รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด บุรีรัมย์ ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.บุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51,0782424ทำแล้ว 30/06/255445600
2. เทศบาลเมืองชุมเห็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว622410299ทำแล้ว 10971055
3. เทศบาลเมืองนางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8424424424ทำแล้ว 23/06/2554692666666
4. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว71348286ทำแล้ว 29/06/2554751477
5. เทศบาลตำบลกระสัง (กระสัง)ทำแล้ว4140135107ทำแล้ว 02/07/255572313130
6. เทศบาลตำบลโกรกแก้ว (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7345344344ทำแล้ว 23/06/25541782565654
7. เทศบาลตำบลเขาคอก (ประโคนชัย)ทำแล้ว5923222ทำแล้ว 21/06/255435121211
8. เทศบาลตำบลคูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว5204158150ทำแล้ว 30/06/255480212121
9. เทศบาลตำบลแคนดง (แคนดง)ทำแล้ว3176152145ทำแล้ว 14/03/2555176111
10. เทศบาลตำบลโคกม้า (ประโคนชัย)ทำแล้ว5142131119ทำแล้ว 14/06/25541273545451
11. เทศบาลตำบลโคกเหล็ก (ห้วยราช)ทำแล้ว5125156149ทำแล้ว 08/06/255411111373729
12. เทศบาลตำบลจันดุม (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5215134116ทำแล้ว 30/06/255473555554
13. เทศบาลตำบลจันทบเพชร (บ้านกรวด)ทำแล้ว3141155146ทำแล้ว 22/06/2554743303029
14. เทศบาลตำบลชำนิ (ชำนิ)ทำแล้ว5139208206ทำแล้ว 28/06/255436102656463
15. เทศบาลตำบลดอนมนต์ (สตึก)ทำแล้ว9898887ทำแล้ว 09/01/255540333
16. เทศบาลตำบลดอนอะราง (หนองกี่)ทำแล้ว59199100ทำแล้ว 07/06/25542260414141
17. เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว81258383ทำแล้ว 25/01/25553254424241
18. เทศบาลตำบลตาจง (ละหานทราย)ทำแล้ว6683942ทำแล้ว 27/06/25548096483333
19. เทศบาลตำบลถาวร (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7176182194ทำแล้ว 24/06/2554189636363
20. เทศบาลตำบลทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7179119111ทำแล้ว 28/06/2554115111
21. เทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง (นางรอง)ทำแล้ว6211135120ทำแล้ว 23/06/255467544
22. เทศบาลตำบลนาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5189189189ทำแล้ว 23/06/255486404037
23. เทศบาลตำบลโนนเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว11126126126ทำแล้ว 30/06/255466666
24. เทศบาลตำบลโนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว7270273257ทำแล้ว 23/06/2554582111110
25. เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว4180178178ทำแล้ว 28/06/255463393939
26. เทศบาลตำบลบ้านกรวด (บ้านกรวด)ทำแล้ว8135114114ทำแล้ว 29/06/255411111656565
27. เทศบาลตำบลบ้านกรวดปัญญาวัฒน์ (บ้านกรวด)ทำแล้ว7243243243ทำแล้ว 27/06/255492242019
28. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (บ้านด่าน)ทำแล้ว712311697ทำแล้ว 22/07/2554
29. เทศบาลตำบลบ้านบัว (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว516411393ทำแล้ว 10/06/255449222222
30. เทศบาลตำบลบ้านใหม่ไชยพจน์ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว8297297296ทำแล้ว 27/06/2554197787872
