รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สระบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว86351,1651,249ทำแล้ว 24/06/255447580144130123
2. เทศบาลเมืองแก่งคอย (แก่งคอย)ทำแล้ว8223180151ทำแล้ว 23/06/25543367252518
3. เทศบาลเมืองทับกวาง (แก่งคอย)ทำแล้ว7376215193ทำแล้ว 15/06/255410172111111108
4. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6368274275ทำแล้ว 28/06/25543022900
5. เทศบาลเมืองสระบุรี (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว5855542363ทำแล้ว 30/06/255450340231181147
6. เทศบาลตำบลกุดนกเปล้า (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6220236236ทำแล้ว 31/05/255447252524
7. เทศบาลตำบลคชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว66044ทำแล้ว 01/06/2554161181514
8. เทศบาลตำบลคำพราน (วังม่วง)ทำแล้ว6489480479ทำแล้ว 29/06/255483626261
9. เทศบาลตำบลดอนพุด (ดอนพุด)ทำแล้ว62077366ทำแล้ว 29/06/2554476000
10. เทศบาลตำบลต้นตาล-พระยาทด (เสาไห้)ทำแล้ว657ทำแล้ว 21/06/255411333
11. เทศบาลตำบลตลาดน้อย (บ้านหมอ)ทำแล้ว6118117117ทำแล้ว 23/05/255477333333
12. เทศบาลตำบลตะกุด (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6279283227ทำแล้ว 28/09/2555432500
13. เทศบาลตำบลท่าลาน (บ้านหมอ)ทำแล้ว6447447447ทำแล้ว 30/06/255429156737373
14. เทศบาลตำบลธารเกษม (พระพุทธบาท)ทำแล้ว697139139ทำแล้ว 30/08/255558535345
15. เทศบาลตำบลนายาว (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6141213108ทำแล้ว 18/05/2554238272727
16. เทศบาลตำบลบางโขมด (บ้านหมอ)ทำแล้ว71558558ทำแล้ว 15/06/255439188966
17. เทศบาลตำบลบ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6141229225ทำแล้ว 21/05/255487222222
18. เทศบาลตำบลบ้านหมอ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6272272271ทำแล้ว 01/06/255491494949
19. เทศบาลตำบลป๊อกแป๊ก (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7175171163ทำแล้ว 30/06/255477484848
20. เทศบาลตำบลไผ่ต่ำ (หนองแค)ทำแล้ว6358333328ทำแล้ว 27/06/2554814013713756
21. เทศบาลตำบลพุกร่าง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6340342342ทำแล้ว 23/06/2554105646160
22. เทศบาลตำบลมวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว59610294ทำแล้ว 29/06/255472343434
23. เทศบาลตำบลเมืองเก่า (เสาไห้)ทำแล้ว62824444ทำแล้ว 25/09/255525887
24. เทศบาลตำบลวังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว616712286ทำแล้ว 22/06/2554198727272
25. เทศบาลตำบลวิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว5621413ทำแล้ว 01/08/255456424242
26. เทศบาลตำบลสร่างโศก (บ้านหมอ)ทำแล้ว6382391390ทำแล้ว 13/06/2554784302725
27. เทศบาลตำบลสวนดอกไม้ (เสาไห้)ทำแล้ว6102102102ทำแล้ว 30/06/255451232117
28. เทศบาลตำบลเสาไห้ (เสาไห้)ทำแล้ว61031817ทำแล้ว 29/06/255486727272
29. เทศบาลตำบลแสลงพัน (วังม่วง)ทำแล้ว89488103ทำแล้ว 30/06/255460525250
30. เทศบาลตำบลหนองแก (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6124125116ทำแล้ว 30/06/25541642313131
31. เทศบาลตำบลหนองแค (หนองแค)ทำแล้ว6579360335ทำแล้ว 28/06/255464147757575
32. เทศบาลตำบลหนองแซง (หนองแซง)ทำแล้ว8198202201ทำแล้ว 13/12/255476444443
33. เทศบาลตำบลหนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว7231173164ทำแล้ว 24/04/2555564600
