รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6610608608ทำแล้ว 30/06/2554287445440412409
2. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6126170149ทำแล้ว 17/06/25543671444443
3. เทศบาลตำบลเกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6161300300ทำแล้ว 09/06/255421066121211
4. เทศบาลตำบลเขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6198192175ทำแล้ว 07/06/255487343433
5. เทศบาลตำบลคลองแสนแสบ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6209209209ทำแล้ว 27/06/2554153231818
6. เทศบาลตำบลดอนเกาะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6204202201ทำแล้ว 29/04/255442122787878
7. เทศบาลตำบลดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61089187ทำแล้ว 08/06/25543102131313
8. เทศบาลตำบลท่าข้าม (บางปะกง)ทำแล้ว611710695ทำแล้ว 24/06/255483838383
9. เทศบาลตำบลท่าถ่าน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6236208191ทำแล้ว 30/06/255426121212
10. เทศบาลตำบลท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6114150126ทำแล้ว 16/06/25543117464545
11. เทศบาลตำบลทุ่งสะเดา (แปลงยาว)ทำแล้ว6238237237ทำแล้ว 14/06/255454414138
12. เทศบาลตำบลเทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว61345454ทำแล้ว 20/06/255462222222
13. เทศบาลตำบลนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6117109109ทำแล้ว 23/06/255452191919
14. เทศบาลตำบลบางขนาก (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6274277277ทำแล้ว 20/06/255472101010
15. เทศบาลตำบลบางคล้า (บางคล้า)ทำแล้ว61936745ทำแล้ว 24/06/25544130848384
16. เทศบาลตำบลบางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61273029ทำแล้ว 30/06/255470333332
17. เทศบาลตำบลบางปะกง (บางปะกง)ทำแล้ว6118123123ทำแล้ว 10/06/255445232323
18. เทศบาลตำบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ (บางปะกง)ทำแล้ว61344540ทำแล้ว 13/06/255495424242
19. เทศบาลตำบลบางผึ้ง (บางปะกง)ทำแล้ว6212187137ทำแล้ว 30/06/2554521211
20. เทศบาลตำบลบางวัว (บางปะกง)ทำแล้ว6117185153ทำแล้ว 30/06/2554963201914
21. เทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์ (บางปะกง)ทำแล้ว62037878ทำแล้ว 20/10/25549103777472
22. เทศบาลตำบลบางสมัคร (บางปะกง)ทำแล้ว6828282ทำแล้ว 16/06/25542783131313
23. เทศบาลตำบลบ้านซ่อง (พนมสารคาม)ทำแล้ว6289289290ทำแล้ว 13/06/2554131100100100
24. เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว69611059ทำแล้ว 08/06/2554269484848
25. เทศบาลตำบลปากน้ำ (บางคล้า)ทำแล้ว62053333ทำแล้ว 24/05/2554127787373
26. เทศบาลตำบลแปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6328351146ทำแล้ว 23/09/255483454540
27. เทศบาลตำบลพนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว61834724ทำแล้ว 23/06/25543108675635
28. เทศบาลตำบลพิมพา (บางปะกง)ทำแล้ว7191190190ทำแล้ว 29/06/255460876
29. เทศบาลตำบลลาดขวาง (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6180168124ทำแล้ว 21/06/2554597484848
30. เทศบาลตำบลวังเย็น (แปลงยาว)ทำแล้ว6397213167ทำแล้ว 15/06/255466575757
31. เทศบาลตำบลศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6136146129ทำแล้ว 10/06/255485474744
32. เทศบาลตำบลสนามชัยเขต (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6723230ทำแล้ว 29/06/25541835181717
33. เทศบาลตำบลแสนภูดาษ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว691120100ทำแล้ว 29/06/255435115149
34. เทศบาลตำบลหอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6141117117ทำแล้ว 30/06/255443999
35. เทศบาลตำบลหัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6145139141ทำแล้ว 24/06/255490636363
