รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ตราด ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว6459295214ทำแล้ว 29/06/255441132795250
2. เทศบาลเมืองตราด (เมืองตราด)ทำแล้ว7135107111ทำแล้ว 29/06/255444124999799
3. เทศบาลตำบลเกาะช้าง (เกาะช้าง)ทำแล้ว7247184157ทำแล้ว 30/06/2554358313027
4. เทศบาลตำบลเกาะช้างใต้ (เกาะช้าง)ทำแล้ว688116103ทำแล้ว 01/09/2555156353433
5. เทศบาลตำบลเขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว7196167168ทำแล้ว 10/06/2554139797978
6. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 20/07/255491504949
7. เทศบาลตำบลชำราก (เมืองตราด)ทำแล้ว3116170120ทำแล้ว 24/06/2554489606060
8. เทศบาลตำบลตะกาง (เมืองตราด)ทำแล้ว612211492ทำแล้ว 24/06/2554163404040
9. เทศบาลตำบลท่าพริกเนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว8226196271ทำแล้ว 28/06/255436363636
10. เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว (แหลมงอบ)ทำแล้ว7282138122ทำแล้ว 21/06/2554120686868
11. เทศบาลตำบลบ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว61697063ทำแล้ว 24/06/2554133104104101
12. เทศบาลตำบลแสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว61139090ทำแล้ว 03/02/2555572292826
13. เทศบาลตำบลหนองบอน (บ่อไร่)ทำแล้ว6828467ทำแล้ว 13/06/255450000
14. เทศบาลตำบลหนองเสม็ด (เมืองตราด)ทำแล้ว6124125112ทำแล้ว 29/06/2554499808080
15. เทศบาลตำบลหาดเล็ก (คลองใหญ่)ทำแล้ว8129135137ทำแล้ว 29/06/25548136423837
16. เทศบาลตำบลแหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว71243625ทำแล้ว 27/06/2554197464545
17. อบต.เกาะกูด (เกาะกูด)ทำแล้ว861ทำแล้ว 13/07/25546666
18. อบต.เกาะหมาก (เกาะกูด)ทำแล้ว5163160160ทำแล้ว 144383838
19. อบต.เขาสมิง (เขาสมิง)ทำแล้ว6799898ทำแล้ว 28/06/255441282727
20. อบต.คลองใหญ่ (แหลมงอบ)ทำแล้ว6291292290ทำแล้ว 30/06/255452554
21. อบต.คลองใหญ่ (คลองใหญ่)ทำแล้ว91648573ทำแล้ว 09/06/255447444
22. อบต.ช้างทูน (บ่อไร่)ทำแล้ว7828063ทำแล้ว 28/06/255461000
23. อบต.ด่านชุมพล (บ่อไร่)ทำแล้ว7152153132ทำแล้ว 30/06/2554123111110111
24. อบต.ท่ากุ่ม (เมืองตราด)ทำแล้ว8101103101ทำแล้ว 20/07/2555250505050
25. อบต.ท่าโสม (เขาสมิง)ทำแล้ว6186192156ทำแล้ว 24/06/2554112410599104
26. อบต.ทุ่งนนทรี (เขาสมิง)ทำแล้ว7272166166ทำแล้ว 01/06/2554542424242
27. อบต.เทพนิมิต (เขาสมิง)ทำแล้ว61618880ทำแล้ว 10/06/2554277181818
28. อบต.นนทรีย์ (บ่อไร่)ทำแล้ว5138137178ทำแล้ว 20/10/25543192565654
29. อบต.เนินทราย (เมืองตราด)ทำแล้ว682166ทำแล้ว 24/07/2555166545451
30. อบต.บ่อพลอย (บ่อไร่)ทำแล้ว4957979ทำแล้ว 20/05/255467303027
31. อบต.บางปิด (แหลมงอบ)ทำแล้ว810255ทำแล้ว 16/06/255421000
32. อบต.ประณีต (เขาสมิง)ทำแล้ว6692525ทำแล้ว 06/07/255428972400
33. อบต.ไม้รูด (คลองใหญ่)ทำแล้ว8118136121ทำแล้ว 14/06/255413000
34. อบต.วังกระแจะ (เมืองตราด)ทำแล้ว7233228206ทำแล้ว 15/06/255463190162162162
35. อบต.วังตะเคียน (เขาสมิง)ทำแล้ว78310766ทำแล้ว 15/06/25545468515151
36. อบต.สะตอ (เขาสมิง)ทำแล้ว7173233256ทำแล้ว 31/05/255458877
37. อบต.แสนตุ้ง (เขาสมิง)ทำแล้ว6369110102ทำแล้ว 15/06/255468424242
38. อบต.หนองคันทรง (เมืองตราด)ทำแล้ว1510215596ทำแล้ว 30/06/2554486868686
39. อบต.หนองโสน (เมืองตราด)ทำแล้ว67610092ทำแล้ว 30/06/255434313131
40. อบต.ห้วงน้ำขาว (เมืองตราด)ทำแล้ว55411451ทำแล้ว 27/05/2554247323132
41. อบต.ห้วยแร้ง (เมืองตราด)ทำแล้ว6973232ทำแล้ว 24/06/255426118565655
42. อบต.แหลมกลัด (เมืองตราด)ทำแล้ว71245955ทำแล้ว 21/06/255415118112112102
43. อบต.แหลมงอบ (แหลมงอบ)ทำแล้ว898106102 ยังไม่อนุมัติ
44. อบต.อ่าวใหญ่ (เมืองตราด)ทำแล้ว610578126ทำแล้ว 30/04/255547222221
รวม 44 อปท.442946,6905,4125,017433473,3522,0511,9791,954
ข้อมูล ณ 13/09/2563