.ตรมไพร (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4105107121ทำแล้ว 12/06/255440000
66. อบต.ตรวจ (ศรีณรงค์)ทำแล้ว5379255230ทำแล้ว 27/06/2554182161161158
67. อบต.ตระเปียงเตีย (ลำดวน)ทำแล้ว5125134112ทำแล้ว 29/06/255427000
68. อบต.ตระแสง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว69710472ทำแล้ว 30/06/25541464616161
69. อบต.ตรำดม (ลำดวน)ทำแล้ว6365103103ทำแล้ว 17/06/255436666
70. อบต.ตรึม (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5170171171ทำแล้ว 08/06/255459252424
71. อบต.ตะเคียน (กาบเชิง)ทำแล้ว6220225214ทำแล้ว 27/06/2554272403937
72. อบต.ตั้งใจ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7124132102ทำแล้ว 20/06/2554489494949
73. อบต.ตากูก (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว5290241231ทำแล้ว 29/06/2554104111
74. อบต.ตาคง (สังขะ)ทำแล้ว6269124124ทำแล้ว 24/05/2554288222
75. อบต.ตาตุม (สังขะ)ทำแล้ว5120121121ทำแล้ว 17511
76. อบต.ตานี (ปราสาท)ทำแล้ว51159789ทำแล้ว 28/10/255447323232
77. อบต.ตาเบา (ปราสาท)ทำแล้ว79993139ทำแล้ว 29/06/255442333
78. อบต.ตาเมียง (พนมดงรัก)ทำแล้ว61229178ทำแล้ว 20/06/255460292929
79. อบต.ตาวัง (บัวเชด)ทำแล้ว896131139ทำแล้ว 07/06/255440232221
80. อบต.ตาอ็อง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6205205205ทำแล้ว 29/06/2554865575351
81. อบต.แตล (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว71341211ทำแล้ว 23/06/25554682828181
82. อบต.ทมอ (ปราสาท)ทำแล้ว6138116113ทำแล้ว 23/06/255461484848
83. อบต.ทับทัน (สังขะ)ทำแล้ว737372ทำแล้ว 30/06/255427322
84. อบต.ทับใหญ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5362322321ทำแล้ว 29/06/2554741933
85. อบต.ท่าตูม (ท่าตูม)ทำแล้ว81108584ทำแล้ว 28/06/255422171313
86. อบต.ท่าสว่าง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6219189172ทำแล้ว 30/06/2554421251038780
87. อบต.ทุ่งกุลา (ท่าตูม)ทำแล้ว6171128155ทำแล้ว 13/09/2554236363636
88. อบต.ทุ่งมน (ปราสาท)ทำแล้ว41056468ทำแล้ว 30/06/2554463252525
89. อบต.เทนมีย์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว9153158145ทำแล้ว 15/06/255462113989486
90. อบต.เทพรักษา (สังขะ)ทำแล้ว8203206205ทำแล้ว 27/06/25541728262626
91. อบต.ธาตุ (รัตนบุรี)ทำแล้ว5244212212ทำแล้ว 30/06/255475575757
92. อบต.นอกเมือง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว648414573ทำแล้ว 29/06/255441106605752
93. อบต.นาดี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6182139136ทำแล้ว 55464646
94. อบต.นานวน (สนม)ทำแล้ว593437437ทำแล้ว 24/06/25541056484746
95. อบต.นาบัว (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7254254254ทำแล้ว 20/06/25541150464645
96. อบต.นารุ่ง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว5773658ทำแล้ว 27/06/25544489817676
97. อบต.น้ำเขียว (รัตนบุรี)ทำแล้ว5123100139ทำแล้ว 29/06/25541182944
98. อบต.แนงมุด (กาบเชิง)ทำแล้ว6185153114ทำแล้ว 26/05/2555154141414
99. อบต.โนน (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7120ทำแล้ว 04/08/255456202016
