รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด จันทบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.จันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว4917976ทำแล้ว 30/06/25542165484841
2. เทศบาลเมืองขลุง (ขลุง)ทำแล้ว71288364ทำแล้ว 29/06/25541398515147
3. เทศบาลเมืองจันทนิมิต (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว563357ทำแล้ว 30/06/255411644271414
4. เทศบาลเมืองจันทบุรี (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5304237222ทำแล้ว 22/06/255451241160136160
5. เทศบาลเมืองท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว419411594ทำแล้ว 16/09/255451128585553
6. เทศบาลเมืองท่าใหม่ (ท่าใหม่)ทำแล้ว3209192148ทำแล้ว 02/11/255413161848483
7. เทศบาลตำบลเกวียนหัก (ขลุง)ทำแล้ว61177673ทำแล้ว 29/06/255454454545
8. เทศบาลตำบลเกาะขวาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9151445546ทำแล้ว 13/06/25543262535351
9. เทศบาลตำบลเขาบายศรี (ท่าใหม่)ทำแล้ว6124164152ทำแล้ว 30/06/255416125107106103
10. เทศบาลตำบลเขาวัว-พลอยแหวน (ท่าใหม่)ทำแล้ว7819468ทำแล้ว 29/06/2554827201919
11. เทศบาลตำบลคลองพลู (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7139140140ทำแล้ว 13/06/2554132131111
12. เทศบาลตำบลคลองใหญ่ (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7237412338ทำแล้ว 22/06/25544886144
13. เทศบาลตำบลค่ายเนินวง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9132144100ทำแล้ว 09/06/25542262363635
14. เทศบาลตำบลจันทเขลม (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7120118130ทำแล้ว 30/05/255546222214
15. เทศบาลตำบลฉมัน (มะขาม)ทำแล้ว789250149ทำแล้ว 15/06/255455444444
16. เทศบาลตำบลชากไทย (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว8101136166ทำแล้ว 22/06/25541026232220
17. เทศบาลตำบลช้างข้าม (นายายอาม)ทำแล้ว5102104103ทำแล้ว 19/05/25541384757575
18. เทศบาลตำบลซึ้ง (ขลุง)ทำแล้ว4101101101ทำแล้ว 27/06/255457414140
19. เทศบาลตำบลตกพรม (ขลุง)ทำแล้ว88510998ทำแล้ว 27/06/255453383837
20. เทศบาลตำบลตะเคียนทอง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว680341241ทำแล้ว 27/06/2554770676663
21. เทศบาลตำบลทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว7132138101ทำแล้ว 23/06/25542499626059
22. เทศบาลตำบลทับช้าง (สอยดาว)ทำแล้ว51884539ทำแล้ว 10/06/255419131212
23. เทศบาลตำบลทับไทร (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5128114110ทำแล้ว 09/05/25541277000
24. เทศบาลตำบลท่าหลวง (มะขาม)ทำแล้ว5308313312ทำแล้ว 22/06/255425131313
25. เทศบาลตำบลนายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว5155155155ทำแล้ว 20/06/2554390171715
26. เทศบาลตำบลเนินสูง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6553115ทำแล้ว 27/06/25541341101010
27. เทศบาลตำบลบ่อ (ขลุง)ทำแล้ว5776361ทำแล้ว 30/06/2554153434343
28. เทศบาลตำบลบ่อเวฬุ (ขลุง)ทำแล้ว6475147ทำแล้ว 47434342
29. เทศบาลตำบลบางกะจะ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5289290290ทำแล้ว 29/06/255462131312
30. เทศบาลตำบลปัถวี (มะขาม)ทำแล้ว8121134146ทำแล้ว 06/02/25557511800
31. เทศบาลตำบลปากน้ำแหลมสิงห์ (แหลมสิงห์)ทำแล้ว51437964ทำแล้ว 24/06/255435120767676
32. เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว8116115115ทำแล้ว 24/06/255426000
33. เทศบาลตำบลพลวง (เขาคิชฌกูฏ)ทำแล้ว7233225224ทำแล้ว 29/06/25541130989494
34. เทศบาลตำบลพลับพลา (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว9133256126ทำแล้ว 30/06/25541043333232
35. เทศบาลตำบลพลับพลานารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว585182113ทำแล้ว 20/06/25543990666665
36. เทศบาลตำบลพลิ้ว (แหลมสิงห์)ทำแล้ว72379185ทำแล้ว 3824777
37. เทศบาลตำบลพวา (แก่งหางแมว)ทำแล้ว81949252ทำแล้ว 11/05/255435323232