34. เทศบาลตำบลหนองบัว (บ้านหมอ)ทำแล้ว7222222ทำแล้ว 30/06/255422171717
35. เทศบาลตำบลหนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว51186258ทำแล้ว 28/06/2554248373736
36. เทศบาลตำบลหน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว5156156156ทำแล้ว 24/06/2554111908282
37. เทศบาลตำบลห้วยป่าหวาย (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6149166169ทำแล้ว 876585656
38. เทศบาลตำบลหัวปลวก (เสาไห้)ทำแล้ว6674342ทำแล้ว 23/06/255467474747
39. เทศบาลตำบลหินกอง (หนองแค)ทำแล้ว612788ทำแล้ว 30/08/255419128959494
40. อบต.กุ่มหัก (หนองแค)ทำแล้ว6177169168ทำแล้ว 14/06/2011645600
41. อบต.ไก่เส่า (หนองแซง)ทำแล้ว6312190187ทำแล้ว 20/06/255448414141
42. อบต.เขาดินพัฒนา (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7162162162ทำแล้ว 14/05/2554112999
43. อบต.เขาวง (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6248225190ทำแล้ว 27/06/25541746383838
44. อบต.คชสิทธิ์ (หนองแค)ทำแล้ว62091818 ยังไม่อนุมัติ
45. อบต.คลองเรือ (วิหารแดง)ทำแล้ว68444ทำแล้ว 11/10/2554843000
46. อบต.โคกตูม-โพนทอง (หนองแค)ทำแล้ว6173197192ทำแล้ว 04/05/2554330292929
47. อบต.โคกแย้ (หนองแค)ทำแล้ว6485526525ทำแล้ว 22/06/255415517512512194
48. อบต.โคกสว่าง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว4926577ทำแล้ว 24/06/255436323230
49. อบต.โคกสะอาด (หนองแซง)ทำแล้ว712413174ทำแล้ว 15/06/2554124706969
50. อบต.โคกใหญ่หรเทพ (บ้านหมอ)ทำแล้ว6666666ทำแล้ว 28/06/2554867171715
51. อบต.เจริญธรรม (วิหารแดง)ทำแล้ว8210212159ทำแล้ว 08/06/255434131109109107
52. อบต.ชะอม (แก่งคอย)ทำแล้ว5186166159ทำแล้ว 06/06/25541882282828
53. อบต.ช้างไทยงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6252525ทำแล้ว 30/05/255423333
54. อบต.ชำผักแพว (แก่งคอย)ทำแล้ว6897473ทำแล้ว 12/05/2554853900
55. อบต.ซับสนุ่น (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6272626ทำแล้ว 23/02/25557314111010
56. อบต.ดงตะงาว (ดอนพุด)ทำแล้ว6ทำแล้ว 01/04/25544242312726
57. อบต.ดอนทอง (หนองโดน)ทำแล้ว6210225225ทำแล้ว 10/06/2554694777777
58. อบต.ดาวเรือง (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว610498ทำแล้ว 30/06/255413121212
59. อบต.ตลิ่งชัน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว71038475ทำแล้ว 28/06/2554103553
60. อบต.ตาลเดี่ยว (แก่งคอย)ทำแล้ว7203203204ทำแล้ว 21/06/255460555252
61. อบต.เตาปูน (แก่งคอย)ทำแล้ว6140140140ทำแล้ว 10/05/255437343434
62. อบต.ท่าคล้อ (แก่งคอย)ทำแล้ว8979399ทำแล้ว 19/05/255481454545
63. อบต.ท่าตูม (แก่งคอย)ทำแล้ว61608812ทำแล้ว 15/06/2554986868479
64. อบต.ท่ามะปราง (แก่งคอย)ทำแล้ว615ทำแล้ว 03/10/255414141414
65. อบต.บัวลอย (หนองแค)ทำแล้ว6111106111ทำแล้ว 31/05/2554545404040
66. อบต.บ้านกลับ (หนองโดน)ทำแล้ว5119182181ทำแล้ว 25/05/2554189424141
67. อบต.บ้านแก้ง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6234135134ทำแล้ว 13/06/25543000
68. อบต.บ้านป่า (แก่งคอย)ทำแล้ว5891812ทำแล้ว 21/06/2554891665
69. อบต.บ้านยาง (เสาไห้)ทำแล้ว6996950ทำแล้ว 30/06/255462414141
70. อบต.บ้านลำ (วิหารแดง)ทำแล้ว7338337335ทำแล้ว 29/06/25545