31. เทศบาลตำบลบึงเจริญ (บ้านกรวด)ทำแล้ว6329331331ทำแล้ว 31/05/2554228101010
32. เทศบาลตำบลประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว71077986ทำแล้ว 22/06/255427116979793
33. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านด่าน)ทำแล้ว7632010ทำแล้ว 23/06/2554228443
34. เทศบาลตำบลปราสาท (บ้านกรวด)ทำแล้ว3158217168ทำแล้ว 29/03/255571999
35. เทศบาลตำบลปะคำ (ปะคำ)ทำแล้ว83514544ทำแล้ว 30/06/255489282727
36. เทศบาลตำบลพนมรุ้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว810148ทำแล้ว 30/06/255315047262626
37. เทศบาลตำบลพลับพลาชัย (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5316316317ทำแล้ว 24/06/2554119808075
38. เทศบาลตำบลพุทไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว5379172187ทำแล้ว 30/06/25542869888
39. เทศบาลตำบลยายแย้มวัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6155127117ทำแล้ว 20/06/255424181818
40. เทศบาลตำบลละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว816411785ทำแล้ว 24/06/255424113858480
41. เทศบาลตำบลลำปลายมาศ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7201202202ทำแล้ว 30/06/25541201244
42. เทศบาลตำบลศรีสตึก (สตึก)ทำแล้ว5949393ทำแล้ว 30/06/255455111
43. เทศบาลตำบลศาลเจ้าพ่อขุนศรี (หนองกี่)ทำแล้ว675ทำแล้ว 31/08/2555167141414
44. เทศบาลตำบลสตึก (สตึก)ทำแล้ว6425354192ทำแล้ว 30/06/255423445515151
45. เทศบาลตำบลสองชั้น (กระสัง)ทำแล้ว5150119117ทำแล้ว 14/06/255481464643
46. เทศบาลตำบลสะแก (สตึก)ทำแล้ว51962624ทำแล้ว 07/06/2554119545450
47. เทศบาลตำบลสามแวง (ห้วยราช)ทำแล้ว5129213208ทำแล้ว 27/06/255450127686663
48. เทศบาลตำบลสำโรงใหม่ (ละหานทราย)ทำแล้ว6239257182ทำแล้ว 30/06/25541180342424
49. เทศบาลตำบลแสลงโทน (ประโคนชัย)ทำแล้ว7384385385ทำแล้ว 24/06/255458222
50. เทศบาลตำบลหนองกี่ (หนองกี่)ทำแล้ว6376276266ทำแล้ว 29/06/25542106464645
51. เทศบาลตำบลหนองตะครอง (ละหานทราย)ทำแล้ว5198136135ทำแล้ว 22/06/2554431166
52. เทศบาลตำบลหนองตาด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว8393232ทำแล้ว 30/05/255430262626
53. เทศบาลตำบลหนองเต็ง (กระสัง)ทำแล้ว6359359358ทำแล้ว 27/10/255482247128126120
54. เทศบาลตำบลหนองปล่อง (ชำนิ)ทำแล้ว51016550ทำแล้ว 20/06/255425131313
55. เทศบาลตำบลหนองไม้งาม (บ้านกรวด)ทำแล้ว982112ทำแล้ว 29/06/103328111
56. เทศบาลตำบลหนองแวง (ละหานทราย)ทำแล้ว5166131123ทำแล้ว 17/06/2554111321288859
57. เทศบาลตำบลหนองหงส์ (หนองหงส์)ทำแล้ว813216895ทำแล้ว 30/06/25541583888
58. เทศบาลตำบลหลักเขต (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4171150142ทำแล้ว 20/06/2554107726058
59. เทศบาลตำบลห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6143ทำแล้ว 27/05/255416107111
60. เทศบาลตำบลห้วยหิน (หนองหงส์)ทำแล้ว8151129131ทำแล้ว 28/06/255438130673635
61. เทศบาลตำบลหินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว51118277ทำแล้ว 29/06/2554249171715
62. เทศบาลตำบลอิสาณ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5111111111ทำแล้ว 26/05/255410222
