รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด ลพบุรี ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว474115110ทำแล้ว 30/09/2554377666665
2. เทศบาลเมืองเขาสามยอด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว51751717ทำแล้ว 10/06/2554127300
3. เทศบาลเมืองบ้านหมี่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4197192192ทำแล้ว 14/07/2554722200
4. เทศบาลเมืองลพบุรี (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61029289ทำแล้ว 24/06/255455323231
5. เทศบาลตำบลกกโก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5959393ทำแล้ว 14/06/255413000
6. เทศบาลตำบลแก่งเสือเต้น (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6165172167ทำแล้ว 24/06/25541921100
7. เทศบาลตำบลเขาพระงาม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6766058ทำแล้ว 08/06/2554165646464
8. เทศบาลตำบลเขาพระยาเดินธง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6167128117ทำแล้ว 23/06/2554124141413
9. เทศบาลตำบลโคกตูม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว52942ทำแล้ว 30/06/2553126767675
10. เทศบาลตำบลโคกสลุด (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5135156177ทำแล้ว 29/06/2554479373735
11. เทศบาลตำบลโคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6405404403ทำแล้ว 29/06/255417222
12. เทศบาลตำบลดีลัง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5626139ทำแล้ว 28/06/25546666777
13. เทศบาลตำบลถนนใหญ่ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว4265201159ทำแล้ว 30/06/255480363634
14. เทศบาลตำบลท่าโขลง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51206664ทำแล้ว 30/06/2554468373732
15. เทศบาลตำบลท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว4149147147ทำแล้ว 17/06/2554390656565
16. เทศบาลตำบลท่าศาลา (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว514276100ทำแล้ว 27/05/255418102651410
17. เทศบาลตำบลบางงา (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6150152152ทำแล้ว 29/06/25541285121212
18. เทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว6154126121ทำแล้ว 15/06/255476888
19. เทศบาลตำบลป่าตาล (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว7101130207ทำแล้ว 29/06/255421141313
20. เทศบาลตำบลพัฒนานิคม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว51241818ทำแล้ว 10/06/2554104333333
21. เทศบาลตำบลโพตลาดแก้ว (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว81088381ทำแล้ว 30/06/25541463505049
22. เทศบาลตำบลลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8203269268ทำแล้ว 29/06/255487343433
23. เทศบาลตำบลสระโบสถ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว4267179152ทำแล้ว 30/06/25541571597
24. เทศบาลตำบลหนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว5209209208ทำแล้ว 19/05/255493656565
25. อบต.กุดตาเพชร (ลำสนธิ)ทำแล้ว5668275ทำแล้ว 18/04/255454474747
26. อบต.เกาะแก้ว (โคกสำโรง)ทำแล้ว611211537ทำแล้ว 14/06/255432000
27. อบต.เกาะรัง (ชัยบาดาล)ทำแล้ว71469284ทำแล้ว 06/05/2554123111111111
28. อบต.แก่งผักกูด (ท่าหลวง)ทำแล้ว5778177ทำแล้ว 29/06/255428181515
29. อบต.โก่งธนู (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6949080ทำแล้ว 23/06/255453000
30. อบต.เขาน้อย (ลำสนธิ)ทำแล้ว5158176150ทำแล้ว 14/06/2550181818181
31. อบต.เขารวก (ลำสนธิ)ทำแล้ว4162163132ทำแล้ว 24/06/255462545454
32. อบต.เขาสมอคอน (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว51029696ทำแล้ว 30/06/25543715139
33. อบต.เขาแหลม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5333255236ทำแล้ว 16/09/25545104989897
34. อบต.คลองเกตุ (โคกสำโรง)ทำแล้ว516612499ทำแล้ว 30/06/255411000
35. อบต.โคกกระเทียม (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5413635ทำแล้ว 07/06/255429000
36. อบต.โคกเจริญ (โคกเจริญ)ทำแล้ว5200184155ทำแล้ว 19/05/255493666564