71. อบต.ปากข้าวสาร (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว613612295ทำแล้ว 29/06/255476464644
72. อบต.ผึ้งรวง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว71134847ทำแล้ว 29/06/255475373427
73. อบต.ไผ่ขวาง (บ้านหมอ)ทำแล้ว6117125117ทำแล้ว 01/10/25555112696968
74. อบต.พุคำจาน (พระพุทธบาท)ทำแล้ว6210209211ทำแล้ว 48333130
75. อบต.พุแค (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6969687ทำแล้ว 30/06/255456000
76. อบต.มวกเหล็ก (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6922623ทำแล้ว 01/06/255442181212
77. อบต.ม่วงงาม (เสาไห้)ทำแล้ว6104121111ทำแล้ว 02/06/255463323230
78. อบต.ม่วงหวาน (หนองแซง)ทำแล้ว676173169ทำแล้ว 17/06/2554358515049
79. อบต.มิตรภาพ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว7 ยังไม่อนุมัติ
80. อบต.เมืองขีดขิน (บ้านหมอ)ทำแล้ว5395050ทำแล้ว 28/06/2555342292824
81. อบต.เริงราง (เสาไห้)ทำแล้ว61286339ทำแล้ว 22/06/2554665484848
82. อบต.ลำพญากลาง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6772222ทำแล้ว 15/06/25543598696968
83. อบต.ลำสมพุง (มวกเหล็ก)ทำแล้ว79597129ทำแล้ว 24/05/255460414140
84. อบต.วังม่วง (วังม่วง)ทำแล้ว71201918ทำแล้ว 16/06/25541457252525
85. อบต.วิหารแดง (วิหารแดง)ทำแล้ว6583636ทำแล้ว 25/05/255458353228
86. อบต.สองคอน (แก่งคอย)ทำแล้ว6288291291ทำแล้ว 15/06/2554891322625
87. อบต.หนองกบ (หนองแซง)ทำแล้ว629148ทำแล้ว 27/09/25541640272727
88. อบต.หนองแขม (หนองแค)ทำแล้ว56988ทำแล้ว 30/06/255438444
89. อบต.หนองไข่น้ำ (หนองแค)ทำแล้ว51072020ทำแล้ว 21/06/255594606060
90. อบต.หนองจรเข้ (หนองแค)ทำแล้ว6172121109ทำแล้ว 26/05/255438161616
91. อบต.หนองจิก (หนองแค)ทำแล้ว6137113113ทำแล้ว 13/06/2554136353529
92. อบต.หนองโดน (หนองโดน)ทำแล้ว6721111ทำแล้ว 13/06/255420191919
93. อบต.หนองนาก (หนองแค)ทำแล้ว6185185180ทำแล้ว 15/06/255415151515
94. อบต.หนองโน (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว7181195194ทำแล้ว 15/05/2554367474747
95. อบต.หนองปลาหมอ (หนองแค)ทำแล้ว61813534ทำแล้ว 01/06/2554758222
96. อบต.หนองปลาไหล (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6579506175ทำแล้ว 02/07/255510442
97. อบต.หนองปลิง (หนองแค)ทำแล้ว8207170138ทำแล้ว 18/06/2554682900
98. อบต.หนองย่างเสือ (มวกเหล็ก)ทำแล้ว6100112168ทำแล้ว 03/06/25542188696763
99. อบต.หนองยาว (เมืองสระบุรี)ทำแล้ว6964040ทำแล้ว 30/05/255448484847
100. อบต.หนองโรง (หนองแค)ทำแล้ว8277395391ทำแล้ว 14/06/255478515151
101. อบต.หนองสรวง (วิหารแดง)ทำแล้ว6132113107ทำแล้ว 29/06/255425131313
102. อบต.หนองหมู (วิหารแดง)ทำแล้ว630ทำแล้ว 18/05/255220201715
103. อบต.หนองหัวโพ (หนองแซง)ทำแล้ว8168175157ทำแล้ว 09/06/255478494949
104. อบต.หน้าพระลาน (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว6325146146ทำแล้ว 21/06/255423000
105. อบต.ห้วยขมิ้น (หนองแค)ทำแล้ว6166169170ทำแล้ว 04/07/25541682400
106. อบต.ห้วยทราย (หนองแค)ทำแล้ว6233241204ทำแล้ว 23/06/255418775
107. อบต.ห้วยบง (เฉลิมพระเกียรติ)ทำแล้ว7227226225ทำแล้ว 08/06/255455282826
108. อบต.ห้วยแห้ง (แก่งคอย)ทำแล้ว6183191133ทำแล้ว 29/06/2554106323232
109. อบต.หินซ้อน (แก่งคอย)ทำแล้ว7644141ทำแล้ว 05/03/255550353535
รวม 109 อปท.10967619,43216,65915,5591078558,0994,3753,9753,734
ข้อมูล ณ 13/09/2563