63. เทศบาลตำบลอุดมธรรม (กระสัง)ทำแล้ว8118208213ทำแล้ว 23/06/2554102636362
64. อบต.กระสัง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5139138138ทำแล้ว 27/06/25541613354
65. อบต.กระสัง (สตึก)ทำแล้ว49511798ทำแล้ว 12/06/255532261919
66. อบต.กลันทา (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51189089ทำแล้ว 10/06/2554110423434
67. อบต.กันทรารมณ์ (กระสัง)ทำแล้ว5259235231ทำแล้ว 06/06/255484515150
68. อบต.ก้านเหลือง (นางรอง)ทำแล้ว5623838ทำแล้ว 17/06/255459404040
69. อบต.กู่สวนแตง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว6291279279ทำแล้ว 05/07/255543222
70. อบต.เขาดินเหนือ (บ้านกรวด)ทำแล้ว59397110ทำแล้ว 13/06/25542262393939
71. อบต.คูเมือง (คูเมือง)ทำแล้ว890101117ทำแล้ว 30/06/255410101010
72. อบต.แคนดง (แคนดง)ทำแล้ว7206172164ทำแล้ว 27/12/25541273262625
73. อบต.โคกกลาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51449385ทำแล้ว 15/06/2554163333
74. อบต.โคกขมิ้น (พลับพลาชัย)ทำแล้ว7162142142ทำแล้ว 30/06/2554162171717
75. อบต.โคกตูม (ประโคนชัย)ทำแล้ว8316134158ทำแล้ว 30/06/255444666
76. อบต.โคกมะขาม (ประโคนชัย)ทำแล้ว6349325289ทำแล้ว 12/05/255420201818
77. อบต.โคกมะม่วง (ปะคำ)ทำแล้ว5328300294ทำแล้ว 30/06/255410269122
78. อบต.โคกย่าง (ประโคนชัย)ทำแล้ว4162171171ทำแล้ว 15/06/2555652231613
79. อบต.โคกล่าม (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5886950ทำแล้ว 09/06/255420111
80. อบต.โคกว่าน (ละหานทราย)ทำแล้ว5173174174ทำแล้ว 15/06/2554767545453
81. อบต.โคกสนวน (ชำนิ)ทำแล้ว3637162ทำแล้ว 17/06/255463131313
82. อบต.โคกสว่าง (หนองกี่)ทำแล้ว5197104104ทำแล้ว 15/06/25545803533
83. อบต.โคกสะอาด (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7104104104ทำแล้ว 23/06/25541104242118
84. อบต.โคกสูง (หนองกี่)ทำแล้ว6535353ทำแล้ว 21/06/255417422
85. อบต.จรเข้มาก (ประโคนชัย)ทำแล้ว4213213212ทำแล้ว 52444441
86. อบต.เจริญสุข (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6434434434ทำแล้ว 15/06/2554574151514
87. อบต.ช่อผกา (ชำนิ)ทำแล้ว5128103102ทำแล้ว 14/06/255442555
88. อบต.ชุมแสง (สตึก)ทำแล้ว7313278246ทำแล้ว 04/11/2554117626262
89. อบต.ชุมแสง (กระสัง)ทำแล้ว4137137137ทำแล้ว 11/05/255453313121
90. อบต.ชุมแสง (นางรอง)ทำแล้ว711813291ทำแล้ว 17/06/255458393938
91. อบต.ดงพลอง (แคนดง)ทำแล้ว5265265265ทำแล้ว 05/08/25541081000
92. อบต.ดงอีจาน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว6436277258ทำแล้ว 21/06/255460464443
93. อบต.ดอนกอก (นาโพธิ์)ทำแล้ว7933232ทำแล้ว 13/06/255493201919
94. อบต.แดงใหญ่ (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5104104104ทำแล้ว 23/06/255430202020
95. อบต.ตลาดโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5686868ทำแล้ว 09/06/255468998
96. อบต.ตะโกตาพิ (ประโคนชัย)ทำแล้ว61409272ทำแล้ว 14/06/2554736242421
97. อบต.ตาเสา (ห้วยราช)ทำแล้ว4969595ทำแล้ว 10/05/25555414333
98. อบต.ตูมใหญ่ (คูเมือง)ทำแล้ว6122123148ทำแล้ว 30/06/2554673737373
99. อบต.ถนนหัก (นางรอง)ทำแล้ว41027364ทำแล้ว 14/06/2554285696969
