รายงานสถานะการทำงานของแต่ละอปท.
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา ปี 2555

หน่วยงาน วิสัยทัศน์ยุทธศาสตร์แผน 3 ปีอนุมัติแผนโครงการที่เพิ่มอนุมัติงบประมาณลงนามสัญญา เบิกจ่ายแล้วดำเนินการ 100%
255525562557
1. อบจ.พระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว91,017642587ทำแล้ว 28/06/25548506276132128
2. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7657224221ทำแล้ว 29/07/25553641400
3. เทศบาลเมืองผักไห่ (ผักไห่)ทำแล้ว92462950ทำแล้ว 28/06/255481313029
4. เทศบาลเมืองลำตาเสา (วังน้อย)ทำแล้ว5197194145ทำแล้ว 22/06/255410104757472
5. เทศบาลเมืองเสนา (เสนา)ทำแล้ว61149595ทำแล้ว 21/06/2554113999
6. เทศบาลเมืองอโยธยา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว712310797ทำแล้ว 28/06/25543107595959
7. เทศบาลตำบลคลองจิก (บางปะอิน)ทำแล้ว61151920ทำแล้ว 20/06/255412311
8. เทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด (เสนา)ทำแล้ว9152110109ทำแล้ว 29/06/255499121212
9. เทศบาลตำบลเชียงรากน้อย (บางปะอิน)ทำแล้ว7211164154ทำแล้ว 30/06/25541106666565
10. เทศบาลตำบลตลาดเกรียบ (บางปะอิน)ทำแล้ว8706867ทำแล้ว 13/06/255470555
11. เทศบาลตำบลท่าเรือ (ท่าเรือ)ทำแล้ว61129595ทำแล้ว 29/06/25544333
12. เทศบาลตำบลท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว91048386ทำแล้ว 30/06/255486494746
13. เทศบาลตำบลนครหลวง (นครหลวง)ทำแล้ว61309381ทำแล้ว 01/08/2554112151411
14. เทศบาลตำบลบางกระสั้น (บางปะอิน)ทำแล้ว51026868ทำแล้ว 28/06/25541268333332
15. เทศบาลตำบลบางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว7199166170ทำแล้ว 30/06/255495855
16. เทศบาลตำบลบางไทร (บางไทร)ทำแล้ว7882420ทำแล้ว 27/06/255462111
17. เทศบาลตำบลบางนมโค (เสนา)ทำแล้ว8305229194ทำแล้ว 13/06/25541081233
18. เทศบาลตำบลบางบาล (บางบาล)ทำแล้ว71011111ทำแล้ว 27/06/25541438111110
19. เทศบาลตำบลบางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว6642641ทำแล้ว 30/06/25545444
20. เทศบาลตำบลบางปะอิน (บางปะอิน)ทำแล้ว7345113111ทำแล้ว 28/06/2554241922
21. เทศบาลตำบลบ้านกรด (บางปะอิน)ทำแล้ว71121ทำแล้ว 14/06/255531111
22. เทศบาลตำบลบ้านแพรก (บ้านแพรก)ทำแล้ว61409392ทำแล้ว 30/06/255440171717
23. เทศบาลตำบลบ้านสร้าง (บางปะอิน)ทำแล้ว6145154168ทำแล้ว 30/06/25548129201515
24. เทศบาลตำบลปราสาททอง (บางปะอิน)ทำแล้ว891108114ทำแล้ว 27/06/2554273141312
25. เทศบาลตำบลพระอินทราชา (บางปะอิน)ทำแล้ว7413831ทำแล้ว 30/06/25549443
26. เทศบาลตำบลภาชี (ภาชี)ทำแล้ว51183235ทำแล้ว 29/06/2554797575757