36. อบต.ก้อนแก้ว (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6123236ทำแล้ว 15/09/255476555552
37. อบต.เกาะขนุน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6213325262ทำแล้ว 10/06/25544175909088
38. อบต.เกาะไร่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6226228228ทำแล้ว 25/05/25548103737370
39. อบต.เขาดิน (บางปะกง)ทำแล้ว6189245215ทำแล้ว 01/03/2554962393834
40. อบต.เขาหินซ้อน (พนมสารคาม)ทำแล้ว6151167145ทำแล้ว 20/01/2555175282727
41. อบต.คลองขุด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6264264264ทำแล้ว 23/07/255528300
42. อบต.คลองเขื่อน (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6877083ทำแล้ว 13/06/2554272616060
43. อบต.คลองจุกกระเฌอ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6165167166ทำแล้ว 28/06/2554237242424
44. อบต.คลองตะเกรา (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว6195195195ทำแล้ว 23/06/2554257333329
45. อบต.คลองนครเนื่องเขต (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว612411693ทำแล้ว 24/06/2554977575755
46. อบต.คลองนา (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6126132132ทำแล้ว 04/04/255464414141
47. อบต.คลองบ้านโพธิ์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6263262262ทำแล้ว 24/05/255454312121
48. อบต.คลองประเวศ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว614110492ทำแล้ว 16/06/2554271545352
49. อบต.คลองเปรง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6591313ทำแล้ว 30/05/2554259222222
50. อบต.คลองหลวงแพ่ง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6177175177ทำแล้ว 30/06/255472373332
51. อบต.คลองอุดมชลจร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61274746ทำแล้ว 29/06/255477777777
52. อบต.คู้ยายหมี (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6153121110ทำแล้ว 16/06/2554760332929
53. อบต.ดงน้อย (ราชสาส์น)ทำแล้ว614012385ทำแล้ว 16/05/255434110646262
54. อบต.ดอนฉิมพลี (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6108172158ทำแล้ว 26/05/25541286525246
55. อบต.ดอนทราย (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6132136131ทำแล้ว 16/06/2554577151513
56. อบต.ท่ากระดาน (สนามชัยเขต)ทำแล้ว65015371ทำแล้ว 27/06/2554230201614
57. อบต.ท่าไข่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว5235236235ทำแล้ว 27/05/2554149434342
58. อบต.ท่าตะเกียบ (ท่าตะเกียบ)ทำแล้ว689118137ทำแล้ว 29/06/255470474747
59. อบต.ท่าทองหลาง (บางคล้า)ทำแล้ว61315950ทำแล้ว 30/06/2554376484848
60. อบต.ท่าสะอ้าน (บางปะกง)ทำแล้ว6117117117ทำแล้ว 10/06/25543542444
61. อบต.ทุ่งพระยา (สนามชัยเขต)ทำแล้ว6385385384ทำแล้ว 08/06/2554113191919
62. อบต.เทพราช (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6104194196ทำแล้ว 23/05/2554893818181
63. อบต.บางกระเจ็ด (บางคล้า)ทำแล้ว6283275268ทำแล้ว 07/06/255446191817
64. อบต.บางกรูด (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6172151139ทำแล้ว 27/05/255465171716
65. อบต.บางกะไห (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว66859124ทำแล้ว 15/06/2555841414141
66. อบต.บางเกลือ (บางปะกง)ทำแล้ว6968471ทำแล้ว 2875171615
67. อบต.บางแก้ว (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว68490150ทำแล้ว 15/06/255411111111
68. อบต.บางขวัญ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61109790ทำแล้ว 30/06/255455313131
69. อบต.บางคา (ราชสาส์น)ทำแล้ว68124132ทำแล้ว 17/06/25542656494948
70. อบต.บางตลาด (คลองเขื่อน)ทำแล้ว69111992ทำแล้ว 22/06/255433181716
71. อบต.บางตีนเป็ด (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61727269ทำแล้ว 26/05/2554284676767