100. อบต.ถลุงเหล็ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5355354ทำแล้ว 16/06/255427111
101. อบต.ทรัพย์พระยา (นางรอง)ทำแล้ว7735858ทำแล้ว 30/06/255473626261
102. อบต.ทองหลาง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว51427780ทำแล้ว 23/09/255418422
103. อบต.ทะเมนชัย (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8939392ทำแล้ว 07/06/255452413332
104. อบต.ท่าโพธิ์ชัย (หนองกี่)ทำแล้ว494ทำแล้ว 15/06/2554344644
105. อบต.ท่าม่วง (สตึก)ทำแล้ว68033ทำแล้ว 29/06/255442171616
106. อบต.ทุ่งกระตาดพัฒนา (หนองกี่)ทำแล้ว8117ทำแล้ว 27/06/2554456181816
107. อบต.ทุ่งกระเต็น (หนองกี่)ทำแล้ว8143145145ทำแล้ว 30/06/2554143444
108. อบต.ทุ่งจังหัน (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว3953030ทำแล้ว 24/06/2554916111111
109. อบต.ทุ่งวัง (สตึก)ทำแล้ว5109110110ทำแล้ว 23/06/25544361000
110. อบต.ไทยเจริญ (ปะคำ)ทำแล้ว7131135135ทำแล้ว 20/05/255439241512
111. อบต.ไทยสามัคคี (หนองหงส์)ทำแล้ว6185191191ทำแล้ว 08/06/255449393937
112. อบต.นางรอง (นางรอง)ทำแล้ว8129124124ทำแล้ว 24/06/255445303027
113. อบต.นาโพธิ์ (นาโพธิ์)ทำแล้ว7140117113ทำแล้ว 30/06/255458151010
114. อบต.นิคม (สตึก)ทำแล้ว5225224224ทำแล้ว 15/06/2555167666666
115. อบต.โนนขวาง (บ้านด่าน)ทำแล้ว611619852ทำแล้ว 30/06/25544413119
116. อบต.โนนดินแดง (โนนดินแดง)ทำแล้ว6221125125ทำแล้ว 11/06/25557677767674
117. อบต.โนนสุวรรณ (โนนสุวรรณ)ทำแล้ว7953938ทำแล้ว 10/06/255442422421
118. อบต.บัวทอง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว51966464ทำแล้ว 16/06/2554485504745
119. อบต.บ้านคู (นาโพธิ์)ทำแล้ว9219214189ทำแล้ว 15/06/255452212020
120. อบต.บ้านจาน (พุทไธสง)ทำแล้ว3797979ทำแล้ว 19/08/2554180797979
121. อบต.บ้านดู่ (นาโพธิ์)ทำแล้ว5215215215ทำแล้ว 30/05/2554854222
122. อบต.บ้านตะโก (ห้วยราช)ทำแล้ว7209274274ทำแล้ว 24/06/2554338333
123. อบต.บ้านไทร (ประโคนชัย)ทำแล้ว7469250207ทำแล้ว 30/06/255468155103103102
124. อบต.บ้านปรือ (กระสัง)ทำแล้ว91578242ทำแล้ว 29/06/25541117333
125. อบต.บ้านเป้า (พุทไธสง)ทำแล้ว5334348348ทำแล้ว 23/06/2554158393939
126. อบต.บ้านแพ (คูเมือง)ทำแล้ว7316322322ทำแล้ว 13/06/255447422
127. อบต.บ้านยาง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5248169169ทำแล้ว 09/06/2554131188
128. อบต.บ้านยาง (พุทไธสง)ทำแล้ว410099ทำแล้ว 06/06/255436292827
129. อบต.บ้านยาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5709830ทำแล้ว 20/06/255426222
130. อบต.บ้านแวง (พุทไธสง)ทำแล้ว6140139139ทำแล้ว 28/06/255449888
131. อบต.บ้านสิงห์ (นางรอง)ทำแล้ว81379898ทำแล้ว 16/06/255455000
132. อบต.บุกระสัง (หนองกี่)ทำแล้ว3156155155ทำแล้ว 11/06/25544444
133. อบต.บุโพธิ์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว7132164137ทำแล้ว 21/06/25541327555
134. อบต.ประโคนชัย (ประโคนชัย)ทำแล้ว6105108410ทำแล้ว 30/06/25544082727257
135. อบต.ประทัดบุ (ประโคนชัย)ทำแล้ว5217163148ทำแล้ว 24/06/25541231009595
136. อบต.ปะเคียบ (คูเมือง)ทำแล้ว715710296ทำแล้ว 13/06/25546277454242