37. อบต.โคกลำพาน (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว71466034ทำแล้ว 10/05/2554
38. อบต.โคกสลุง (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5211211211ทำแล้ว 29/06/255322000
39. อบต.โคกสำโรง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6138122110ทำแล้ว 13/06/255486868686
40. อบต.โคกแสมสาร (โคกเจริญ)ทำแล้ว6193194194ทำแล้ว 08/06/255448363636
41. อบต.งิ้วราย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6634746 ยังไม่อนุมัติ
42. อบต.ช่องสาริกา (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8108108108ทำแล้ว 11/05/255446343434
43. อบต.ชอนน้อย (พัฒนานิคม)ทำแล้ว8703938ทำแล้ว 14/06/2554672636363
44. อบต.ชอนม่วง (บ้านหมี่)ทำแล้ว711012150ทำแล้ว 31/01/25552072625959
45. อบต.ชอนสมบูรณ์ (หนองม่วง)ทำแล้ว4115167118ทำแล้ว 13/06/255461525250
46. อบต.ชอนสารเดช (หนองม่วง)ทำแล้ว56711 ยังไม่อนุมัติ
47. อบต.ชัยนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6744848ทำแล้ว 23/06/255450424242
48. อบต.ชัยบาดาล (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5915553 ยังไม่อนุมัติ
49. อบต.เชียงงา (บ้านหมี่)ทำแล้ว6184178116ทำแล้ว 14/06/255473252525
50. อบต.ซับจำปา (ท่าหลวง)ทำแล้ว4671716 ยังไม่อนุมัติ
51. อบต.ซับตะเคียน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5394445438ทำแล้ว 15/06/25541
52. อบต.ซับสมบูรณ์ (ลำสนธิ)ทำแล้ว7164231137ทำแล้ว 14/06/2554524300
53. อบต.ดงดินแดง (หนองม่วง)ทำแล้ว8213147108ทำแล้ว 20/06/25552000
54. อบต.ดงมะรุม (โคกสำโรง)ทำแล้ว4142227208ทำแล้ว 13/09/255428117101101101
55. อบต.ดอนดึง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6204243233ทำแล้ว 27/06/255456201919
56. อบต.ดอนโพธิ์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว3634747ทำแล้ว 09/05/2554
57. อบต.ตะลุง (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5 ยังไม่อนุมัติ
58. อบต.ถลุงเหล็ก (โคกสำโรง)ทำแล้ว613613ทำแล้ว 13/06/255476515151
59. อบต.ทะเลชุบศร (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5215215215 ยังไม่อนุมัติ
60. อบต.ท่าแค (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว6964645ทำแล้ว 17/06/255479000
61. อบต.ท่าดินดำ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5145143136ทำแล้ว 28/06/2554
62. อบต.ท่ามะนาว (ชัยบาดาล)ทำแล้ว7101144141ทำแล้ว 30/06/255443544
63. อบต.ท้ายตลาด (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว61217976ทำแล้ว 04/05/255433333333
64. อบต.ท่าวุ้ง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5768076ทำแล้ว 24/06/255435333333
65. อบต.ท่าหลวง (ท่าหลวง)ทำแล้ว4280280280ทำแล้ว 09/06/255420611
66. อบต.ทุ่งท่าช้าง (สระโบสถ์)ทำแล้ว5168189178ทำแล้ว 15/06/2554153000
67. อบต.นาโสม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6148217181ทำแล้ว 13/06/25544111
68. อบต.น้ำสุด (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6265265265ทำแล้ว 13/06/2554
69. อบต.นิคมลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว6186186186ทำแล้ว 16/06/255431303028
70. อบต.นิยมชัย (สระโบสถ์)ทำแล้ว6817457ทำแล้ว 29/06/255421000
71. อบต.บ่อทอง (หนองม่วง)ทำแล้ว42464845ทำแล้ว 14/06/2554351504947
72. อบต.บัวชุม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว687170105ทำแล้ว 10/06/255415000
73. อบต.บางกะพี้ดงพลับ (บ้านหมี่)ทำแล้ว4818198ทำแล้ว 15/06/2554431313131
74. อบต.บางขันหมาก (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5663224ทำแล้ว 29/06/255564000
75. อบต.บางขาม (บ้านหมี่)ทำแล้ว510910695ทำแล้ว 13/06/255492414139
76. อบต.บางคู้ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6171227266ทำแล้ว 14/06/255440655
77. อบต.บางพึ่ง (บ้านหมี่)ทำแล้ว6838383ทำแล้ว 10/06/2554237141313
78. อบต.บางลี่ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว6194194194ทำแล้ว 30/06/255476494949
