รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ปราจีนบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6163183168ทำแล้ว 29/06/255447196141141140
2. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว51087373ทำแล้ว 21/06/25546470474140
3. เทศบาลเมืองหนองกี่ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว63177187ทำแล้ว 34262323
4. เทศบาลตำบลกบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5115108108ทำแล้ว 22/06/25541581398
5. เทศบาลตำบลกรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว513089ทำแล้ว 25/05/255418171714
6. เทศบาลตำบลโคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว5947473ทำแล้ว 28/06/255464404038
7. เทศบาลตำบลโคกมะกอก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว61006365ทำแล้ว 29/06/25543369241111
8. เทศบาลตำบลนาดี (นาดี)ทำแล้ว5337158148ทำแล้ว 30/06/255449522
9. เทศบาลตำบลบ้านนาปรือ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว5379373296ทำแล้ว 02/05/25546411
10. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว6916987ทำแล้ว 01/06/255446202018
11. เทศบาลตำบลประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว6625151ทำแล้ว 28/06/2554263363636
12. เทศบาลตำบลโพธิ์งาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว51199585ทำแล้ว 22/06/2554961821
13. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6976463ทำแล้ว 17/06/255460311
14. เทศบาลตำบลศรีมหาโพธิ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5136133132ทำแล้ว 24/06/25549954688
15. เทศบาลตำบลสระบัว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5675749ทำแล้ว 16/06/2554239321
16. อบต.กบินทร์ (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6764541ทำแล้ว 29/06/2554282766
17. อบต.กรอกสมบูรณ์ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว51276060ทำแล้ว 21/06/2554461499
18. อบต.เกาะลอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว4105112101ทำแล้ว 20/06/25545110625151
19. อบต.แก่งดินสอ (นาดี)ทำแล้ว5757676ทำแล้ว 10/06/2554176191918
20. อบต.เขาไม้แก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว623ทำแล้ว 29/06/255419161612
21. อบต.คำโตนด (ประจันตคาม)ทำแล้ว711079102ทำแล้ว 30/06/2554106322
22. อบต.โคกไทย (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6155134121ทำแล้ว 20/06/2011155272727
23. อบต.โคกปีบ (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว3876268ทำแล้ว 20/05/2554229766
24. อบต.โคกไม้ลาย (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4266167168ทำแล้ว 08/04/2555241313130
25. อบต.ดงกระทงยาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว3248248248ทำแล้ว 20/06/255452544
26. อบต.ดงขี้เหล็ก (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว41331918ทำแล้ว 22/07/255429201818
27. อบต.ดงบัง (ประจันตคาม)ทำแล้ว4905657ทำแล้ว 30/06/255483575757
28. อบต.ดงพระราม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว3133147147ทำแล้ว 26/05/255462323231
29. อบต.ท่างาม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4929284ทำแล้ว 28/06/2554756383833
30. อบต.ท่าตูม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว7287286286ทำแล้ว 27/06/2554375151515
31. อบต.ทุ่งโพธิ์ (นาดี)ทำแล้ว6128129129ทำแล้ว 29/06/2554228141313
32. อบต.นนทรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6240244244ทำแล้ว 21/12/255411117929292
33. อบต.นาแขม (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71ทำแล้ว 20/06/25541111
34. อบต.นาดี (นาดี)ทำแล้ว612311262ทำแล้ว 09/06/255411910910993
35. อบต.เนินหอม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว527790100ทำแล้ว 28/06/255410444
36. อบต.โนนห้อม (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4164164164ทำแล้ว 29/06/255452777
37. อบต.บ่อทอง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5504848ทำแล้ว 29/06/25541925252525
38. อบต.บางกระเบา (บ้านสร้าง)ทำแล้ว51048183ทำแล้ว 27/06/255486747474
39. อบต.บางเดชะ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4535333ทำแล้ว 30/06/255420222
40. อบต.บางเตย (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7846877ทำแล้ว 30/06/255359424241
41. อบต.บางแตน (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5278185185ทำแล้ว 14/06/254426171714
42. อบต.บางปลาร้า (บ้านสร้าง)ทำแล้ว5764543ทำแล้ว 11/05/255426666
43. อบต.บางพลวง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7402727ทำแล้ว 27/06/2554635141414
44. อบต.บางยาง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 22/06/255411311
45. อบต.บ้านทาม (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว6126137129ทำแล้ว 03/05/255435313131
46. อบต.บ้านนา (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว71242316ทำแล้ว 29/06/255411111
47. อบต.บ้านพระ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6444444ทำแล้ว 24242424
48. อบต.บ้านสร้าง (บ้านสร้าง)ทำแล้ว3645168ทำแล้ว 09/06/255422997
49. อบต.บ้านหอย (ประจันตคาม)ทำแล้ว41654148ทำแล้ว 05/07/255419533
50. อบต.บุฝ้าย (ประจันตคาม)ทำแล้ว6826665ทำแล้ว 29/06/2554175696969
51. อบต.บุพราหมณ์ (นาดี)ทำแล้ว6213215215ทำแล้ว 29/06/255439201818
52. อบต.ประจันตคาม (ประจันตคาม)ทำแล้ว5219219219ทำแล้ว 17/06/255454161616
53. อบต.ไผ่ชะเลือด (ศรีมโหสถ)ทำแล้ว6888248ทำแล้ว 30/06/255455202018
54. อบต.เมืองเก่า (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6907235ทำแล้ว 12/03/2555157222
55. อบต.ไม้เค็ด (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว6150158148ทำแล้ว 13/06/25541483737373
56. อบต.ย่านรี (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว693ทำแล้ว 28/06/255493766867
57. อบต.รอบเมือง (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4129129106ทำแล้ว 08/04/25554021137
58. อบต.ลาดตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6354356356ทำแล้ว 28/06/255472292815
59. อบต.วังดาล (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5803638ทำแล้ว 10/06/255440333
60. อบต.วังตะเคียน (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว5582582582ทำแล้ว 20/06/255438151515
61. อบต.วังท่าช้าง (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว53122ทำแล้ว 22/06/2554312166
62. อบต.วัดโบสถ์ (เมืองปราจีนบุรี)ทำแล้ว4627064ทำแล้ว 15/06/255437191919
63. อบต.ศรีมหาโพธิ (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5146163203ทำแล้ว 30/06/25542279626262
64. อบต.สะพานหิน (นาดี)ทำแล้ว6963736ทำแล้ว 06/07/255458242424
65. อบต.สำพันตา (นาดี)ทำแล้ว6110111114ทำแล้ว 30/06/255468464643
66. อบต.หนองแก้ว (ประจันตคาม)ทำแล้ว4988995ทำแล้ว 14/06/25544594333
67. อบต.หนองโพรง (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5189183155ทำแล้ว 15/06/255416111
68. อบต.หนองแสง (ประจันตคาม)ทำแล้ว41129392ทำแล้ว 29/06/25552222
69. อบต.หัวหว้า (ศรีมหาโพธิ)ทำแล้ว5135135135ทำแล้ว 27/06/255442555
70. อบต.หาดนางแก้ว (กบินทร์บุรี)ทำแล้ว6433ทำแล้ว 16/06/255424221
รวม 70 อปท.703689,5957,5117,451703013,7331,8251,6551,583
ข้อมูล ณ 13/09/2563