รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด อ่างทอง ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.อ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5158291288ทำแล้ว 30/06/2554133123123123
2. เทศบาลเมืองอ่างทอง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5449449447ทำแล้ว 14/06/25541287444444
3. เทศบาลตำบลเกษไชโย (ไชโย)ทำแล้ว5185193192ทำแล้ว 17/08/2555
4. เทศบาลตำบลโคกพุทรา (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6404336ทำแล้ว 23/06/2554127555
5. เทศบาลตำบลไชโย (ไชโย)ทำแล้ว51682424ทำแล้ว 28/06/255491424240
6. เทศบาลตำบลทางพระ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6908373ทำแล้ว 30/06/2554241110
7. เทศบาลตำบลท่าช้าง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว59010295ทำแล้ว 17/06/2554143877
8. เทศบาลตำบลบางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7543434ทำแล้ว 30/06/255454212121
9. เทศบาลตำบลป่าโมก (ป่าโมก)ทำแล้ว5121212ทำแล้ว 2651000
10. เทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7949685ทำแล้ว 30/06/2554555333331
11. เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง (แสวงหา)ทำแล้ว7128142142ทำแล้ว 15/06/255474351814
12. เทศบาลตำบลโพธิ์ทอง (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6212185195ทำแล้ว 21/10/255490333331
13. เทศบาลตำบลโพสะ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7153108101ทำแล้ว 30/06/255447111111
14. เทศบาลตำบลม่วงคัน (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7147181104ทำแล้ว 28/06/2554
15. เทศบาลตำบลม่วงเตี้ย (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6774426ทำแล้ว 13/07/255528151514
16. เทศบาลตำบลรำมะสัก (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว611310889ทำแล้ว 30/06/2554904800
17. เทศบาลตำบลวิเศษไชยชาญ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว9138132126ทำแล้ว 23/06/255487424242
18. เทศบาลตำบลศาลาแดง (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว61156572ทำแล้ว 07/06/2554101757575
19. เทศบาลตำบลสามโก้ (สามโก้)ทำแล้ว51966139ทำแล้ว 29/06/2554642200
20. เทศบาลตำบลสาวร้องไห้ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5242236227ทำแล้ว 29/06/2554118706666
21. เทศบาลตำบลแสวงหา (แสวงหา)ทำแล้ว6244216211ทำแล้ว 30/06/255456424241
22. เทศบาลตำบลห้วยคันแหลน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว7121171155ทำแล้ว 14/06/2554132232322
23. อบต.คลองขนาก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8169119111ทำแล้ว 29/06/255560393937
24. อบต.คลองวัว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5814646ทำแล้ว 30/06/2554413121212
25. อบต.คำหยาด (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61408377ทำแล้ว 16/04/255456464645
26. อบต.จำป่าหล่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว773ทำแล้ว 28/06/255459109211313
27. อบต.จำลอง (แสวงหา)ทำแล้ว6833835ทำแล้ว 29/06/255482181717
28. อบต.ชัยฤทธิ์ (ไชโย)ทำแล้ว5504545ทำแล้ว 14/06/255430202020
29. อบต.ตลาดกรวด (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว67731ทำแล้ว 10/10/255522222
30. อบต.ตลาดใหม่ (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5139130126ทำแล้ว 02/05/255547252525
31. อบต.เทวราช (ไชโย)ทำแล้ว7100100100ทำแล้ว 17/06/255422111111
32. อบต.นรสิงห์ (ป่าโมก)ทำแล้ว786258ทำแล้ว 24/06/2554177515113
33. อบต.บางจัก (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว5854646ทำแล้ว 23/06/255484151312
34. อบต.บางเจ้าฉ่า (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว61048860ทำแล้ว 29/06/255454262423
35. อบต.บางพลับ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6487ทำแล้ว 09/06/2554348272726
36. อบต.บางระกำ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว5157153170ทำแล้ว 06/06/2554734855
37. อบต.บางเสด็จ (ป่าโมก)ทำแล้ว7941511ทำแล้ว 15/06/255453343434
38. อบต.บ้านพราน (แสวงหา)ทำแล้ว7122ทำแล้ว 17/06/2554122262626
39. อบต.บ้านแห (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5100ทำแล้ว 05/04/255451343434
40. อบต.บ้านอิฐ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6977759ทำแล้ว 29/06/255440161514
41. อบต.ป่างิ้ว (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว6979797ทำแล้ว 10/06/255439202020
42. อบต.โผงเผง (ป่าโมก)ทำแล้ว71669290ทำแล้ว 13/06/25549413100
43. อบต.ไผ่จำศีล (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6229308ทำแล้ว 15/06/2554149393835
44. อบต.ไผ่วง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว8707171ทำแล้ว 30/06/2554243555
45. อบต.โพธิ์ม่วงพันธ์ (สามโก้)ทำแล้ว652103129ทำแล้ว 30/06/255433121211
46. อบต.ยางช้าย (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว680107103ทำแล้ว 24/02/255539292929
47. อบต.ย่านซื่อ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว7847762ทำแล้ว 14/06/255415130246
48. อบต.ยี่ล้น (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว59219395ทำแล้ว 27/06/2554129242423
49. อบต.ราชสถิตย์ (ไชโย)ทำแล้ว576153105ทำแล้ว 20/06/255460303030
50. อบต.โรงช้าง (ป่าโมก)ทำแล้ว5535251ทำแล้ว 28/06/255436262525
51. อบต.วังน้ำเย็น (แสวงหา)ทำแล้ว71074539ทำแล้ว 01/10/255420000
52. อบต.ศรีพราน (แสวงหา)ทำแล้ว610211823ทำแล้ว 11/05/255482787877
53. อบต.ศาลเจ้าโรงทอง (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว61169191ทำแล้ว 30/06/255422171717
54. อบต.สายทอง (ป่าโมก)ทำแล้ว799100100ทำแล้ว 06/05/255461353535
55. อบต.สีบัวทอง (แสวงหา)ทำแล้ว61159595ทำแล้ว 06/06/255490900
56. อบต.หนองแม่ไก่ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว512613798ทำแล้ว 21/06/255431000
57. อบต.หลักแก้ว (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว89410497ทำแล้ว 23/06/2554346232323
58. อบต.ห้วยไผ่ (แสวงหา)ทำแล้ว6695361ทำแล้ว 27/06/2554140393939
59. อบต.หัวตะพาน (วิเศษชัยชาญ)ทำแล้ว6105105105ทำแล้ว 14/06/2554166606060
60. อบต.หัวไผ่ (เมืองอ่างทอง)ทำแล้ว5585757ทำแล้ว 25/05/255438202020
61. อบต.องครักษ์ (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7151151151ทำแล้ว 21/06/255449000
62. อบต.อบทม (สามโก้)ทำแล้ว6803518ทำแล้ว 28/06/255433201714
63. อบต.อ่างแก้ว (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว7533 ยังไม่อนุมัติ
64. อบต.อินทประมูล (โพธิ์ทอง)ทำแล้ว6839863ทำแล้ว 07/06/2555478572322
65. อบต.เอกราช (ป่าโมก)ทำแล้ว7111113113ทำแล้ว 21/06/255468231313
รวม 65 อปท.653987,4516,2315,593644013,4461,7911,5471,460
ข้อมูล ณ 13/09/2563