72. อบต.บางเตย (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6228177162ทำแล้ว 13/06/2554172434343
73. อบต.บางน้ำเปรี้ยว (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6121157120ทำแล้ว 24/06/2554962474747
74. อบต.บางไผ่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6228218202ทำแล้ว 24/06/255458474646
75. อบต.บางพระ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61163838ทำแล้ว 28/06/255483404039
76. อบต.บางโรง (คลองเขื่อน)ทำแล้ว6225179177ทำแล้ว 17/08/25541867505050
77. อบต.บางเล่า (คลองเขื่อน)ทำแล้ว695112122ทำแล้ว 23/04/2555164292828
78. อบต.บางสวน (บางคล้า)ทำแล้ว6156168136ทำแล้ว 30/06/2554482454545
79. อบต.บ้านใหม่ (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6968079ทำแล้ว 17/06/255438383838
80. อบต.บึงน้ำรักษ์ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว610311789ทำแล้ว 11/05/255453525252
81. อบต.แปลงยาว (แปลงยาว)ทำแล้ว6311404310ทำแล้ว 03/06/25541867343434
82. อบต.พนมสารคาม (พนมสารคาม)ทำแล้ว6813938ทำแล้ว 30/06/255467363535
83. อบต.โพรงอากาศ (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6101110266ทำแล้ว 15/06/255490757575
84. อบต.เมืองเก่า (พนมสารคาม)ทำแล้ว62502710ทำแล้ว 30/06/2554295525252
85. อบต.เมืองใหม่ (ราชสาส์น)ทำแล้ว699215169ทำแล้ว 14/06/2554149181120120120
86. อบต.โยธะกา (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6110129107ทำแล้ว 24/05/2554449333333
87. อบต.ลาดกระทิง (สนามชัยเขต)ทำแล้ว673189212ทำแล้ว 01/06/2554668372823
88. อบต.วังตะเคียน (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6102132111ทำแล้ว 16/06/2554395888384
89. อบต.ศาลาแดง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6547ทำแล้ว 20/06/255454414139
90. อบต.สนามจันทร์ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว698114109ทำแล้ว 14/06/2554150424141
91. อบต.สองคลอง (บางปะกง)ทำแล้ว7323232ทำแล้ว 13/06/255421151515
92. อบต.สาวชะโงก (บางคล้า)ทำแล้ว6168168168ทำแล้ว 30/06/2554777565454
93. อบต.สิงโตทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว61093323ทำแล้ว 01/06/255468454545
94. อบต.สิบเอ็ดศอก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6246246246ทำแล้ว 14/06/2554191342120
95. อบต.เสม็ดใต้ (บางคล้า)ทำแล้ว6270233214ทำแล้ว 10/06/255493373737
96. อบต.เสม็ดเหนือ (บางคล้า)ทำแล้ว7277154154ทำแล้ว 13/06/2554975242423
97. อบต.โสธร (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว6667792ทำแล้ว 17/06/2554346424242
98. อบต.หนองจอก (บางปะกง)ทำแล้ว5989697ทำแล้ว 08/06/2554357353131
99. อบต.หนองตีนนก (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6879381ทำแล้ว 30/05/255487353534
100. อบต.หนองบัว (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6113164153ทำแล้ว 07/06/255420161616
101. อบต.หนองไม้แก่น (แปลงยาว)ทำแล้ว7127203114ทำแล้ว 17/06/255469151414
102. อบต.หนองยาว (พนมสารคาม)ทำแล้ว6171230206ทำแล้ว 29/06/255423133106106106
103. อบต.หนองแหน (พนมสารคาม)ทำแล้ว617613488ทำแล้ว 23/06/2554165115115113
104. อบต.หนามแดง (เมืองฉะเชิงเทรา)ทำแล้ว61268718ทำแล้ว 27/06/255455363636
105. อบต.หมอนทอง (บางน้ำเปรี้ยว)ทำแล้ว6135157184ทำแล้ว 08/06/25542100767674
106. อบต.หอมศีล (บางปะกง)ทำแล้ว6977173ทำแล้ว 09/08/255410222
107. อบต.หัวไทร (บางคล้า)ทำแล้ว61779088ทำแล้ว 09/05/2554108363131
108. อบต.หัวสำโรง (แปลงยาว)ทำแล้ว6181181118ทำแล้ว 21/06/25543116252525
109. อบต.แหลมประดู่ (บ้านโพธิ์)ทำแล้ว6249247243ทำแล้ว 14/06/2554681688
รวม 109 อปท.10965617,46916,50114,9991091,1098,3954,9404,7664,665
ข้อมูล ณ 13/09/2563