รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ชัยนาท ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว521023255ทำแล้ว 30/06/2554151267904441
2. เทศบาลเมืองชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว61409886ทำแล้ว 29/06/2554874414141
3. เทศบาลตำบลคุ้งสำเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว6845652ทำแล้ว 30/06/255473474747
4. เทศบาลตำบลเจ้าพระยา (สรรพยา)ทำแล้ว673154126ทำแล้ว 03/06/255432191919
5. เทศบาลตำบลชัยนาท (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6113113112ทำแล้ว 13/03/2555110222
6. เทศบาลตำบลดงคอน (สรรคบุรี)ทำแล้ว6232192200ทำแล้ว 14/06/25552679333
7. เทศบาลตำบลดอนกำ (สรรคบุรี)ทำแล้ว6647575ทำแล้ว 17/06/25541455343434
8. เทศบาลตำบลตลุก (สรรพยา)ทำแล้ว6107130134ทำแล้ว 31/05/25543333
9. เทศบาลตำบลธรรมามูล (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว511910672ทำแล้ว 14/06/255413333
10. เทศบาลตำบลนางลือ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว6129164121ทำแล้ว 15/06/255470505047
11. เทศบาลตำบลเนินขาม (เนินขาม)ทำแล้ว5509509509ทำแล้ว 14/06/255479414138
12. เทศบาลตำบลบางขุด (สรรคบุรี)ทำแล้ว5315188187ทำแล้ว 30/06/2554553322
13. เทศบาลตำบลบางหลวง (สรรพยา)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 29/06/2554841332
14. เทศบาลตำบลบ้านกล้วย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว51459177ทำแล้ว 09/06/2554993444442
15. เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน (หันคา)ทำแล้ว5141238216ทำแล้ว 30/06/25543117444
16. เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา (สรรคบุรี)ทำแล้ว5726157ทำแล้ว 28/06/2554855181818
17. เทศบาลตำบลโพงาม (สรรคบุรี)ทำแล้ว5304288275ทำแล้ว 04/07/2555942363636
18. เทศบาลตำบลโพธิ์พิทักษ์ (สรรพยา)ทำแล้ว69611198ทำแล้ว 29/06/255441333
19. เทศบาลตำบลโพนางดำตก (สรรพยา)ทำแล้ว6111123103ทำแล้ว 27/06/255445363636
20. เทศบาลตำบลโพนางดำออก (สรรพยา)ทำแล้ว61058874ทำแล้ว 24/06/25544722342
21. เทศบาลตำบลมโนรมย์ (มโนรมย์)ทำแล้ว6428259ทำแล้ว 22/06/2554737212120
22. เทศบาลตำบลวังตะเคียน (หนองมะโมง)ทำแล้ว67287339ทำแล้ว 28/06/25542285686865
23. เทศบาลตำบลวัดสิงห์ (วัดสิงห์)ทำแล้ว51274037ทำแล้ว 27/07/25548741033
24. เทศบาลตำบลศิลาดาน (มโนรมย์)ทำแล้ว6158750ทำแล้ว 28/06/255445333
25. เทศบาลตำบลสรรคบุรี (สรรคบุรี)ทำแล้ว5985344ทำแล้ว 27/06/2555622455
26. เทศบาลตำบลสรรพยา (สรรพยา)ทำแล้ว5567993ทำแล้ว 20/09/2554349777
27. เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ (หันคา)ทำแล้ว5686961ทำแล้ว 27/06/2554561431514
28. เทศบาลตำบลสามง่ามพัฒนา (หันคา)ทำแล้ว67310952ทำแล้ว 27/04/2554777414141
