รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระแก้ว ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว440210893 ยังไม่อนุมัติ
2. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว6992929ทำแล้ว 20/06/255469191818
3. เทศบาลเมืองสระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว61686162ทำแล้ว 23/06/2554264252525
4. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว13248223162ทำแล้ว 30/06/255477444
5. เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว5364364364ทำแล้ว 29/06/2554241192192192
6. เทศบาลตำบลคลองหาด (คลองหาด)ทำแล้ว4ทำแล้ว 14/11/25548857262424
7. เทศบาลตำบลโคกสูง (โคกสูง)ทำแล้ว661ทำแล้ว 14/06/2554613400
8. เทศบาลตำบลตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว6986562ทำแล้ว 30/06/255441000
9. เทศบาลตำบลท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5ทำแล้ว 30/06/255241111
10. เทศบาลตำบลบ้านด่าน (อรัญประเทศ)ทำแล้ว566ทำแล้ว 03/10/255466000
11. เทศบาลตำบลบ้านใหม่หนองไทร (อรัญประเทศ)ทำแล้ว72249997ทำแล้ว 15/06/255495959595
12. เทศบาลตำบลป่าไร่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว611413099ทำแล้ว 30/06/2554124511
13. เทศบาลตำบลฟากห้วย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
14. เทศบาลตำบลวังทอง (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว513431ทำแล้ว 30/06/2554
15. เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว5148115111ทำแล้ว 30/06/255450111
16. เทศบาลตำบลวัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว516910584ทำแล้ว 14/06/2554169171717
17. เทศบาลตำบลศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว4671313ทำแล้ว 28/03/2554
18. อบต.เขาฉกรรจ์ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว69011685ทำแล้ว 27/06/255462585858
19. อบต.เขาสามสิบ (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว519511ทำแล้ว 28/06/2555195656464
20. อบต.คลองไก่เถื่อน (คลองหาด)ทำแล้ว5136249312ทำแล้ว 29/06/255467432826
21. อบต.คลองทับจันทร์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5422ทำแล้ว 27/06/255421161514
22. อบต.คลองน้ำใส (อรัญประเทศ)ทำแล้ว680165124ทำแล้ว 16/06/25545746511
23. อบต.คลองหินปูน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว7130117113ทำแล้ว 16/06/255473000
24. อบต.โคกปี่ฆ้อง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
25. อบต.โคคลาน (ตาพระยา)ทำแล้ว5176176176 ยังไม่อนุมัติ
26. อบต.ช่องกุ่ม (วัฒนานคร)ทำแล้ว5362361356ทำแล้ว 23/08/255512000
27. อบต.ซับมะกรูด (คลองหาด)ทำแล้ว493819 ยังไม่อนุมัติ
28. อบต.แซร์ออ (วัฒนานคร)ทำแล้ว554ทำแล้ว 29/06/255434000
29. อบต.ตาพระยา (ตาพระยา)ทำแล้ว5111ทำแล้ว 17/06/25541450000
30. อบต.ตาหลังใน (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว4623 ยังไม่อนุมัติ
31. อบต.ทับพริก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว699106154ทำแล้ว 01/06/2554435111
32. อบต.ทัพไทย (ตาพระยา)ทำแล้ว5738268ทำแล้ว 07/06/2554734211
33. อบต.ทัพราช (ตาพระยา)ทำแล้ว41564548ทำแล้ว 12/05/25541087000
34. อบต.ทัพเสด็จ (ตาพระยา)ทำแล้ว51045638ทำแล้ว 14/06/2554689797774
35. อบต.ท่าเกวียน (วัฒนานคร)ทำแล้ว61221 ยังไม่อนุมัติ
36. อบต.ท่าเกษม (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว7257253253ทำแล้ว 15/06/255483111
37. อบต.ท่าข้าม (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5887866ทำแล้ว 30/06/255445373636
38. อบต.ท่าแยก (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว57333ทำแล้ว 03/06/255445111
39. อบต.ทุ่งมหาเจริญ (วังน้ำเย็น)ทำแล้ว711199112ทำแล้ว 10/05/255423100
40. อบต.ไทยอุดม (คลองหาด)ทำแล้ว5128109126ทำแล้ว 22/06/255464645656
41. อบต.ไทรเดี่ยว (คลองหาด)ทำแล้ว597131178ทำแล้ว 29/06/255460545454
42. อบต.ไทรทอง (คลองหาด)ทำแล้ว5858482ทำแล้ว 29/06/255468101010
43. อบต.โนนหมากเค็ง (วัฒนานคร)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.โนนหมากมุ่น (โคกสูง)ทำแล้ว6523818ทำแล้ว 24/06/2554144302818
45. อบต.บ้านแก้ง (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว51725851ทำแล้ว 14/06/25541111
46. อบต.เบญจขร (คลองหาด)ทำแล้ว59412094 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.ผักขะ (วัฒนานคร)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
48. อบต.ผ่านศึก (อรัญประเทศ)ทำแล้ว5911110ทำแล้ว 22/06/201253955100
49. อบต.พระเพลิง (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว41086867ทำแล้ว 28/06/2554180646460
50. อบต.เมืองไผ่ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว546ทำแล้ว 12/05/255434221915
51. อบต.วังใหม่ (วังสมบูรณ์)ทำแล้ว582109111ทำแล้ว 23/02/2554122122103103103
52. อบต.วัฒนานคร (วัฒนานคร)ทำแล้ว4 ยังไม่อนุมัติ
53. อบต.ศาลาลำดวน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6959595ทำแล้ว 15/06/2555
54. อบต.สระแก้ว (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว827811ทำแล้ว 03/10/25541331313131
55. อบต.สระขวัญ (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว6213140135 ยังไม่อนุมัติ
56. อบต.หนองตะเคียนบอน (วัฒนานคร)ทำแล้ว7153152152ทำแล้ว 30/05/255488000
57. อบต.หนองน้ำใส (วัฒนานคร)ทำแล้ว6123134109ทำแล้ว 14/06/25541070303028
58. อบต.หนองบอน (เมืองสระแก้ว)ทำแล้ว664ทำแล้ว 27/06/255425888
59. อบต.หนองม่วง (โคกสูง)ทำแล้ว5754039ทำแล้ว 30/05/255413572788
60. อบต.หนองแวง (โคกสูง)ทำแล้ว62159491ทำแล้ว 29/06/255429106676661
61. อบต.หนองแวง (วัฒนานคร)ทำแล้ว4616060ทำแล้ว 15/08/255514000
62. อบต.หนองสังข์ (อรัญประเทศ)ทำแล้ว513413394ทำแล้ว 30/06/25541000
63. อบต.หนองหมากฝ้าย (วัฒนานคร)ทำแล้ว5231230230ทำแล้ว 05/06/255424000
64. อบต.หนองหว้า (เขาฉกรรจ์)ทำแล้ว9303301301 ยังไม่อนุมัติ
65. อบต.ห้วยโจด (วัฒนานคร)ทำแล้ว5144121112 ยังไม่อนุมัติ
66. อบต.หันทราย (อรัญประเทศ)ทำแล้ว7775718ทำแล้ว 26/01/2555154515149
รวม 66 อปท.663648,3115,6125,272523812,9911,4411,1901,157
ข้อมูล ณ 13/09/2563