27. เทศบาลตำบลมหาพราหมณ์ (บางบาล)ทำแล้ว6432021ทำแล้ว 29/06/255415411
28. เทศบาลตำบลมหาราช (มหาราช)ทำแล้ว6799393ทำแล้ว 29/06/255453414141
29. เทศบาลตำบลราชคราม (บางไทร)ทำแล้ว71029593ทำแล้ว 29/06/2554172585858
30. เทศบาลตำบลโรงช้าง (มหาราช)ทำแล้ว7138161142ทำแล้ว 02/06/2554947131313
31. เทศบาลตำบลลาดชะโด (ผักไห่)ทำแล้ว7232324270ทำแล้ว 04/05/25551442323232
32. เทศบาลตำบลลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว9143143142ทำแล้ว 08/06/255410333
33. เทศบาลตำบลสามกอ (เสนา)ทำแล้ว7269269269ทำแล้ว 30/06/255485464545
34. เทศบาลตำบลสามเมือง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว7877777ทำแล้ว 15/06/255486494944
35. เทศบาลตำบลหัวเวียง (เสนา)ทำแล้ว716431ทำแล้ว 30/06/2554578353534
36. เทศบาลตำบลอรัญญิก (นครหลวง)ทำแล้ว91676455ทำแล้ว 14/07/255411107131313
37. เทศบาลตำบลอุทัย (อุทัย)ทำแล้ว710411694ทำแล้ว 30/06/2554372885
38. อบต.กบเจา (บางบาล)ทำแล้ว6585252ทำแล้ว 15/06/255458464645
39. อบต.กระจิว (ภาชี)ทำแล้ว7161918ทำแล้ว 30/06/25549049232118
40. อบต.กระแชง (บางไทร)ทำแล้ว61402323ทำแล้ว 27/05/255418888
41. อบต.กุฎี (ผักไห่)ทำแล้ว94811ทำแล้ว 01/06/255548292929
42. อบต.เกาะเกิด (บางปะอิน)ทำแล้ว6808681ทำแล้ว 21/06/255423121212
43. อบต.เกาะเรียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5137119119ทำแล้ว 10/02/255420665
44. อบต.ข้าวงาม (วังน้อย)ทำแล้ว8118118118ทำแล้ว 16/08/255467212121
45. อบต.ข้าวเม่า (อุทัย)ทำแล้ว5211515ทำแล้ว 27/06/255421744
46. อบต.คลองตะเคียน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8186189182ทำแล้ว 27/06/2554746432725
47. อบต.คลองน้อย (บ้านแพรก)ทำแล้ว611010686ทำแล้ว 12/05/255457383838
48. อบต.คลองพระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว5656463ทำแล้ว 10/07/255517333
49. อบต.คลองสระบัว (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5105105105ทำแล้ว 06/06/255426151313
50. อบต.คลองสะแก (นครหลวง)ทำแล้ว5894039ทำแล้ว 10/06/255442221
51. อบต.คานหาม (อุทัย)ทำแล้ว4118115115ทำแล้ว 31/05/255440262523
52. อบต.คู้สลอด (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6190188131ทำแล้ว 09/06/255456373434
53. อบต.โคกช้าง (บางไทร)ทำแล้ว6775350ทำแล้ว 20/06/255426161616
54. อบต.โคกม่วง (ภาชี)ทำแล้ว8831612ทำแล้ว 30/06/255445121212
55. อบต.จำปา (ท่าเรือ)ทำแล้ว611168ทำแล้ว 16/06/255461525251
56. อบต.ชะแมบ (วังน้อย)ทำแล้ว7656565ทำแล้ว 29/06/255439151515
57. อบต.ชายนา (เสนา)ทำแล้ว7200197195ทำแล้ว 14/06/2554112121211
58. อบต.ดอนทอง (เสนา)ทำแล้ว7979989ทำแล้ว 28/06/2554265343332