29. เทศบาลตำบลเสือโฮก (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว68012442ทำแล้ว 30/06/2554603554
30. เทศบาลตำบลหนองขุ่น (วัดสิงห์)ทำแล้ว6256171204ทำแล้ว 02/06/2554187333
31. เทศบาลตำบลหนองแซง (หันคา)ทำแล้ว91459882ทำแล้ว 30/06/255441777
32. เทศบาลตำบลหนองน้อย (วัดสิงห์)ทำแล้ว6206180179ทำแล้ว 31/05/2554416921
33. เทศบาลตำบลหนองมะโมง (หนองมะโมง)ทำแล้ว5154395ทำแล้ว 31/12/255542111
34. เทศบาลตำบลห้วยกรด (สรรคบุรี)ทำแล้ว4169166149ทำแล้ว 24/06/25541170564240
35. เทศบาลตำบลห้วยกรดพัฒนา (สรรคบุรี)ทำแล้ว51368781ทำแล้ว 27/06/25545555
36. เทศบาลตำบลห้วยงู (หันคา)ทำแล้ว521412691ทำแล้ว 28/06/25542110109
37. เทศบาลตำบลหันคา (หันคา)ทำแล้ว6169165162ทำแล้ว 27/06/2554592533
38. เทศบาลตำบลหางน้ำสาคร (มโนรมย์)ทำแล้ว6343298228ทำแล้ว 21/06/255474222222
39. เทศบาลตำบลหาดท่าเสา (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5127156159ทำแล้ว 28/06/2554141373737
40. เทศบาลตำบลหาดอาษา (สรรพยา)ทำแล้ว7211157133ทำแล้ว 24/06/2554473363635
41. อบต.กะบกเตี้ย (เนินขาม)ทำแล้ว5142144137ทำแล้ว 24/05/2554126909090
42. อบต.กุดจอก (หนองมะโมง)ทำแล้ว887972ทำแล้ว 12/09/2555661393939
43. อบต.เขาแก้ว (สรรพยา)ทำแล้ว5128128128ทำแล้ว 25/05/2554572504747
44. อบต.เขาท่าพระ (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว5349354354ทำแล้ว 04/08/2554259242424
45. อบต.เด่นใหญ่ (หันคา)ทำแล้ว51559075ทำแล้ว 30/08/255434777
46. อบต.ท่าฉนวน (มโนรมย์)ทำแล้ว57112440ทำแล้ว 15/06/255448343434
47. อบต.ท่าชัย (เมืองชัยนาท)ทำแล้ว4201231207ทำแล้ว 17/06/25542111
48. อบต.เที่ยงแท้ (สรรคบุรี)ทำแล้ว5155205175ทำแล้ว 13/09/255446443
49. อบต.บ่อแร่ (วัดสิงห์)ทำแล้ว614342342ทำแล้ว 15/06/255436211
50. อบต.ไพรนกยูง (หันคา)ทำแล้ว6139218282ทำแล้ว 16/06/2554519222
51. อบต.มะขามเฒ่า (วัดสิงห์)ทำแล้ว591450206ทำแล้ว 23/05/255459161210
52. อบต.ไร่พัฒนา (มโนรมย์)ทำแล้ว6708270ทำแล้ว 24/06/2554854484744
53. อบต.วังไก่เถื่อน (หันคา)ทำแล้ว461292145ทำแล้ว 28/06/2554651555
54. อบต.วังหมัน (วัดสิงห์)ทำแล้ว5204219144ทำแล้ว 03/06/25543255555555
55. อบต.วัดโคก (มโนรมย์)ทำแล้ว5195194190ทำแล้ว 1541222
56. อบต.สะพานหิน (หนองมะโมง)ทำแล้ว51577272ทำแล้ว 08/06/255435111
57. อบต.สุขเดือนห้า (เนินขาม)ทำแล้ว5153131102ทำแล้ว 21/06/255473717171
58. อบต.หนองบัว (วัดสิงห์)ทำแล้ว599161169ทำแล้ว 28/06/2554222811
59. อบต.หันคา (หันคา)ทำแล้ว5353535ทำแล้ว 23/06/255436222
60. อบต.อู่ตะเภา (มโนรมย์)ทำแล้ว88086310ทำแล้ว 15/06/25544083626261
รวม 60 อปท.603328,6649,0348,259604463,3981,4991,2801,248
ข้อมูล ณ 13/09/2563