รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด นครนายก ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.นครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว4528618598ทำแล้ว 28/06/2554103145107107107
2. เทศบาลเมืองนครนายก (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7526142143ทำแล้ว 09/08/255440106222221
3. เทศบาลตำบลเกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว4217217217ทำแล้ว 86161616
4. เทศบาลตำบลท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7494949ทำแล้ว 25/05/25544000
5. เทศบาลตำบลบ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว5251264264ทำแล้ว 10/01/25551128685956
6. เทศบาลตำบลพิกุลออก (บ้านนา)ทำแล้ว4166192164ทำแล้ว 24/06/25541926171717
7. เทศบาลตำบลองครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว91527056ทำแล้ว 29/06/2554812600
8. อบต.เกาะโพธิ์ (ปากพลี)ทำแล้ว7125107102ทำแล้ว 29/06/255468303028
9. อบต.เกาะหวาย (ปากพลี)ทำแล้ว71162013ทำแล้ว 16/06/255469272322
10. อบต.เขาพระ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว71153939 ยังไม่อนุมัติ
11. อบต.เขาเพิ่ม (บ้านนา)ทำแล้ว9767173ทำแล้ว 06/06/255432111
12. อบต.คลองใหญ่ (องครักษ์)ทำแล้ว102397140ทำแล้ว 15/06/255477525252
13. อบต.โคกกรวด (ปากพลี)ทำแล้ว7164143142ทำแล้ว 28/06/255424171413
14. อบต.ชุมพล (องครักษ์)ทำแล้ว8183183183ทำแล้ว 08/09/25548600
15. อบต.ดงละคร (เมืองนครนายก)ทำแล้ว5886969ทำแล้ว 15/06/255488353535
16. อบต.ดอนยอ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8214212183ทำแล้ว 24/06/255444373736
17. อบต.ทรายมูล (องครักษ์)ทำแล้ว5757575ทำแล้ว 30/05/255523212117
18. อบต.ทองหลาง (บ้านนา)ทำแล้ว71209951ทำแล้ว 08/06/2554952212121
19. อบต.ท่าช้าง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว826513983ทำแล้ว 17/06/255411111110
20. อบต.ท่าทราย (เมืองนครนายก)ทำแล้ว413999111ทำแล้ว 07/06/255460312723
21. อบต.ท่าเรือ (ปากพลี)ทำแล้ว5254253253ทำแล้ว 24/06/255475494840
22. อบต.นาหินลาด (ปากพลี)ทำแล้ว7145121120ทำแล้ว 14/06/255441181818
23. อบต.บางปลากด (องครักษ์)ทำแล้ว6555753ทำแล้ว 29/06/255419121211
24. อบต.บางลูกเสือ (องครักษ์)ทำแล้ว6152173131ทำแล้ว 16/06/255455444141
25. อบต.บางสมบูรณ์ (องครักษ์)ทำแล้ว612411996ทำแล้ว 30/06/255442191917
26. อบต.บางอ้อ (บ้านนา)ทำแล้ว5417ทำแล้ว 30/06/25542122222221
27. อบต.บ้านนา (บ้านนา)ทำแล้ว51049095ทำแล้ว 30/12/255429292929
28. อบต.บ้านพร้าว (บ้านนา)ทำแล้ว7268268268ทำแล้ว 15/09/255471363629
29. อบต.บ้านพริก (บ้านนา)ทำแล้ว41102312ทำแล้ว 17/04/25551265454440
30. อบต.บ้านใหญ่ (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7163163162ทำแล้ว 27/06/2554315000
31. อบต.บึงศาล (องครักษ์)ทำแล้ว78566ทำแล้ว 14/06/255484656565
32. อบต.ปากพลี (ปากพลี)ทำแล้ว5231231231ทำแล้ว 30/06/2554173393837
33. อบต.ป่าขะ (บ้านนา)ทำแล้ว52119372ทำแล้ว 11/05/2554462404040
34. อบต.พรหมณี (เมืองนครนายก)ทำแล้ว8303186162ทำแล้ว 13/06/2554455423836
35. อบต.พระอาจารย์ (องครักษ์)ทำแล้ว81831010ทำแล้ว 10/06/25549000
36. อบต.โพธิ์แทน (องครักษ์)ทำแล้ว663ทำแล้ว 24/06/2554
37. อบต.วังกระโจม (เมืองนครนายก)ทำแล้ว81793131ทำแล้ว 14/06/255451232323
38. อบต.ศรีกะอาง (บ้านนา)ทำแล้ว6101197193ทำแล้ว 16/06/255451383838
39. อบต.ศรีจุฬา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว710712883ทำแล้ว 09/06/25541258181818
40. อบต.ศรีนาวา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7233239239ทำแล้ว 28/06/255413246636363
41. อบต.ศีรษะกระบือ (องครักษ์)ทำแล้ว7312129120ทำแล้ว 15/06/255415111
42. อบต.สาริกา (เมืองนครนายก)ทำแล้ว82749367ทำแล้ว 30/06/255497515150
43. อบต.หนองแสง (ปากพลี)ทำแล้ว6192178178ทำแล้ว 02/05/255522000
44. อบต.หินตั้ง (เมืองนครนายก)ทำแล้ว7357357356ทำแล้ว 22/06/255417333
45. อบต.องครักษ์ (องครักษ์)ทำแล้ว4167115113ทำแล้ว 06/06/255428242424
46. อบต.อาษา (บ้านนา)ทำแล้ว4222186180ทำแล้ว 28/06/2554108888
รวม 46 อปท.462938,4446,3325,886452522,4421,2341,1721,127
ข้อมูล ณ 13/09/2563