59. อบต.ดอนลาน (ผักไห่)ทำแล้ว7150149149ทำแล้ว 13/06/255443111
60. อบต.ดอนหญ้านาง (ภาชี)ทำแล้ว7575757ทำแล้ว 15/06/255465101949393
61. อบต.ตลิ่งชัน (บางปะอิน)ทำแล้ว7152144144ทำแล้ว 10/08/2554271221
62. อบต.ตานิม (บางปะหัน)ทำแล้ว6766558ทำแล้ว 27/06/2554151302920
63. อบต.ทับน้ำ (บางปะหัน)ทำแล้ว659125ทำแล้ว 15/06/255459141111
64. อบต.ท่าเจ้าสนุก (ท่าเรือ)ทำแล้ว71009695ทำแล้ว 09/06/255483151115
65. อบต.ท่าดินแดง (ผักไห่)ทำแล้ว5504545ทำแล้ว 04/05/2554245313026
66. อบต.ท่าตอ (มหาราช)ทำแล้ว71078892ทำแล้ว 10/05/2554136522
67. อบต.ท่าหลวง (ท่าเรือ)ทำแล้ว996140114ทำแล้ว 14/06/2554380251710
68. อบต.เทพมงคล (บางซ้าย)ทำแล้ว7144144129ทำแล้ว 08/03/2555100828280
69. อบต.ธนู (อุทัย)ทำแล้ว728912011ทำแล้ว 23/06/255411324733
70. อบต.นาคู (ผักไห่)ทำแล้ว593104104ทำแล้ว 10/06/255447303029
71. อบต.น้ำเต้า (บางบาล)ทำแล้ว9246346325ทำแล้ว 29/06/2554126333
72. อบต.บ่อตาโล่ (วังน้อย)ทำแล้ว66232ทำแล้ว 17/06/25541469191818
73. อบต.บ่อโพง (นครหลวง)ทำแล้ว5443227ทำแล้ว 29/06/255427311
74. อบต.บางซ้าย (บางซ้าย)ทำแล้ว9706270ทำแล้ว 13/06/255445343434
75. อบต.บางเดื่อ (บางปะหัน)ทำแล้ว81329079ทำแล้ว 06/05/255474131313
76. อบต.บางนา (มหาราช)ทำแล้ว6193196196ทำแล้ว 09/05/255433611
77. อบต.บางประแดง (บางปะอิน)ทำแล้ว512110684ทำแล้ว 24/06/255417444
78. อบต.บางปะหัน (บางปะหัน)ทำแล้ว711945110ทำแล้ว 14/06/255451343434
79. อบต.บางยี่โท (บางไทร)ทำแล้ว71486350ทำแล้ว 14/06/2554145111110
80. อบต.บ้านกลึง (บางไทร)ทำแล้ว8199199199ทำแล้ว 20/05/25541299444
81. อบต.บ้านเกาะ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว5152153152ทำแล้ว 27/06/255427977
82. อบต.บ้านขล้อ (บางปะหัน)ทำแล้ว61075353ทำแล้ว 30/06/25542620145
83. อบต.บ้านขวาง (มหาราช)ทำแล้ว7116116116ทำแล้ว 30/06/2554143333
84. อบต.บ้านคลัง (บางบาล)ทำแล้ว7310310310ทำแล้ว 06/06/2554264434334
85. อบต.บ้านแค (ผักไห่)ทำแล้ว7701920ทำแล้ว 28/06/255460414141
86. อบต.บ้านช้าง (อุทัย)ทำแล้ว7127127127ทำแล้ว 28/06/2554741333
87. อบต.บ้านชุ้ง (นครหลวง)ทำแล้ว6908269ทำแล้ว 27/06/2554180583125
88. อบต.บ้านนา (มหาราช)ทำแล้ว51615774ทำแล้ว 13/06/25545554
89. อบต.บ้านป้อม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว71231313ทำแล้ว 14/06/2554123191616
90. อบต.บ้านแป้ง (บางปะอิน)ทำแล้ว7343131ทำแล้ว 15/06/255434777
91. อบต.บ้านพลับ (บางปะอิน)ทำแล้ว6865242ทำแล้ว 10/05/2554172181710
92. อบต.บ้านแพน (เสนา)ทำแล้ว7965570ทำแล้ว 28/06/25541166505049
93. อบต.บ้านโพ (บางปะอิน)ทำแล้ว8334335335ทำแล้ว 30/06/2554123666
