รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ระยอง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว8482964784ทำแล้ว 31/05/25543277235235224
2. เทศบาลนครระยอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว61614157ทำแล้ว 22/06/25541149137137137
3. เทศบาลเมืองบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว7293293293ทำแล้ว 28/06/2554129127127117
4. เทศบาลเมืองมาบตาพุด (เมืองระยอง)ทำแล้ว6592299264ทำแล้ว 30/06/255487345193193188
5. เทศบาลตำบลกองดิน (แกลง)ทำแล้ว7189127128ทำแล้ว 29/06/25549162116116116
6. เทศบาลตำบลแกลง-กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว61187044ทำแล้ว 18/04/2555175474746
7. เทศบาลตำบลจอมพลเจ้าพระยา (ปลวกแดง)ทำแล้ว593136100ทำแล้ว 13/06/25542471242423
8. เทศบาลตำบลชากบก (บ้านค่าย)ทำแล้ว10184258252ทำแล้ว 11/04/25541711110010095
9. เทศบาลตำบลชำฆ้อ (เขาชะเมา)ทำแล้ว8198222222ทำแล้ว 22/06/255449363636
10. เทศบาลตำบลชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว51315520ทำแล้ว 30/06/2554105535252
11. เทศบาลตำบลเชิงเนิน (เมืองระยอง)ทำแล้ว6281219178ทำแล้ว 30/06/255419168115114113
12. เทศบาลตำบลทับมา (เมืองระยอง)ทำแล้ว8144214340ทำแล้ว 30/05/255478383838
13. เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว51205351ทำแล้ว 19/04/25542599919191
14. เทศบาลตำบลน้ำคอก (เมืองระยอง)ทำแล้ว5178198189ทำแล้ว 23/06/25545101888888
15. เทศบาลตำบลเนินฆ้อ (แกลง)ทำแล้ว6941715ทำแล้ว 28/06/2554781767675
16. เทศบาลตำบลเนินพระ (เมืองระยอง)ทำแล้ว599378376ทำแล้ว 29/06/2554295898079
17. เทศบาลตำบลบ้านค่าย (บ้านค่าย)ทำแล้ว61023837ทำแล้ว 29/06/255445171615
18. เทศบาลตำบลบ้านค่ายพัฒนา (บ้านค่าย)ทำแล้ว5155225202ทำแล้ว 29/06/2554980313131
19. เทศบาลตำบลบ้านฉาง (บ้านฉาง)ทำแล้ว5149216174ทำแล้ว 22/09/25542476626159
20. เทศบาลตำบลบ้านนา (แกลง)ทำแล้ว61115657ทำแล้ว 02/12/255478646464
21. เทศบาลตำบลบ้านเพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6341279203ทำแล้ว 17/06/255424187747473
22. เทศบาลตำบลปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว585240173ทำแล้ว 30/06/2554754411
23. เทศบาลตำบลปากน้ำประแส (แกลง)ทำแล้ว613710690ทำแล้ว 05/08/25541119102102102
24. เทศบาลตำบลพลา (บ้านฉาง)ทำแล้ว817417191ทำแล้ว 28/02/25551331009595
25. เทศบาลตำบลมะขามคู่ (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว8187181120ทำแล้ว 29/06/25541115115115115
26. เทศบาลตำบลมาบข่า (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว6233187156ทำแล้ว 29/06/2554675757575
27. เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว5805620ทำแล้ว 30/06/2554374747474
28. เทศบาลตำบลเมืองแกลง (แกลง)ทำแล้ว62258978ทำแล้ว 30/06/25541531029393
29. เทศบาลตำบลสองสลึง (แกลง)ทำแล้ว7112127107ทำแล้ว 01/06/2554983716561
30. เทศบาลตำบลสำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว7113113159ทำแล้ว 28/06/2554177616060
31. เทศบาลตำบลสุนทรภู่ (แกลง)ทำแล้ว6208148110ทำแล้ว 30/06/2554100200142142135