137. อบต.ปังกู (ประโคนชัย)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 23/05/25542974454543
138. อบต.ป่าชัน (พลับพลาชัย)ทำแล้ว697100100ทำแล้ว 14/06/255448444444
139. อบต.ผไทรินทร์ (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6138138138ทำแล้ว 15/06/2554850242019
140. อบต.พรสำราญ (คูเมือง)ทำแล้ว5225226226ทำแล้ว 13/07/255489636261
141. อบต.พระครู (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6626361ทำแล้ว 30/05/255518322
142. อบต.พุทธไธสง (พุทไธสง)ทำแล้ว4109123120ทำแล้ว 20/04/255456393939
143. อบต.ไพศาล (ประโคนชัย)ทำแล้ว51258165ทำแล้ว 28/06/2554587616059
144. อบต.มะเฟือง (พุทไธสง)ทำแล้ว8238238238ทำแล้ว 15/06/25542367121111
145. อบต.เมืองแก (สตึก)ทำแล้ว16255248247ทำแล้ว 24/06/25548102686765
146. อบต.เมืองไผ่ (หนองกี่)ทำแล้ว819912779ทำแล้ว 16/06/2554225151515
147. อบต.เมืองไผ่ (กระสัง)ทำแล้ว8145155155ทำแล้ว 01/06/2554678262625
148. อบต.เมืองฝาง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6130130130ทำแล้ว 03/06/255440302925
149. อบต.เมืองฝ้าย (หนองหงส์)ทำแล้ว8183148145ทำแล้ว 24/06/2554897545252
150. อบต.เมืองแฝก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6848975ทำแล้ว 20/06/25544042161616
151. อบต.เมืองโพธิ์ (ห้วยราช)ทำแล้ว5926964ทำแล้ว 14/06/25541581321
152. อบต.เมืองยาง (ชำนิ)ทำแล้ว61306966ทำแล้ว 3182484742
153. อบต.เย้ยปราสาท (หนองกี่)ทำแล้ว71117069ทำแล้ว 20/06/255420333
154. อบต.ร่อนทอง (สตึก)ทำแล้ว41139693ทำแล้ว 21/06/255415666
155. อบต.ละลวด (ชำนิ)ทำแล้ว10647373ทำแล้ว 34252121
156. อบต.ละเวี้ย (ประโคนชัย)ทำแล้ว414411396ทำแล้ว 27/06/2554685585855
157. อบต.ละหานทราย (ละหานทราย)ทำแล้ว5152112105ทำแล้ว 27/06/2554137202020
158. อบต.ลำดวน (กระสัง)ทำแล้ว5215217217ทำแล้ว 03/11/255465111111
159. อบต.ลำไทรโยง (นางรอง)ทำแล้ว824318ทำแล้ว 21/06/255418161111
160. อบต.ลำนางรอง (โนนดินแดง)ทำแล้ว9293274269ทำแล้ว 51000
161. อบต.ลุมปุ๊ก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5251252252ทำแล้ว 26/05/2554251151515
162. อบต.วังเหนือ (บ้านด่าน)ทำแล้ว71213934ทำแล้ว 24/06/25549109414139
163. อบต.ศรีภูมิ (กระสัง)ทำแล้ว61407475ทำแล้ว 09/11/2554196494947
164. อบต.ศรีสว่าง (นาโพธิ์)ทำแล้ว5115102106ทำแล้ว 15/08/255435333
165. อบต.สนวน (ห้วยราช)ทำแล้ว81336464ทำแล้ว 17/06/255444262523
166. อบต.สนามชัย (สตึก)ทำแล้ว5246247247ทำแล้ว 30/06/25541978474443
167. อบต.ส้มป่อย (โนนดินแดง)ทำแล้ว41426363ทำแล้ว 25/06/255450242424
168. อบต.สระแก้ว (หนองหงส์)ทำแล้ว31345050ทำแล้ว 15/02/2555769393838
169. อบต.สระทอง (หนองหงส์)ทำแล้ว8151125120ทำแล้ว 13/06/2554467393938
170. อบต.สระบัว (แคนดง)ทำแล้ว6404367367ทำแล้ว 30/06/255461202020
171. อบต.สวายจีก (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว5216216216ทำแล้ว 15/06/2554171525150
172. อบต.สองห้อง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6546059ทำแล้ว 25/05/255430232322
173. อบต.สะแกซำ (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6131130130ทำแล้ว 31/05/255473373737