94. อบต.บ้านโพธิ์ (เสนา)ทำแล้ว95233ทำแล้ว 20/05/25545333
95. อบต.บ้านม้า (บางไทร)ทำแล้ว5645050ทำแล้ว 11/04/2554260373735
96. อบต.บ้านร่อม (ท่าเรือ)ทำแล้ว6485771ทำแล้ว 30/06/2554443313130
97. อบต.บ้านลี่ (บางปะหัน)ทำแล้ว6625746ทำแล้ว 20/06/255452101010
98. อบต.บ้านหลวง (เสนา)ทำแล้ว7232237237ทำแล้ว 24/06/25547322
99. อบต.บ้านหว้า (บางปะอิน)ทำแล้ว7120144114ทำแล้ว 29/06/2554424322
100. อบต.บ้านหีบ (อุทัย)ทำแล้ว91767668ทำแล้ว 05/04/25542222
101. อบต.บ้านใหม่ (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว64841ทำแล้ว 09/08/2554848999
102. อบต.บ้านใหม่ (มหาราช)ทำแล้ว51058888ทำแล้ว 25/05/201111433
103. อบต.ปลายกลัด (บางซ้าย)ทำแล้ว5842523ทำแล้ว 70272525
104. อบต.ปากกราน (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6919851ทำแล้ว 12/05/2554131333
105. อบต.ปากจั่น (นครหลวง)ทำแล้ว5176165165ทำแล้ว 03/06/255423333
106. อบต.ปากท่า (ท่าเรือ)ทำแล้ว6812828ทำแล้ว 27/06/255431999
107. อบต.ไผ่พระ (บางไทร)ทำแล้ว8745139ทำแล้ว 25/07/255418181818
108. อบต.ไผ่ล้อม (ภาชี)ทำแล้ว5183183183ทำแล้ว 09/06/25541111
109. อบต.พยอม (วังน้อย)ทำแล้ว61104040ทำแล้ว 30/06/255446131312
110. อบต.พระแก้ว (ภาชี)ทำแล้ว8112111111ทำแล้ว 20/06/25544960312929
111. อบต.พระขาว (บางบาล)ทำแล้ว5353735ทำแล้ว 09/05/25547221
112. อบต.พระยาบันลือ (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว713611788ทำแล้ว 07/06/2554252282625
113. อบต.พุทเลา (บางปะหัน)ทำแล้ว7176176176ทำแล้ว 01/06/255458201514
114. อบต.โพแตง (บางไทร)ทำแล้ว5644949ทำแล้ว 29/08/255517666
115. อบต.โพธิ์สามต้น (บางปะหัน)ทำแล้ว5616164ทำแล้ว 14/06/255455313127
116. อบต.โพธิ์เอน (ท่าเรือ)ทำแล้ว6159152137ทำแล้ว 17/06/255461121212
117. อบต.โพสาวหาญ (อุทัย)ทำแล้ว61175879ทำแล้ว 02/10/255520202019
118. อบต.ภูเขาทอง (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6143143143ทำแล้ว 30/06/2554115555
119. อบต.มารวิชัย (เสนา)ทำแล้ว7195206206ทำแล้ว 04/05/255474333328
120. อบต.แม่ลา (นครหลวง)ทำแล้ว9693333ทำแล้ว 15/06/25547333
121. อบต.ไม้ตรา (บางไทร)ทำแล้ว912915477ทำแล้ว 28/04/2555128888
122. อบต.ระโสม (ภาชี)ทำแล้ว89812481ทำแล้ว 01/10/2554845161312
123. อบต.รางจรเข้ (เสนา)ทำแล้ว7935549ทำแล้ว 27/06/25544222
124. อบต.ลาดงา (เสนา)ทำแล้ว9142112107ทำแล้ว 14/06/255420777
125. อบต.ลาดชิด (ผักไห่)ทำแล้ว81038082ทำแล้ว 14/06/255441282626
126. อบต.ลาดน้ำเค็ม (ผักไห่)ทำแล้ว9735030ทำแล้ว 30/05/25545552505050
127. อบต.ลาดบัวหลวง (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว81019289ทำแล้ว 13/06/2554170414141