32. อบต.กระแสบน (แกลง)ทำแล้ว522514374ทำแล้ว 14/06/25542598818180
33. อบต.กองดิน (แกลง)ทำแล้ว6135135134ทำแล้ว 13/06/25541565444242
34. อบต.กะเฉด (เมืองระยอง)ทำแล้ว5226235252ทำแล้ว 29/06/25544229139139139
35. อบต.แกลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7188126101ทำแล้ว 20/06/2554373666345
36. อบต.เขาชะเมา (เขาชะเมา)ทำแล้ว6248248248ทำแล้ว 15/06/255471404039
37. อบต.เขาน้อย (เขาชะเมา)ทำแล้ว8131101101ทำแล้ว 29/06/255442393939
38. อบต.คลองปูน (แกลง)ทำแล้ว7135153163ทำแล้ว 18/11/2554387727271
39. อบต.ชากโดน (แกลง)ทำแล้ว714813792ทำแล้ว 27/05/255489544640
40. อบต.ชุมแสง (วังจันทร์)ทำแล้ว7220182190ทำแล้ว 29/06/255492535150
41. อบต.ตะพง (เมืองระยอง)ทำแล้ว4363384383ทำแล้ว 29/06/2554131103103103
42. อบต.ตาขัน (บ้านค่าย)ทำแล้ว6367379380ทำแล้ว 06/06/255412183126125112
43. อบต.ตาสิทธิ์ (ปลวกแดง)ทำแล้ว6847372ทำแล้ว 15/06/25541296606060
44. อบต.ทางเกวียน (แกลง)ทำแล้ว61563422ทำแล้ว 20/09/2554139262625
45. อบต.ทุ่งควายกิน (แกลง)ทำแล้ว5318322321ทำแล้ว 27/06/255456150909084
46. อบต.นาตาขวัญ (เมืองระยอง)ทำแล้ว51104120ทำแล้ว 09/08/255438138717168
47. อบต.น้ำเป็น (เขาชะเมา)ทำแล้ว7362364363ทำแล้ว 14/06/255466131494947
48. อบต.นิคมพัฒนา (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว81316253ทำแล้ว 02/06/255423118747474
49. อบต.บางบุตร (บ้านค่าย)ทำแล้ว82007986ทำแล้ว 28/06/2554581044
50. อบต.บ้านแลง (เมืองระยอง)ทำแล้ว7148120100ทำแล้ว 22/05/25552654242423
51. อบต.ปลวกแดง (ปลวกแดง)ทำแล้ว6194225171ทำแล้ว 14/06/25546322912811489
52. อบต.ป่ายุบใน (วังจันทร์)ทำแล้ว9195154120ทำแล้ว 30/06/2554188606060
53. อบต.พนานิคม (นิคมพัฒนา)ทำแล้ว7657373ทำแล้ว 08/06/255465585856
54. อบต.พลงตาเอี่ยม (วังจันทร์)ทำแล้ว71145973ทำแล้ว 30/06/2554277616161
55. อบต.พังราด (แกลง)ทำแล้ว61059190ทำแล้ว 20/05/25541280626060
56. อบต.เพ (เมืองระยอง)ทำแล้ว6271195190ทำแล้ว 27/05/2554263333026
57. อบต.มาบยางพร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7297164113ทำแล้ว 20/05/25547248226213209
58. อบต.แม่น้ำคู้ (ปลวกแดง)ทำแล้ว714510297ทำแล้ว 12/05/2554825600
59. อบต.ละหาร (ปลวกแดง)ทำแล้ว7123121121ทำแล้ว 09/05/25543250373737
60. อบต.วังจันทร์ (วังจันทร์)ทำแล้ว8258233222ทำแล้ว 17/06/25546127127127127
61. อบต.วังหว้า (แกลง)ทำแล้ว6174175161ทำแล้ว 28/06/255421121838181
62. อบต.สำนักทอง (เมืองระยอง)ทำแล้ว6163139198ทำแล้ว 23/05/25545104837782
63. อบต.สำนักท้อน (บ้านฉาง)ทำแล้ว8998679ทำแล้ว 14/06/255448221212
64. อบต.หนองตะพาน (บ้านค่าย)ทำแล้ว693170112ทำแล้ว 29/06/25541169434342
65. อบต.หนองบัว (บ้านค่าย)ทำแล้ว6297129116ทำแล้ว 03/06/255420108595854
66. อบต.หนองไร่ (ปลวกแดง)ทำแล้ว81427064ทำแล้ว 29/06/255424000
67. อบต.หนองละลอก (บ้านค่าย)ทำแล้ว7169156156ทำแล้ว 31/05/25541125412019
68. อบต.ห้วยยาง (แกลง)ทำแล้ว6197204204ทำแล้ว 20/06/255444404040
รวม 68 อปท.6843812,76511,64010,605688447,4615,1394,9124,771
ข้อมูล ณ 13/09/2563