100. อบต.บะ (ท่าตูม)ทำแล้ว5291189189ทำแล้ว 20/06/25543955333333
101. อบต.บักได (พนมดงรัก)ทำแล้ว6178417413ทำแล้ว 20/06/2554178111
102. อบต.บัวโคก (ท่าตูม)ทำแล้ว5428344343ทำแล้ว 28/06/25551412400
103. อบต.บัวเชด (บัวเชด)ทำแล้ว6171171171ทำแล้ว 30/06/255443151413
104. อบต.บ้านจารย์ (สังขะ)ทำแล้ว7253270270ทำแล้ว 74656564
105. อบต.บ้านชบ (สังขะ)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 19/09/2554277373333
106. อบต.บ้านไทร (ปราสาท)ทำแล้ว5165174171ทำแล้ว 22/06/255461545450
107. อบต.บ้านผือ (จอมพระ)ทำแล้ว8321321321ทำแล้ว 03/06/25541621212119
108. อบต.บ้านพลวง (ปราสาท)ทำแล้ว6182184184ทำแล้ว 27/06/255435292927
109. อบต.บ้านแร่ (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 27/06/255457474646
110. อบต.บึง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว6139168145ทำแล้ว 28/06/255434111111
111. อบต.บุฤาษี (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5188281260ทำแล้ว 28/06/255463595959
112. อบต.เบิด (รัตนบุรี)ทำแล้ว5178178178ทำแล้ว 09/05/2554658434139
113. อบต.ประดู่ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51394442ทำแล้ว 29/06/2554221300
114. อบต.ประทัดบุ (ปราสาท)ทำแล้ว627819495ทำแล้ว 21/06/255440181717
115. อบต.ปราสาททอง (เขวาสินรินทร์)ทำแล้ว794101101ทำแล้ว 14/06/255432103878787
116. อบต.ปราสาทหนง (ปราสาท)ทำแล้ว59010589ทำแล้ว 14/06/255473646464
117. อบต.ปรือ (ปราสาท)ทำแล้ว6504746ทำแล้ว 17/06/255423444
118. อบต.เป็นสุข (จอมพระ)ทำแล้ว5166173173ทำแล้ว 23/05/2554106949392
119. อบต.ไผ่ (รัตนบุรี)ทำแล้ว72869492ทำแล้ว 19/07/255510111
120. อบต.พรมเทพ (ท่าตูม)ทำแล้ว7418407407ทำแล้ว 15/06/255485241414
121. อบต.พระแก้ว (สังขะ)ทำแล้ว5207182131ทำแล้ว 30/06/255461191919
122. อบต.เพี้ยราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7247215282ทำแล้ว 187737370
123. อบต.โพนโก (สนม)ทำแล้ว7603130ทำแล้ว 30/06/2554241300
124. อบต.โพนครก (ท่าตูม)ทำแล้ว8362483421ทำแล้ว 16/06/2554354716307307303
125. อบต.ไพรขลา (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว7236132124ทำแล้ว 27/06/255461333333
126. อบต.ไพล (ปราสาท)ทำแล้ว62681213ทำแล้ว 17/06/255441202020
127. อบต.เมืองที (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว5991212ทำแล้ว 06/06/255429262625
128. อบต.เมืองบัว (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว71094626 ยังไม่อนุมัติ
129. อบต.เมืองลีง (จอมพระ)ทำแล้ว616 ยังไม่อนุมัติ
130. อบต.ยาง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว10656464ทำแล้ว 22/06/255439000
131. อบต.ยางสว่าง (รัตนบุรี)ทำแล้ว6143132131ทำแล้ว 01/06/2554143282825
132. อบต.ระแงง (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว51226561ทำแล้ว 24/06/2554412300
133. อบต.ระเวียง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7974853ทำแล้ว 18/06/25551111
134. อบต.รัตนบุรี (รัตนบุรี)ทำแล้ว6240240239ทำแล้ว 27/06/255459585856
135. อบต.ราม (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6635454ทำแล้ว 28/06/25542765494949
136. อบต.ลำดวน (ลำดวน)ทำแล้ว41037754ทำแล้ว 29/06/2554746282826