128. อบต.ลำไทร (วังน้อย)ทำแล้ว8113110110ทำแล้ว 30/06/255462323232
129. อบต.ลุมพลี (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6581414ทำแล้ว 15/06/255458515151
130. อบต.วังจุฬา (วังน้อย)ทำแล้ว7706868ทำแล้ว 21/06/255458181817
131. อบต.วังแดง (ท่าเรือ)ทำแล้ว7937878ทำแล้ว 30/06/255429444
132. อบต.วังน้อย (วังน้อย)ทำแล้ว7712626ทำแล้ว 20/06/255414666
133. อบต.วังพัฒนา (บางซ้าย)ทำแล้ว6172172172ทำแล้ว 14/06/255461544
134. อบต.วัดตูม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7132131131ทำแล้ว 30/06/255419111111
135. อบต.วัดยม (บางปะอิน)ทำแล้ว7886465ทำแล้ว 14/06/2554851423938
136. อบต.ศาลาลอย (ท่าเรือ)ทำแล้ว6879090ทำแล้ว 15/06/255447232320
137. อบต.สนับทึบ (วังน้อย)ทำแล้ว6170171171ทำแล้ว 29/06/255441888
138. อบต.สนามชัย (บางไทร)ทำแล้ว582100101ทำแล้ว 28/06/25541252404040
139. อบต.สวนพริก (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว6868848ทำแล้ว 14/06/255446212120
140. อบต.สามตุ่ม (เสนา)ทำแล้ว6797979ทำแล้ว 30/06/255579322
141. อบต.สามบัณฑิต (อุทัย)ทำแล้ว68310895ทำแล้ว 10/05/25545555
142. อบต.สามเรือน (บางปะอิน)ทำแล้ว616713691ทำแล้ว 30/05/2554839211616
143. อบต.สำพะเนียง (บ้านแพรก)ทำแล้ว81179286ทำแล้ว 08/06/25558888
144. อบต.สำเภาล่ม (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว8786954ทำแล้ว 18/05/255453383838
145. อบต.สิงหนาท (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว6757575ทำแล้ว 02/06/255414333
146. อบต.เสนา (อุทัย)ทำแล้ว91007974ทำแล้ว 30/06/255447323232
147. อบต.เสาธง (บางปะหัน)ทำแล้ว515812468ทำแล้ว 17/02/255436222222
148. อบต.หนองขนาก (ท่าเรือ)ทำแล้ว7878686ทำแล้ว 20/05/25545235111
149. อบต.หนองน้ำส้ม (อุทัย)ทำแล้ว6303434ทำแล้ว 28/06/255429131312
150. อบต.หนองน้ำใส (ภาชี)ทำแล้ว51177772ทำแล้ว 14/06/2554117141414
151. อบต.หนองปลิง (นครหลวง)ทำแล้ว7361714ทำแล้ว 25888
152. อบต.หนองไม้ซุง (อุทัย)ทำแล้ว8879595ทำแล้ว 22/06/255485555
153. อบต.หน้าโคก (ผักไห่)ทำแล้ว612877ทำแล้ว 11/08/255420202020
154. อบต.หลักชัย (ลาดบัวหลวง)ทำแล้ว8686868ทำแล้ว 25/04/255465262323
155. อบต.หันตรา (พระนครศรีอยุธยา)ทำแล้ว7949795ทำแล้ว 07/06/255477171717
156. อบต.หันตะเภา (วังน้อย)ทำแล้ว5634340ทำแล้ว 23/06/2554235343330
157. อบต.หันสัง (บางปะหัน)ทำแล้ว6948878ทำแล้ว 19/01/255539393939
158. อบต.อุทัย (อุทัย)ทำแล้ว6819131ทำแล้ว 30/06/255481525251
รวม 158 อปท.1581,05919,93015,42814,4031585448,5533,5473,1293,009
ข้อมูล ณ 13/09/2563