38. เทศบาลตำบลมะขาม (มะขาม)ทำแล้ว551168ทำแล้ว 30/06/255444333332
39. เทศบาลตำบลมะขามเมืองใหม่ (มะขาม)ทำแล้ว8165220188ทำแล้ว 21/03/2555110000
40. เทศบาลตำบลวังแซ้ม (มะขาม)ทำแล้ว6826287ทำแล้ว 20/06/2554852373737
41. เทศบาลตำบลวันยาว (ขลุง)ทำแล้ว59410395ทำแล้ว 09/05/25541483454039
42. เทศบาลตำบลสนามไชย (นายายอาม)ทำแล้ว5206239209ทำแล้ว 01/06/25545147323131
43. เทศบาลตำบลสองพี่น้อง (ท่าใหม่)ทำแล้ว68310030ทำแล้ว 17/06/25541651434343
44. เทศบาลตำบลแสลง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5588586586ทำแล้ว 28/06/2554213900
45. เทศบาลตำบลหนองคล้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว8185125126ทำแล้ว 29/06/255442393939
46. เทศบาลตำบลหนองตาคง (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว7231919ทำแล้ว 27/06/255523131313
47. เทศบาลตำบลหนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว5718375ทำแล้ว 30/06/2554866313130
48. เทศบาลตำบลอ่างคีรี (มะขาม)ทำแล้ว6118118118ทำแล้ว 03/10/255437272726
49. อบต.กระแจะ (นายายอาม)ทำแล้ว5977170ทำแล้ว 02/06/25541260494949
50. อบต.เกาะเปริด (แหลมสิงห์)ทำแล้ว6886060ทำแล้ว 21/06/25541752383835
51. อบต.แก่งหางแมว (แก่งหางแมว)ทำแล้ว5909491ทำแล้ว 30/06/2554191494949
52. อบต.ขุนซ่อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว52292518ทำแล้ว 24/06/2554494767658
53. อบต.เขาแก้ว (ท่าใหม่)ทำแล้ว4921317ทำแล้ว 14/06/2554690626159
54. อบต.เขาวงกต (แก่งหางแมว)ทำแล้ว4949436ทำแล้ว 14/06/2554834282828
55. อบต.โขมง (ท่าใหม่)ทำแล้ว6635843ทำแล้ว 15/06/2554347292525
56. อบต.คมบาง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว579124115ทำแล้ว 10/02/25552069626262
57. อบต.คลองขุด (ท่าใหม่)ทำแล้ว722722ทำแล้ว 30/06/255466323131
58. อบต.คลองนารายณ์ (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว6658589ทำแล้ว 15/06/255441232323
59. อบต.ตรอกนอง (ขลุง)ทำแล้ว7696969ทำแล้ว 11/05/2554561545454
60. อบต.ตะกาดเง้า (ท่าใหม่)ทำแล้ว51119175ทำแล้ว 31/05/25541072696868
61. อบต.ตะปอน (ขลุง)ทำแล้ว3546458ทำแล้ว 20/06/2554226252525
62. อบต.ทรายขาว (สอยดาว)ทำแล้ว71324030ทำแล้ว 01/11/2554380616161
63. อบต.ท่าช้าง (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว571138131ทำแล้ว 18/05/2555564575657
64. อบต.ทุ่งขนาน (สอยดาว)ทำแล้ว4148152156ทำแล้ว 29/04/25541175585858
65. อบต.ทุ่งเบญจา (ท่าใหม่)ทำแล้ว5158179165ทำแล้ว 24/02/25551088535353
66. อบต.เทพนิมิต (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว71057673ทำแล้ว 20/06/2554235242424
67. อบต.นายายอาม (นายายอาม)ทำแล้ว51578890ทำแล้ว 01/06/2554777525252
68. อบต.บางกะไชย (แหลมสิงห์)ทำแล้ว5193226227ทำแล้ว 24/06/2554291656565
69. อบต.บางชัน (ขลุง)ทำแล้ว8989898ทำแล้ว 06/06/2554546454444
70. อบต.บางสระเก้า (แหลมสิงห์)ทำแล้ว76211982ทำแล้ว 20/05/25541151424242
71. อบต.ปะตง (สอยดาว)ทำแล้ว6134132126ทำแล้ว 12/05/255458484848
72. อบต.โป่งน้ำร้อน (โป่งน้ำร้อน)ทำแล้ว5106114128ทำแล้ว 29/06/2554161300
73. อบต.มาบไพ (ขลุง)ทำแล้ว5102102102ทำแล้ว 16/06/255481686868
74. อบต.รำพัน (ท่าใหม่)ทำแล้ว6193193193ทำแล้ว 01/06/2554580626262
75. อบต.วังโตนด (นายายอาม)ทำแล้ว58010346ทำแล้ว 20/06/2554259494945
76. อบต.วังสรรพรส (ขลุง)ทำแล้ว5916122ทำแล้ว 11/05/255436282825
77. อบต.วังใหม่ (นายายอาม)ทำแล้ว6171186186ทำแล้ว 26/05/2554461464646
78. อบต.สะตอน (สอยดาว)ทำแล้ว7274245215ทำแล้ว 15/06/2554827400
79. อบต.สามพี่น้อง (แก่งหางแมว)ทำแล้ว8778686ทำแล้ว 28/06/2554865555453
80. อบต.สีพยา-บ่อพุ (ท่าใหม่)ทำแล้ว7205153149ทำแล้ว 20/06/2554120191917
81. อบต.หนองชิ่ม (แหลมสิงห์)ทำแล้ว61107573ทำแล้ว 18/05/255460525252
82. อบต.หนองบัว (เมืองจันทบุรี)ทำแล้ว51108699ทำแล้ว 08/06/2554570585656
รวม 82 อปท.8248811,09010,9229,832828305,1763,5513,3083,255
ข้อมูล ณ 13/09/2563