174. อบต.สะแกโพรง (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว4228204190ทำแล้ว 29/06/25545114113113103
175. อบต.สะเดา (พลับพลาชัย)ทำแล้ว5979898ทำแล้ว 25/05/2554166393938
176. อบต.สะเดา (นางรอง)ทำแล้ว92791719ทำแล้ว 27/06/255476646463
177. อบต.สายตะกู (บ้านกรวด)ทำแล้ว6159161161ทำแล้ว 28/06/255417222
178. อบต.สำโรง (พลับพลาชัย)ทำแล้ว51087354ทำแล้ว 31/05/2554108323232
179. อบต.สี่เหลี่ยม (ประโคนชัย)ทำแล้ว61367167ทำแล้ว 16/06/255410154444341
180. อบต.สูงเนิน (กระสัง)ทำแล้ว7194255224ทำแล้ว 24/06/255451515151
181. อบต.เสม็ด (เมืองบุรีรัมย์)ทำแล้ว6929292ทำแล้ว 29/06/255482666665
182. อบต.เสาเดียว (หนองหงส์)ทำแล้ว8240137124ทำแล้ว 26/05/255462222118
183. อบต.แสลงพัน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว8252182166ทำแล้ว 29/06/255428822
184. อบต.หนองกง (นางรอง)ทำแล้ว4878786ทำแล้ว 15/06/2554179626259
185. อบต.หนองกระทิง (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5134150103ทำแล้ว 03/10/2554356404039
186. อบต.หนองขมาร (คูเมือง)ทำแล้ว83353104ทำแล้ว 07/06/2554271333332
187. อบต.หนองคู (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว6136136136ทำแล้ว 08/06/2554392533
188. อบต.หนองชัยศรี (หนองหงส์)ทำแล้ว79810392ทำแล้ว 15/06/255438303030
189. อบต.หนองโดน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว5827565ทำแล้ว 13/06/25549552033
190. อบต.หนองไทร (นางรอง)ทำแล้ว7958787ทำแล้ว 16/06/2554172484848
191. อบต.หนองบอน (ประโคนชัย)ทำแล้ว6386261205ทำแล้ว 30/06/255432272726
192. อบต.หนองบัว (ปะคำ)ทำแล้ว61258683ทำแล้ว 29/06/2554371044
193. อบต.หนองบัวโคก (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว9160140128ทำแล้ว 30/06/255452101010
194. อบต.หนองโบสถ์ (นางรอง)ทำแล้ว7128100100ทำแล้ว 08/06/2554670833
195. อบต.หนองยายพิมพ์ (นางรอง)ทำแล้ว7120140131ทำแล้ว 28/06/2554104202020
196. อบต.หนองเยือง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว5268185167ทำแล้ว 30/09/255435555
197. อบต.หนองแวง (บ้านใหม่ไชยพจน์)ทำแล้ว7527157ทำแล้ว 27/06/25544780595958
198. อบต.หนองโสน (นางรอง)ทำแล้ว6165111110ทำแล้ว 17/06/2554551933
199. อบต.หนองใหญ่ (สตึก)ทำแล้ว6142114111ทำแล้ว 20/06/255464413936
200. อบต.ห้วยราช (ห้วยราช)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 20/06/2554133242220
201. อบต.ห้วยสำราญ (กระสัง)ทำแล้ว6131ทำแล้ว 06/06/25541126575757
202. อบต.หัวถนน (นางรอง)ทำแล้ว8414242ทำแล้ว 28/06/25543464434242
203. อบต.หัวฝาย (แคนดง)ทำแล้ว5138118140ทำแล้ว 13/06/255460272626
204. อบต.หายโศก (พุทไธสง)ทำแล้ว55220ทำแล้ว 30/07/2555522233
205. อบต.หินโคน (ลำปลายมาศ)ทำแล้ว51157667ทำแล้ว 30/06/2554148343433
206. อบต.หินลาด (บ้านกรวด)ทำแล้ว6194195196ทำแล้ว 16/06/255428411
207. อบต.หินเหล็กไฟ (คูเมือง)ทำแล้ว8887763ทำแล้ว 10/06/255442101010
208. อบต.หูทำนบ (ปะคำ)ทำแล้ว6208148155ทำแล้ว 29/06/2554137322
209. อบต.อีสานเขต (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว10277135106ทำแล้ว 20/04/255511111111
รวม 209 อปท.2091,27236,11528,72027,5042091,63314,3166,4715,9645,728
ข้อมูล ณ 13/09/2563