79. อบต.บ้านกล้วย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6959797ทำแล้ว 02/06/255488173484543
80. อบต.บ้านข่อย (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว67166ทำแล้ว 23/06/255451000
81. อบต.บ้านชี (บ้านหมี่)ทำแล้ว8104197321ทำแล้ว 30/06/2554379595959
82. อบต.บ้านทราย (บ้านหมี่)ทำแล้ว6696270ทำแล้ว 20/06/255430101010
83. อบต.บ้านเบิก (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว7929292ทำแล้ว 21/06/255429000
84. อบต.บ้านใหม่สามัคคี (ชัยบาดาล)ทำแล้ว811612638ทำแล้ว 24/06/25541108000
85. อบต.ไผ่ใหญ่ (บ้านหมี่)ทำแล้ว6939393ทำแล้ว 16/06/2554851900
86. อบต.พรหมมาสตร์ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว735178 ยังไม่อนุมัติ
87. อบต.พุคา (บ้านหมี่)ทำแล้ว5858585ทำแล้ว 15/06/255453313029
88. อบต.เพนียด (โคกสำโรง)ทำแล้ว6332625 ยังไม่อนุมัติ
89. อบต.โพธิ์เก้าต้น (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว41129889 ยังไม่อนุมัติ 2222
90. อบต.โพธิ์ตรุ (เมืองลพบุรี)ทำแล้ว5636464 ยังไม่อนุมัติ
91. อบต.โพนทอง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4303267246ทำแล้ว 27/06/255443232323
92. อบต.ม่วงค่อม (ชัยบาดาล)ทำแล้ว62279483ทำแล้ว 23/06/2554169444444
93. อบต.มหาโพธิ์ (สระโบสถ์)ทำแล้ว7221241236ทำแล้ว 10/05/2554160413939
94. อบต.มหาสอน (บ้านหมี่)ทำแล้ว51002626ทำแล้ว 23/06/2554100858585
95. อบต.มะนาวหวาน (พัฒนานิคม)ทำแล้ว5129129126ทำแล้ว 23/05/255445242424
96. อบต.มุจลินท์ (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว5158207208ทำแล้ว 24/06/25541117959493
97. อบต.ยางโทน (หนองม่วง)ทำแล้ว5267244239ทำแล้ว 30/06/255411621600
98. อบต.ยางราก (โคกเจริญ)ทำแล้ว5303335 ยังไม่อนุมัติ
99. อบต.ลำนารายณ์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว8156154134ทำแล้ว 08/06/25541561200
100. อบต.ลำสนธิ (ลำสนธิ)ทำแล้ว5436559ทำแล้ว 30/06/255426232322
101. อบต.วังขอนขว้าง (โคกสำโรง)ทำแล้ว47033ทำแล้ว 16/06/255468686868
102. อบต.วังจั่น (โคกสำโรง)ทำแล้ว490ทำแล้ว 06/05/255490757575
103. อบต.วังทอง (โคกเจริญ)ทำแล้ว5786262ทำแล้ว 15602500
104. อบต.วังเพลิง (โคกสำโรง)ทำแล้ว55044ทำแล้ว 16/06/2554471600
105. อบต.ศิลาทิพย์ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5362362361ทำแล้ว 17/06/2554613388
106. อบต.สนามแจง (บ้านหมี่)ทำแล้ว4151154152ทำแล้ว 23/05/2554110454545
107. อบต.สะแกราบ (โคกสำโรง)ทำแล้ว51312727ทำแล้ว 09/05/255471717169
108. อบต.สายห้วยแก้ว (บ้านหมี่)ทำแล้ว6142174160ทำแล้ว 30/09/255473302928
109. อบต.หนองกระเบียน (บ้านหมี่)ทำแล้ว4124123121ทำแล้ว 23/05/2554493400
110. อบต.หนองแขม (โคกสำโรง)ทำแล้ว42026969ทำแล้ว 23/06/255459000
111. อบต.หนองเต่า (บ้านหมี่)ทำแล้ว355113125ทำแล้ว 24/06/25543994755858
112. อบต.หนองทรายขาว (บ้านหมี่)ทำแล้ว5108126125ทำแล้ว 30/06/255434323226
113. อบต.หนองบัว (พัฒนานิคม)ทำแล้ว6 ยังไม่อนุมัติ
114. อบต.หนองผักแว่น (ท่าหลวง)ทำแล้ว7957683 ยังไม่อนุมัติ
115. อบต.หนองม่วง (หนองม่วง)ทำแล้ว6513434ทำแล้ว 01/06/2554513100
116. อบต.หนองมะค่า (โคกเจริญ)ทำแล้ว6747474 ยังไม่อนุมัติ
117. อบต.หนองเมือง (บ้านหมี่)ทำแล้ว610812399ทำแล้ว 30/06/255458454544
118. อบต.หนองยายโต๊ะ (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5213147147ทำแล้ว 03/05/2556
119. อบต.หนองรี (ลำสนธิ)ทำแล้ว6753428ทำแล้ว 01/07/25541743292929
120. อบต.หลุมข้าว (โคกสำโรง)ทำแล้ว5172187189ทำแล้ว 18/05/25542784600
121. อบต.ห้วยขุนราม (พัฒนานิคม)ทำแล้ว2797978 ยังไม่อนุมัติ
122. อบต.ห้วยโป่ง (โคกสำโรง)ทำแล้ว6683232ทำแล้ว 21/06/255456000
123. อบต.ห้วยหิน (ชัยบาดาล)ทำแล้ว5145131100ทำแล้ว 23/06/255410000
124. อบต.หัวลำ (ท่าหลวง)ทำแล้ว6696263 ยังไม่อนุมัติ
125. อบต.หัวสำโรง (ท่าวุ้ง)ทำแล้ว699104102ทำแล้ว 30/06/2554372200
126. อบต.หินปัก (บ้านหมี่)ทำแล้ว5434343ทำแล้ว 16/06/25541453535353
รวม 126 อปท.12668916,92414,97614,1191104096,4903,3943,0072,957
ข้อมูล ณ 13/09/2563