137. อบต.ลุ่มระวี (จอมพระ)ทำแล้ว68710189ทำแล้ว 12/05/2554944353532
138. อบต.ศรีณรงค์ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว81404651ทำแล้ว 30/06/2554388656565
139. อบต.ศรีสุข (ศรีณรงค์)ทำแล้ว61635252ทำแล้ว 14/06/255432500
140. อบต.ศรีสุข (สำโรงทาบ)ทำแล้ว51324634ทำแล้ว 29/06/2554262515151
141. อบต.สนม (สนม)ทำแล้ว5142144144ทำแล้ว 27/02/25559701411
142. อบต.สมุด (ปราสาท)ทำแล้ว46922ทำแล้ว 29/07/25544272142
143. อบต.สลักได (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6255186177ทำแล้ว 05/09/255548222020
144. อบต.สวาย (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว6178141124ทำแล้ว 30/05/255424102757575
145. อบต.สะกาด (สังขะ)ทำแล้ว7286154111ทำแล้ว 30/06/2554167665
146. อบต.สะเดา (บัวเชด)ทำแล้ว51037673ทำแล้ว 14/06/255423510109
147. อบต.สะโน (สำโรงทาบ)ทำแล้ว612212595ทำแล้ว 24/06/2554478000
148. อบต.สังขะ (สังขะ)ทำแล้ว7137156150ทำแล้ว 28/06/25541111
149. อบต.สำเภาลูน (บัวเชด)ทำแล้ว8152179246ทำแล้ว 15/06/2554238242423
150. อบต.สำโรง (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว51324758ทำแล้ว 29/06/2554392900
151. อบต.สำโรงทาบ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว583105107ทำแล้ว 29/06/255441191919
152. อบต.เสม็จ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว6129195177ทำแล้ว 09/06/25544654411
153. อบต.แสลงพันธ์ (เมืองสุรินทร์)ทำแล้ว7518450443ทำแล้ว 30/06/255446404030
154. อบต.หนองขวาว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว4138141141 ยังไม่อนุมัติ
155. อบต.หนองเทพ (โนนนารายณ์)ทำแล้ว5206265244ทำแล้ว 10/06/255584431955
156. อบต.หนองบัว (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว8341717ทำแล้ว 15/06/255424000
157. อบต.หนองบัว (ท่าตูม)ทำแล้ว5472477477ทำแล้ว 14/06/2554100111
158. อบต.หนองบัวทอง (รัตนบุรี)ทำแล้ว5215157152ทำแล้ว 30/06/2554290707067
159. อบต.หนองบัวบาน (รัตนบุรี)ทำแล้ว51415651ทำแล้ว 29/06/255411358700
160. อบต.หนองไผ่ล้อม (สำโรงทาบ)ทำแล้ว510495118ทำแล้ว 30/09/2554104323232
161. อบต.หนองเมธี (ท่าตูม)ทำแล้ว8104121107ทำแล้ว 29/06/255495929292
162. อบต.หนองระฆัง (สนม)ทำแล้ว5206176170ทำแล้ว 27/06/25541103786664
163. อบต.หนองเรือ (ชุมพลบุรี)ทำแล้ว8193147149ทำแล้ว 28/06/2554176353535
164. อบต.หนองแวง (ศรีณรงค์)ทำแล้ว599100100 ยังไม่อนุมัติ
165. อบต.หนองสนิท (จอมพระ)ทำแล้ว5167168165ทำแล้ว 15/06/2554162434343
166. อบต.หนองหลวง (โนนนารายณ์)ทำแล้ว7246246246ทำแล้ว 16/06/2554573733
167. อบต.หนองเหล็ก (ศีขรภูมิ)ทำแล้ว749ทำแล้ว 30/06/255449343434
168. อบต.หนองใหญ่ (ปราสาท)ทำแล้ว58317824ทำแล้ว 28/06/255448353131
169. อบต.หนองอียอ (สนม)ทำแล้ว7104140107ทำแล้ว 28/06/255433191818
170. อบต.หนองฮะ (สำโรงทาบ)ทำแล้ว4702220ทำแล้ว 30/06/2554552353333
171. อบต.หัวงัว (สนม)ทำแล้ว8225235206ทำแล้ว 28/06/2554334333231
172. อบต.อาโพน (บัวเชด)ทำแล้ว7143125183ทำแล้ว 28/06/255474413838
173. อบต.อู่โลก (ลำดวน)ทำแล้ว5191164172ทำแล้ว 14/06/2554365606058
รวม 173 อปท.1731,05731,36427,56926,4241681,44311,4135,9825,1885,030
ข้อมูล ณ 13/09/2563