รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด สิงห์บุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว61694844ทำแล้ว 30/06/25542116929090
2. เทศบาลเมืองบางระจัน (บางระจัน)ทำแล้ว61498280ทำแล้ว 30/06/255451110949394
3. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6202121 ยังไม่อนุมัติ
4. เทศบาลตำบลถอนสมอ (ท่าช้าง)ทำแล้ว7193195137ทำแล้ว 22/06/2554290000
5. เทศบาลตำบลทับยา (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6101115115ทำแล้ว 24/06/2554371454545
6. เทศบาลตำบลบางน้ำเชี่ยว (พรหมบุรี)ทำแล้ว51023737ทำแล้ว 29/06/255467522
7. เทศบาลตำบลพรหมบุรี (พรหมบุรี)ทำแล้ว71461919ทำแล้ว 13/07/25541172434341
8. เทศบาลตำบลโพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6555555ทำแล้ว 27/09/2554156181818
9. เทศบาลตำบลอินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6226226226ทำแล้ว 26/06/255434000
10. อบต.คอทราย (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6279287287ทำแล้ว 25/08/255450373736
11. อบต.ค่ายบางระจัน (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว628565ทำแล้ว 29/06/255454545454
12. อบต.งิ้วราย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6114117117ทำแล้ว 08/04/255483474743
13. อบต.จักรสีห์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 30/06/25541462454545
14. อบต.ชีน้ำร้าย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6593033ทำแล้ว 24/05/255427242424
15. อบต.ต้นโพธิ์ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7666666ทำแล้ว 14/06/25541000
16. อบต.ทองเอน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6135ทำแล้ว 04/08/2554
17. อบต.ท่าข้าม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว697101130ทำแล้ว 27/06/255442343434
18. อบต.ท่างาม (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6999990ทำแล้ว 25/05/255483616160
19. อบต.น้ำตาล (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6107180186ทำแล้ว 10/06/255472484848
20. อบต.บางกระบือ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว61114031ทำแล้ว 02/05/255487717166
21. อบต.บางมัญ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว7222 ยังไม่อนุมัติ
22. อบต.บ้านจ่า (บางระจัน)ทำแล้ว6262627 ยังไม่อนุมัติ
23. อบต.บ้านแป้ง (พรหมบุรี)ทำแล้ว6100100100ทำแล้ว 11/05/255429131312
24. อบต.บ้านหม้อ (พรหมบุรี)ทำแล้ว6104130130ทำแล้ว 28/06/2554371272013
25. อบต.ประศุก (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6807178ทำแล้ว 01/06/2554381000
26. อบต.พระงาม (พรหมบุรี)ทำแล้ว6110110110ทำแล้ว 06/06/25541156565655
27. อบต.พักทัน (บางระจัน)ทำแล้ว6896363ทำแล้ว 22/06/255436363636
28. อบต.โพกรวม (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6999591ทำแล้ว 23/06/255476565656
29. อบต.โพทะเล (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6112112103ทำแล้ว 27/06/25541876616161
30. อบต.โพธิ์ชัย (อินทร์บุรี)ทำแล้ว8134134393ทำแล้ว 28/06/255496616159
31. อบต.โพประจักษ์ (ท่าช้าง)ทำแล้ว6123124124ทำแล้ว 28/07/2554
32. อบต.โพสังโฆ (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
33. อบต.ม่วงหมู่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว5908581ทำแล้ว 19/04/2554974636363
34. อบต.แม่ลา (บางระจัน)ทำแล้ว6818180ทำแล้ว 14/06/255441383838
35. อบต.ไม้ดัด (บางระจัน)ทำแล้ว611298101ทำแล้ว 04/05/255433333333
36. อบต.โรงช้าง (พรหมบุรี)ทำแล้ว69411ทำแล้ว 29/08/255443000
37. อบต.วิหารขาว (ท่าช้าง)ทำแล้ว6999999ทำแล้ว 28/06/255414444
38. อบต.สระแจง (บางระจัน)ทำแล้ว6736565ทำแล้ว 12/05/255452282826
39. อบต.หนองกระทุ่ม (ค่ายบางระจัน)ทำแล้ว6202203203ทำแล้ว 30/05/2554147413923
40. อบต.ห้วยชัน (อินทร์บุรี)ทำแล้ว7230160164ทำแล้ว 11/01/25563000
41. อบต.หัวไผ่ (เมืองสิงห์บุรี)ทำแล้ว6123128128ทำแล้ว 28/06/255446111
42. อบต.อินทร์บุรี (อินทร์บุรี)ทำแล้ว6149149104ทำแล้ว 17/06/255457575757
รวม 42 อปท.422574,8883,9034,069381262,0651,3031,2781,237
ข้อมูล ณ 13/09/2563